Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Foter.com / CC0, zdroj

ČEZ: Státní energetická koncepce potřebuje revizi. Není důvod, odpovídá ministerstvo průmyslu

Platná energetická koncepce se ještě ani pořádně nezačala naplňovat a už se začínají ozývat hlasy volající po její revizi. A hlasy jsou to z nejvýznamnějších míst tuzemské energetiky – z polostátní společnosti ČEZ.

„V tuto chvíli je namístě diskutovat o tom, jak dál naplňovat státní energetickou koncepci, otevřít otázku, zda je stále platná, případně kdy by se měla revidovat,“ řekl v nedávném rozhovoru pro Lidové noviny generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Zimní balíček mění energetiku

„Energetika za posledních roky prošla změnami, jakými neprošla od druhé světové války. Bavíme se, jaké úkoly měl a co dělal ČEZ dosud a jaké má být jeho směřování v budoucnu,“ dodal Beneš.

Aktualizovaná státní energetická koncepce (ASEK) byla schválena vládou v květnu 2015. I když vykresluje budoucnost české energetiky až do roku 2040, počítá se s tím, že by měla procházet revizí vždy po pěti letech.

Podle ČEZ je však s ohledem na překotný vývoj v evropské energetice zbytečné čekat do roku 2020.

„Považujeme platnou Aktualizovanou verzi státní energetické koncepce za velmi kvalitní dokument. V samotném ASEK je psáno, že by se měla revidovat každých pět let. To byla ideální perioda pohledem let předešlých, vývoj v energetice se však zrychluje. Za posledních pár let energetika prodělala ohromné změny, proto je možná vhodné tuto periodu aktualizace zkrátit,“ upřesnil na dotaz HlídacíPes.org výrok generálního ředitele mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

ČEZ poukazuje především na takzvaný „zimní balíček“ Evropské komise, kde silně akcentuje důraz na energetické úspory. „To ovlivní budoucí bilanci spotřeby elektřiny. Je dobré se podívat, zda i po tomto opatření budou bilance z ASEK stále platné. Postupuje technologický vývoj, rozvíjí se nejen obnovitelné zdroje, decentrální energetika, ale též bateriové systémy a ukládání energie ve větší míře. To vše má dopad na ASEK,“ dodává Kříž.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde koncepce převážně vznikala, však o změnách nyní nechce slyšet.

Nové trendy nevidíme

„V těchto otázkách s ČEZ žádnou diskusi nevedeme,“ říká náměstkyně ministra průmyslu pro energetiku Lenka Kovačovská.

„Vnímáme Státní energetickou koncepci jako stále platný dokument. V poslední době se neudály žádné zásadní události a neobjevily se žádné zvláštní trendy v oblasti výchozích předpokladů, které by nás vedly ke změně koncepce nebo nástrojů, které máme pro její realizaci k dispozici,“ dodala pro HlídacíPes.org Kovačovská.

PSALI JSME: Nejvlivnější osobnosti české energetiky: ministr je až za svou náměstkyní

Stávající česká energetická koncepce obsahuje různé varianty scénářů. Za nejpravděpodobnější v roce 2015 označila variantu, která spoléhá na jaderné elektrárny a zároveň chce maximálně využít potenciál obnovitelných zdrojů, uhelné zdroje pak využívat především v teplárenství.

Sama koncepce se ve svém úvodu definuje takto: „Hlavním posláním Státní energetické koncepce je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurenceschopné a přijatelné ceny za standardních podmínek.“

 

 

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

7 komentářů

 1. liberal shark napsal:

  Největší problém ASEKu je smutná skutečnost, že ji neplní vláda. Zejména MPO a MF :-((. To se pak může ČEZ stavět na hlavu.

 2. teufel3424 napsal:

  Ejhle, Beneše někdo probudil z dlouholetého spánku. Zato MPO spinká spokojeně dál. Přeji sladké sny.

 3. C napsal:

  Jestli nebude lepší celou koncepci vzít a zahodit, jak je správě řečeno, vývoj je tak rychlý že se nic moc nedá plánovat. Spíš by tam (vzhledem k tomu že máme stále velké zásoby černého uhlí) měly být požadované měrné emise a podobně, ne že se má stavět X reaktorů Y uhelných elektráren a pod.

