Ústecké Městské služby plýtvají a jsou v krizi. Přečtěte si analýzu, která rozhádala Madarovu koalici

Napsal/a Robert Malecký 26. února 2018
FacebookTwitterPocketE-mail

Ústecké Městské služby jsou „vyjedené“, přezaměstnané a mělo by v nich být okamžitě zavedeno krizové finanční řízení. Takové jsou závěry analýzy, kterou v rámci konkurzu na místo ředitele sepsal zastupitel Miroslav Štráchal. Věc má i politický rozměr: Štráchal se rozešel s koalicí vedenou Ústeckým fórem občanů (UFO) a opustil jeho zastupitelský klub. V pozadí jsou právě neshody o způsob vedení městských příspěvkovek.

Štráchal klub UFO opustil loni 4. prosince, kdy primátorce Věře Nechybové poslal rezignační dopis. Tedy ještě před posledním jednáním zastupitelstva, které schvalovalo rozpočet na letošní rok. Primátorka Věra Nechybová ale Štráchalovo rozhodnutí před zastupiteli utajila. Klub tak při jednání vystupoval naoko jednotně.

Ve stejné době vrcholilo výběrové řízení na post ředitele Městských služeb, v němž byli čtyři uchazeči. Žádný ale výběrovou komisi a následně radu města neoslovil.

„Výběrová komise nám nedoporučila jmenovat žádného z uchazečů, protože nepřesvědčili o svých schopnostech,“ řekla k tomu Ústeckému deníku primátorka Nechybová.

Nikdo se mě na nic neptal

HlídacíPes.org má ovšem k dispozici Štráchalovu analýzu, která podrobuje vedení Městských služeb tvrdé kritice. Rozdílný názor na vedení městských příspěvkových organizací souvisí i s jeho rezignací z klubu UFO.

„Během cca roku, kdy jsem figuroval jako jeho člen, nebyl jsem ani jednou na jednání tohoto klubu přizván, nikdo z tohoto klubu se nezajímal o mé názory na základní otázky týkající se města, natož, aby tyto byly se mnou předem projednávány. Navíc jak moc dobře ví všichni členové klubu UFO, mám dlouhodobě zcela rozdílné názory na řešení, resp. na ,,neřešení“ některých pro mě zásadních problémů toto města, jako je např. způsob hospodaření významných příspěvkových organizací,“ stojí v dopise, který Štráchal primátorce poslal.

Vyjedené Městské služby

Proč město odmítlo Štráchal jmenovat? Může jít o trest za vystoupení z klubu vládnoucí koalice. Ale také mohla být analýza příliš kritická. Štráchal Městské služby vedl do konce roku 2012, kdy se stal obětí čistek po nástupu ČSSD do vedení města. Právě srovnání ukazatelů mezi lety 2012 až 2016 tvoří jádro jeho analýzy.

Ta se ovšem musela spokojit s neúplnými vstupními daty, protože její vedení (ředitele Miroslava Harciníka rada odvolala po sérii pochybení loni na podzim) dlouhodobě neplnilo základní povinnosti. „Nebylo možno bohužel využít výroční zprávy o činnosti organizace, neboť od roku 2014 nejsou tyto zprávy vypracovávány, resp. zveřejňovány. Toto považuji za neomluvitelné manažérské selhání, neboť občanům je tím odepřena možnost získat podrobnější informace o činnosti organizace, která je významným dílem hrazena z jejich daní,“ konstatuje Miroslav Štráchal.


Kompletní analýzu stavu Městských služeb si můžete stáhnout zde.


Štráchal detailně porovnává hospodářské výsledky organizace mezi lety 2012 a 2016 s následujícími zjištěními.

Hospodářský výsledek v roce 2016 dosáhl ztráty ve výši 300 tisíc korun. Oproti roku 2012 tak poklesl o 4,9 mil. korun, a to přesto, že příspěvek města na provoz byl zvýšen o 5,6 mil. korun a výnosy z vlastní činnosti se zvýšily o 9,2 milionu. „Hlavním důvodem propadu hospodářského výsledku byl zcela nekontrolovaný nárůst osobních nákladů, které v porovnání se skutečností 2012 vzrostly o 12,9 mil. Kč, což představuje jejich zvýšení o 47,8 %! Tento fakt značí jednoznačně o „přezaměstnanosti“ v MSÚ, neboť k žádnému tak významnému rozšíření činností MSÚ v uvedených letech nedošlo,“ konstatuje Štráchalova analýza.

Ten varuje i před celkovým zhoršením finančního zdraví instituce. „Finanční majetek organizace na účtech a v pokladně MSÚ v roce 2012 činil 26,3 mil. Kč (tyto finanční prostředky nebyly účelově vázány). V roce 2016 poklesl zůstatek finančního majetku MSÚ na 6,9 mil. Kč, tj. o 19,3 mil. Kč,“ píše Štráchal.

Závěrem zastupitel, který aktuálně pracuje jako náměstek pro ekonomiku v ústecké ZOO, navrhuje bezodkladně provést základní finanční analýzu, nastavit proces krizového řízení financí a zastavit plýtvání s finančními zdroji.


Co jsou Městské služby Ústí nad Labem?

Hlavní činností organizace je provozování parkovišť a garáží, vnitrostátní silniční nákladní dopravy, pohřební služby a pohřebišť, dále provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, provozování lázní. V rámci doplňkové činnosti MSÚ zabezpečují především správu a údržbu nemovitostí, pořádání kulturních produkcí a provozování zařízení sloužících k zábavě, realitní činnost a poskytování technických služeb. 

Městské služby mají pět provozoven:
Plavecký areál Klíše
Koupaliště Brná a Městské lázně
Dopravní obsluha – provozuje placená parkoviště a garáže na území města
Stadiony – Zimní stadion, fotbalový stadion Český lev Neštěmice, Areál Větruše, sportoviště „Sektorové centrum“
Provozovna hřbitovy – pohřební služba, správa a provozování hřbitovů a pohřebišť 


 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)