Ústecký hejtman Jan Schiller / foto: Iveta Lhotská / MAFRA / Profimedia

Kdo píše projevy ústeckého hejtmana? Externista spojený s vyhozenou poradkyní z kauzy Krajské zdravotní

Napsal/a Robert Malecký 27. května 2021
FacebookTwitterPocketE-mail

Ačkoli má ústecký hejtman Jan Schiller (ANO) na krajském úřadě k dispozici standardní aparát odboru mediální komunikace, nechává si své veřejné výstupy a projevy sepisovat externě. Najal si k tomu z veřejných peněz mladého člena hnutí ANO Patrika Srbu, který je zároveň asistentem trojice poslanců hnutí. A má blízko i k dnes už bývalé krajské místopředsedkyni ANO a hejtmanově exporadkyni Vladislavě Marschallové, která skončila po skandálu s poradenskými smlouvami pro Krajskou zdravotní. Srba ji oslovuje jako „tetičku“.

HlídacíPes.org pokračuje v rozkrývání zákulisních vazeb kolem ústeckého hejtmana Jana Schillera z hnutí ANO. Pravou ruku hejtmana, Vladislavu Marschallovou, stály smlouvy, podle kterých v Krajské zdravotní pobírala 130 tisíc korun měsíčně, místo krajské místopředsedkyně hnutí ANO. Jako s poradkyní se s ní rozloučil i hejtman, který předtím ve svém úřadu Marschallové vyplácel na poradenských smlouvách dalších 40 tisíc měsíčně.

Poradcem hejtmana je i Jan Richter – ten má funkcí víc. Je poslancem hnutí ANO za Ústecký kraj, hlavním manažerem hnutí, který má odpovědnost za přípravu volební kampaně, dále je předsedou ústecké krajské buňky hnutí a angažuje se i ve fotbalovém svazu. Kromě toho ovšem pobírá veřejné peníze jako poradce ústeckého hejtmana Jana Schillera – jde o částku 7 600 korun měsíčně, kterou podle svých slov věnuje na dobročinné účely. Na hejtmanství je ovšem zaměstnán na poloviční úvazek a nikdy řádně nevysvětlil, jak to zvládá při práci poslance a dalších funkcích.

HlídacíPes.org nyní narazil na další smlouvu pro člověka blízkého Vladislavě Marschallové. Patrik Srba ji dostal loni v polovině prosince, krátce po nástupu nového vedení kraje. A rovnou na čtyři roky, do konce volebního období. Oficiálně má hejtmanovi pomáhat s jeho projevy a zlepšovat mediální prezentaci kraje.

Zdroj: dohoda o pracovní činnosti Patrika Srby, foto: HlídacíPes.org

Komu je Srba ze své práce pro kraj odpovědný, není příliš zřejmé. Hejtman Schiller ani tiskový mluvčí úřadu Martin Volf na dotazy HlídacíPes.org neodpověděli. V oficiálních seznamech Krajského úřadu Srba nikde uveden není, podle smlouvy odevzdává svou práci vedoucímu kanceláře hejtmana Luboši Trojnovi. Není ani uveden jako pracovník oddělení mediální komunikace, které vede zmíněný Martin Volf.

Zdroj: screenshot webu Ústeckého kraje, foto: HlídacíPes.org

Sám Srba tvrdí, že je součástí oddělení, ale externě. „Nepřipadá mi nijak zvláštní, že spolupracuji na vytváření dokumentů oddělení mediální komunikace (dle toho, jak je mi vedoucím OMK uděleno),“ napsal na dotaz redakce.

Podle Srby nedochází ke krytí s prací tiskového oboru, jelikož došlo k rozdělení kompetencí a práce. „V mém případě: kontrola a úprava textů zhotovených příslušným oddělením, samostatná příprava některých textů a vkládání domluvených příspěvků na sociální síť Facebook. Jak jistě víte, v současné době kromě přípravy pravidelného textu ,Týden očima hejtmana‘ pracuji na projektu ,Významné dny‘, kde oslovuji jak náměstky, radní, tak i předsedy výborů v rámci koalice, se kterými natáčím krátká videa k aktuálnímu dni,“ říká Patrik Srba.

Čau lidi ústeckého hejtmana

HlídacíPes.org má k dispozici i výkazy práce Patrika Srby za první čtyři měsíce roku 2021. Z nich se dá zrekonstruovat, jak v praxi vypadá jeho činnost pro Ústecký kraj.

Zdroj: pracovní výkaz Patrika Srby za duben 2021, foto: HlídacíPes.org

Z výkazů plyne, že Srba pracuje pro hejtmana většinou čtyři až pět dní v týdnu, pravidelně od čtvrtka do pondělí. Celkově pak časová dotace dává zmíněných 80 hodin, tedy poloviční úvazek. Srba pro úřad pracuje každý víkend – na víkendové dny vždy připadá právě příprava uvedeného formátu „Týden očima hejtmana“, což je krátký, většinou několikaodstavcový příspěvek. Ústecký hejtman své „Čau lidi“ začal zveřejňovat v polovině ledna.

Týden očima hejtmana má dvě podoby. Předně tiskovou zprávu umístěnou na stránkách kraje, tu Srba zpracovává pravidelně v sobotu, příprava mu podle výkazů trvá čtyři hodiny. Další dvě hodiny pak v neděli úprava tiskové zprávy na facebookový příspěvek. Jak si ukážeme dále, příspěvky se ovšem – hodně jemně řečeno – významně neliší.

