Celní správa – mocný ozbrojený útvar zodpovídající se Andreji Babišovi. Šlachta místo přijal

Napsal/a Robert Malecký 3. srpna 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

AKTUALIZOVÁNO. Bývalý ředitel bývalého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta vyslyšel oficiální nabídku, aby se stal náměstkem generálního ředitele Celní správy. Někdejší šéf ÚOOZ tak dostane k ruce silný pátrací tým s pravomocemi policejního orgánu a třeba i vlastní zásahovou jednotkou.

Personální rozklad. Tak média, která se situaci v Celní správě věnují, popisovala situaci po květnové rezignaci generálního ředitele Petra Kašpara. Postupně odešli tři jeho náměstci, zůstala jen zástupkyně ředitele Vendulka Holá, která byla pověřena vedením.

Teď se situace obrací. Nedávno byl jmenován nový generální ředitel Milan Poulíček, nyní jej doplní v roli náměstka Robert Šlachta.

Úřad? Útvar!

Média často o Celní správě píší jako o úřadu, ale přesnější označení by bylo útvar. Jde o ozbrojený sbor s pravomocemi policejního orgánu, škála jeho pravomocí a vykonávaných činností je udivující. A důležitá věc: na rozdíl od policie, která přirozeně spadá pod ministerstvo vnitra, jsou celníci plně odpovědní ministrovi financí.

Novým generální ředitel vede zhruba pětitisícový útvar (údaj z roku 2012, včetně civilních zaměstnanců), což je zhruba desetinásobek počtu policistů v ÚOOZ. Jeho náměstek pro pátrání, kterým by se měl Šlachta stát, vede divizi, která si s mocným policejním útvarem nezadá.

Zaměřením je Celní správa ještě šířeji rozkročená než bývalý ÚOOZ, sahá od dovozu a vývozu zboží, dodržování některých daňových předpisů, přes drogy až třeba po nakládání s odpady. HlídacíPes.org připravil podrobný přehled, co Celní správa může vykonávat a jaké k tomu má prostředky.

Co je Celní správa ČR

 • Ozbrojený bezpečnostní sbor s celorepublikovou působností, jehož činnost upravuje samostatný zákon.

Působnost a pravomoci Celní správy

 • Je výhradním správcem spotřebních daní. Provádí také dozor nad dodržováním předpisů o nakládání s vybranými výrobky při jejich výrobě, skladování, dopravě.
 • Pravomoci má vcelku rozsáhle rozloženy do celé řady zvláštních zákonů. Jde například o kontrolní oprávnění v oblasti nákladní silniční dopravy, zahraničního obchodu s vojenským materiálem, provádění zemědělské politiky, nakládání s odpady, obchod s faunou a flórou, nelegální zaměstnávání cizinců, obchod s drogami a dalšími nebezpečnými látkami, atd.
 • Dále Celní správa plní základní úkoly v oblasti zajištění ochrany trhu a bezpečnosti mezinárodního obchodu. Různé celní správy spolu vzájemně úzce spolupracují na základě mezinárodních smluv. ČR podepsala smlouvy o vzájemné pomoci v celních otázkách s více než dvaceti státy.

Vlastní pátrací útvary

 • Pátrání se zaměřuje na odhalování případů, kdy byly porušeny celní a daňové předpisy v souvislosti s dovozem, vývozem nebo tranzitem zboží. K takovému porušování předpisů dochází nejčastěji u textilního zboží, elektroniky, motorových vozidel, zemědělských a potravinářských výrobků a u zboží zatíženého spotřební daní. Dále může jít o nelegální zboží všeho druhu, zbraně a drogy nevyjímaje.
 • Útvary pátrání jsou při odhalování a šetření trestné činnosti oprávněny užívat tzv. operativně pátracích prostředků, jako sledování osob a věcí, sledovaní zásilky, využití informátorů, zvláštních finančních prostředků, krycích dokladů a prostředků, zabezpečovací techniku apod. Jejich činnost směřuje proti pachatelům závažných trestných činů, včetně organizovaného zločinu.

Vlastní „báckomando“

 • Pro boj proti porušování celních předpisů zřízen zvláštní útvar – Skupina operativního nasazení. Jde v podstatě o vlastní zásahovou jednotku. Disponuje skvěle vycvičenými a vybavenými příslušníky pro zvlášť nebezpečné a krizové situace, jejichž výcviku je věnována velká pozornost i z hlediska jejich vybavenosti, fyzické a psychologické přípravy.
 • V současné organizační struktuře se explicitně již neuvádí, ale je možné, že spadá pod Odbor pátrání, které je přímo podřízené zástupci generálního ředitele pro pátrání.
 • Součástí tohoto odboru jsou Celní protidrogová jednotka, oddělení speciálních činností, logistiky pátrání, jednotka potírání celních a daňových podvodů, Národní koordinační jednotka a oddělení operativní dokumentace.

Oprávnění a pravomoci příslušníků Celní správy

 • požadovat vysvětlení a prokázání totožnosti;
 • zajistit osoby, omezovat pohyb agresivních osob, použít technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla, odebrat zbraň, zakázat vstup na určená místa;
 • kontrolovat osoby, dopravní prostředky a poštovní a jiné zásilky, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob a věcí na místech veřejně přístupných a dále i záznamy z průběhu provádění úkonů atd.
 • použít donucovacích prostředků (hmaty, chvaty, údery nebo kopy; slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek; obušek nebo jiný úderný prostředek; pouta; služebního psa; technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla; zastavovací pás a jiné prostředky k nucenému zastavení vozidla; úder a hrozbu namířenou střelnou zbraní; varovný výstřel; zásahovou výbušku; prostředek zamezení prostorové orientace; vytlačovat vozidlem);
 • použít zbraň;
 • používat krycí prostředky (doklady, byty apod.), zabezpečovací techniku, zvláštní finanční prostředky (fondy pro informátory) a využití informátora.
 • používat operativně pátrací prostředky, tedy odposlech a záznam telekomunikačního provozu (v souladu s trestním řádem). Zákon nasazení odposlechu celníkům umožňuje při provádění dohledu nad osobami, o kterých existují závažné důvody předpokládat, že porušují nebo porušily právní předpisy druhé smluvní strany.

Jaká je nad Celní správou kontrola

 • Interní kontrola je vykonávána ministerstvem financí, konkrétně jde o Odbor interního auditu. Dále kontrolu provádí ředitel Generálního ředitelství cel, který k tomu zřizuje samostatný a nezávislý odbor Interního auditu. Ministr financí jmenuje a odvolává generálního ředitele Celní správy i vedoucího útvaru interního auditu GŘC.
 • Externí kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí vykonává Poslanecká sněmovna, prostřednictvím Stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (tzv. Velké ucho).
 • Trestné činy celníků vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).
Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)