Výbuchů v muničních skladech přibývá, hra na bezpečnost ve státní Explosii pokračuje

Napsal/a Robert Břešťan 23. září 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Exploze s fatálními následky ve firmě Sellier&Bellot dává vzpomenout na kauzu, na niž upozornil HlídacíPes.org a Reportéři ČT: bezpečnostní pásma v okolí výrobce výbušnin Explosia neodpovídají realitě. Státní firma tak ohrožuje lidi ve svém okolí, úřady to ale nijak neřeší.

Oč jde? Společnost Explosia chybně určuje bezpečnostní pásma kolem skladišť výbušnin. Ohrožuje tak řadu objektů, obyvatel Pardubic, zaměstnanců a například i řidiče na blízké silnici 1. třídy.

Chyby uznal i báňský úřad a Explosii vyzval k nápravě. Termín uplynul už 30.června 2015. HlídacíPes.org se proto zajímal o to, jak konkrétně Explosia zvýšila bezpečnost a přepočítala bezpečnostní pásma.

Výsledkem je alarmující zjištění. Explosia sice tvrdí, že příslušná opatření udělala, nikdo však není schopen doložit jaká. Ani Explosia, ani ministerstvo průmyslu, ani báňský úřad, ani město Pardubice.

Opravili jsme to. Jak? Neřekneme!

„Z rozhodnutí generálního ředitele vás informuji, že k níže uvedeným dotazům se vedení společnosti Explosia a.s. nebude vyjadřovat,“ napsala na sérii dotazů mluvčí Explosia Lucie Pošvářová.

Pro pořádek: v prvním pásmu kolem skladů výbušnin například hrozí úplné zničení budov a smrt přítomných osob. Ve čtvrtém pásmu se v důsledku výbuchu předpokládá „jen“ rozbití oken.

Hranice pásem jsou proto zásadní pro ochranu zaměstnanců i obyvatel a jejich majetku v širokém okolí a mají i vliv na povolování staveb.

semtex-h-1Jenže Explosia už v roce popis pásem změnila: první označila de facto jako nulté, první jako druhé, druhé jako třetí a tak dále. Tím se posouvá i hranice toho, kde hrozí v případě výbuchu jaké nebezpečí. Ovšem opět pouze na papíře.

„Z nějakého důvodu je označení pásem takové, že nejnižší první pásmo, kde se můžou nacházet pouze skladovací a výrobní objekty závodu, je označeno v územním plánu, jako pásmo druhé,“ potvrdil na kameru Reportérů ČT soudní znalec v oboru výbušnin Jaromír Augusta s tím, že posun je pak u všech dalších pásem.

Zeptejte se Explosie

Explosia jako státní podnik spadá pod ministerstvo průmyslu. To sice na konci června přesvědčovalo veřejnost, že na problém dohlédne, na dotazy HlídacíPes.org, jak přesně náprava proběhla, odpovědělo až po urgenci takto: „Vhledem k širšímu zájmu o tuto problematiku podle našich informací právě připravuje společnost Explosia tiskovou zprávu, která se bude věnovat problematice uvedené ve vašich otázkách.“

K problému se odmítl vyjádřit i bývalý zaměstnanec Explosie, nyní člen dozorčí rady nominovaný MPO Ladislav Lehký: „Nepřísluší mi hovořit za výkonný management Explosie a poskytovat informace týkající se problematiky Explosie,“ napsal v e-mailové komunikaci.

Základní otázka jak na Explosii, tak MPO byla přitom jednoduchá: Jakým konkrétním způsobem Explosia vyřešila problém s nesprávným určováním bezpečnostních pásem (jak potvrdil závěr báňského úřadu i nálezy soudních znalců v oboru)?

Pokud jsou již bezpečnostní pásma (a tedy i rizika spojená s možností exploze a jejich dopad na lidi v Pardubicích) určena správně, o co své přesvědčení opíráte?

Na dotazy ovšem nedokázal uspokojivě odpovědět ani báňský úřad, který ze zákona dohlíží na výrobce výbušnin.

„Státní báňská správa má informaci takovou, že Explosia snížila obložení objektů. Nás tato informace uspokojila,“ říká mluvčí Státní báňské správy ČR Bohuslav Machek.

Jenže takový argument před zákonem neobstojí.

 O ničem nevíme

Zvýšit bezpečnost okolí Explosie (de facto zmenšit velikost bezpečnostních pásem) jde podle expertů jen několika málo způsoby: snížením maximálního množství výbušnin v jednotlivých objektech Explosie a novým kolaudačním rozhodnutím, případně stavebními opatřeními jako je vybudování nových vnějších valů, či speciálních bezpečnostních staveb uvnitř budov.

