Ilustrační foto: Petr Hloušek / Právo / Profimedia

Rozhodnutí o rychlodráze jde na severu do finále. Iniciativa chce oddechový čas

Napsal/a Robert Malecký 22. května 2024
FacebookTwitterPocketE-mail

Už v průběhu června by mohlo být jasné, kudy povede trasa vysokorychlostní železnice z Prahy přes Ústí nad Labem do Drážďan. Zastupitelstvo Ústeckého kraje by totiž mělo rozhodnout o aktualizaci zásad územního rozvoje, tedy krajské obdoby územního plánu. Iniciativa VRT-U-L-E, tedy Vysokorychlostní trať Ústecko logicky a efektivně, ovšem zastupitele vyzývá, aby aktuální návrhy odmítli a rozhodování odložili. Jejich prohlášení má HlídacíPes.org k dispozici.

Správa železnic navrhla tři trasy, o které se vedou spory. Žádná z nich ale nemá vést po levém břehu Labe, který již byl z uvažovaných variant vyloučen. A právě návrat k posuzování i těchto variant je podle občanské iniciativy žádoucí.

Ministerstvo dopravy tlačí na ústecké krajské zastupitele, aby o trase, tedy o vypořádání zhruba šesti stovek připomínek k aktuálním návrhům, rozhodli ještě v tomto volebním období, tedy do podzimních krajských voleb. Má přitom v záloze i krajní variantu, kdy by o trase rozhodlo samo, což mu umožňuje nový liniový zákon.

Tzv. dílčí rozvojový plán má být nadřazen územním i regulačním plánům obcí i zásadám rozvoje krajů. U některých staveb, jako je právě vysokorychlostní železnice, tak bude moct ministerstvo o jejich stavbě rozhodnout i navzdory těmto dokumentům.

Než by ale případně na tuto variantu došlo, je tu ještě prostor pro krajské zastupitelstvo. A právě na něj se obrací iniciativa VRT-U-L-E se svými návrhy. Chybí jí participace občanů, obcí i spolků na vyjednávání tras. Zdůrazňuje, že samotnou výstavbu vysokorychlostní železnice a její napojení na evropskou síť podporují, upozorňuje ale na řadu nedostatků v projednávaných variantách. Pod iniciativou a jejím  prohlášením je podepsána řada osobností, jeho text najdete zde.

Výstavbu vysokorychlostní železnice iniciativa vnímá jako zásadní rozvojový projekt pro Ústecký kraj i celou ČR. „Mezi nesporné přínosy patří zefektivnění dopravy v podobě zkrácení přepravních dob a redukce emisí díky přesunu silniční (nákladní i osobní) dopravy na železnici. Zároveň však musíme upozornit na řadu zjevných nedostatků a negativ spojených s dosavadním procesem plánování,“ uvádí se v dokumentu.

Navržené varianty podle signatářů nedostatečně minimalizují nezbytná negativa, jako jsou hluk, vibrace a prašnost). Do centra a blízkých obytných čtvrtí by trať v navržených trasách na pravý břeh Labe přinesla nárůst nákladní dopravy i znemožnila budoucí rozvoj města a zpřístupnění břehů řek Labe i Bíliny. Jako důležité iniciativa vidí, že tato negativa způsobila dlouhodobě zanedbaná participace občanů. „Nedostatečná participace neumožňuje efektivní kritiku, což způsobuje absenci nestranného a oficiálního přezkumu, čímž je celý proces ohrožen vážným rizikem soudních sporů,“ varuje iniciativa.

Odmítnutí levobřežních variant, které by se města ze západu jen dotkly, co se týče nákladní dopravy, a k centru přivedly jen tu osobní, nebylo ze strany Správy železnic a ministerstva dopravy před čtyřmi lety dostatečně odůvodněno: „Účelově prosazuje ekonomicky i procesně nejjednodušší variantu s nejvíce negativními dopady na dotčené obce a krajinu.“ Z odůvodnění prý není patrné, na základě čeho se ministerstvo takto rozhodlo: „Proto by zastupitelstvo Ústeckého kraje mělo vyžadovat relevantní posudky a odůvodnění tohoto zásadního kroku.“ Cílem je, aby se znovu posoudily i zmíněné levobřežní varianty.

Obcím chybí komunikace

Návrh, aby zastupitelstvo kraje odmítlo připravovanou aktualizaci zásad územního rozvoje, podle iniciativy umožňuje získat „oddechový čas“ a tyto chyby napravit. Do rozhodování by měli být zapojeni nezávislí odborníci z oborů, kteří dosud scházejí, což umožní zpracování nezávislých posudků a ztransparentnění celého procesu plánování pro laickou i odbornou veřejnost.

Tři navržené varianty trasy se na pravém břehu Labe od sebe mírně liší v úseku od Roudnice nad Labem do Ústí nad Labem. Naopak z Ústí přes Krušné hory po hranici s Německem je už trasa jednotná. Proti navrženým trasám rychlodráhy vystupují i některé obce na Litoměřicku nebo Chlumec na Ústecku. I zde kritizují nedostatečnou komunikaci s veřejností. Krajský radní Tomáš Rieger (ODS) už před časem varoval, že pokud zastupitelstvo aktualizaci nepřijme, Správa železnic nebude moci pokračovat. Pak by podle Riegra zřejmě začala jednání o další variantě.

Cesta z Ústí do Prahy by měla rychlodráhou trvat 37 minut namísto nynější hodiny, cesta z Prahy do Drážďan se zkrátí na méně než jednu hodinu. I město Ústí nad Labem trvá na tom, aby tranzitní nákladní doprava míjela centrum města. Na trati k hranicím mají být dva tunely, a to přes Krušné hory a přes České středohoří. Stavět by se mělo začít na přelomu let 2028 a 2029.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)