Po smrti šéfa Wagnerovců Jevgenije Prigožina převzala kontrolu nad vzájemnými vztahy s Afrikou přímo Moskva. Foto: AFP PHOTO / Telegram channel of Concord group/ Profimedia

Za vaše špatné životy může Západ, tvrdí Afričanům ruská propaganda. A funguje to

Napsal/a Tereza Engelová 26. března 2024
FacebookTwitterPocketE-mail

Za vaše problémy může Západ a koloniální mocnosti. To je základní myšlenka kampaně, kterou Rusko úspěšně vede v subsaharské Africe. Ukázal to průzkum Centra pro africká studia rumunské Babes-Bolyai univerzity, podle kterého se Kremlu především díky sociálním sítím a proruským influencerům daří u mladých lidí posilovat přesvědčení, že za komplikovanou ekonomickou i ekologickou situaci v jejich zemích je zodpovědný Západ v čele s Francií a Spojenými státy.

Průzkum prováděli akademici od června do září minulého roku v patnácti členských zemích tzv. ECOWASU, tedy Hospodářského společenství západoafrických států.

Mladé lidi ve věku 18 až 30 let z různých etnických i náboženských skupin zpovídali ohledně jejich názorů na sociální a ekonomickou situaci v jejich zemích. A ta je podle většiny dotázaných velmi špatná.

„Žijeme v beznadějné situaci,“ řekl například během rozhovorů student ze Senegalu, podle něhož to pak „legitimizuje jakoukoliv činnost nebo akci, která umožňuje přežít“.

Podle mladého pekaře z Mali to například znamená připojení se k „maquis“, což je místní eufemismus používaný pro vojensko-politická islamistická hnutí, která pro řadu mladých mužů představují záchranu před hladem, který je především v rurálních oblastech tzv. Sahelu rostoucím problémem.

Pučem k lepším zítřkům

Jistou naději na změnu si mladí lidé v průzkumu spojovali se změnou vlád v Mali, Guinei, Burkině Faso, Gabonu a v Nigeru, kde během posledních čtyř let došlo k pučům a „vyhnání neokolonialistů“, respektive sesazení vlád, jež byly mnohými obyvateli považovány za podléhající západnímu vlivu. Nejvíc se to dotklo Francie.

Například v Mali byli ještě v roce 2013 její vojáci oslavováni, že pomohli vládě získat zpět území ovládané islámskými extremisty.

Po smrti šéfa Wagnerovců Jevgenije Prigožina a rozpadu skupiny převzala kontrolu nad „pěstováním vzájemných vztahů“ přímo Moskva.

Dva následné puče způsobily, že se v roce 2022 Francouzi z Mali úplně stáhli a podobný scénář pak následoval v Burkině Faso a Nigeru.

„Imperialistické a neokolonialistické síly už nejsou u nás vítány, začíná nová éra spolupráce a suverenity,“ uvedla k odchodu Francouzů nigerská junta.

A podobnou rétoriku v Subsaharské Africe používá také Moskva, které se, společně s Čínou, podařilo z oblasti „vymést vliv západních zemí“.

Zájmy Rusů v poslední dekádě prosazovala v Sahelu, ale také třeba na Madagaskaru nebo ve Středoafrické republice, tzv. Wagnerova armáda. Ta tamním politikům „vypomáhala“ bezpečnostně a získávala za to různé ekonomické výhody.

Po smrti šéfa Wagnerovců Jevgenije Prigožina a rozpadu skupiny převzala kontrolu nad „pěstováním vzájemných vztahů“ přímo Moskva, respektive ruské zpravodajské služby.

Jako mocný nástroj vlivu používají mimo jiné osvědčené metody šíření proruské propagandy šité na míru místnímu prostředí, tedy stavějící na již zakořeněné nenávisti ke kolonialismu a nedůvěře v bývalé koloniální mocnosti.

„Africký influencer“ z Moskvy

„Putinovo Rusko věnuje značné finanční a lidské zdroje na pokračující šíření protizápadních nálad, zejména v zemích Sahelu střední Afriky,“ popisují výsledky svého průzkumu autoři studie Babes-Bolyai univerzity.

Podle nich Moskva využívá různorodý soubor nástrojů – od tradičnějších, jakými jsou komunikační kanály, přes velvyslance, konzuláty, obchodních komory a ruské společnosti usazené v Africe – které veřejnost doslova „bombardují“ různými zprávami šikovně apelujícími na její touhu po „samostatnosti a osvobození se od Západu“.

Další strategií Moskvy je pak vytváření tisíců falešných účtů, které sytí sociální sítě.

„Specializovaní a proškolení kremelští influenceři pracují na základě pečlivého rozdělení úkolů podle cílových zemí/regionů/komunit, přičemž využívají diferenciaci profilů, která se pohybuje od nejneúprosnějších po méně důrazné, přizpůsobené ve vztahu k jejich cílovému publiku (mladí lidé, ženy, muslimové/křesťané, studenti atd.). Tento přístup jim umožňuje simulovat pocit blízkosti s cílovými skupinami nebo jednotlivými uživateli a vytvářet atmosféru důvěry živením iluze společné sdílené věci,“ popisuje studie Babes-Bolyai univerzity sofistikovaný systém ruského působení „uvnitř“ afrických komunit.

Podle autorů studie Ruskem živenou protizápadní propagandu, která „neokolonialismus a imperialismus“ uvádí jako hlavní příčinu všech afrických neštěstí, často podporují vlády zacílených zemí, ať už explicitním souhlasem nebo pouhým mlčením, protože je pro ně tento narativ výhodný.

