Outlý: Zemanova kampaň neodpovídá duchu zákona. Veřejnost by měla znát skutečný původ sponzorských peněz

Napsal/a Eliška Hradilková Bártová 24. ledna 2018
FacebookTwitterPocketE-mail

Oba prezidentští kandidáti museli do pondělní půlnoci odevzdat informace o financování kampaně. Zatímco sponzoři Jiřího Drahoše jsou dohledatelní, nad pozadím kampaně Miloše Zemana zůstává řada nezodpovězených otázek. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí bude chtít odpovědi.

Nově zřízený úřad monitoruje, zda strany a političtí kandidáti dodržují zákonná pravidla stanovená pro vedení kampaně.

Jak už HlídacíPes.org dříve upozornil, v kampani Miloše Zemana vyvstala řada pochybností nad tím, kdo vlastně reklamu na podporu současného prezidenta platí. Skuteční dárci se totiž skrývají za spolkem Přátelé Miloše Zemana a za stranou SPO.

U obou organizací není jasné, kde miliony na Zemanovu podporu vzaly. Pravomoc úřadu, jak dohlédnout na koncové dárce peněz, je v současné době velmi omezená.

„Předpokládám ale, že s kolegy zkusíme zformulovat návrhy na legislativní řešení tohoto problému,“ říká v rozhovoru pro HlídacíPes.org člen úřadu Jan Outlý. Současně chce úřad také posoudit, zda Zeman neměl do výdajů na kampaň zahrnout také výdaje na cesty do krajů, které absolvoval.

Prezidentovi to takhle asi stačí…

Jak vnímáte financování kampaně Miloše Zemana, kdy u dvou klíčových sponzorů SPO a spolku Přátelé Miloš Zemana nelze dohledat, kdo jim peníze na kampaň vlastně poskytl?

Jan Outlý. Zdroj: Twitter

Je krátce před volbami, nechci selektivně hodnotit kampaň jednoho z kandidátů. Navíc k tomu nemáme ještě všechny informace. Mohu jen zrekapitulovat dostupné údaje. Při předchozí prezidentské volbě, v roce 2013, se Miloši Zemanovi sešlo na volebním účtu od sponzorů skoro 23 milionů korun a zhruba stejné měl výdaje.

Letos to zatím vypadá, že výdaje budou stejné nebo vyšší než před pěti lety, ale peněžních darů nasbíral Miloš Zeman jen asi pětinu. Nechci spekulovat, jestli je to tím, že dlouho dopředu prohlásil, že osobní kampaň nepovede, takže sponzoři usoudili, že nemá smysl mu peníze posílat. Nebo je možné, že sponzoři byli přesměrováváni na spolek Přátelé Miloše Zemana, který jeho kampaň vede.

Není to sice nelegální, nicméně smysl zákona byl jiný – veřejnost měla znát zdroj peněz na kampaň, míněno jejich skutečný původ. Ten teď z velké části neznáme, ale litera zákona naplněna je.

O čem podle vás vypovídá, že se kandidát na prezidentský post rozhodl skrývat své dárce?

Jak jsem řekl, nechci se pár dní před volbami pouštět do subjektivního hodnocení financování kampaně jednoho kandidáta. Vykázat jako dárce jen spolek, který ve finále prezidentovi peníze poslal, je legální. Duchu nové legislativy to ale neodpovídá, to je objektivní fakt. Úřadující prezident a kandidát v jedné osobě se veřejně nevyjadřuje v tom smyslu, že by mu to vadilo, takže mu asi stačí fakt, že text zákona nebyl porušen.

Můžete si vy z pravomoci svého úřadu vyžádat informace o konečných dárcích, kteří jsou skryti za zmíněnými dvěma subjekty?

Náš úřad má jen omezený prostor. Můžeme využít zákon o kontrole, který obsahuje možnost zaměřit se na dodavatele služeb, což svým způsobem onen spolek přátel asi je. V rámci současné právní úpravy se kolegové pokusí udělat, co půjde. Já osobně kampaň Miloše Zemana kontrolovat nebudu. Byl jsem prezidentem několikrát označen za poblázněného, zhrzeného a nevím co ještě, nedělalo by dobrotu, abych v dozorování jeho kampaně figuroval.

Pokud jsou v současné době vaše možnosti kontroly omezené, lze do budoucna ošetřit nějakou novelou zákona, aby se kandidáti nevyhýbali průhlednému financování?

Kdo chce zákon obcházet, nějaký způsob si vždycky najde. To ale neznamená, že by zákony měly rezignovat na realitu. Jak tuto konkrétní věc uchopit legislativně, to zatím nejsem schopen říct. Předpokládám ale, že s kolegy zkusíme zformulovat návrhy na legislativní řešení tohoto problému. Nicméně už v roce 2016 bylo v zákoně stanoveno, že údaje o dárcích se evidují s uvedením přehledu o původu těchto prostředků. Jenže ministerstvo vnitra tuto formulaci navrhlo vypustit. Pokud by toto ustanovení platilo, bývalo by to našemu úřadu dávalo větší prostor žádat zveřejnění dárců toho spolku.

©HlídacíPes.org

V přehledu darů a získaných plnění Miloš Zeman neuvedl náklady na mítinky spojené s jeho cestami po krajích. Vnímáte to jako problém?

Miloš Zeman už měsíce tvrdí, že podle něj mítinky na náměstích nejsou kampaň, ale výkon funkce. My jako úřad si myslíme, že mítink je technika kampaně, bez ohledu na to, že k pojetí funkce prezidenta setkávání s občany patří. V době kampaně, kterou určuje volební zákon, podle nás mají být náklady na mítinky počítány do výdajového limitu kandidáta. Fakt, že to Miloš Zeman neudělal, bude muset úřad posoudit, teď se k tomu nebudu vyjadřovat.

