Nominace na Novinářskou cenu: Jak si v Ústí politici platili reklamu z veřejných peněz

Napsal/a -pes- 30. dubna 2019
FacebookTwitterPocketE-mail

Reportéři HlídacíPes.org Tereza Engelová a Robert Malecký získali tři nominace v prestižní Novinářské ceně za rok 2018. Robert Malecký uspěl stejně jako o rok dřív v kategorii regionální žurnalistiky. Série textů z loňského jara popisovala snahu vedení ústecké radnice kupovat si televizní zpravodajství v regionálních médiích z veřejných prostředků.

HlídacíPes.org ukázal, jak si vládnoucí koalice pod vedením tehdejší primátorky Věry Nechybové vylepšovala svůj mediální obraz. Reportáže se přitom tvářily jako běžné zpravodajství, a mátly tak obyvatele města. Reportáže před odvysíláním dokonce putovaly na magistrát, kde je kancelář primátorky schvalovala. To nakonec na popud HlídacíPes.org uznala i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která konstatovala porušení zákona. Smlouvy s televizí musely být změněny.

Přečtěte si klíčové texty, které oslovily odbornou porotu soutěže Novinářská cena 2018.

Máš správnou stranickou knížku? Šup do televize

Jsou čtyři a dohromady tvoří zastupitelský klub Ústeckého fóra občanů (UFO). A taky vládnou městu: primátorka Věra Nechybová, náměstci Jiří Madar a Pavel Dufek a radní Lukáš Konečný. Zároveň jde o nejčastější tváře, které k Ústečanům promlouvají z Regionální televize Ústecka. Náhoda? Vůbec ne. Mají na to dokonce z veřejných peněz řádnou smlouvu. 

Za vylepšení svého mediálního obrazu platí město Ústí nad Labem desetitisícové částky. Konkrétně jde o smlouvu s Regionální televizí Ústecko, která v krajském městě vysílá pozemními vysílači, na satelitu i v kabelových televizích.

Město si podle smlouvy o propagaci, kterou má redakce HlídacíPes.org k dispozici, objednalo na letošní rok 45 reportáží, po pěti každý měsíc od ledna do září – tedy do komunálních voleb.

Loni za celý rok televize podle předchozí smlouvy dodala reportáží 36. A zatímco vloni město Regionální televizi platilo měsíčně pět tisíc korun, letos se měsíční sazba zvýšila už na deset tisíc. Za svou propagaci tak letos Ústí nad Labem zaplatí 90 tisíc korun.

Pod kontrolou primátorky

Diváci, kteří se na Regionální televizi Ústecko dívají v pravidelně se opakujících patnáctiminutových blocích, mohou mít dojem, že sledují nezávislé zpravodajství.

Informace o tom, že je vysílání podloženo smlouvou o propagaci, ve vysílání nenajdou. Nenajdou ji ani na internetových nebo facebookových stránkách televize, kam jsou rovněž reportáže umísťovány.

Témata pro televizi přitom stanovuje kancelář primátorky Věry Nechybové. Standardní není u nezávislého zpravodajství ani ustanovení smlouvy, podle kterého má televize povinnost posílat reportáže primátorčině kanceláři ke schválení.

„Autorizace probíhá ze strany pracovníků kanceláře primátorky po formální stránce, tedy aby se neuvedla nějaká nepřesná fakta,” říká mluvčí města Romana Macová.

Část smlouvy, kde si město vymiňuje autorizaci.

Mluvčí Macová zároveň přiznává, že i témata pro televizi stanovuje kancelář primátorky. Stejné je to i s výběrem respondentů. Ty podle mluvčí určuje kancelář primátorky podle vztahu představitelů města k jednotlivým tématům.


OBCHODNÍCI SE STRACHEM

Nová publikace HlídacíPes.org mapující český i evropský POPULISMUS.

Více informací ZDE.


Mluví jen vybraní politici

V reportážích se objevují výhradně politici, kteří patří k vládnoucí koalici hnutí Ústeckého fóra občanů (UFO) a komunistů. Tedy sestava, která kopíruje obsazení městské rady, kde má UFO čtyři křesla a komunisté jedno.

HlídacíPes.org prošel odvysílané reportáže za poslední dva měsíce (původní text vyšel v březnu 2018, pozn. red.)  s tímto výsledkem: v deseti reportážích, v nichž se nějaký politik objevil, vystoupila třikrát primátorka Věra Nechybová (UFO), třikrát náměstek Jiří Madar (UFO), třikrát náměstek Pavel Dufek (UFO), jednou radní Lukáš Konečný (UFO) a jednou zastupitel Pavel Vodseďálek (KSČM). Jiní politici do reportáží neměli přístup.


