Až u vás zazvoní celník. Andrej Babiš fakticky zakládá daňovou policii

Napsal/a Robert Malecký 29. srpna 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

ANALÝZA + ROZHOVOR. Pokud projdou změny pravomocí Celní správy, navržené ministrem financí Andrejem Babišem, slušelo by celníkům nově spíš označení daňová policie. Tak široké je rozšíření oprávnění útvaru, který má už nyní postavení vyšetřujícího policejního orgánu. Návrh kritizují advokáti, souhlas nemá Babiš ani u koaličních partnerů, ani od opozice.

Když si vzpomeneme na počátek kauzy reorganizace policejních útvarů, vybaví se kritika nepřipravenosti takového kroku a chybějící předchozí veřejné diskuse. Padala i slova o porušení koaliční smlouvy, pokud ministr vnitra Milan Chovanec reformu podepíše (a podepsal) bez souhlasu ANO nebo lidovců.

Šlo přitom „jen“ o přesun dvou útvarů policie pod jednotné velení. Nyní ministerstvo financí přichází s plánem vyvést některé policejní pravomoci zcela z resortu vnitra a zřídit v resortu zcela samostatný orgán, vybavený všemi pravomocemi nutnými k vyšetřování. Opět bez veřejné diskuse, ta je nahrazena dialogem Celní správy a vedení ministerstva financí a paušálním souhlasem státních zástupců.

Nikdo se s nikým nebavil

„Asi to nejhumornější na celé záležitosti jsou souvislosti. Ještě dožívá aféra okolo reorganizace republikových policejních útvarů, kdy  se mnozí dožadovali předchozí veřejné diskuse o takovém kroku. Nic oproti přisuzované míře důležitosti té reorganizace, ale přesunout kompetence vyšetřování některých trestných činů z jednoho policejního útvarů na druhý je něco úplně jiného, než přesunout tyto kompetence na útvar stojící mimo policii, který má být v podstatě budován na zelené louce,“ upozorňuje advokát a prezident Unie obhájců Tomáš Sokol.


Psali jsme: Celní správa – mocný ozbrojený útvar zodpovídající se Andreji Babišovi. Šlachta místo přijal

Neziskovky píší Chovancovi: Zastavte tajemnou reformu policejních útvarů


Babiš rovněž nemá souhlas koaličních partnerů. „Vyšetřování trestných činů musí logicky zůstat u policie,“ napsal na webu ČSSD ministr vnitra Milan Chovanec. Upozorňuje, že Celní správa není po personální ani odborné stránce schopná stíhat daňové trestné činy v souběhu s jinými tak, aby současně nedošlo ke snížení kvality potírání trestné činnosti.

„Je také s podivem, že o podrobnostech záměru dosud policisty nikdo oficiálně neinformoval,“ připomněl Chovanec fakt, že o přípravě reformy Celní správy se žádná diskuse nevede.

Souhlas nemá Babiš vyjednaný ani ve sněmovně, proti je i opozice. Člen ústavně-právního výboru Marek Benda klade otázku, jak zabránit překrývání vyšetřování policie a Celní zprávy. „Protože téměř všechny majetkové trestné činy mají i svůj daňový rozměr – minimálně nikdy není výnos z majetkové trestné činnosti zdaněn daní z příjmu,“ říká Marek Benda.

Návrh podle něho představuje neobyčejné posílení ministerstva financí oproti ostatním ministerstvům.

Andrej Babiš posílení pravomocí hájí – na svou podporu přidává souhlas státních zástupců, kterým by prý taková změna vyhovovala.

„Chtěl bych zdůraznit, že tento záměr souvisí s dlouhodobou koncepcí rozvoje Celní správy, je založen na praktických a odborných zkušenostech, byl opakovaně podpořen ze strany státních zástupců a jeho realizace dalekosáhle přesahuje funkční období současné vlády,“ říká Babiš.

Jak má být Celní správa posílena?

 • Má se rozšířit dosavadní pravomoc ze spotřebních daní a DPH i na všechny daně ostatní. Jmenovitě zde ministerstvo financí vypichuje daň z příjmů.
 • Celní správa má získat kompetence k vyšetřování trestných činů. Ty již zčásti má, ministerstvo navrhuje, aby Celní správa pod dohledem státního zastupitelství dotahovala případy až k soudu.
 • Celní správa by měla mít samostatnou působnost při vyhledávání, zajišťování a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Tuto činnost nyní u policie vykonávají specialisté z bývalé Finanční policie, která nebyla rozprášena, jak se někdy nepřesně uvádí, ale její lidé byli přesunuti přímo k výkonu služby na centrálách a expoziturách tzv. elitních útvarů.

