Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Výzdoba zbytků Berlínské zdi. Foto: Profimedia
,

Ideologie a propaganda v digitálních časech. Návod na vyvolání nenávisti i ovládnutí mas

Ideologie a propaganda jsou dvě spojené nádoby, které mají ambivalentní, přesto veskrze přátelský vztah. Ideologie by se dala definovat jako soustava myšlenek a tezí, jež se snaží účelově vysvětlit svět a dát mu tím jednoznačný smysl a jasný řád. Propaganda je pak nástroj k jejímu prosazování a uskutečňování v praxi. Oba fenomény se časem dočkaly spíše negativního onálepkování jako symboly politické manipulace mocenských vrstev s veřejným míněním, přestože původně tomu tak úplně nebylo.

To potvrzuje tezi politologa Andrewa Heywooda, jenž píše, že za ideologii je dnes považována především politická ideologie, nikoliv jakýkoliv ucelený soubor myšlenek. Termín ideologie v jejím čistě pejorativním slova smyslu začali používat již Marx a Engels jako označení pro falešné vědomí či utopickou iluzi, která zakrývá skutečnost.

V jejich případě tedy buržoazní rétorika o přirozenosti akumulace kapitálu a zbožního fetišismu, která se stala soudobým světonázorovým katechismem. K tomu se ještě vrátíme.

Moderní propaganda vznikla původně jako nástroj reklamy ve Spojených státech dvacátých let, kde ji definoval Edward L. Bernays ve své stejnojmenné knize. Radil v ní velkým korporacím, jak změnit, ovlivnit nebo využít veřejné mínění a donutit lidi nakupovat jejich výrobky.

Snažil se povýšit konzum z prosté potřeby na kompletní životní styl. Ve své knize, kde svou verzi propagandy prezentoval jako demokratický nástroj, napsal: „Vědomá a organizovaná manipulace organizovaných zvyků a názorů mas je důležitým prvkem v demokratické společnosti. Ti, kteří manipulují tento neviditelný mechanismus společnosti, tak vytvářejí neviditelnou vládu, jež je skutečnou mocí v naší zemi.“

Totální ovládnutí mysli mas

Později si Bernaysovy metody přizpůsobili nacističtí pohlaváři, v čele s ministrem propagandy Josephem Goebbelsem, a vetknuli jim veskrze politický charakter, jako „osvětový“ nástroj pro manipulaci lidových mas a ovlivnění jejich myšlení a jednání. Ovlivnění veřejného diskurzu nacisté dosáhli pomocí inscenovaných veřejných projevů, pompézních vojenských přehlídek, pouličních plakátů, ale především masových médií, jako jsou tisk a rozhlas.


Kniha Kyberkultura, hackeři a digitální revoluce sleduje dramatický vývoj kyberkultury od zrodu kyberpunku, přes vznik globální sítě, původně navržené ke svobodnému šíření informací a virtuální spolupráci, až po dnešní dobu postfaktickou, využívající internet k marketingovým účelům, propagandě a šíření dezinformací. Ukázky publikujeme se svolením vydavatelství Grada. 


Vrcholem nacistické propagandy byl v té době poměrně nový technický vynález – kinematografie. V podobě filmových týdeníků přinášeli nacisté aktuální informace o domnělých či značně přikrášlených úspěších třetí říše, které měly navodit – dle slov nacistické propagandy – pocit jednoty německého lidu.

Především díky talentované filmařce Leni Riefenstahlové, která pro nacisty natočila pateticky sugestivní filmový dokument Triumf Vůle (1935), dokázali nacisté rychle konsolidovat masy, dodat své ideologii punc iluze národní vyvolenosti a přesvědčit i nepřesvědčené o nacistických „pravdách“.

Sovětská propaganda mistrně využívala tento nadmíru úspěšný model veřejné manipulace s davy, sloužící k vytvoření nezpochybnitelného kultu osobností sovětských pohlavárů V. I. Lenina (Uljanov) a J. V. Stalina (Džugašvili), opěvování až mýtické nedotknutelnosti Ruské revoluce a matky vlasti Sovětského svazu, se kterým je potřeba spolupracovat a uctívat ho „na věčné časy“.