Kdo mluví k Ústečanům o dění ve městě?

Město bojuje proti obchodu s chudobou, vysíláno 8. března.
Za vedení radnice hovoří Jiří Madar. V reportáži zazní, že lokality, jichž se týká nové opatření, vytypovaly městské obvody. Ty ale slovo nedostanou. Místo nich hovoří úřednice magistrátního odboru kultury, sportu a sociálních služeb Lenka Jaremová. Tušíte správně, členka UFO.

Benefiční koncert v divadle, vysíláno 8. března
Koncert Zpíváme pro Tebe pomohl dvěma potřebným dětem, zpíval Dětský sbor UJEP. Za město v reportáži vystoupila primátorka Věra Nechybová.

Město zachraňuje večerní spoj do Prahy, vysíláno 7. března
České dráhy zrušily poslední večerní spoj z Ústí nad Labem do Prahy, což komplikuje život například návštěvníkům zdejších divadel nebo studentům. Za město nápravu slibuje náměstek Jiří Madar.

Dotace pro Severočeské divadlo, vysíláno 7. března
Ústecké zastupitelstvo schválilo dvoumilionovou dotaci pro Severočeské divadlo, které je napůl vlastněno městem a Ústeckým krajem. Za město hovoří primátorka Věra Nechybová, říká, že divadla si považuje a navštěvuje premiéry.

Město bojuje s divočáky, vysíláno 28. února
„Naše město trápí velký počet prasat,“ konstatuje v reportáži náměstek primátorky Pavel Dufek. Rada proto zvýšila příspěvek myslivcům za odlovenou zvěř.

Vedení města jedná s vlastníky o přístavu Vaňov, vysíláno 26. února
V reportáži o snaze města jednat s vlastníky problematického přístaviště ve Vaňově hovoří za město jen náměstek Jiří Madar (nemá v gesci dopravu, ta patří náměstkovi Pavlu Dufkovi).

Intimní život zvířat, vysíláno 5. a 23. února
Reportáž o výstavě Milování v přírodě v městském muzeu. Výstava byla zahájena vernisáží, kterou si nenechala ujít ani primátorka statutárního města Věra Nechybová. „Je to moc krásně výtvarně provedená výstava, zajímavá, poučná,“ pochválila v reportáži. Prostor v reportáži dostal i zastupitel Pavel Vodseďálek (KSČM).

Ústí nad Labem projednává územní plán, vysíláno 14. února
Přestože je reportáž postavena na veřejném projednávání nového územního plánu, kterého se účastnili i opoziční politici, v reportáži ze zastupitelů hovoří pouze náměstek primátorky Pavel Dufek.

Koncert tří klavírů, vysíláno 7. února
V Severočeském divadle v Ústí nad Labem byl v pátek 2. února v hlavní roli klavír. Za město hovoří náměstek Pavel Dufek, který má v městské radě na starosti sekce dopravy a životního prostředí.

Zimní běh na jezeře Milada, vysíláno 5. února
Na jezeře Milada se konala sportovní akce zvaná Winter Run. Pěkně si při ní zasportoval a v reportáži vystoupil radní Lukáš Konečný.


Závěr: z 37 ústeckých zastupitelů se ve sledovaném období v regionální televizi, která je placena z veřejných peněz, objevilo pět jmen. Až na jednu výjimku komunisty Vodseďálka šlo vždy o členy UFO, kteří jsou členy městské rady.

Opozice: Je to nemravnost

„Vedení města své mediální zkrášlování přesunulo z Městských novin, kde se svého slova může domáhat i opozice, do soukromých médií, kde si prostor platí z peněz města, tedy nás všech. To je nemravné,” komentuje analýzu HlídacíPes.org opoziční zastupitel David Daduč (nezařazený, zvolen za PRO! Ústí).

Z faktu, že letošní smlouva je uzavřena na období do voleb a je na vyšší částku než loni, je podle něho zřejmé, že si vedení města dělá předvolební kampaň z veřejných peněz.

Mluvčí Macová zpochybňuje, že by výběr respondentů pro reportáže probíhal podle stranického klíče. „Ústecké zastupitelstvo se nedělí na klasickou koalici a opozici. Vybíráni jsou ti, kteří mají k tématu nejblíže a spadá to do jejich gesce,” říká Macová.

HlídacíPes.org oslovil i zástupce Regionální televize Ústecka Romana Munčinského, který je pod smlouvou s městem podepsán. Na otázky, například jak vnímá zasahování města do nezávislosti svého média, ale neodpověděl.

