Uživatel

Milan Smrž

Jak se Angela Merkelová spletla a proč v Česku zapomenout na jádro i uhlí

Finská univerzita v Lappeenranta vypracovala důkladné energetické scénáře pro celý svět, pro všechny regiony světadílů i jednotlivé země. Výsledky pro Česko stojí za pozornost. Česká a Slovenská republika mohou podle studie k roku 2050 dosáhnout úplného zásobování obnovitelnou elektřinou a nulových emisí spojených s  výrobou elektřiny.