Ilustrační foto: Profimedia

Otevři svou mysl, ale zase ne moc. Světové konspirace v české verzi sází na Rusko a Slovany

Napsal/a Jan Žabka 10. února 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

ANALÝZA. Krajně pravicové a konspirační ideologie s kořeny v zámoří našly způsob, jak oslovit i odlišné publikum ve střední Evropě. Jsou to teorie o nadřazenosti Slovanů, které se v poslední době šíří i v Česku a propojují třeba původně americkou konspirační teorii QAnon či jiné extremistické myšlenky s duchovnem. Toto spojení bývá označováno jako konspiritualita a v tuzemsku je její základnou sociální síť Telegram.

Síť Telegram se postupně stává obdobou řetězových e-mailů a uzavřených facebookových skupin. Pokud jde o konspiritualitu, český a slovenský Telegram je jí doslova prosáklý. Na konkrétních příkladech to ukazuje mezinárodní spolupráce HlídacíPes.org s italskou redakcí IrpiMedia.

Kanály s tisíci sledujícími v tuzemsku běžně šíří komplikovanou, původně americkou konspirační teorii QAnon, případně duchovní myšlenky a rétoriku o novodobém obrození panslavismu.

Smrt královny Alžběty jako předzvěst

QAnon a představa slovanské jednoty jsou vzájemně kompatibilní a z toho místní konspirituální influenceři těží. Oba zdánlivě odlišné příběhy ve svých kanálech šíří společně, což jim pomáhá jejich fanoušky mobilizovat a udržovat v informačním chaosu.   

Příkladem mohou být konspirace kolem úmrtí královny Alžběty II. Po královnině smrti začaly dezinformační účty na českém Telegramu rychle oznamovat, že údajná anglosaská nadvláda nad lidstvem brzy ustoupí nadvládě Slovanů. 

Jedna z populárních stránek použila k propojení obou událostí jednoduchou numerologii: „Královna zemřela osmého dne měsíce září, 8.9, jehož součet je 17, což odpovídá písmenu q, které znamená QAnon.“

V těchto kanálech se také hovoří o protislovanském rasismu a válka na Ukrajině je údajně protislovanskou kampaní nebo pokusem o rozdělení slovanského národa. 

Příspěvky na Telegramu, které odpovídají tomuto popisu, jsou často sdíleny spolu s výroky Vladimira Putina jako „Západ vede prohraný boj o udržení své nadvlády“. Vykreslují Rusko jako silnou mocnost, která jako jediná může ukončit vládu oslabeného Západu.

„Není žádným tajemstvím, že klíčovým problémem pro USA bylo a je Rusko. Slované jsou pro ně ‚méněcennou rasou‘, ale také trvalou překážkou světové nadvlády,“ uvádí Slovanské noviny, jeden z účtů na Telegramu, který hlásá panslavistické myšlenky s konspiračním a proruským výkladem světa. 

V této logice jsou Slované vykreslovaní jako národ duchovně i morálně na výši v kontrastu s konzumní a morálně vyprahlou západní společností:

„Slované nepropagují fašismus, rasismus a feminismus. Nežijí podle přikázání, ale podle svého svědomí. Říkají, co si myslí, a myslí vážně, co říkají. Nemodlí se k bohům, ale chválí je a děkují jim za to, co mají. Slované milují svou zemi, ale neubližují jí,“ říká jeden z hojně šířených příspěvků z telegramového účtu Somslovan.sk. 

Jde o příspěvek, který mimo jiné sdílí i slovenská konspirituální influencerka Liana Laga, jejíž telegramový kanál je doslova tavicím kotlem různých protisystémových konspirací a jedním z příkladů symbiózy české a slovenské dezinformační scény. 

Chceme lepší svět

Mezi panslovanská hnutí relativně nedávno přibyla i sekta AllatRa a s ní spojené mezinárodní „hnutí“ nazvané Tvořivá společnost, které jen v České republice našlo tisíce příznivců. 

Pod záminkou práce pro globální dobro propaguje protisystémové a proruské tendence, ale také šíří konspirace o mimozemských civilizacích nebo nevědecké teorie o globálním oteplování a požaduje alternativu ke kapitalistické a materialistické společnosti.

Tvořivá společnost uvádí, že má příznivce ve více než sto zemích, ale zdá se, že největší oblibě se těší právě ve východní a střední Evropě. Skupina provozuje síť více než 200 účtů se stovkami tisíc sledujících na všech hlavních platformách sociálních médií.

