CZ IPI: Stížnosti na Železného jsou zásahem do nezávislosti médií

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu se ohradil proti způsobu, jakým představitelé Hradu reagovali na satirický tweet moderátora Jakuba Železného k udělování státních vyznamenání. Novinář České televize v něm metaforicky zmínil krycí jména osob, evidovaných komunistickou Státní bezpečností, které zároveň z rukou prezidenta v minulých letech obdržely vyznamenání.

Železného tweet i prohlášení novinářské organizace přinášíme v plném znění:

Prohlášení Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI) k vyjádřením pracovníků Kanceláře prezidenta republiky (KPR) proti novináři Jakubu Železnému

Postupně tři zaměstnanci KPR vydali svá stanoviska k tweetu novináře Jakuba Železného. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář napsal oficiální dopis generálnímu řediteli České televize Petru Dvořákovi, své stanovisko vydal ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí Jiří Ovčáček a naposled se vyjádřil i tiskový mluvčí Hradu Vít Novák.

Podnětem pro tyto jejich projevy byl jeden metaforický tweet Jakuba Železného, v němž se autor pozastavuje nad tím, že prezident republiky udělil v posledních letech státní vyznamenání deseti osobám, které byly před rokem 1989 evidovány jako agenti Státní bezpečnosti – tajné policie komunistického režimu. Železný přitom ve svém sarkastickém tweetu tyto osoby nejmenuje, ale zmiňuje krycí jména, pod kterými je komunistická tajná policie evidovala.

Není úkolem představitelů státní moci a úředníků vládního aparátu, v daném případě vedoucích představitelů prezidentské kanceláře, aby posuzovali projevy novinářů. Jejich vyjádření vnímáme jako pokus o nepřijatelný zásah do svobody novinářské práce a nezávislosti veřejnoprávního média. Vyzýváme vedoucího KPR a jeho podřízené, aby od dalších podobných projevů upustili.

V Praze dne 5. 11. 2020

Ing. Michal Klíma
Předseda správní rady

Novinářská organizace rovněž vyzvala vládu, aby přestala s omezováním práce novinářů v souvislosti s pandemií Covid-19 a nekladla překážky v možnostech klást představitelům vlády otázky.

300znaku.cz

Vše podstatné v glosách redaktorů HlídacíPes.org