Mostečané Mostu chtěli stavět „vesnice pro lůzu“. Teď bude soud jednat o jejich zrušení

Napsal/a Robert Malecký 10. června 2020
FacebookTwitterPocketE-mail

U Krajského soudu v Ústí nad Labem se bude ve středu projednávat návrh na zrušení Sdružení Mostečané Mostu. Opoziční spolek v mosteckém zastupitelstvu je úzce personálně propojen s bytovým družstvem SBD Krušnohor a v minulosti se nechvalně proslavil například návrhem, aby byli „problémoví“ lidé stěhováni do vesnic „pro lůzu“. Podle navrhovatelů je spolek maskovanou politickou stranou, což je v rozporu se zákonem.

Za návrhem stojí Lubomír Gomboš a k soudu ho před dvěma lety podal advokát Tomáš Hlaváček.

Gomboš je členem mosteckého SBD Krušnohor, stojí ovšem v opozici k jeho vedení. V minulosti například upozornil na netransparentní rozprodej družstevních bytů do rukou spekulantů. Podal trestní oznámení a žalobu k soudu, neboť je přesvědčen, že byty byly prodány pod cenou. Rozdíl, o který představenstvo družstva žaluje, má činit 76 milionů korun.

Družstvo má ovšem i svou „politickou divizi“. Tou je právě Sdružení Mostečané Mostu, které je už několikáté volební období i v mosteckém zastupitelstvu. Aktuálně má v pětačtyřicetičlenném sboru osm zástupců a po volbách na podzim roku 2018 skončilo v opozici.

Gomboš v návrhu tvrdí, že ve skutečnosti jde o zastřenou politickou stranu, která se prostřednictvím právní formy spolku účelově vyhýbá povinnostem vyplývajícím ze zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

Politika jako hlavní činnost

HlídacíPes.org má návrh na zrušení spolku k dispozici. Konstatuje se v něm, že spolek byl zapsán v roce 2014 a jako hlavní činnost uvádí „Sdružování veřejnosti se zájmem o mostecké komunální dění a o jeho aktivní ovlivňování“. Ve sbírce listin je založen mimo jiné návrh rozpočtu, podle něhož jsou příjmy tvořeny členskými příspěvky ve výši 30 tisíc korun a sponzorskými dary ve výši 4,25 milionu. Výdaje jsou tvořeny položkami „volební kampaň“ ve výši 4,25 milionu korun a „činnost SMM“ ve výši 20 tisíc.

„To znamená, že 99,29 % rozpočtu spolku představovala volební kampaň pro volby do Zastupitelstva města Mostu, konané ve dnech 10.-11.10. 2014,“ konstatuje se v návrhu na zrušení.

Navrhovatelé dále předkládají celou řadu důkazů, podle nichž je politická činnost, činnost v zastupitelstvu, příprava volebních kampaní a podobně hlavní činností spolku. Podle nich se tak zastřená politická strana, která zvolila právní formu spolku, účelově vyhnula mnoha povinnostem a omezením vztahujícím se na politické strany.

Jde například o povinnost předložit k návrhu na registraci politické strany petici alespoň jednoho tisíce občanů, povinnost přijímat pouze příjmy stanovené zákonem, ověřovat účetní závěrky, vést oddělené účty pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a pro financování volebních kampaní nebo povinnost předkládat Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí každoročně výroční finanční zprávu.

„Spolek Sdružení Mostečané Mostu dle dokumentů založených ve sbírce listin jako svou skutečnou hlavní činnost uvádí naplňování volebního programu. Výdaje na volební kampaň představovaly v roce 2014 více než 99 % jeho rozpočtu, přičemž tyto příjmy byly z netransparentních zdrojů označených jako sponzorské dary,“ připomíná návrh na zrušení.

Zrušena byla i Republikánská mládež

Spolek měl ve volebním období 2014-2018 v zastupitelstvu města Most 10 členů, v předchozím období jich bylo dokonce 26, v letech 2006 až 2010 pak 18 členů zastupitelstva. „Spolek Sdružení Mostečané Mostu jako zastřená politická strana díky svému významnému zastoupení v zastupitelstvu města Most ovlivňuje život občanů města. Je ve veřejném zájmu, aby tak činil v souladu s právní úpravou,“ uvádí se v návrhu.

Advokáti navrhovatelů upozorňují na předchozí podobné případy, kdy byl například soudně zrušen spolek Zastupitelské centrum Doněcké republiky v Ostravě. Z názvu a z činnosti spolku podle soudu vyplynulo, že vystupuje jako diplomatická mise či konzulární úřad, a tedy vykonává veřejnou správu bez zákonného zmocnění.

Podobným případem je i rozsudek Nejvyššího soudu z roku 2002, který potvrdil rozhodnutí Ministerstva vnitra o rozpuštění občanského sdružení Republikánská mládež, neboť vyvíjelo činnost vyhrazenou pouze politickým stranám.

Nejvyšší soud tehdy uvedl: „Je zřejmé, že občanské sdružení Republikánská mládež se samo označuje nikoliv za občanské sdružení, ale za sdružení politické, a to v celé řadě svých programových a jiných dokumentů.(…) Je tedy zcela evidentní, že občanské sdružení Republikánská mládež má podle svého programu a stanov vyvíjet činnost, která odpovídá činnosti nikoliv občanského sdružení, nýbrž činnosti politického hnutí, popř. politické strany.“

Ústecký krajský soud bude o návrhu na rozpuštění Mostečanů Mostu rozhodovat ve středu od 9 hodin. Zástupci spolku se k dotazům HlídacíPes.org nevyjádřili.


Projekt HlídacíPes.org – Ústí nad Labem byl podpořen základním grantem Active Citizens Fund.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)