A jak to všechno dopadlo?

(září 2018)

Ústecké politiky z vládnoucího hnutí UFO (Ústecké fórum občanů) dohnal zákon. Nezákonná praxe, kdy si z veřejných peněz hradili televizní reportáže na svou podporu, skončila. Poté, co na kauzu upozornil HlídacíPes.org a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání počínání politiků označila za nezákonné, došlo ke změně smlouvy o povinné autorizaci televizních reportáží. HlídacíPes.org to teď zjistil z veřejně dostupného registru smluv.

Ústečtí komunální politici pod vedením primátorky Věry Nechybové si léta z veřejných peněz platí propagaci v regionálních televizích. Dokonce si nechávali reportáže posílat k autorizaci a sami určovali, jaká témata se v Regionální televizi Ústecka objeví a kteří politici v nich vystoupí.

A jak na jaře upozornil HlídacíPes.org, tato praxe nahrávala především jim samotným. V reportážích se objevovali výhradně politici spojení s vládnoucím hnutím UFO a výhradně v pozitivním světle.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v červnu jasně řekla, že tím porušují zákon. Televizi dala 30 dní na nápravu – a jak teď HlídacíPes.org zjistil z registru smluv, smlouva byla skutečně dodatkem změněna.

RRTV: Porušujete zákon

Jako problematické Rada označila následující ujednání.

V praxi to znamenalo, že kancelář primátorky Nechybové přímo určovala témata, na kterých má televize pracovat.

Rada televizi upozornila, že je povinna provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah vysílání. „Porušení se provozovatel dopustil tím, že do vysílání programu regionální televize Ústecko zařazuje zpravodajské reportáže, nad nimiž nemá redakční kontrolu, jelikož jejich autorizaci pro vysílání vykonává subjekt, který si jejich odvysílání na základě smluvního ujednání platí se záměrem vlastní propagace,“ uvádí se ve stanovisku vysílací rady z 5. června.

Dodatek ke smlouvě pak říká:

Město si podle smlouvy o propagaci objednalo na letošní rok 45 reportáží, po pěti každý měsíc od ledna do září – tedy do komunálních voleb.

Loni za celý rok televize podle předchozí smlouvy dodala reportáží 36. A zatímco vloni město Regionální televizi platilo měsíčně pět tisíc korun, letos se měsíční sazba zvýšila už na deset tisíc. Za svou propagaci tak letos Ústí nad Labem zaplatí 90 tisíc korun.

Jen vyvolení

Nezákonná praxe v Ústí nad Labem trvala minimálně od roku 2015, kdy město smlouvu se společností Provizi, která televizi provozuje, uzavřelo.

V reportážích se objevovali výhradně politici, kteří patří k vládnoucí koalici hnutí Ústeckého fóra občanů (UFO) a komunistů. Tedy sestava, která kopíruje obsazení městské rady, kde má UFO čtyři křesla a komunisté jedno.

HlídacíPes.org prošel odvysílané reportáže za únor a březen s tímto výsledkem: v deseti reportážích, v nichž se nějaký politik objevil, vystoupila třikrát primátorka Věra Nechybová (UFO), třikrát náměstek Jiří Madar (UFO), třikrát náměstek Pavel Dufek (UFO), jednou radní Lukáš Konečný (UFO) a jednou zastupitel Pavel Vodseďálek (KSČM). Jiní politici do reportáží neměli přístup.

Z 37 ústeckých zastupitelů se ve sledovaném období v regionální televizi, která je placena z veřejných peněz, objevilo pět jmen. Až na jednu výjimku komunisty Vodseďálka šlo vždy o členy UFO, kteří jsou členy městské rady.

Spojení novinářů a politiky

Ústí nad Labem ale není jediný případ, kde je lokální politika úzce spojena s mediálními projekty, které se vydávají za nezávislé zpravodajství.

Ještě dál došli majitelé a provozovatelé sítě Regionálních televizí v Litoměřicích. Tam novináři přímo kandidují v nadcházejících komunálních volbách. A jak ukazuje volební leták hnutí Severočeši.cz, dokonce jsou na něm vyobrazeni přímo s kamerami v rukou.

Jde o majitele sítě regionálních médií Litomericko24.cz Jana Dostála (v horní řadě) a ředitele Regionální televize Romana Munčinského (v levém sloupci). Právě on je podepsán pod spornou smlouvou s ústeckým magistrátem.

Pop-up mobil Mobile (207451)
ReklamaSMR mobil článek Mobile (207411)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
ReklamaSMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

ReklamaSkyscraper 2 Desktop (211796-4)