Rozhovor s Tomášem Sokolem: Hrozí havárie systému

Podle advokáta Tomáše Sokola je největším rizikem navrhovaného systému hrozící dvoukolejnost vyšetřování. A to jak v „pozitivním“ smyslu, kdy se budou celníci s policií přetahovat o případy, tak v „negativním“, kdy si budou ty méně lukrativní naopak přehazovat.

A o kompetenčních sporech má podle návrhu rozhodovat státní zástupce – žádnou takovou pravomoc ale přitom nemají. „Schválně se podívejte do zákona o státním zastupitelství, z kterého jeho ustanovení vyplývá oprávnění státního zástupce rozhodovat o příslušnosti k vyšetřování. Já nic takového nedohledal,“ říká Sokol v rozhovoru pro HlídacíPes.org.

 • Jak by návrh ministerstva financí změnil mapu vyšetřování trestné činnosti v Česku?

Úvodem je třeba poznamenat, že asi to nejhumornější na celé záležitosti jsou souvislosti. Ještě dožívá aféra okolo reorganizace republikových policejních útvarů, kdy  se mnozí dožadovali předchozí veřejné diskuse o takovém kroku.  Nic oproti přisuzované míře důležitosti té reorganizace, ale přesunout kompetence vyšetřování některých trestných činů z jednoho policejního útvarů na druhý je něco úplně jiného, než přesunout tyto kompetence na útvar stojící mimo policii, který má být v podstatě budován na zelené louce. Je tudíž pozoruhodné, že v tomhle případě se nikdo nepídí  po žádných odborných studiích, analýzách a rozborech toho, zda tento způsob dvojkolejnosti, k němuž bude nepochybně docházet, přinese nějaký efekt anebo jenom negativa v podobě různých konkurenčních šarvátek, dvojího rozpracování, negativních kompetenčních sporů atd.

 • Vy jste jako advokáti nezaznamenali žádný pokus o diskusi?

Nikdo nechce diskutovat a nikdo se neptá, zda bude existovat nějaké koordinační centrum, jak a zda vůbec bude fungovat výměna informací mezi oběma resorty. Přitom to jsou všechno faktory, které jsou důležité v rámci koordinace jednotlivých policejních útvarů a jejích činností. Zkrátka najednou ti všichni milovníci práva a pořádku oněměli.

sokol

 • Ministr Babiš se zaštiťuje opakovaným souhlasem státního zastupitelství…

Tento nový systém bude nepochybně náročný i pro ty, kteří jsou pány řízení v této fázi. I oni budou muset dozorovat celníky, jim zřejmě přibude práce, a pravděpodobně by i do jisté míry měli plnit koordinační roli tak, aby, zejména v raných fázích vyšetřování, nedělaly dva útvary na stejné věci. To že by státní zástupci měly být koordinátory, což ze zákona rozhodně není jejich činnost, naznačuje poslední věta presentace záměru, kterou ministerstvo zveřejnilo. Podle tohoto záměru vyvstane-li spor o příslušnost těchto orgánů, rozhodne o něm státní zástupce. Schválně se podívejte do zákona o státním zastupitelství, z kterého jeho ustanovení vyplývá oprávnění státního zástupce rozhodovat o příslušnosti k vyšetřování. Já nic takového nedohledal.

 • Návrh přichází v době, kdy se o Celní správě mluví v souvislosti s chystaným nástupem bývalého ředitele ÚOOZ Roberta Šlachty na místo výkonného náměstka pro pátrání. Je to možné číst jako přípravu Celní správy na roli pokračovatele řekněme „šlachtovských“ praktik z ÚOOZ?

Někde jsem četl, že by snad měla být zaváděna na tomto novém útvaru praxe některých policistů, kteří prý neukládali údaje o svých operativních úkonech do počítačového systému. Údajně z obavy před únikem informací. Tedy nikoliv koordinace a výměna informací a poznatků, ale utajování a to na nejrůznějších stupních. To snad může velice výjimečně fungovat, i když i tak je to problém, ale jako systém to spolehlivě zhavaruje. Ovšem na náklady daňových poplatníků.

 • Budete jako obhájci asi čelit námitce, že věc kritizujete jaksi z profesních důvodů ochrany klientů…

Je to naprostý nesmysl, protože ty klienty musí nejdříve systém vyprodukovat a principiálně vzato, kdyby se obhájci ohlíželi skutečně jen na své zájmy, tak by podporovali vše, co bude těchto klientů generovat co nejvíce. Což je pravý opak toho, co hrozí v tomto případě.  Paralelně existence dvou vyšetřovacích útvarů s nevyjasněnými kompetencemi a zejména bez vzájemné koordinace činnosti bude především nahrávat pachatelům trestných činů.

