Když Xaver griluje radního ČRo: „Ahoj Honzo.“

„Ahoj Honzo, rád tě vidím a moc se na to povídání těším“. Familiárně začal tento týden kontroverzní moderátor Lubomír Veselý svůj rozhovor s členem Rady ČRo Janem Krůtou na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Za pozornost stojí už sám fakt, že respondentem byl člen kontrolního orgánu veřejnoprávního média, na kterém se interview vysílalo, že v rozhovoru nic o členství v Radě nezaznělo a že se v něm probírala hlavně Krůtova spolupráce se zpěvákem Daliborem Jandou, jeho textařská a literární činnost.

Ještě do úplně jiného světla však rozhovor staví fakt, že právě teď (za únor) Rada ČRo řešila celkem šest stížností právě na moderátora Veselého. A pokaždé Veselého podržela, stejně jako to v minulosti vždy udělalo i vedení Českého rozhlasu. Jan Krůta jako jeden z radních o stížnostech hlasoval také a podpořil tedy i následující odpověď, kterou Rada stěžovatelům opakovaně poslala:

„Často se objevují i výzvy vůči Radě Českého rozhlasu, aby apelovala či dokonce zajistila ukončení spolupráce Českého rozhlasu s některými jeho zaměstnanci nebo spolupracovníky. Podotýkáme, že takový postup není v pravomoci Rady. Ta v personálních otázkách ze zákona pouze jmenuje či odvolává generálního ředitele a ředitele rozhlasových studií. Veškeré další jsou v kompetenci vedení Českého rozhlasu.“

Připomeňme, že moderátor Lubomír Veselý už Českému rozhlasu „vyrobil“ několik kauz, včetně vulgárních urážek novinářských kolegyň, fotografie s extremistou, prosazování zdobrovolnění koncesionářských poplatků či deklarované náklonnosti k hnutí Trikolóra (to Veselého ostatně přes spolek Centrum pro občanské svobody poslalo i do Rady České televize).

Český rozhlas

300znaku.cz

Vše podstatné v glosách redaktorů HlídacíPes.org