Krajská zdravotní / foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia

Co se dělo v Krajské zdravotní? Smlouvy pro asistentku hejtmana, podivné odměny, kumulace funkcí

Napsal/a Robert Malecký 11. března 2021
FacebookTwitterPocketE-mail

UVNITŘ DOKUMENT. Po dvoudenním personálním zemětřesení v Krajské zdravotní je situace jen o něco méně nepřehledná než před středou, kdy rada kraje odvolala původního předsedu představenstva Jindřicha Zetka. Některé detaily ale dosud nebyly zveřejněny. HlídacíPes.org získal podrobné informace, na jejichž základě představenstvo (v té době ještě vedené Zetkem) v úterý odvolalo generálního ředitele společnosti Aleše Chodackého. 

Kraj ve čtvrtek oznámil, že se novým předsedou představenstva největšího zdravotnického holdingu v zemi stal bývalý ministr zdravotnictví a poslanec hnutí ANO Adam Vojtěch. Ten byl o dva dny dříve jedním z pěti členů představenstva, které jednomyslně zvedlo ruku pro odvolání ředitele Chodackého.

Důvodem byly mimo jiné smlouvy, které ředitel holdingu uzavřel s pravou rukou ústeckého hejtmana Jana Schillera (ANO), krajskou místopředsedkyní hnutí Ladislavou Marschallovou. „Zjistili jsme, že pan ředitel Chodacki uzavřel fiktivní smlouvy, na jejichž základě se vyplácely statisícové částky jedné funkcionářce ANO, pravé ruce hejtmana paní Marschallové. Krajskou zdravotní stála tato paní s kvalifikací uklízečky více než 500 tisíc korun,“ řekl Zetek v rozhovoru pro HlídacíPes.org.

Svět je plný náhod: 23. listopadu loňského roku se generálním ředitelem Krajské zdravotní stává Aleš Chodacki. O den později uzavírá dvě pracovní smlouvy s místopředsedkyní krajského hnutí ANO Vladislavou Marschallovou. Dohromady zhruba za 130 tisíc korun měsíčně. Marschallová je v tu dobu zároveň asistentkou poslance Jana Schillera (rovněž ANO).

Schiller se jen krátce předtím stal novým ústeckým hejtmanem a spolu se svými koaliční kolegy vyměnil představenstvo Krajské zdravotní. Kruh se uzavírá: představenstvo jmenuje generálním ředitelem Aleše Chodackého. Ten se k věci pro HlídacíPes.org nevyjádřil.

Smlouvy ale nebyly jediný důvod jeho konce. Šlo například i odměny, které měl v rozporu s pravidly Chodackému podepsat sám hejtman Schiller, aniž by k tomu měl mandát, nebo o kumulaci funkcí. Aleš Chodacki v jednu chvíli vykonával čtyři funkce naráz – byl generálním ředitelem Krajské zdravotní, ředitelem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, primářem a krajským koordinátorem očkování.

Možná i proto nestíhal důležitou agendu, jako je například akvizice litoměřické městské nemocnice do holdingu. Což je další z bodů, které vypočítává důvodová zpráva k jeho úternímu odvolání.


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


 

HlídacíPes.org dokument získal a přináší ho níže v plném znění:

Pracovní smlouvy

MUDr. Aleš Chodacki byl dne 23.11. 2021 představenstvem Krajské zdravotní a.s. pověřen (zmocněn) výkonem funkce generálního ředitele. Jak vyplývá z dostupné judikatury pohlíží se na zaměstnance, který je pověřen určitou funkcí trvale i dočasně jako na jmenovaného v případě, že nejde o pověření z důvodu zastupování v době nepřítomnosti. (Rozsudek NS 2 Cdon 382/97).

Důvody odvolání jsou následující:

GŘ v rozporu s vnitřními předpisy společnosti, bez souhlasu představenstva uzavřel dne 24. 11. 2020, tedy den po svém pověření výkonem funkce dva pracovněprávní vztahy se zaměstnancem na úrovni GŘ-1 (oba úvazky se týkaly Ladislavy Marschallové – pozn. red.) s neurčitou náplní práce za podmínek, které je nutno označit za nestandardní, jelikož zaměstnanci byla na základě těchto smluv vyplácena mzda ve výši 130 tisíc korun českých za měsíc a pracovní místo není upraveno v organizačním řádu společnosti.