 • Co říkáte rozšíření pravomoci na všechny typy dani, včetně daně z příjmů?

Samo rozšíření pravomocí, tedy přesun pravomoci vyšetřovat všechny typy daňových deliktů včetně deliktů v oblasti daní z příjmů, je prostě jen technická záležitost. Není vůbec žádný důvod, proč by nemohl existovat samostatný útvar, dokonce v rámci jiného resortu. Jen  by bylo dobré, aby byl jasně koncepčně založen a bylo zřejmé, proč je to lepší, než když tyto činnosti bude vyšetřovat policie. A co to bude stát oproti dosavadnímu systému. Je třeba vidět, že vyšetřování neznamená „jen“ práci vyšetřovatele. Ale za ním je dost rozsáhlý podpůrný a obslužný aparát. Počínaje operativci a analytiky a konče uklízečkami. Policie ho má, Celní správa bude muset řadu pracovních pozic nově zřizovat. A uklízečky to nejspíš nebudou.

 • Ministerstvo argumentuje tím, že celníci musí své poznatky předávat policii, je to hodně šanonů, takto to prý bude časově i ekonomicky výhodnější…

Takový argument je v daném kontextu zcela nepřípadný. To může udělat dojem jen na toho, kdo si myslí, že důležité je především mít poznatky. Důležité je mít poznatky, ale neméně důležité a možná i důležitější je mít důkazy. K tomu je zapotřebí schopnost přetvořit poznatky do procesně uchopitelné formy. Tak, aby obstály jako důkazy v případném soudním řízení. To je činnost, na kterou má nepochybně know-how policie, ale kdokoliv jiný se to bude muset učit. Otázka je, jestli má smysl, aby se učil, a jestli má smysl, aby po dobu tohoto učení byla akceschopnost takového útvaru významně nižší než akceschopnost útvaru policejního. Pokud by nějaká studie vysvětlila, že to efekt má, pak je to jistě možné. Jistě je i možné přetáhnou policisty do nové složky, ale pak to už začíná být poněkud nesmyslné.

 • Zakládá to pro celníky možnost vyšetřovat prakticky cokoli, neboť podezření z krácení daně doprovází jakoukoli majetkovou trestnou činnost?

Nemyslím si, že by rozšíření pravomocí vyšetřovat daňové trestné činy mohlo legitimovat vyšetřování jakékoliv majetkové trestné činnosti, i když dřívější aktivity pana plukovníka Šlachty dokazují, že někteří lidé si příliš s dělbou působnosti hlavou nelámou. Jenomže čo bolo, to bolo a terazky to dopadlo, jak to dopadlo, což věru není žádná sláva. Vysloveně humorná je poznámka na konci zmíněné prezentace, podle níž působnost pověřených celních útvarů nebude výlučná, ale naopak společná s orgány Policie ČR a zda úkony policejního orgánu bude provádět Celní správa, nebo u Policie ČR, záleží především na tom, který z těchto orgánů se o trestné činnosti dozvěděl dříve a na konkrétních okolnostech případu. Otázkou je, jak se ten druhý útvar dozví, že ten prvý útvar už se o věci dozvěděl dříve a že už provádí úkony. Zejména, když v rámci úplného utajení nebudou ani úkony nikde evidovat. V praxi to pak s velkou pravděpodobností dopadne tak, že až na vysloveně zájmové kauzy naopak půjde o to, kdo bude muset, ne moci věc vyšetřovat. Což bude ten, kdo se nevydrží tvářit, že nic nevidí déle než konkurence.  Něco jako když četníci podle legendy občas přetáhli nalezenou mrtvolu do rajonu ke kolegům a měli po práci.

 • Chystá se zákon o prokazování původu majetku. Vidíte v navrhovaném rozšíření pravomocí celníků přípravu výkonné složky pro vytipovávání „vhodných pachatelů“, co mají majetek neodpovídající přiznaným příjmům?

Prokazování původu majetku je podle nyní projednávané novely zákona o daních z příjmů postaveno na jiném principu než na aktivní činnosti státních orgánů, ať již policie nebo Celního ředitelství. Jde v principu o daňového řízení, v němž důkazní povinnost nese poplatník. Asi lze provádět jakousi základní průzkumnou činnost a zjišťovat, čí majetek se opticky vymyká rozsahu jeho příjmů, ale nemyslím si, že by to mohlo mít větší efekt a že by to hlavně předpokládalo nějaké složitější vyšetřování.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)