„Analytik“ Šuman a selhání médií: Zveřejněné dokumenty Babišův daňový únik spíše vylučují

Napsal/a Aleš Rozehnal 8. června 2017
FacebookTwitterPocketE-mail

Dokument zveřejněný na twitterovém účtu skupiny Šuman uvádí, že se Andrej Babiš vyhnul placení dani z dividendy tím, že nejdříve navýšil základní kapitál společnosti Imoba a následně ho snížil a vyplatil částku odpovídající tomuto snížení akcionáři této společnosti, z kteréžto výplaty se dividendová daň neplatí.

Tuto informaci převzala téměř všechna česká média, aniž by ji podrobila kritickému hodnocení. Úlohou médií by však nemělo být pouhé nekritické přebírání anonymních názorů, ale jejich kvalifikovaná interpretace, která umožní čtenáři udělat si vlastní odůvodněný názor.

https://twitter.com/skupinasuman/status/871351506057953280

Andrej Babiš, ani žádný ze zainteresovaných subjektů se totiž popsanou transakcí dani nevyhnul. Výplata základního kapitálu po jeho snížení akcionářům a výplata dividendy jsou instituty, které spolu s jedinou dále uvedenou výjimkou nemají nic společného. Daň z dividendy se platí tehdy, pokud si akcionář rozděluje a vyplácí zisk společnosti.

Není co danit

Naproti tomu při snížení základního kapitálu se žádný zisk nerozděluje, ale pouze se akcionáři „vrací“ to, co společnosti jakožto vklad poskytnul. Není zde tedy nic, co by bylo možno danit. Na této skutečnosti nic nemění ten fakt, že vklady do základního kapitálu společnosti Imoba poskytla společnost Agrofert, která následně akcie převedla na společnost SynBiol, a částka odpovídající snížení základního kapitálu byla vyplacena SynBiolu.

SynBiol sice akcie Imoba nezískala jako protihodnotu vkladu do základního kapitálu, ale získala je za kupní cenu, kterou za ně musela zaplatit společnosti Agrofert.

Dokument dále uvádí, že Agrofert převedl akcie Imoba na „na jiný hospodářský subjekt, aniž by vyžadoval odpovídající odstupné“. V první řadě je třeba konstatovat, že za převod akcií není možno vyžadovat „odstupné“, ale kupní cenu akcií.

I kdyby to však byla kupní cena akcií Imoba neadekvátní, nemělo by to žádný vliv na vyhnutí se placení dividendové daně, byť by to mohlo znamenat dodatečnou daňovou povinnost na straně SynBiol. Taková transakce by však žádné straně žádnou, a to ani daňovou výhodu nepřinesla.

Stejné jako na začátku

Jediným případem, kdy snížení základního kapitálu simuluje výplatu dividend a musí být tudíž zdaněno, je situace, kdy byl základní kapitál navýšen nikoli vklady akcionářů, ale ze zisku společnosti. Na tento případ však zákon pamatuje a zdaňuje snížení základního kapitálu stejnou sazbou jako výplatu dividend. Tento případ je však u společnosti Imoba vyloučen, protože z vlastního zisku základní kapitál nezvyšovala.

Snížením základního kapitálu společnosti Imoba tak nesnížilo nerozdělený zisk zainteresovaných osob ani o korunu a celá transakce je spíše hrou s nulovým součtem. Agrofert vyměnil hotovost za akcie Imoba, která tuto hotovost vyplatila v rámci snížení základního kapitálu společnosti SynBiol, která však musela za akcie zaplatit. Výsledný stav je tedy stejný jako stav výchozí.

Pokud by byla pravdivá spekulace obsažená v dokumentu zveřejněném na twitterovém účtu skupiny Šuman, že Agrofert prodal akcie Imoba společnosti SynBiol za neadekvátně nízkou kupní cenu, nemělo by to konsekvence stran dividendové daně, ale došlo by tím ke kapitálovému posílení SynBiolu na úkor společnosti Agrofert.

Takové jednání by mohlo být porušením povinností při správě cizího majetku. Veřejně dostupné materiály však nic takového nenaznačují.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)