Vlastnická i finanční struktura hnutí je neprůhledná. Za Tvořivou společností stojí AllatRa, ruskocentrické náboženské hnutí, které údajně pochází z Ukrajiny a produkuje obsah, který označuje jako „zajímavý pro všechny lidi, kteří usilují o sebezdokonalování, duchovní a kulturní rozvoj, o posilování lepších vlastností v sobě i v okolní společnosti“.  

Tato sekta šíří dystopickou vizi světa, kterou prý může zvrátit pouze Tvořivá společnost, „projekt celého lidstva, který dává možnost přivést naši civilizaci na nový stupeň evolučního vývoje v co nejkratší době a mírovou cestou“.

Lidé versus zvířata

Nejviditelnější tváří AllatRa je jistý Igor Michajlovič Danilov. Ten na videích zveřejněných AllatRa i Tvořivou společností vystupuje jako guru, jeho výroky ale často příliš zjednodušují fungování světa.

Danilov například tvrdí, že lidé, kteří se staví proti „ideologii Tvořivé společnosti“, jsou „zvířata“: „Oponovat může pouze zvíře, ne člověk. Takové zvíře musíme zajistit. Nemůže mít práva a postavení lidské bytosti, ale ‚nelidí‘ a zrádců. Pokud se člověk postaví proti Tvořivé společnosti, ztratí navždy status člověka. Teprve pak bude vše v pořádku.“

AllatRa mezi taková „zvířata“ počítá i elity, takzvané „archonty“, jejichž řady zahrnují blíže neurčené politiky, miliardáře a média. Tito lidé podle nich „překrucují pravdu, překrucují význam a pojmy jako láska, svoboda. Nezastaví se před ničím, dokonce vytvářejí satanistické sekty, které využívají vědomosti lidstva, jež byly po staletí shromažďovány pro duchovní účely“. 

To všechno, tedy „neodvratný konec systému“, satanistické elity i specifický slovník, připomíná v úvodu zmiňované hnutí QAnon – jen ve slovanském kabátě. 

Ačkoli členové Tvořivé společnosti popírají, že by šlo o sektu, aspekty hnutí podle religionisty Jakuba Ludvíka svědčí o opaku. Ludvík se tématu systematicky věnuje na webu Náboženský infoservis. 

Hnutí má svého vůdce, základní texty, vytvořenou terminologii a dystopickou vizi apokalypsy v podobě sopečných výbuchů, kdy svět zachrání pouze sjednocení v podobě jediné přijatelné podobě, a tou je právě Tvořivá společnost. Ta je také od září roku 2022 v Česku zapsaná jako občanský spolek. 

Ačkoli je hnutí jasně proruské a vychází z myšlenky slovanského sjednocení, válku na Ukrajině nekomentuje. Tvořivá společnost se však v minulých měsících například zúčastnila protivládních demonstrací, kde v rozhovorech poskytla prostor známým šiřitelům proruských dezinformací a konspirací.

„Členové hnutí si neuvědomují, že šíří proruské myšlenky, které možná sami šířit nechtějí. Nevědomky tak šíří ruský vliv do České republiky, proto je třeba na to upozornit,“ řekl Jakub Ludvík pro Seznam Zprávy. 

Vysvětlení všech problémů

V českém a slovenském online prostoru se v posledních letech objevili také konspirituální influenceři. Často jde o lidi, kteří již dříve svou popularitu postavili na propagaci zdravého životního stylu a lásky k přírodě, aby později sklouzli k odporu proti očkování, popírání existence koronaviru či přímo k otevřeně extremistickým tendencím. Kromě toho, že se svým příznivcům prezentují jako „guru“ navíc prodávají své produkty, pořádají duchovní seance a budují si vlastní základnu fanoušků v offline světě. 

Jak taková rétorika zní, mohlo v Česku zažít publikum loňského ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava, když během programu vystoupil Wim Hof. Holanďan, který propaguje vlastní metodu dechových cvičení a otužování jako zázračný lék na různé nemoci, promluvil k šedesátitisícovému davu terminologií, která se nápadně shoduje s konspiračními influencery:

 „Narodili jsme se vybaveni vším, co potřebujeme, abychom se stali kapitány našich duší, a je načase, abychom povstali jako válečníci světla. Nepotřebujeme nemocnice, nepotřebujeme farmaceutický průmysl. My jsme síla,“ ujistil Hof přítomné. Použil také výrazy jako „armáda lásky“ a „válečníci světla“.

Podle antropologa Jana Kozáka z Univerzity Karlovy v Praze, který je součástí odborné skupiny Konspiritualita, lze z těchto slov odvodit myšlenkový postup, který se v podobných kruzích často opakuje.