Na to vše je ale zapotřebí buď nová kolaudace nebo stavební povolení.  Nic z toho se ale nestalo.

„Bezpečnostní vzdálenosti jsou vztaženy ke kolaudačním rozhodnutím a to, že v současné době je skladu například polovina toho množství je sice chvályhodné, nicméně zítra to tak už být zase nemusí,“ upozornil už dříve soudní znalec v oboru výbušnin Vladimír Pravda.

Báňský úřad připouští, že o tom, že by proběhla nová kolaudace skladů v Explosii, nic neví. „O kolaudaci či rekolaudaci rozhoduje dotčený stavební úřad. My jsme v této věci nijak osloveni nebyli, nebyli jsme požádáni o součinnost,“ říká Machek.

„Dle báňské legislativy platí, že velikost bezpečnostních pásem navrhuje projektant či daná organizace, v tomto případě Explosia,“ dodává.

O rekolaudaci objektů nic neví ani město Pardubice, respektive příslušný stavební úřad.

Shrnuto – stát zastoupený ministerstvem průmyslu a báňským úřadem se odvolává výhradně na vyjádření společnosti Explosia, která tvrdí, že vše je v pořádku. Důkazy pro to ale chybějí.

Na vyjádření Explosie se odvolává i vedení Pardubic. „Situace mně a celému vedení města samozřejmě není lhostejná, nicméně dle zákona je jediným poskytovatelem dat ohledně ochranných pásem pro územní plán společnost Explosia. Předpokládám, že se co nejdříve k celé záležitosti vyjádří,“ napsal v e-mailové komunikaci primátor Pardubic Martin Charvát (ANO 2011).

Je to v pořádku. Věřte nám

HlídacíPes.org má k dispozici znění oficiální odpovědi, kterou Explosia 17. září zaslala primátoru Charvátovi: „Bezpečnostní pásma vždy byla a jsou stanovena tak, že nedochází k nepřípustnému ohrožení dotčených objektů a mohou na základě nich být povolovány nové stavby. Trvající faktický stav, který zcela vyhovuje z hlediska bezpečnostních předpisů a požadavků Obvodního báňského úřadu, Explosia nově zakotvila v podobě technicko-organizačního opatření,“ napsal ředitel Explosie Josef Tichý.

„Obecně lze podotknout, že je se dvě státní instituce/firmy přou o to, kde je pravda – báňský úřad říká, že z Explosie dostával zkreslené informace, z Explosie zní, že veškeré informace, které poskytovala báňskému úřadu, si báňský úřad ověřoval a vždy potvrdil jejich správnost,“ podotýká náměstek primátora Jan Řehounek (ANO 2011).

Zda se s takovou odpovědí Pardubice smíří, je otázka. Jisté je, že zachování statu quo by bylo pro Pardubice přinejmenším jednodušší – nemusely by komplikovaně překreslovat stávající územní plán, kde jsou (opět podle potvrzení několika na sobě nezávislých soudních znalců) pásma chybně zanesena.

Tématem by se mělo zabývat i nadcházející jednání zastupitelstva města Pardubice. „Vznesu dotaz na soulad bezpečnostních pásem a nového územního plánu města,“ říká opoziční zastupitel za Patrioty Pardubice Jan Linhart.

Kvůli sporu s jednotlivcem?

Důvodů, proč Explosia s výpočtem pásem nepostupuje podle zákona (a stát ani Pardubice to aktivně neřeší) může být více. O řadě z nich lze jen spekulovat. Například o tom, že v nedávné minulosti vznikaly stavby v Pardubicích i okolních obcích i tam, kde by – pokud by bezpečnostní pásma byla určena a zakreslena správně – stát nesměly.

Jednou z možností může být ale i soudní spor, který s městem Pardubice a se státem vede pardubický občan Josef Bartůšek.

Ten se již 20 let domáhá náhrady škody za stavbu, kterou sice stavební úřad nejprve povolil, ale poté odmítl zkolaudovat. Právě kvůli tomu, že stála v bezpečnostní pásmu, v němž podobný objekt stát nesmí. Pokud by však platila bezpečnostní pásma tak, jak je nyní nakreslila Explosia, kolaudace proběhnout mohla.

Původní škoda se podle Josefa Bartůška pohybovala v řádech desítek miliónů, s postupem let ale výrazně a mnohonásobně narostla. Soudní spor stále trvá.


K tématu jsme již napsali:

Selhání státu: Státní podnik Explosia manipuluje s informacemi o bezpečnosti i rizicích výbuchů

Ohrožují naši bezpečnost, tvrdí muž, jenž se kvůli Explosii soudí se státem

Explosia a Synthesia: Od státu k Babišovi a zase zpět

Domy i obchody ohrožené výbuchem v Explosii. Pardubice jako Vrbětice ve velkém

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)