Taková mzda je vzhledem k běžným mzdovým podmínkám ve společnosti u zaměstnanců nezdravotníků mimořádná, jelikož se blíží mzdě generálního ředitele. Pracovní poměr byl uzavřen s osobou bez potřebné kvalifikace a GŘ nebyl schopen na představenstvu vysvětlit na čí podnět smlouvu uzavřel, kdo stanovil výši mzdy ani relevantní náplň práce.

Představenstvo považuje takové nakládání s finančními prostředky za neakceptovatelné zvláště v době, kdy společnost potřebuje vynakládat dostupné finanční zdroje ve prospěch zdravotnického personálu, který plní své úkoly při epidemii COVID-19. Pracovní poměr byl se zaměstnancem ukončen 28. 2. 2021 až po vyžádání údajů o uzavřených pracovně-právních vztahů od data nástupu představenstva do funkce, což je jasnou indicií nestandartního postupu ze strany GŘ a tím, že si byl vědom závadnosti takového jednání.

Nemocnice Most

GŘ porušil vnitřní předpisy společnosti a bez souhlasu představenstva „zmocnil“ výkonem funkce ředitele Nemocnice Most o. z. Takový krok předem s představenstvem žádným způsobem nekonzultoval, i když s dostatečným předstihem musel vědět, že k takovému jednání dojde a po „zmocnění“ ho v rozporu se skutečným procesem schvalování oznámil veřejnosti jako schválený představenstvem.

Kumulace funkcí

GŘ přijal v prosinci 2021 bez souhlasu představenstva funkci krajského koordinátora očkování čímž počet jeho funkcí vzrostl na čtyři, z nichž každá vyžaduje, zvláště v době epidemie, maximální nasazení. Vedle funkce GŘ vykonává funkci primáře, ředitele Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a krajského koordinátora očkování. Taková kumulace funkcí by byla tolerovatelná pouze při dosahování 100 % výsledků. Představenstvo však hodnotí výkon funkcí ze strany MUDr. Chodackého za neuspokojivý, v čase s klesající úrovní. Činnost GŘ i některých jeho přímých podřízených vykazují sníženou ochotu k plnění oprávněných požadavků představenstva, co by statutárního orgánu společnosti, včetně prvků nedodržování, či zlehčování právních norem i vnitřních předpisů společnosti.

Odměna od hejtmana

GŘ po odmítnutí podpisu své odměny, ze strany předsedy představenstva, jako člena představenstva oprávněného ji schvalovat, jenž ji odmítl schválit z důvodu nepředložení právního titulu k jejímu nároku, vyžádal její schválení osobou, která není k takovému jednání kompetentní, a to hejtmanem kraje, čímž porušil vnitřní předpisy společnosti.

Litoměřice váznou

GŘ neoznámil představenstvu, že společnost obdržela od odborové organizace Nemocnice Litoměřice a.s. neautorizovaný zápis z neformální schůzky s předsedou a místopředsedou představenstva i když obsah zápisu vyhodnotil jako závadný s potencionálním dopadem na postup akvizice. Informace obsažené v zápise si neověřil dal pokyn právnímu oddělení k vypracování rozboru věci a tento poskytl bez vyjádření představenstva hejtmanovi kraje a dalším osobám, které nemají žádný právní vztah ke společnosti. Tímto jednáním měl zřejmě v úmyslu vyvolat rozpor mezi představenstvem a akcionářem společnosti. Takové jednání poškozuje společnost i členy představenstva individuálně a opakováním či analogickým jednáním hrozí vznik škody společnosti.

V kontextu výše uvedených bodů představenstvo rozhodlo o odvolání MUDr. Aleše Chodackého z funkce GŘ, jelikož vyhodnotilo jeho další působení v této funkci jako rizikové pro společnost i pro důležité projekty, které společnost realizuje, plánuje a podílí se na nich. Včetně projektu vakcinace v Ústeckém kraji.Kvalita plnění úkolů ve funkci GŘ ze strany pana Chodackého se neslučuje s obvyklou praxí, ani s cíli společnosti. Nelze je hodnotit jako dílčí pochybení, ale vzorec jednání a představenstvo po odpovědném zvážení situace rozhodlo o jeho odvolání z funkce, jelikož neplní své povinnosti určené stanovami společnosti dle článku 23 odstavec 7.


Projekt HlídacíPes.org – Ústí nad Labem byl podpořen základním grantem Active Citizens Fund.

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)