Za problémy, kterým jejich země čelí, můžou vinit někoho jiného – „země na severu nebo Francii“.

„Zdá se, že mladí Afričané si do značné míry osvojili prvky protizápadní propagandy a jsou stále více přesvědčeni, že obtížná, ba dokonce zoufalá situace, v níž se jejich země nacházejí, je způsobena především přítomností a jednáním bývalých koloniálních mocností, včetně Francie. To alespoň částečně vysvětluje jejich chování, které spočívá v podpoře národních vůdců s protievropským a protiamerickým diskurzem, projevujícím sympatie k soupeřícím mocnostem Západu,“ píší ve výsledcích průzkumu vědci z Babes-Bolyai univerzity.

Podle nich to ale zároveň neznamená, že by se díky nebo kvůli ruské propagandě mladí Afričané přímo identifikovali s ruskou, čínskou nebo jinou ideologií a geopolitickými aspiracemi.

„Ve skutečnosti se mladí Afričané spíše mechanicky hlásí k protizápadní propagandě. Říkají, že pouze „dávají přednost Rusům před Francouzi,“ protože si myslí, že ti jsou zodpovědní za stagnaci afrických společností,“ vyvozují autoři z průzkumu.

Podle nich tedy spíše než pozitivní podporu Ruska vnímají postoj „nepřítel mého nepřítele je můj přítel“.

Jak uvádí ve svém článku portál EUvsDiSinfo, mladí Afričané hledají především naději, systém, který by pro ně fungoval a demokracie to, zdá se, není.

Takže Rusko a Čína jen stavějí na základech, které už jsou u obyvatel subsaharských zemí hluboce zakořeněné:

„Kritika přetrvávajících postkoloniálních závislostí, zejména pokud jde o Francii, která stojí v centru ruských zpráv v Africe, se rozvinula dlouho předtím, než se k ní Moskva začala hlásit. Před desítkami let, když ve Středoafrické republice došlo k převratu nebo byly zavřeny školy, místní obyvatelé říkali, že za tím stojí Francouzi,“ píše Jedrzej Czerep, autor polské studie zabývající se proruskými diskurzy na sociálních sítích v Africe.

Pro mnoho mladých Afričanů je podle Czerepa demokracie přežitek, protože „v ní vyrůstali“ a problémy, kterým čelí v každodenním životě, jsou obrovské.

„Nové generace mladých lidí vyrostly v systémech, které byly považovány za formálně demokratické, ale to neuspokojilo jejich naděje na lepší živobytí a zastupitelnost. Proto vidíme, že nové, populární kvazi autoritářské koncepty jako Mali Kura (v jazyce bambara – Nové Mali), které odmítají západní modely vládnutí, se šíří organicky bez pomoci Ruska,“ říká Czerep.

Ruská propaganda podle něj jen umocnila a umí pracovat s narativy, které už ve společnosti fungovaly před příchodem Wagnerovců do oblasti.

Jízda na hoaxu

I to pak může být důvodem, proč některé kampaně na lidi zkrátka nezafungovaly. Jako příklad Czerep uvádí příběh, který se ruská propaganda snažila dostat do oběhu v souvislosti s tamní neúrodou, válkou na Ukrajině a islámskými extremisty.

Podle něj měl nigerijský prezident Muhammadu Buhari, který vloni skončil ve funkci, varovat, že zbraně dodané Západem pro Ukrajinu, končí v oblasti Čadského jezera v rukou teroristů. Podle Czerepa mu prakticky nikdo nevěřil.

„Z více než 200 skutečných komentátorů zdrojového tweetu téměř všichni poukázali na to, že tato historka je nekonzistentní (zbraně už jsou k dispozici) a recyklovaná, protože stejnou už slyšeli v souvislosti s Libyí a Sýrií.

A to i přesto, že stejní komentátoři horlivě přijímali jiné konspirace, například tu, že sám Buhari byl tajným sponzorem teroristů,“ uvádí Czerep.

Podle autorů polské i rumunské studie je důležité, aby Západ pochopil na jakých základech ruská propaganda v Africe staví a začal s tím nějak pracovat.

„Zaprvé je třeba posílit účinnou a efektivní přítomnost mezinárodních institucí na místě, konkrétně zvýšit finanční a logistickou podporu pro realizaci cílených projektů zaměřených na místní a regionální rozvoj afrických zemí, především pak stimulovat hospodářské aktivity, které vytvářejí pracovní místa,“ uvádí v souboru doporučení studie vědců z rumunské univerzity.

Kromě přímé podpory hospodářství a růstu pracovních míst je podle nich potřeba aktivně „jít proti ruské propagandě“ prostřednictvím influencerů, kteří by prezentovali demokratické a liberální hodnoty.

„Je třeba důkladně přezkoumat a posílit způsob, jakým se vytvářejí vazby mezi občanskou společností a formálními i neformálními akčními skupinami, které jsou mezi mladými Afričany hojně zastoupeny a mají významný vliv na utváření jejich myšlenek a názorů. Je třeba vynaložit značné úsilí na zvrácení současného trendu, aby mladí Afričané byli přímo a široce zmocněni stát se mluvčími demokratických a liberálních hodnot, které sdílí a podporuje Evropská unie a mezinárodní demokratické země a instituce,“ píše se v závěru studie rumunského týmu.

Soudě i dle aktivit českého Ministerstva zahraničí, které v posledních dvou letech prostřednictvím stáží a studijních programů významně posiluje spolupráci s mladými talenty z afrických zemí, si evropské země ale situaci uvědomují.  A postupně se snaží pozice Západu v Africe zlepšovat. Je však zjevné, že Rusko má náskok.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)