Tak to alespoň tvrdila kdysi i československá komunistická propaganda, jak si možná ještě mnozí dobře pamatují. Marx by se nejspíš divil, že to, co kdysi dokázala kapitalistická ideologie s lidmi, dosáhlo za reálného socialismu ještě obludnějších rozměrů, když byly jeho teze přetaveny do zhuštěné formy jednoduchých propagandistických hesel komunistického katechismu.

Obě totalitní ideologie (nacistická i komunistická), či chcete-li politická náboženství, měly obrovskou účinnost a nesmírný vliv na totální ovládnutí mysli mas, protože jejich propaganda byla celonárodní, centrální, neměla žádnou jinou mediální alternativu, byla naprosto podřízena státu a vládnoucí garnituře a byla poháněna strachem a represí.

Navíc při veřejném sledování týdeníků či masových vojenských přehlídek docházelo k davovým psychózám a ke změně vnímání, jak je výstižně popsal Elias Canetti ve své knize Masa a moc (orig. vyd. 1960), ne nepodobných těm při uctívání kultu antických vladařů Římské říše. Odtud si je Mussoliniho italští fašisté a později Hitlerovi němečtí nacisté vypůjčili a aplikovali na jejich sociálně-politickou situaci k dosažení neomezené moci. Došlo tak k totální kontrole a ovládnutí života obyvatelstva, naštěstí ne na „tisíc let“ ani „na věčné časy“.

Propaganda v době internetové

V kybersféře se nacházíme ve světě, kde kvůli snadnému a okamžitému sílení informací a pokročilým střihovým a animačním technologiím nabývá novodobá politická propaganda formy informačních a kulturních válek, šíření dezinformací a politických manipulací.

Globálně se v běžném zpravodajském slovníku většiny médií usídlily termíny jako hoax a následně i fake news. Hoax můžeme chápat jako poplašnou zprávu, fake news jako zprávu falešnou, ale v zásadě mezi nimi není kvalitativní rozdíl. Jsou to vlastně sourozenci současné internetové propagandy a internetové vizuální kultury. Obojí má za úkol oklamat svého příjemce, vytvořit informační chaos a rozjitřit emoce.

Přestože na jejich rozkrývání vzniklo mnoho fact-checkingových webů, jako v českých vodách manipulátoři.cz či hoax.cz, stejně se šíří lavinově dál a zaplevelují datasféru nebezpečným obsahem.

Nejzákeřnějším nástrojem současné internetové propagandy je metoda deep fake – fenomén, kdy se pomocí pokročilých animačních programů dají známým osobnostem vložit do úst slova, která vůbec nikdy neřekly, a tím zmást příjemce. Než se dezinformace rozkryje, už ji vystřídá nová, takže svůj účel vlastně splnila. Jde o její okamžitý účinek šoku, nikoliv dlouhodobý dopad. Na to je dnes bohužel příliš málo času a příliš mnoho informací, které bojují o naši roztěkanou pozornost.

Spisovatel a publicista Petr Nutil, který se dlouhodobě věnuje světu dezinformací, především metodám, jak dokážou falešné zprávy ovlivnit naše myšlení a psychiku, píše: „Úspěšná propaganda stejně jako úspěšný hoax tedy oslovuje představivost prostřednictvím vyhrocených emocí. Zároveň pracuje s poměrně malým počtem leitmotivů a v zásadě nese velmi jednoduché poselství, které se však v různých formách opakuje.“ (Nutil, 2018, s. 50)

Hoaxy a fake news tedy mohou napáchat mnoho škod, sice bez přímých ztrát na životech, ovšem o újmě na psychice už to samé bohužel říct nemůžeme. Samozřejmě, ne každý hoax musí být obsahově nebezpečný a vytvářet mezi lidmi nevraživost.

Mnoho jich patří třeba do říše vtipu a mohou kyberprostor zpestřit o humorný extrakt, který naopak může lidi aspoň na chvíli uvolnit z jejich psychické tenze a informačního napětí, než je svět informačního šumu opět pozře.

