Ústí nad Labem. Foto: Robert Malecký, HlídacíPes.org

Zastupitelský mandát bez složeného slibu? Žádný problém ani půl roku po volbách

Napsal/a Robert Malecký 1. března 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

Mezi sedmatřiceti zastupiteli města Ústí nad Labem je více než pět měsíců po volbách stále jeden, který po svém zvolení nesložil předepsaný slib. Ministerstvo vnitra proti tomu v zásadě nic nenamítá, i když připouští, že oddalování složení slibu není příliš vhodné. Lídr kandidátky ODS Michal Šidák se ze zdravotních důvodů zatím nezúčastnil žádného ze zasedání zastupitelstva, slib prý hodlá složit příští týden.

Může zastupitel vykonávat svůj mandát, aniž by složil zákonem předepsaný slib? Může. Hned od okamžiku zvolení může třeba podepisovat návrhy na svolání mimořádného zastupitelstva, předkládat zastupitelstvu, radě, výborům i komisím návrhy k projednání nebo požadovat informace od členů rady nebo vedoucích příspěvkových informací.

Jediné, čeho se takový zastupitel bez slibu nesmí zúčastnit, je jednání zastupitelstva. Na začátku prvního, na které by přišel, totiž bude vyzván ke složení slibu. Pokud by odmítl nebo ho složil s výhradou, byl by to důvod k zániku mandátu.

Zdánlivě hypotetická situace je teď aktuální v Ústí nad Labem. Zastupitel za ODS Michal Šidák zatím slib nesložil, neboť se ze zdravotních důvodů nezúčastnil žádného z pravidelných jednání zastupitelstva. Dokonce ani mimořádného, které sám pomohl svolat.

Když chtěla opozice před dvěma týdny svolat zastupitelstvo, které by projednalo její návrhy na záchranu historické budovy v areálu střekovské Setuzy, potřebovala k tomu 13 hlasů. Podle zákona totiž může o svolání požádat třetina zastupitelů. Tedy právě tolik, kolika dohromady disponují kluby Pro!Ústí, UFO a ODS. Byl tedy třeba i hlas Michala Šidáka, který se ovšem zatím žádného jednání nezúčastnil a nemá složený slib.

Stalo se, primátor návrhu vyhověl a zastupitelstvo svolal. O historické budově Schichtovy fabriky se ale nejednalo, nebylo dost hlasů ke schválení programu. I proto, že na jednání, které pomáhal svolat, chyběl zastupitel Šidák.

„Mimořádného zastupitelstva jsem se nezúčastnil výhradně ze zdravotních důvodů – plánované hospitalizace v souvislosti s mou léčbou,“ napsal na dotaz HlídacíPes.org Šidák. Situace s nesložením slibu si je prý vědom a hodlá ji řešit. „Pokud mi to zdravotní stav umožní, měl bych jej složit na zastupitelstvu příští týden,“ dodal.

Ministerstvo vnitra, které na výkon samospráv metodicky dohlíží, potvrzuje, že zastupitel může mandát vykonávat i bez složeného slibu. „Člen zastupitelstva obce se ujímá svého mandátu již okamžikem zvolení, nikoli až složením slibu (složení slibu je podmínkou dalšího trvání mandátu, jakmile je k jeho složení zastupitel vyzván na prvním zasedání zastupitelstva obce, jehož se účastní). Již okamžikem zvolení je tedy zastupitel nadán všemi právy a povinnostmi, které jsou s výkonem mandátu spojeny,“ tlumočila stanovisko příslušného odboru mluvčí ministerstva Hana Malá.

Úřad připouští, že by nebylo vhodné, pokud by v praxi docházelo k záměrnému oddalování složení slibu. „Nicméně považujeme stávající úpravu za vhodnější než vázání mandátu až na složení slibu, které je spojeno s aktivitou zastupitelstva (nečinností zastupitelstva by mohlo docházet k protiprávnímu oddalování slibu a tím i k daleko vážnějším důsledkům, než je dočasný výkon mandátu bez složení slibu),“ píše ministerstvo vnitra. Potíže by podle něho mohly nastávat i při určování počtu členů zastupitelstva například pro usnášeníschopnost –  zastupitelé, kteří dosud nesložili slib, by zřejmě nemohli být považováni za započitatelné.

„Z tohoto důvodu považujeme nynější právní úpravu, která váže vznik mandátu již na zvolení, za vhodnější. Ostatně slib je sice důležitou součástí výkonu mandátu, nicméně to, že zastupitel musí dodržovat podmínky v něm uvedené (postupovat v souladu se zákony a jednat v zájmu obce a jejích občanů), platí bez ohledu na to, zda zastupitel slib (již) složil, protože se jedná o samotnou podstatu mandátu zastupitele,“ tvrdí ministerstvo vnitra.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)