Minulý týden HlídacíPes.org informoval o tom, že SPO, která financovala část Zemanovy kampaně, skončila ve ztrátě a zadlužená. Mohla mít tato strana nějaké peníze od dárců ještě ze sněmovní kampaně?

Před loňskými volbami do sněmovny SPO vykázala peněžní dary na kampaň jen za 700 tisíc. Nepeněžních plnění přiznala asi za sto tisíc. Po volbách už jí žádné dary na volebním účtu nepřibyly. Z dostupných zdrojů se nezdá, že by měla od sponzorů peněz nazbyt.

Nemohli sponzoři posílat peníze jinam?

Od ledna 2017 platí, že dary můžou strany přijímat pouze na takzvaný zvláštní účet, což je jeden ze dvou transparentních účtů, které musejí mít. Na tento účet jim chodí také státní příspěvky, pokud nějaké pobírají. Druhý je volební účet, který je taky veřejně přístupný a zřizuje se vždy extra pro konkrétní volby. Kromě toho mají strany oddělené účty pro mzdové záležitosti a pro provozní otázky, ale to už jsou neveřejná konta.

Tedy všechny dary by byly vidět na transparentním účtu. Nemohla SPO ty peníze získat z členských příspěvků, které se mohou shromažďovat na neveřejném účtu? Ve straně jsou vlivní lidé, mohli straně dát mimořádný příspěvek…

Za rok 2016 ale SPO nasbírala na příspěvcích od členů jen asi 80 tisíc. V loňském roce už platilo nové pravidlo, že členské příspěvky nad 50 tisíc ročně se považují za dary, takže takové částky by strana musela inkasovat na transparentní účet. Ale na něm se z darů sešel jen zlomek částky, kterou strana zveřejnila před čtyřmi lety.

Takže buď SPO mimořádné příspěvky nad 50 tisíc má, ale nepřijímá je jako dary na transparentní účet, což by podle mě nebylo z hlediska zákona v pořádku, nebo takové příspěvky nemá, a v tom případě by neměla vybrat výrazně víc než těch 80 tisíc korun z roku 2016. Pokud jí tedy nějak skokově nenarostl počet členů nebo skokově nenavýšila členské příspěvky.

Peníze SPO? Ukáže až výroční zpráva

Ale kampaň byla masivní, všude viditelná. Kde jinde tedy na to mohla strana vzít, když ne z darů?

Inkasují od státu příspěvek na činnost za senátorské a krajské mandáty. Loni to bylo pět milionů, ale podle transparentního účtu použila SPO minimálně polovinu téhle sumy na splátky dřívějších úvěrů. Úspor strana moc neměla. Ve zprávě za rok 2016 sice píše, že na účtech má asi milion, ale současně přiznala nesplacené úvěry za čtyři miliony. Z hotovosti moc taky hradit nemohla, od roku 2017 totiž musí strany vše nad 5 tisíc Kč platit bankovním převodem.

Jiné příjmy strana mít nemůže?

Zákon připouští ještě příjmy z nájmu majetku, úroky z vkladů, z podnikání právnických osob, ve kterých má strana podíl, a příjmy z pořádání společenských akcí. Žádné takové příjmy ale SPO za rok 2016 nevykázala. Peníze můžou mít strany taky z úvěrů, ale tady je situace opět nejasná – ve zprávě o financování kampaně SPO uvedla v kolonce půjček tři drobné položky celkem za 75 tisíc.

Ale současně v závěrečné poznámce bez dalších podrobností zmiňuje, že hlavním zdrojem financování kampaně byl bankovní úvěr. Která banka a za jakých podmínek je věřitelem, zatím nevíme. Stejně tak neznáme výši úvěru, tu bude muset strana oznámit až v dubnu ve výroční zprávě. Vzhledem k tomu, že podle dostupných údajů zřejmě SPO nebyla v moc dobré finanční kondici, je možné, že se za úvěr musel někdo zaručit, i to pro nás bude důležitá informace. Pokud by úvěr nebyl splácen, věřitel by mohl za stranu uhradit jen maximálně 3 miliony korun minus dary nebo jiná plnění, která už straně v daném roce dal. Splacením půjčky by totiž straně poskytl bezúplatné plnění a ta spolu s dary nemůžou u jednoho
donora překročit třímilionovou hranici ročně.

Takže je možné, že si strana na kampaň vydělala jiným způsobem než dary?

Ano, je to možné. Na volební účet, ze kterého hradila sněmovní kampaň, si SPO v průběhu roku 2017
poslala postupně přes osm milionů z jednoho z provozních účtů. Na provozní účet můžou straně
chodit příjmy z hospodářské činnosti. Jelikož z darů, členských příspěvků nad 50 tisíc ročně strana
dohromady moc příjmů nedala, výši úvěru na volby neznáme a polovina státních příspěvků padla na
splátky bankám, je možné, že strana získala peníze díky vlastním aktivitám. Ale nevíme, odhalí to až
výroční zpráva za loňský rok. Spíš to vypadá tak, že peníze na kampaň si půjčila.

Můžete srovnat financování kampaně Miloše Zemana a Jiřího Drahoše?

Zatím známe jenom dárce, ne výdaje. A k nim se dá se říct asi jen to, že si nejsem vědom toho, že by Jiří Drahoš měl mezi dárci prostředníky, kteří by mu dali peníze vybrané od sponzorů, kteří nejsou dohledatelní. Na druhou stranu to ale nemůžu v této fázi ani vyloučit, třeba se o nich jen zatím neví.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)