Následuje několik příkladů politické propagandy, dnes někdy označované jako politické PR (public relations), kde byl v hlavní roli internet a digitální média. Bude řeč o sofistikovanějších podobách propagandy, jako je ruský trolling šířící dezinformace kyberprostorem.

Příkladem „pozitivní propagandy“ budiž mexický zapatismus a jeho první postmoderní povstání.

Zde internet pomohl k rychlému šíření nenásilných myšlenek, jež měly pomoct utlačovanému indigennímu obyvatelstvu. Jako negativní případ zhoubné ideologie si připomeneme internetovou propagandu „Islámského státu“, který mnohými virtuálními kanály šířil do světa strach a hrůzu, ale i verboval nové rekruty.

Ve spárech dezinformací

I dnešní Rusko má velmi účinné propagandistické strategie, aplikovatelné pro digitální věk a specifika kyberprostoru. Mistry výroby a šíření dezinformací jsou v posledních letech bezpochyby tajemní a obávaní ruští trollové a jejich rozsáhlé trollí farmy, čítající až tisícihlavé štáby.

Trollové jsou, kromě zlých trpaslíků ze skandinávských ság, také ruskou vládou placení jedinci, kteří mají za úkol šířit pod falešnými či nakoupenými profily na sociálních sítích fake news prostřednictvím agresivní diskuse, mediálních příspěvků a dezinformačních webů (u nás například Sputnik či Aeronet), a mást tak uživatele internetu.

Kýženým účinkem má být rozsévání pochybností o politice EU, USA nebo NATO, negativní hodnocení demokracie nebo kritika morálního úpadku západního světa, řítícího se prý přímým směrem ke kulturní i duchovní zkáze. Posléze začnou trollové šířit proputinovskou a proruskou propagandu, velebící jedinečnost a spásnou sílu Ruska a všeslovanské vzájemnosti, která tomuto globálnímu rozkladu zřejmě nepodléhá. Což se jim v éře akcelerace šíření informací, v době multipolárního rozdělení světa, všeobecné nejistoty a politizace internetových diskusí poměrně daří.

Jedním ze zadání takového trolla bývá nabourat diskusi na sociální síti a vnést do ní chaos, nejistotu a pochybnosti s příměsí nenávisti, a polarizovat tak obyvatelstvo.

Agresivitou, urážkami a napadáním soupeře v debatě pak diskusi odvedou jinam anebo ji zcela znemožní či ukončí a následně ji nahradí svými tématy. Rozumný a kriticky uvažující člověk tak nemá šanci uspět svou logickou a racionální argumentací a dříve či později z debaty raději sám odejde, pokud z ní není přímo trollem vyštván.

Někteří lidé se pak lehko stanou zmatenými či dokonce přesvědčenými „užitečnými idioty“ trollů a sdílí dezinformace dál bez nároku na honorář, jisti si svou alternativní „pravdou“, kterou dle tvrzení trollů nechtějí tzv. mainstreamová média znát nebo ji cenzurují. Častá je jejich okřídlená výzva „sdílejte, než to smažou“, která opakovaně a na mnohé jedince až téměř uhrančivě zabírá.


Petr Mareš , autor knihy Kyberkultura, hackeři a digitální revoluce, z níž pochází tato ukázka, je nezávislý publicista a bloger píšící pro kulturní magazíny Fullmoon.cz, A2, Magazín UNI a sever Manipulátoři.cz. Živí se jako grafik a webdesigner na volné noze pod značkou Shangrila Factory. Aktuálně působí i na pozici PR specialisty v GMU v Hradci Králové.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

24 komentářů

 1. ivan napsal:

  Nejlepší propaganda je stoupající životní úroveň a spokojenost lidí. To se tady neděje, chudoba, bída a fialova drahota, mafie, porno, organizovaný zločin, korupce, absence morálky, slušnosti a důstojného života, nedostupnost bydlení, nedostupná lékařská péče, bezdomovectví a podřízenost USA a Bruselu. To jsou ty západní hodnoty, které jsme vycinkali. Zlatí komunisté, to byla republika v pořádku.

