Uživatel

Pavel Bodlák

Pavel Bodlák: Kam povede devastující mix dluhů, vytištěných peněz a inflace

Krizová situace globální ekonomiky vyvolává stále silnější podezření, že mocenské elity Západu spolu s centrálními bankéři hrotí experimenty s inflací a tištěním peněz až za hranu toho, co je akceptovatelné. Obávám se, že tomu tak skutečně je. Na centrální banky sedí Herbertovo konstatování, že moc nekorumpuje, ale přitahuje zkorumpované.

Pavel Bodlák: Jak to je s inflací. Moderní monetární teorie je blud a centrální banky jeho chrámy

Inflace má ve vývoji společnosti podobné místo jako gravitace v přírodě. Od doby nástupu peněz jako prostředku směny zboží a služeb je tu s námi. Je všudypřítomná, ale v normálních dobách ji téměř nevnímáme. Gravitaci si uvědomíme až v momentě, kdy klopýtneme a rozbijeme si ústa o zem. Inflaci si uvědomíme v okamžiku, kdy za stejné peníze ještě včera plný