Takto například vypadají poslední Schillerovy „Čau lidi“, zveřejněné 25. května.

 

Zdroj: web Ústeckého kraje, foto: HlídacíPes.org

Podstatný detail se ukrývá vpravo – pod zprávou je podepsán vedoucí oddělení komunikace Martin Volf, nikoli Patrik Srba. Ve zprávě se potom píše (kompletní znění):

Ačkoliv venku vládne typické aprílové počasí, květen se nám přehoupl již do své druhé poloviny. Přeji vám, abyste v době uvolňování vládních restrikcí a opatření strávili příjemné chvíle s vašimi blízkými a načerpali tolik potřebnou životní energii.
V Krajské zdravotní, a. s., došlo k oficiálnímu jmenování nového generálního ředitele, tím se stal MUDr. Petr Malý, MBA, který již dříve vedl Lužickou nemocnici v Rumburku a od března byl pověřen dočasným vedením celé Krajské zdravotní, a. s. Novému generálnímu řediteli přeji mnoho úspěchů ve funkci a věřím, že tato volba byla úspěšná. Jedním z úkolů je dotáhnout úspěšně transformaci právě Lužické nemocnice v Rumburku pod hlavičku Krajské zdravotní, a. s., a zachovat tak kvalitní dostupnou zdravotní péči pro obyvatele Šluknovského výběžku.

Proběhlo rovněž pravidelné týdenní on-line setkání hejtmanů v rámci Asociace krajů ČR. Na tomto jednání jsme kromě aktuálních informací ohledně probíhajícího očkování a testování rovněž jednali o dotačním programu REACT-EU, který byl vyhlášen na modernizaci zdravotnických zařízení.

V minulém týdnu ve středu proběhla již 16. schůze Rady Ústeckého kraje. S radními jsme řešili důležité body pro chod i rozvoj kraje, mimo jiné dotace na sport, mládež a prevenci na krajských školách, nominace na ocenění Cena hejtmana Ústeckého kraje, či výběrové řízení na dýchací přístroje pro naše dobrovolné hasiče. Dalšími z projednaných bodů byly také metodická podpora městům a malým obcím ohledně čerpání dotačních titulů a určení prioritních oblastí pro přípravu krajského rozpočtu na rok 2022.

Ve čtvrtek jsem jednal v Praze se zástupci Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka ohledně tématu hospodaření s vodou, přesněji o možnostech zadržování vody v krajině.

Váš hejtman
Jan Schiller


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


 

Facebookový příspěvek z 26. května se liší málo, jak ostatně čtenář může posoudit sám:


Ještě jeden příklad, o týden starší. „Ač to tak venku nevypadá, měsíc květen je ve své polovině. Díky zlepšující se situaci dochází k pozvolnému rozvolnění vládních opatření a my se tak opět pomalu navracíme k běžnému životu. Přeji nám všem, aby se situace nadále zlepšovala a my tak mohli načerpat energii například při sportu, či kultuře,“ – „napsal“ hejtman do svého osobního vzkazu lidem. A následuje pět krátkých odstavců o jeho programu.

Na Facebooku? „Díky zlepšující se situaci dochází k pozvolnému rozvolnění vládních opatření a my se tak opět pomalu navracíme k běžnému životu. 😍 Přeji nám všem, aby se situace nadále zlepšovala a my tak mohli načerpat energii při oblíbeném sportu, či kulturní akci. ☺️“ Neboli zkráceno o jednu větu. Následuje přirozeně několik odstavců z hejtmanova programu.


Za svou činnost pro kancelář hejtmana pobírá Patrik Srba odměnu ve výši 15 tisíc korun měsíčně.

Kde se vzal, tu se vzal

Kdo Patrika Srbu na hejtmanství doporučil, opět není příliš zřejmé. Sám přiznává, že se s hejtmanem Schillerem znal z dřívější spolupráce. Srba je podle aktuální verze stránek Poslanecké sněmovny asistentem tří severočeských poslanců za hnutí ANO – jeho jméno figuruje u Evy Fialové, Tomáše Kohoutka a Jaroslavy Puntové. Poslední jmenovaná ke konci roku 2020 vystřídala ve sněmovně právě hejtmana Jana Schillera.

„S panem hejtmanem jsem spolupracoval již před jeho nástupem do funkce. Pokud mám správné informace, tak na moji pozici není třeba vypsání výběrového řízení. Nicméně jsem absolvoval standardní pracovní pohovor,“ říká Patrik Srba.

Ten je ovšem spojen i s bývalou Schillerovou pravou rukou Vladislavou Marschallovou. Oba bydlí v Libochovicích, Srbu s Marschallovou pojí přátelské pouto, v jednom z facebookových příspěvků ji dokonce tituluje jako „tetičku“.

Zdroj: facebook Patrika Srby, foto: HlídacíPes.org

Na dotaz, v jakém konkrétním vztahu s dnes už bývalou poradkyní hejtmana je, Srba příliš sdílný není. „S paní Marschallovou se znám dlouhou dobu (přeci jen jsme ve stejném hnutí – vztah by se tedy dal považovat za přátelský), nicméně se domnívám, že můj vztah s paní Marschallovou je mou osobní záležitostí, která nemá na můj pracovní výkon žádný vliv,“ odepsal na dotaz HlídacíPes.org.


Projekt HlídacíPes.org – Ústí nad Labem byl podpořen základním grantem Active Citizens Fund.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)