  • Joe napsal:

   Já to tedy vidím trochu jinak, velká část věcí o kterých píšete byla dříve horší – mafie, porno, organizovaný zločin, korupce – v devadesátých letech to bylo semeniště těchto věcí. Absence morálky – v dnešní době je mnohdy spíše přemoralizováno. Nedostupná lékařská péče – u nás, kde Vám obvoďák napíše papír pomalu na vše co si vymyslíte? Přijde, mi, že jste se zastavil někdy před 20 lety.

   • A. S. Pergill napsal:

    Joe – zkuste sehnat zubaře, pokud ten váš původní odešel do penze. A v některých oblastech státu je i problém najít obvodního praktika, který by vás zaregistroval. Jsou pacienti, kteří za svým lékařem dojíždějí 200 km. A stát stále podléhá komornické lobby a omezuje léky, které by se daly koupit bez receptu.
    To, co připisujete těm devadesátkám, byla prostě daň za svobodu. S redukcí těchto jevů, bohužel, nastupuje nesvoboda, která je v mnoha ohledech horší.
    A mafie má, jak současné kauzy ukazují, v podstatě napojení přímo na vládu, což v těch devadesátkách zdaleka v takové míře nebylo.

    • Toky napsal:

     Měl jsi se zuby lépe starat soudruhu!!

     • A. S. Pergill napsal:

      Nejde jen o starání. Máte nárok, mj., na pravidelné preventivní prohlídky, z části hrazené pojišťovnou, ale na ty potřebujete být u někoho registrován.

  • Richard Švehla napsal:

   Skvěle, ivane s malým!
   Vážně nádherná, opravdu BEZVADNÁ parodie na rusko-babišovské žvásty typu „Za Rusáků a Babiše bylo líp“.
   Jen tak dál!

   • A. S. Pergill napsal:

    Možná jedna praktická zkušenost s Babišem:
    Ve vsi, kde máme chalupu, působil místní agro – don. Měl vše zmáknuté od místního zastupitelstva až po „Prahu“. Jednou se rozhodl, a začal vyvážet odpad ze svých bioplynek kousek od konce vsi. Asi byly dodrženy předepsané vzdálenosti, nicméně smrad to byl hrozný a vypadalo to asi jako řeka Smorodina, jak ji popisuje Juraj Červenák v Bohatýrovi (mám pocit, že ve trojce), akorát ty kosti, částečně spojené zbytky vaziva, a ta břečka, co je obklopovala, nebyly z lidí (jako v té knížce), ale z krav a snad i z prasat. A nedalo se s tím dělat absolutně nic. Všechny stížnosti končily v koši.
    Pak hoch přecenil své síly a Babiš ho slupl jak malinu. Jednou z prvních věcí, co udělal (byť jistěže ne osobně), že takovéhle černé skládky zrušil a asanoval. A se smradem a hmyzem byl konec. Takže já si jako občan na něj dost dobře stěžovat nemohu.

    • Laj napsal:

     „Slupl ho jako malinu“, tj firma rozšířila své portfolium -cesta monopolisace v reionu nebo řešila dosud neřešitelné stížnosti.
     Podobně se v dobách před listopdem choval Arokomplex Slušovice

  • Jiří Choun napsal:

   Republika byla v pořádku se sovětskými poradci, koncentráky, popravami a později okupanty, kteří přišli bez jakéhokoliv právního podkladu? Uvědomujete si vůbec, že kdybyste před r.1989 napsal něco stejně kritického jako dnes, skočila by po Vás StB a byl jste souzen, a zajisté i odsouzen, pro hanobení republiky?
   Asi ne, Vy jen tak blábolíte a doufáte, že Vám na to skočí stejní proruští kolaboranti nebo Ti, kteří tu dobu nezažili. Čest práci, soudruhu, ale raději jinde než tady.

 2. petrph napsal:

  Tedy, jistě že s premisami v tomto článku lze souhlasit, pouze je nutné dodat ten fakt, že tato hra se hraje na všechny strany, tudíž že všechny ideologie, všechny strany, všechna aktivistická hnutí, mohou tuto svou propagandu využívat.

