Dodávky elektřiny bez ohledu na zisk? Funkční „utopie“ z lůna tržní ekonomiky

Napsal/a Milan Smrž 5. února 2017
FacebookTwitterPocketE-mail

Spojené státy jsou největší spotřebitel energie a největší emitent skleníkových plynů. Jsou i představitelem systému, v němž rozhodují velké firmy. Je to pravda, ale v rámci tamního trhu existují i docela zajímavé výjimky.

Není příliš známá věc, že ve Spojených státech je stát, kde všichni obyvatelé i firmy odebírají elektřinu z komunitně vlastněných energetických společností, které nebyly založeny za účelem tvorby zisku.

Žádný motiv zisku

Nejedná se přitom o některý z výrazně liberálních států, jako je třeba Vermont nebo Massachusetts. Jedná se o konzervativní Nebrasku, která se – se svými dvěma republikánskými senátory a dvěma (ze tří) republikánskými členy Kongresu – chopila kompletní socializace výroby a distribuce elektřiny.

Elektrickou energii pro každého ze 1,8 milionu obyvatel zde zajišťuje 121 podniků ve veřejném vlastnictví, deset družstev a 30 veřejných regionálních podniků.

Veřejné a družstevní vlastnictví udržuje nízké náklady a obyvatelé Nebrasky platí jednu z nejnižších sazeb elektřiny v zemi a výnosy jsou reinvestovány do infrastruktury s cílem zajistit spolehlivé a levné služby pro nadcházející roky.

„Neexistují žádní akcionáři a tedy žádný motiv zisku,“ hrdě hlásá Nebraska Power Association. „Naše elektrické ceny nezahrnují zisk. Naše výnosy se tak mohou soustředit výhradně na udržení nízké elektrické sazby a vysokého pozáručního servisu.“ Platby ze strany státu překračují 30 milionů dolarů ročně a podporují řadu sociálních služeb v celém státě, včetně systému vzdělávání veřejnosti.

Peníze na venkovské projekty

Nebraska má dlouhou historii veřejného vlastnictví energetických systémů, která se datuje už do počátků elektrifikace.

Zpočátku koexistovaly s malými soukromými službami. Po první světové válce vstoupily na energetický trh velké korporátní holdingové společnosti podporované Wall Streetem a přebíraly menší soukromé a komunální podniky.

Postupem času se i v Nebrasce upevnilo postavení soukromé energetiky; více než jedna třetina státních a komunálních služeb byla prodána soukromým společnostem.

V roce 1930 ale přestalo obyvatele Nebrasky bavit zneužívání firemních postupů a obhájci veřejného vlastnictví přišli za voliči s jinou nabídkou financování. Opoziční návrh byl schválen drtivou většinou, která signalizovala všeobecnou podporu veřejného vlastnictví energetiky ve státě.

Byly přijaty zákony, jež na základě žádosti občanů rozbily a restrukturalizovaly firemní monopoly v oblasti elektřiny a zajistily financování venkovských projektů elektrifikace.

Socialistické plánování

Každý obyvatel Nebrasky se může zapojit do rozhodování. Místní řízení a možnost demokratické účasti jsou zde důležitými nástroji veřejného vlastnictví energetického systému. Od základní úrovně veřejných služeb a družstev až po volené okresní rady a městská zastupitelstva.

Tyto orgány určují rozpočty, stanovují standardy, zásady služeb a ceny. Když se v jednom energetickém obvodu, který zásobuje 600 tisíc osob, začalo jednat o stavbě více než 200 MW větrné energie, 96 procent účastníků jednání projekt podpořilo a valná většina souhlasila s velikostí projektu, případně i s jeho rozšířením. Pouze mizivé procento bylo pro omezení velikosti větrného parku.

V roce 2005 začala pracovat Ainsworth Wind Energy, druhá největší společnost ve veřejném vlastnictví provozující větrnou farmu s 36 elektrárnami o výkonu 59,5 MW. V roce 2011 energetický plán státu stanovil, že výroba energie z větru se od roku 2006 každé dva roky zdvojnásobuje, a že větrný potenciál země je schopen uspokojit celou poptávku státu Nebraska.

Veřejné vlastnictví výroby a distribuce elektrické energie v Nebrasce je doplněno o zdánlivě socialistický nápad – plánování.

Nebraska Power Review Board je státní agentura, která dohlíží na elektrizační soustavu ve veřejném vlastnictví. Kromě regulačních funkcí dozírá na přípravu a koordinaci dlouhodobého plánu výstavby nových zdrojů elektřiny.

Velká příležitost

Historie na mnoha příkladech ukázala, že společné rozhodování o veřejně vlastněných velkých celcích může vést k neefektivnosti, neodpovědnosti a byrokracii. Téměř stoletá zkušenost Nebrasky s veřejným a komunitním vlastnictví elektrizační soustavy naopak ukazuje, že toto pravidlo neplatí vždy.

Zásady subsidiarity a místního rozhodování mohou zachovat mix veřejně vlastněných institucí v různých měřítkách bez ztráty účinnosti nebo kvality služby.

Veřejné vlastnictví samo o sobě není všespasitelné řešení, je ale příležitostí pro občany, komunity, města i celý stát, aby se aktivně zapojily do ekonomického rozhodování o důležitých záležitostech, které ovlivňují jejich životy, jejich životní prostředí a budoucnost.

Decentralizace a demokratizace energetiky je při současných technologiích obnovitelných zdrojů pozoruhodnou cestou, kterou se ale zatím vydal jen málokdo.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)