Finanční úřad zlikvidoval firmu, která do státního rozpočtu odvedla miliardy. Vzniká v Česku gangsterský stát?

Napsal/a Aleš Rozehnal 29. srpna 2017
FacebookTwitterPocketE-mail

Společnost FAU Přerov měla stamilionové majetky a v minulosti do státního rozpočtu odvedla miliardy korun. Z insolvenčního rejstříku jednoznačně vyplývá, že jediným důvodem konkurzu proti FAU byly výzvy k zaplacení daně, kterou měl uhradit jiný subjekt, a příkazy na zajištění dosud nestanovené daně, jež vydaly různé orgány finanční správy.

Soudy v této kauze již (nepravomocně) rozhodly, že tyto zásahy byly nelegální. Na případ nejprve upozornily Hospodářské noviny, krátce poté se na twitterovém účtu anonymní skupiny Šuman objevila další nahrávka – údajně – předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Bývalý ministr financí na ní hovoří právě o opavské firmě FAU, která skončila po zásahu finanční správy v konkurzu.

Na nahrávce Babišův hlas říká, že „ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci, obstavené účty, vagony“.

Pokud je tedy nahrávka pravá, znamená to, že „našimi“, kteří „klekli“ na společnost FAU, míní Babiš Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Celní úřad pro Moravskoslezský kraj a Specializovaný finanční úřad.

Tito „naši“ tak možná protizákonně způsobili krach společnosti, která měla stamilionové majetky a v minulosti do státního rozpočtu odvedla miliardy korun. Podle jednatele firmy šlo za posledních deset let o 17,8 miliardy korun.

Na úroveň gangsterského státu

Vždy budou existovat země, jejíž představitelé budou páchat rozličnou trestnou činnost. V mnoha zemích se stalo normou nečestné vynakládání veřejných prostředků a „prodej“ vládních rozhodnutí nejvyšší nabídce. Pravost výše uvedené nahrávky by však znamenala, že se Česká republika posunula do zcela jiné úrovně, kterou bychom mohli označit jako gangsterský stát.

Gangsterský stát je něčím jiným než státem zkorumpovaným, protože zločinecké struktury v něm nabývají zcela nový potenciál. Jedná se o stát, jehož představitelé kontrolují velké a mocné kriminální sítě za účelem ochrany zájmů svých a zájmů spřízněných osob.

V gangsterském státě tedy neovládají zločinci stát prostřednictvím úplatků a vydírání veřejných osob, ale je to právě stát, který kontroluje zločineckou infrastrukturu.

Tato infrastruktura pak funguje ku prospěchu vládních činitelů nebo činitele a osob pod jejich ochranou.

Tak jako některé země mají své gangstery, v gangsterském státě mají zločinci svůj stát. Mohlo by se zdát, že tato forma státu vzniká pouze v zemích, které jsou stiženy válkou, jako je Afghánistán, v zemích, kde přestala fungovat státní správa, jako je Guinea-Bissau, nebo v zemích, kde kvete obchod s drogami.

Bohužel tomu tak není.

Příklady ze sousedství

Příkladem může být Ukrajina. Struktura distribuční plynové sítě z Ruska do Evropy, která vede přes Ukrajinu, je z větší části ovládána organizovaným zločinem, který má i z tohoto důvodu mimořádný vliv na státní zřízení této země.

Dalším příkladem ze sousedství může být únos syna slovenského prezidenta a vraždy s tím spojených osob v období vlády Vladimír Mečiara, což byl rovněž projev státem organizovaného zločinu.

Gangsterský stát je velmi obtížné charakterizovat popisem na tradiční škále začínající diktaturou a končící demokracií. Pravá podstata gangsterského státu je totiž skrytá.

Tento stát se snaží podmanit si systém ve své úplnosti, čímž se odlišuje od jiných autokracií. Podstatou je koncentrace politické a ekonomické moci sloužící jejím nositelům.

Gangsterský stát není založen na pochybném financování politických stran nebo na snaze podsvětí ovlivňovat politická rozhodnutí. V tomto státě totiž panují vztahy přesně opačné.

Politici nemusí získávat nelegální zdroje pro udržení své moci, ale činí rozhodnutí, na základě kterých získávají prostředky ze soukromé sféry. Taková rozhodnutí se mohou halit například do ekologického hávu nebo do hávu řádného výkonu státní správy.

Může se třeba jednat o podporu obnovitelných zdrojů energie nebo krajinotvorby či o podporu malého a středního podnikání nebo právě o rozhodnutí směřující k maximalizaci daňové výtěžnosti.

Privatizace státu, forma autokracie

Kriminální podsvětí již nepotřebuje dosáhnout korupčních rozhodnutí, protože nelegitimní zájmy jednotlivců jsou prosazovány legislativními a exekutivními opatřeními. V gangsterském státě se státem řízená invaze do privátní sféry stává systematickou. Gangsterský stát má formu privatizovaného parazitního státu.

Organizace gangsterského státu je pyramidová a je založena na patronství a loajalitě, která se soustředí okolo hlavy celého systému. Osoby a korporace, které nepatří do sféry vlivu hlavního oligarchy, musí čelit všem konsekvencím faktu, že jsou ousidery systému.

Nejedná se o přechodovou formu od diktatury k liberální demokracii, ale o samostatnou formu autokracie.

Organizovaná nelegální činnost zločineckých struktur je nahrazena výkonem legalizované veřejné autority státní moci. Účelem není jen udržení moci a bohatství oligarchy majícího rovněž politickou moc a jeho blízkých, ale jejich další rozšíření na úkor jeho konkurentů a občanů, a to za použití legitimní politické síly, která má však ochránit nelegitimní ekonomické zájmy. Zatímco politická síla je viditelná, ekonomické zájmy zůstávají skryty.

Gangsterský stát se snaží vystavět most mezi autokratickým režimem a kvazidemokratickými procesy. Jedná se tedy o legitimní vládu působící v nelegitimním režimu.

Následující měsíce přinesou odpověď na otázku, zda občané a státní správa bujení gangsterského státu v České republice zastaví, či nikoli.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)