  Pokud už se díváme na tzv. pozitivní příklady, tak (když už) velice tvrdou propagandou jako obranou americké pravice byl mccarthismus na počátku 50.let
  Zatímco – zmíněný zapatismus, bylo by to na rozsáhlé historické odborné pojednání, jak se tomuhle ozbrojenému povstání 90.let dostalo nadšené podpory dnešních západních aktivistických hnutí i proti mexické vládě..
  Ono to vlastně s ohledem právě na ty současné ideologie a propagandu těch aktivistických hnutí, v tom vlastně žádné překvapení není.

  Btw, a zase bych se nevymlouval, na hloupost voličů se kterými lze manipulovat, , po těch třiceti letech budování kapitalistické společnosti, kdy se je nejen politicky, ale i ekonomicky pokoušel okrást kdekdo..

 3. Babočka napsal:

  Stačí na delší dobu vypnout internet a zmizí í ideologie a propaganda. Pokud by se podařilo ještě vypnout jiná média jako TV, Tak by lidé zjistili, že se jim nevede špatně. Jen by jsme nevěděli, že stát, který nám byl desítky let dáván za vzor vraždí své obyvatele, protože ho komunisti zničili a neví jak se zachránit před zánikem.

  • petrph napsal:

   Tvrdit že jinak by lidé zjistili, že se jim nevede špatně?
   Tak to snad poznají sami, když jim chodí složenky a vyúčtování, když nakupují za rostoucí ceny v obchodech, když čerpají s autem u pumpy, atd.
   Tohle je právě ta jedna z věcí, která se ani mediálně okecat nedá…

 4. Frank Zappa napsal:

  Taková je realita, psychological warfare definuje náš svět. Ať už to provádí Východ nebo Západ, to je celkem jedno, dělají to mazaně, profesionálně vymezují lidem koridor pro jejich myšlení. Je to zaměnitelné s realitou a lidé se pak v těch diskuzích dohadují nad nějakými kreacemi propagandy. Alternativní média lze vypnout, marginalizovat, nebo je z pozice systému sám zakládat a řídit. To jestli je do diskuze nasazený nějaký troll, už bych neviděl jako největší hrůzu celý věci.

 5. Tomas napsal:

  Nejhorší forma novodobé propagandy je tzv. politická korektnost!

 6. Martin napsal:

  Je krásné, že mezi fact-checkingovými weby opět zmiňujete web manipulatori.cz, který sám šíří lživé informace.

 7. petrph napsal:

  Mimochodem, a že zrovna dnes novinářům řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN), cituji
  „..Stát by v případě nedostatku plynu přistoupil k omezení dodávek tepla do domácností, aby udržel v chodu klíčové složky průmyslu. „.
  Při dobré paměti, tím řekl ale naprostý opak toho co Fialová vláda slibuje občanům už několik měsíců, že „..stát by v případě nedostatku plynu přistoupil k omezení (až zastavení) dodávek tepla do průmyslových podniků, aby tím vytápění domácností?

  Takže si kladu otázku co se sakra myslí tím v článku „vnést do (diskuze) chaos, nejistotu a pochybnosti s příměsí nenávisti, a polarizovat tak obyvatelstvo.

  Oni snad mají občané takové vládě , která jim každou chvíli říká něco jiného, ale nedělá vůbec nic, plně důvěřovat ? A co ti takzvaní nezávislí novináři, ti se takové vlády mají ptát na co, a pak to publikovat, tak aby tím sakra, k žádné nejistotě nedošlo?? Což je mi docela záhadou…:))))

 8. Toky napsal:

  Měl jsi se o zuby lépe starat soudruhu!!

 9. Karel Burian napsal:

  Velmi dobrý článek, ale chybí mu jedna kapitola. Ta by se měla týkat propagandy, kterou provádí v České Republice „masmédia“, zejména ta, která se nazývají „nezávislá“..
  Nebo snad u nás žádná propaganda neexistuje ? I to je možné, ale pak prosím někoho, kdo mi to srozumitelně a na příkladech vysvětlí.

Přidávání komentářů není povoleno