Jak se Angela Merkelová spletla a proč v Česku zapomenout na jádro i uhlí

Napsal/a Milan Smrž 21. listopadu 2017
FacebookTwitterPocketE-mail

Finská univerzita v Lappeenranta vypracovala důkladné energetické scénáře pro celý svět, pro všechny regiony světadílů i jednotlivé země. Výsledky pro Česko stojí za pozornost. Česká a Slovenská republika mohou podle studie k roku 2050 dosáhnout úplného zásobování obnovitelnou elektřinou a nulových emisí spojených s  výrobou elektřiny.

Platná energetická koncepce České republiky z roku 2014 předpokládá, že elektřina se v Česku bude vyrábět především v jaderných a ve velmi pomalu utlumovaných uhelných elektrárnách.

V případě obnovitelných zdrojů elektřiny (OZE) předpokládá celkový podíl do roku 2030 ve výši 18% a v roce 2040 stanoví pro Česku republiku podíl elektřiny z OZE ve výši 22%.

Uvedené hodnoty nejsou nijak realistické. Už v době, kdy koncepce vznikala, v Německu mnoho let hovořily progresivní vědecké instituce (například Frauenhoferův institut) i velká část veřejnosti o možnosti úplného zásobování Německa obnovitelnou energií.

Kancléřka se taky spletla

I když se někdejší spolková ministryně životního prostředí (dnes kancléřka) Angela Merkelová nechala v polovině 90. letech slyšet, že maximální objem obnovitelné elektřiny v elektrické síti jsou 4%, situace se dramaticky změnila.

Před koncem roku 2017 se předpovídá, že podíl obnovitelné elektřiny v německé síti se bude pohybovat okolo 38%.

Finská univerzita v Lappeenranta vypracovala důkladné energetické scénáře pro celý svět, pro všechny regiony světadílů i jednotlivé země.

Před několika dny byly tyto výsledky veřejně prezentovány na klimatickém summitu v Bonnu.

Výsledky jsou pro českou debatu navýsost zajímavé.

Profesor solární ekonomie Christian Breyer, vedoucí těchto studií, nechal vypracovat rámcový scénář společně pro Českou republiku a Slovensko, neboť tyto dvě země jsou energeticky propojeny.

Výsledky této simulace jsou k dispozici ZDE pro mnohé budou pravděpodobně velmi překvapující.

Česko-slovenský ráj slunce a větru

Česká a Slovenská republika mohou podle ní k roku 2050 dosáhnout úplného zásobování obnovitelnou elektřinou a nulových emisí spojených s  výrobou elektřiny.

Současně se předpokládá, že vyrovnané výrobní náklady elektřiny (LCOE) by mohly dosáhnout 58,5 euro/MWh. Současné výrobní náklady přitom podle zprávy činí 80,2 euro/MWh.

Za hlavní budoucí zdroje pro obě země studie označuje fotovoltaiku a větrné elektrárny. Největší podíl roční produkce elektřiny by v simulovaném průběhu připadl fotovoltaice, která by přispěla v roce 2050 asi 43 %.

Vítr a biomasa by se na celkové výrobě podílely 29 %, respektive 18%. Vodní síle přináleží doplňková role ve výši 3%.

Baterie, jako klíčová akumulační technologie, budou v rámci scénáře pokrývat 97% celkového výstupu akumulace, přičemž náklady na ně odpovídají 31% celkových výrobních nákladů energetického systému.

Emise skleníkových plynů mohou být omezeny z 35 Mt CO2 ekv. v roce 2015 na nulu k roku 2050.

V modelu byla použita reálná data slunečního osvitu, větru i vodních podmínek i spotřeby v hodinových krocích.

Ve scénáři se přitom počítá i se zvýšením spotřeby elektřiny v ČR a na Slovensku ze současných 100 TWh na 132 TWh v roce 2050.

Začít myslet jinak

Z komunikace autora tohoto textu s profesorem Breyerem vyplynulo, že Lappeenratská univerzita by mohla v případě zájmu stávající studii rozšířit a vytvořit detailní scénář pro ČR včetně obnovitelného tepla a mobility, s potřebnou akumulací a doplněním sítí.

V této chvíli není podstatné, zda bude energetický systém obou zemí koncipován přesně na základě výše uvedených hodnot.

Za předpokladu využití některých nových technologií výroby i akumulace obnovitelné elektřiny, jako například nově vyvíjených větrných drakových elektráren, které poskytují nejlevnější elektřinu, či baterií na bázi sodíku či hořčíku, by mohlo dojít ke snížení uvedených cen a změně procentního zastoupení jednotlivých zdrojů.

To není v tuto chvíli podstatné. Důležité je vzdělávat veřejnost a zahájit veřejnou diskuzi o čisté energetice. Argumentovat při tom externími náklady, znečištěním ovzduší, zvýšenou nemocností a úmrtností spojenou s fosilně-jaderným energetickým systémem.

Důležité je přijmout novou energetickou koncepci, která bude akceptovat moderní energetický přístup velké části západoevropských zemí.

Již na základě prosté ekonomické úvahy, aniž bychom do hry vtahovali existující externí náklady výroby elektřiny z fosilních a jaderných zdrojů (i když by to bylo výsostně spravedlivé), bychom měli radikálně změnit českou energetickou politiku.

Autor je zakladatel a předseda sdružení Eurosolar – národní sekce evropského sdružení pro obnovitelnou energii, viceprezident evropské organizace Eurosolar

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)