Dan Materna / MAFRA / Profimedia,

Mostečané Mostu chtěli stavět „vesnice pro lůzu“. Teď bude soud jednat o jejich zrušení

U Krajského soudu v Ústí nad Labem se bude ve středu projednávat návrh na zrušení Sdružení Mostečané Mostu. Opoziční spolek v mosteckém zastupitelstvu je úzce personálně propojen s bytovým družstvem SBD Krušnohor a v minulosti se nechvalně proslavil například návrhem, aby byli „problémoví“ lidé stěhováni do vesnic „pro lůzu“. Podle navrhovatelů je spolek maskovanou politickou stranou, což je v rozporu se zákonem.

Za návrhem stojí Lubomír Gomboš a k soudu ho před dvěma lety podal advokát Tomáš Hlaváček.

Gomboš je členem mosteckého SBD Krušnohor, stojí ovšem v opozici k jeho vedení. V minulosti například upozornil na netransparentní rozprodej družstevních bytů do rukou spekulantů. Podal trestní oznámení a žalobu k soudu, neboť je přesvědčen, že byty byly prodány pod cenou. Rozdíl, o který představenstvo družstva žaluje, má činit 76 milionů korun.

Družstvo má ovšem i svou „politickou divizi“. Tou je právě Sdružení Mostečané Mostu, které je už několikáté volební období i v mosteckém zastupitelstvu. Aktuálně má v pětačtyřicetičlenném sboru osm zástupců a po volbách na podzim roku 2018 skončilo v opozici.

Gomboš v návrhu tvrdí, že ve skutečnosti jde o zastřenou politickou stranu, která se prostřednictvím právní formy spolku účelově vyhýbá povinnostem vyplývajícím ze zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

Politika jako hlavní činnost

HlídacíPes.org má návrh na zrušení spolku k dispozici. Konstatuje se v něm, že spolek byl zapsán v roce 2014 a jako hlavní činnost uvádí „Sdružování veřejnosti se zájmem o mostecké komunální dění a o jeho aktivní ovlivňování“. Ve sbírce listin je založen mimo jiné návrh rozpočtu, podle něhož jsou příjmy tvořeny členskými příspěvky ve výši 30 tisíc korun a sponzorskými dary ve výši 4,25 milionu. Výdaje jsou tvořeny položkami „volební kampaň“ ve výši 4,25 milionu korun a „činnost SMM“ ve výši 20 tisíc.

„To znamená, že 99,29 % rozpočtu spolku představovala volební kampaň pro volby do Zastupitelstva města Mostu, konané ve dnech 10.-11.10. 2014,“ konstatuje se v návrhu na zrušení.

Navrhovatelé dále předkládají celou řadu důkazů, podle nichž je politická činnost, činnost v zastupitelstvu, příprava volebních kampaní a podobně hlavní činností spolku. Podle nich se tak zastřená politická strana, která zvolila právní formu spolku, účelově vyhnula mnoha povinnostem a omezením vztahujícím se na politické strany.

Jde například o povinnost předložit k návrhu na registraci politické strany petici alespoň jednoho tisíce občanů, povinnost přijímat pouze příjmy stanovené zákonem, ověřovat účetní závěrky, vést oddělené účty pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a pro financování volebních kampaní nebo povinnost předkládat Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí každoročně výroční finanční zprávu.

„Spolek Sdružení Mostečané Mostu dle dokumentů založených ve sbírce listin jako svou skutečnou hlavní činnost uvádí naplňování volebního programu. Výdaje na volební kampaň představovaly v roce 2014 více než 99 % jeho rozpočtu, přičemž tyto příjmy byly z netransparentních zdrojů označených jako sponzorské dary,“ připomíná návrh na zrušení.

Zrušena byla i Republikánská mládež

Spolek měl ve volebním období 2014-2018 v zastupitelstvu města Most 10 členů, v předchozím období jich bylo dokonce 26, v letech 2006 až 2010 pak 18 členů zastupitelstva. „Spolek Sdružení Mostečané Mostu jako zastřená politická strana díky svému významnému zastoupení v zastupitelstvu města Most ovlivňuje život občanů města. Je ve veřejném zájmu, aby tak činil v souladu s právní úpravou,“ uvádí se v návrhu.

Advokáti navrhovatelů upozorňují na předchozí podobné případy, kdy byl například soudně zrušen spolek Zastupitelské centrum Doněcké republiky v Ostravě. Z názvu a z činnosti spolku podle soudu vyplynulo, že vystupuje jako diplomatická mise či konzulární úřad, a tedy vykonává veřejnou správu bez zákonného zmocnění.

Podobným případem je i rozsudek Nejvyššího soudu z roku 2002, který potvrdil rozhodnutí Ministerstva vnitra o rozpuštění občanského sdružení Republikánská mládež, neboť vyvíjelo činnost vyhrazenou pouze politickým stranám.

Nejvyšší soud tehdy uvedl: „Je zřejmé, že občanské sdružení Republikánská mládež se samo označuje nikoliv za občanské sdružení, ale za sdružení politické, a to v celé řadě svých programových a jiných dokumentů.(…) Je tedy zcela evidentní, že občanské sdružení Republikánská mládež má podle svého programu a stanov vyvíjet činnost, která odpovídá činnosti nikoliv občanského sdružení, nýbrž činnosti politického hnutí, popř. politické strany.“

Ústecký krajský soud bude o návrhu na rozpuštění Mostečanů Mostu rozhodovat ve středu od 9 hodin. Zástupci spolku se k dotazům HlídacíPes.org nevyjádřili.


Projekt HlídacíPes.org – Ústí nad Labem byl podpořen základním grantem Active Citizens Fund.

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější. A zabere vám to maximálně jednu minutu...Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1 000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

2 komentáře

  1. Petr Kaminsky napsal:

    Chvalabohu, jeste je mozne aspon soudni cestou zastavit segregaci/fasisty/rasisty/xenofoby. Ve vlhkych snech Okamury misto soudu rozhoduji „lidove soudy“ po predchozi medialni masazi, vyhroceni situace a referendu.

    • Já se daleko více děsím politicky angažovaných soudců, jaké jsme tu měli 1948 – 1989.

      To, že nějací aktivisté označují nějakou stranu nebo hnutí za „fasisty/rasisty/xenofoby“, je naprosto irelevantní, pokud ti lidé neporušují platní zákony, které by měly tyhle věci dostatečně ošetřit. Pokud se ovšem tito lidé snažili obejít zákony, regulující vznik a činnost politických stran, je to něco úplně jiného. Pak by však ideologie hlásaná takovou skupinou by měla být naprosto irelevantní vůči výsledku procesu a rozsudku.

Přidávání komentářů není povoleno