 4. Richter napsal:

  Opět se ukazuje pravá podstat kapitalismu v podání ČEZ. Zásadní je zmínka o „silně akcentuje důraz na energetické úspory“ no a úspory udělají co Halík, no sníží spotřebu a tím i zisk monopolu. Tudíž přichází co?, no tlak na vládu aby zisky dorovnala z našich kapes oklikou.
  Vláda by přirozeně koncepci doplnila dle „doporučení“ ČEZ, tím by se musel řídit i regulační úřad a z peněženek by se sypalo tak nějak v té správné linii dostatečně daleko od ČEZ. JIž slyším ta slova Beneše, regulační úřad stanovil, my jen plníme jeho politiku.

 5. Karel Pazdera napsal:

  V každé energetické koncepci se klade důraz na šetření energií. Ve svém příspěvku se zmíním jak stát vytváří rámec pro jejich opravdovou úsporu. Ze své zkušenosti vím, že nevytváří. Státní úředníci tvoří zákony a vyhlášku, které jsou k ničenu, jsou to zmetky. Přečtete-li si můj příspěvek dáte mi za pravdu. Ani se nedivím, že organizacím dodávajícím teplo domácnostem to naprosto vyhovuje, vždyť uživatel to zaplatí v plné hodnotě i se ztrátami a stát z toho má ještě DPH. Takže stát vlastně podporuje špatnými zákony příliv peněz do státní pokloady.
  Dle mého názoru máme nadbytek organizací, které se ke všemu vyjadřují, ale žádná z těchto organizací se přece nebude zajímat proč v naší lokalitě je téměř nejdražší TUV (teplá užitková voda) v rámci moravskoslezského kraje potažmo v celé ČR (486 Kč/1 kubík TUV).
  Pro uvedení do problému nastíním několik bodů, které jsou jasné, leč úředníci všech institucí je nechtějí řešit. Problém je jednoduchý na výrobu TUV je potřeba určitého množství energie (tepla v GJ), to je stanoveno vyhláškou 194/2007 Sb. Podobně jako automobil má specifickou spotřebu benzínu na ujetí 100 km, a když se překračuje je třeba určit příčinu, většinou špatný technický stav vozidla, zde je specifická spotřeba tepla překročena v desítkách procent. Původní 0.35 GJ na 1 kubík TUV, zvýšená o 50% (dle mého názoru v bytech zateplených není důvod zvyšovat specifický ukazatel pokud se bude pracovat s ukazatelem spotřeba tepla v GJ/1 kubík TUV). Ukazatel spotřeby tepla v GJ na m čtvereční užitné plochy je ukazatel nesmyslný.Takže čili 0,525 GJ/ 1 kubík TUV…. navíc spotřeba našeho domu neustále roste (0,4 GJ/1 kubík TUV v r. 2002 na 0,64 GJ/1 kubík TUV v r. 2015)
  Ukazatel spotřeby tepla na výrobu TUV je vztažen i na užitnou plochu bytů, což je technický nesmysl. TUV se vyrábí na pokrytí spotřeby v koupelně, kuchyni, tam je měřena ověřeným vodoměrem, který z hlediska legislativy je vlastně měřidlem stanoveným, na jeho základě se fakturuje uživateli bytu cena za dodané množství teplé vody. Specifický ukazatel GJ/m3 TUV je irelevantní vůči užitné ploše bytu. Každý zaplatí, kolik spotřebuje, ne jak velký má byt.
  To, že úředníci, kteří tvořili vyhlášku připouštějí i takový výklad (spotřeba tepla na TUV vztažený na užitnou plochu bytu) svědčí o jejich nekompetentnosti. Mohli také specifický ukazatel vztáhnout na výšku věže kostela v místě, což by vyšlo stejně, jako když ji vztáhli na užitný plochu bytů (resp domů, kde používají TUV). Na tuto skutečnost jsem upzorňoval již několik let dodavatele tepla v místě, ERÚ, SEI, premiéra i prezidentskou kancelář. Všichni mi odpověděli, že nemají zákon či vyhlášku, podle které by mohli zkontrolovat, zda náklady na výrobu TUV jsou v souladu s vyhláškou.
  Všechny odpovědi státních úřadů, jejichž úředníci jsou financováni u peněz daňových poplatníků vyznívají takto. cituji z odpovědi SEI:

  „Kontrola dodržování ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je v působnosti Státní energetické inspekce (dále jen „SEI“). Nicméně v předmětné věci, překročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro přípravu teplé vody, může SEI provést kontrolu pouze u stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek. Pro kontrolu dodavatele tepelné energie nemá SEI v zákoně oporu. Plně chápeme, že povinnost dodržování měrných ukazatelů spotřeby tepla není v zákoně zakotvena s ohledem na logiku věci. Ačkoliv jsme si vědomi, že daná problematika není legislativně vhodně upravena, bohužel nejsme tvůrci legislativy a při kontrolách nemůžeme jako kontrolní orgán jít nad rámec zákona a kontrolovat subjekty, jež nejsou v zákonném výčtu. Na Váš oprávněný podnět však budeme u zákonodárců iniciovat změnu legislativních !předpisů.
  Já ve svých 76 letech nemohu čekat až někdo zařadí do legislativního procesu změnu této vyhlášky. Legislatvní proces trvá cca 10 let.
  akže takhle pracují státní úředníci na všech úrovních, copak nevěděli, že v těchto zákonech o hospodaření s energiemi tvoří zmetek.

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Zmetkem je nejen zákon, o kterém je řeč, ale celý stát zvaný Česká republika, nebo Čechie, či dokonce Česko (což není ani zeměpisně správné). Ale co naplat, přišel den kdy jedna fetující osoba, která si říkala Diana, vl. jm. jménem Drahomíra Dražská, se stala autorkou zprávy o mrtvém studentovi na Národní třídě, (který mrtvý nebyl, protože nikdy neexistoval; prostě se nenarodil) a sa spoluúčasti příslušníka SNB (snad prý i STB) Zifčáka, dnašní ombusmanky Šabatové a asi i jejího manžela, se dav studentů, herců ale i obyčejných lidí vydal na pochod a „vzplála poslední bitva“. Pochovalo se pak po náměstích a zvonilo klíči tak dlouho, až to dosavadní mocipáni celkem zbabělě vzdali. Tak vznikl „demokrcii se učící“ a dosud existující český stát Vznikl na lži o mrtvém studentovi, který se nikdy ani nenarodil. První prezident ČSR T.G.Masaryk (TGM), univerzitní profesor filosofie, napsal, že státy se udržují myšlenkami na základě kterých vznikly. Současná ČR vznikla na lživé informaci o zavrždění studenta Martina Šmída policií (samozřejmě na příkaz vlády) a tím vyvolané myšlence, že tehdejší komunistickou vládu nutno okamžitě svrhnout, protože vraždí studenty – naše děti a budoucnost národa. A tak se do dnešních dnů, jak napsal TGM, udržuje ČR lží a lžemi a Vy, Karle Pazdero se divíte a rozhořčujete nad jedním zákonem o ohřívání vody pro spotřebu u odběratelů – zmetkem, který v takovém, na lži vzniklém státě, nezmetkem snad ani být nemůže.
   Podrobnější iformace o „sametové revoluci“ a vzniku ČSFR a následnických států ČR a SR, viz na př.: Novinky.cz, článek – „Mrtvý student“ vyburcoval veřejnost.
   („Smyšlenka Drahomíry Dražské o ubitém kamarádovi a do světa o tom vyslaná falešná zpráva se stala klíčovým momentem víkendu po 17. listopadu 1989. Zvěst o „mrtvém studentovi“ žila sice pouze několik desítek hodin, ale proměnila páteční demonstraci v revoluční událost. Radikalizovala studenty i divadelníky a přivedla do ulic a na náměstí statisíce lidí“) – z 16. listopadu 2009, 12:14 hod.

 6. sony napsal:

  Zřejmě si ministr Mládek sám zvolil svoje krédo, že kdo ve funkci nic nedělá, nic nezkazí. To je možná pravda tam, kde se o ničem nerozhoduje. Ale on už toho stačil nicneděláním pokazit tolik, že v normální vládě by se dlouho neudržel. Mám pocit, že normální není ani česká vláda ani ministr Mládek.

Přidávání komentářů není povoleno