Začíná to vírou „v sílu svého těla a sílu přírody“. To staví takového člověka do ostrého kontrastu s „civilizací se zkaženými produkty“, jako jsou geneticky manipulované potraviny, viry a očkování, či s „lékařskými postupy“, které prostřednictvím moderních technologií dramaticky zasahují do těla. To vše spadá pod pojem „zkažená civilizace“, které je – z pohledu těchto teorií – nutné čelit.

„Dohromady to vytváří jakýsi vyvážený celek, v němž je světlo i stín. Člověk dostane snadné vysvětlení všech problémů společnosti, protože za ně může civilizace, zejména její vůdci, a má vysvětlení, jak jim čelit, totiž návratem k přírodě a vlastním schopnostem,“ shrnuje Kozák.

„Dohromady to funguje skvěle: civilizace špatná, příroda dobrá. Zlo je vysvětleno, ale existuje cesta k dobru, není to beznadějné,“ dodává.

Otevři svou mysl, ale ne moc

Jak už jsme řekli, tyto názory nacházejí publikum i ve střední Evropě včetně Česka. Již zmíněná slovenská influencerka Liana Laga ve své knize „F*ck the System, Make Love: (R)evolution of Consciousness“ tvrdí, že nabízí komplexní řešení zkaženého světa v podobě spirituality, lásky a meditace, kdy síla jednotlivce ovlivní celou společnost. Cituje mimo jiné amerického konspiračního teoretika Davida Dukea, mimo jiné šéfa jedné z rasistické organizace Ku Klux Klanu. 

Laga mezi svými stoupenci šíří protisystémové konspirační teorie, včetně myšlenek QAnon. To prokládá pozvánkami na vlastní meditační sezení, propagací knihy a citáty o seberozvoji, lásce a duchovnu. 

Konspirituální schéma se objevuje i na českém youtubovém kanále Hovory ze země, který sleduje přes 25 tisíc lidí. Jde o projekt cestovatelské dvojice Marka Jelínka a Dominiky Trojanové. Ti prostřednictvím rozhovorů s českými osobnostmi new-age o spiritualitě a lásce k přírodě dávají mluvčím téměř neomezený prostor k šíření konspiračních teorií a dezinformačních narativů. 

Mezi rozhovory o tom, jak milovat sám sebe, co znamená láska a zda existuje bůh, se tak návštěvníci projektu například dozvídají, že koronavirus byl jeden z mnoha podvodů, které šíří mainstreamová média.

Řada šiřitelů dezinformací a antisystémových nálad ale pochopila, že jimi šířená temná vize světa je příliš depresivní a není udržitelná bez světla na konci tunelu.

Takovým příkladem je David Formánek, který založil konspirativní web Otevři svou mysl a byl mimo jiné hostem Hovorů ze země nebo respondentem projektu Tvořivá společnost. Jeho kanál na Telegramu sleduje téměř dvacet tisíc lidí, čímž se řadí mezi nejpopulárnější v České republice a na Slovensku. 

Dokud mu Facebook nezablokoval účet, patřil k nejoblíbenějším konspiračním kanálům i na této sociální síti, kde během pandemie koronaviru začal nabízet přeložená konspirační videa. Od směsíce konspirací, propagace antivax hnutí a teorií o „hlubokém státu“ se v květnu 2022 odklonil a spustil spirituální odnož projektu s názvem Otevři svou duši.

„Pokud vás zajímají věci tzv. ‚mezi nebem a zemí‘, spiritualita, exopolitika, intuice, meditace, ezoterika, mysteriózní učení, duchovní rozvoj, mimozemské civilizace, historie lidstva a Země, a mnohem více, je to právě místo pro vás,“ informuje své příznivce Formanek. V rámci tohoto myšlenkového guláše zprostředkovává konspirační a antisystémový obsah. 

„Šířím informace ze zdrojů, kterým důvěřuji,“ říká v rozhovoru pro Hovory ze země: „Překládám informace, o kterých si nejsem jistý, zda jsou pravdivé, ale s nimiž se nejvíce ztotožňuji. Nejsem vševědoucí. Jde mi o to, abych měl mysl otevřenou různým informacím a na jejich základě si utvářel pohled na svět.“

Právě to je paradox konspirituálních influencerů. Jejich údajně všemu otevřená mysl naráží na skutečnost, že jejich vlastní přesvědčení je nepropustné informacím z jiných zdrojů než těch, kterým sami důvěřují.


Autor na textu spolupracoval s italskou novinářkou Sofii Cherici.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)