„Významný exponenciální růst, reprodukční číslo 1,5.“ Podívejte se, čeho se vláda nejvíc bojí

Napsal/a Robert Malecký 12. října 2020
FacebookTwitterPocketE-mail

Vláda v pondělí rozhodla o dalším zpřísnění opatření proti šíření koronavirové infekce. Od středy 14. října se zavírají všechny školy kromě mateřských, všechny restaurace, kluby a bary, na veřejnosti bude platit zákaz pití alkoholu a shromažďování je omezeno na šest osob. 

HlídacíPes.org má k dispozici analýzu, na základě které v pondělí ministři Babišovy vlády o zpřísnění opatření rozhodovali. Materiál jasně říká, že největším rizikem je tlak na kapacity nemocničního systému.

„Epidemie COVID-19 se v populaci ČR dostává do velmi významného exponenciálního růstu, který při prudce narůstajícím počtu nakažených osob nutně povede k nárůstu objemu hospitalizační péče,“ píší analytici

Právě hrozící tlak na nemocniční systém a jeho kapacity je hlavním důvodem, proč je podle vlády nutné co nejdříve a co nejvíce zpomalit šíření infekce a dostat denní nárůsty počtu nakažených pod kontrolu. „Již nyní je jisté, že narůstající počet hospitalizací v dalších 2 – 3 týdnech povede k významnému omezení elektivní (plánované) péče a ke snížení dostupnosti lékařské péče obecně. Pokud by tento vývoj nekontrolovaně pokračoval, existuje riziko překročení celkových kapacit nemocničního systému.“

Zpráva tyto teze podkládá epidemiologickými daty, jejichž souhrn nevychází pro Česko v následujícím období příznivě. Hovoří jak o rychlém prostupu nákazy obyvatelstvem, tak o tom, že začíná významně zasahovat seniory. Důvodem k debatám o úplném uzavření škol jsou pak čísla ze skupiny dětí mezi 6 a 19 lety, kteří představují vysokoce rizikovou skupinu přenašečů.

Epidemiologická zátěž:

  • významný růst denních počtů nově diagnostikovaných až k hodnotám přesahujícím 8 000 nově diagnostikovaných pacientů, přičemž týdenní nárůsty přesahují úhrnu 160 nových pacientů / 100 tis. obyvatel (mezinárodně uznaná kategorizace určuje jako hranici vysokého rizika hodnotu > 60/100 tis. obyvatel)
  • významný nárůst absolutních počtů nakažených seniorních skupin obyvatel, které patří do nejvíce rizikových kategorií; aktuálně evidujeme > 7 000 pacientů ve věkové třídě 65+ a tyto počty narůstají s rostoucím počtem všech nakažených
  • vysoká populační zátěž a rychlé šíření viru zvyšuje pravděpodobnost nákazy pracovníků a klientů různých sociálních zařízení, což dále zvyšuje riziko následného tlaku na nemocniční péči – takto jsou aktuálně nejvíce zatížené regiony MSK, JMK, Praha a STČ
  • vedle počtů nakažených seniorů a zranitelných skupin obyvatel prudce narůstá počet nakažených dětí a mladistvých (souhrnně ve věku 6 – 19 let více než 14 000 COVID+), přičemž tito pacienti mají typicky velmi mírný až bezpříznakový průběh a vzhledem k velkému množství kontaktů představují vysoce rizikovou kategorii přenašečů nemoci
  • relativní rizikovost dalšího přenosu je patrná zejména ve věkové kategorii 16 – 19 let (SŠ, učni) – v této kategorii je evidováno nejvíce následných clusterů souvisejících s mladými pacienty.

Aktuální hodnota reprodukčního čísla je přibližně 1,5. To dokládá vysokou nakažlivost viru a snadný přenos mezi lidmi. „Úhrnně za celé září bylo evidováno více než 46 000 nově diagnostikovaných pacientů – tento základ nevyhnutelně při velké reprodukci viru povede v říjnu k vysokým denním počtům nakažených, pravděpodobně až nad 10 000,“ varuje zpráva.

Podíl pozitivních záchytů v testech roste nad 20 %, což znovu ukazuje na nekontrolované šíření viru v populaci.

Co bude dál?

Materiál konstatuje, že je příliš brzy na vyhodnocení preventivních opatření přijatých v průběhu září. Ta mohou mít zpoždění delší než dva týdny, proto analýza vychází z několika potenciálních scénářů. Základní jsou dva:

  • Po nárůstu počtu nakažených do poloviny října dojde k postupnému útlumu, který bude trvat cca 4 – 6 týdnů s postupně klesající zátěží.
  • Scénář 2 – rizikový. Stávající nárůsty počtu nakažených nejsou „dozvukem“ vysokých počtů z konce září, ale novým probuzením růstového trendu.

V obou případech ovšem bude měsíc říjen charakterizován vysokým nárůstem počtu nakažených s vysokým rizikem pro nemocnice a zdravotní služby. Nárůst počtu hospotalizovaných pacientů je stále vysoký, k 10. říjnu je registrováno celkem více než 2 100 hospitalizací, z toho více než 400 na JIP nebo s komplikacemi a přibližně 200 na vysoce intenzivní péči. Denní nárůsty počtu nově hospitalizovaných přesahují 200 pacientů, avšak čisté pozitivní saldo počtu hospitalizovaných je nižší, cca 100, v důsledku velkého počtu denně propouštěných pacientů a také v důsledku úmrtnosti.

 

 

Nejvíce pacientů je v Praze (346, z toho na JIP 69) a v Jihomoravském kraji. (335, z toho na JIP 44), dále 192 pacientů v Moravskoslezském kraji (z toho JIP 36). Na umělé plicní ventilaci je nejvíce pacientů v Praze (34) a Zlínském kraji (24). Nejvíce pacientů je v nemocnicích FN Brno (87), v Praze v Motole (74), ve FN Plzeň (71), v Thomayerově nemocnici v Praze (69), v Uherskohradišťské nemocnici (63), ve FN Ostrava (55), ve FN Královské Vinohrady v Praze (51), v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem (51).

Predikce potřeb nemocniční péče

Všechny relevantní scénáře ukazují do konce října na růst počtu hospitalizovaných v důsledku vysoké reprodukce viru a vysokého počtu nakažených. Nemocniční systém se podle předpovědi dostane na hranici svých možností už na konci října, a to již při reprodukčním čísle 1,2. Jeho aktuální hodnota je přitom 1,5. „Při vyšším rizikovém růstu by tuto hranici nevyhnutelně překročil,“ konstatuje zpráva.

Po 10. říjnu proto národní i krajští koordinátoři spustili program útlumu plánované a odkladné péče. Dobu, po kterou bude panovat vysoký tlak na nemocniční systém, analýza odhaduje delší než 8 týdnů.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)