Precedent. Slovo, které čeští novináři milují a právní řád ho nezná

Napsal/a Robert Malecký 17. srpna 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Pokud bychom se v českém právu měli orientovat podle toho, co se o něm napíše v novinách, vydaly české soudy jen za posledních pár dní čtyři zásadní precedenty, které buď zkultivují zdejší politickou scénu, upraví postavení uprchlíků nebo změní vztahy státu a církve. Nic takového se ovšem nestane, aspoň ne hned. České právo totiž pojem precendent, jak ho známe třeba z detektivek s advokátem Perrym Masonem, neužívá.

„Před rokem a půl jsem inicioval vymáhání škody za chybné politické rozhodnutí rady Městské části Praha 2, kterou tehdy vedla Jana Černochová (ODS). Prvoinstanční rozhodnutí soudu mi dalo v dané věci za pravdu. Jedná se o zásadní zlom a precedent, který bude kultivovat politické prostředí,“ pochlubil se na svém Facebooku zastupitel Prahy 2 (a právník) Michal Uhl.

Dalším precedentem má být podle médií rozhodnutí o vydání Madony z Veveří církvi, páteční rozsudek nad realitní makléřkou, která odmítla pronajmout byt Romce, nebo úspěšná žaloba proti ministerstvu vnitra ve věci zajišťování cizinců v uprchlických zařízeních.

Typické pro anglo-americké právo

Precedentem jsou v právu obecně rozhodnutí vydaná v individuálních případech, podle kterých se v budoucnosti řeší případy analogické. Jak vysvětluje předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu Stanislav Rizman, individuální právní akt se tak vlastně transformuje v právní normu. Všechna další rozhodnutí v obdobných případech poté musí tento vzor respektovat a vycházet z něho.

„Precedenty jsou zásadně rozhodnutí vyšších soudních instancí, které zavazují jak soud, který toto rozhodnutí vydal, tak zejména nižší tomuto soudu podřízené soudy,“ říká Stanislav Rizman. A dodává, že precedenty jsou typické pro anglo-americké právo.

Případy vzácné Madony, realitní makléřky nebo vymáhání škody po zastupitelích v Praze 2 by se ostatně těžko staly precedentem i tam. Jednoduše proto, že rozsudky byly nebo budou vyhlášeny soudy nejnižšího stupně a dosud nebyly pravomocně skončeny.

Jako s chytrou horákyní

„V českém právním řádu je to s precedenty tak trochu jako s chytrou horákyní. Podle ústavy a zákona o soudech a soudcích jsou soudci a přísedící při výkonu své funkce nezávislí a vázáni pouze zákonem. Tedy ne nějakým precedentem, ale ani právní normou nižší právní síly (například vyhláškou ministerstva), pokud soud dospěje k závěru, že tato norma je v rozporu se zákonem,“ říká Rizman.

Potřeba sjednocování soudní praxe si však „trošku precedenčního práva“ i v českém právním řádu vynutila. Zákon o soudech a soudcích výslovně předpokládá, že jako jeden z instrumentů sjednocování rozhodovací činnosti existuje Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, kterou vydává Nejvyšší soud.

Výběr rozhodnutí, které budou publikovány v této sbírce, provádí již po desetiletí kolegia Nejvyššího soudu. Podle řešené problematiky je vydává buď Rizmanem vedené trestní kolegium anebo občanskoprávní a obchodní kolegium, kterému předsedá soudce František Ištvánek.. Tato sbírka se vydává již desetiletí. Další sbírku rozhodnutí vydává Ústavní soud jako Sbírku nálezů a usnesení.

Poroty? A kdo by v nich seděl?

Stanislav Rizman nepovažuje za reálné, aby do českého právního řádu pronikl další prvek, který je typický pro anglo-americký justiční systém, a totiž laické poroty. Pro jejich zavedení se v rozhovoru pro HlídacíPes.org vyslovil právník a bývalý poradce prezidenta Václava Klause Pavel Hasenkopf.


Psali jsme

 Ať o vině rozhoduje laická porota, jako v Americe, navrhuje právník Pavel Hasenkopf


„Zavedení porotního systému není na pořadu dne,“ říká soudce Rizman. Dodal, že laický prvek soudního rozhodování v českém právním řádu představují přísedící. „Když si však uvědomíte, jaké těžkosti jsou spojeny se zajišťováním dostatečného počtu kvalitních přísedících, z toho logicky vyjde, že v současných podmínkách je zavedení porotního systému nereálné,“ říká Stanislav Rizman.

Pop-up mobil Mobile (207451)
ReklamaSMR mobil článek Mobile (207411)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
ReklamaSMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

ReklamaSkyscraper 2 Desktop (211796-4)