My vládneme, vy smíte mlčet. Praktiky ústeckého zastupitelstva proti občanům narazily u soudu

Napsal/a Robert Malecký 5. února 2018
FacebookTwitterPocketE-mail

Město Ústí nad Labem prohrálo soudní spor se studentem práv Lukášem Blažejem. Ten si stěžoval na dlouhodobou praxi, kdy zastupitelstvo neumožňovalo občanům vystoupit s připomínkami k programu jednání. Odkazovalo je až na závěrečný bod Různé, kdy ale pravidelně zastupitelé odcházeli domů a jednání bylo neusnášeníschopné. Město se proti rozsudku odvolá.

Zavřete ústa, teď vládneme my. Pokud se vám na programu jednání zastupitelstva něco nelíbí, popovídejte si o tom doma nebo na závěr jednání. To už my tu ale nebudeme.

Vzkaz ústeckých zastupitelů vedených primátorkou Věrou Nechybovou a zastupitelským klubem Ústeckého fóra občanů narazil. Snaha nevpustit občany do diskuse je podle ústeckého Krajského soudu nezákonná, městu dokonce zakázal ji v budoucnu dál zneužívat.

Kdo zaplatí náklady?

Ústecký Pirát a student práv Lukáš Blažej si u soudu stěžoval na konkrétní případ z roku 2016. Na zastupitelstvu konaném 21. září mu předsedající primátorka Nechybová neumožnila vystoupit v rozpravě o programu právě s odkazem na bod Různé.

Soud prozkoumal videozáznam z jednání, ze kterého vyplynulo, že primátorka jako
předsedající při projednávání programu nedala prostor k vyjádření občanů, ačkoliv v průběhu jednání tak k jednotlivým bodům učinila. Podle soudu nezákonně.

„Pakliže se občané v souladu s jednacím řádem přihlásí o slovo, mají právo se ke schvalované náplni jednání vyslovit a není možné jim v tomto směru udělit slovo toliko v nenárokovém bodu programu Různé zařazovaném zpravidla až na konci zasedání,“ konstatoval v rozsudku Krajský soud v Ústí nad Labem.


Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem najdete zde.


„Jsem samozřejmě rád, že soud žalobě vyhověl. Mrzí mě ale, že se občané musí 28 let po sametové revoluci soudit o to, aby vůbec mohli mluvit ke svému zastupitelskému sboru. Aktuální rozsudek znamená dílčí vítězství nad arogancí moci a přezíravostí,“ uvedl Blažej. Ten se kromě studií práv věnuje komunální politice v kontrolním výboru zastupitelstva centrálního ústeckého obvodu za hnutí PRO! Ústí.

Soudce Václav Trajer zároveň rozhodl, že město musí Blažejovi zaplatit náklady řízení ve výši 26 tisíc korun. Ty by podle ustálené praxe mělo město vymáhat po tom, kdo svým nesprávným postupem škodu způsobil – tedy po primátorce Nechybové. K tomu se ale město zatím nechystá. „Soudní spor není ukončen, je předčasné řešit úhradu nákladů sporu,“ uvedla mluvčí Romana Macová.

Město proti aktivním občanům

Město totiž proti rozsudku chystá tzv. kasační stížnost, o které bude rozhodovat Nejvyšší správní soud. Na její podání má dva týdny.

Mluvčí Macová nepřipouští, že by šlo o opakovanou praxi, která má občanům znemožnit přístup do diskuse. „Jednalo se o správní žalobu týkající se jednoho konkrétního případu, s rozsudkem nesouhlasíme a budeme se bránit kasační stížností,“ řekla.

Nejde o první spor, který město s Lukášem Blažejem vede. Město Ústí nad Labem na něho už před časem podalo sérii trestních oznámení, které ovšem policie označila za šikanózní.

Podle právníka ústeckého magistrátu Miloše Studenovského Blažej nepřípustně zasáhl do pravomoci města, když zatelefonoval do firmy M+M servis, jak zastupitelé na veřejném zasedání rozhodli o její žádosti o prominutí dluhu. Na policii město poslalo udání, že se mladý student práv Lukáš Blažej dopustil trestného činu přisvojení pravomoci úřadu.

Trestní oznámení město na Blažeje podalo nejméně tři. S žádným neuspělo, naopak. Policie je všechna založila, a ačkoli to nebývá úplně zvykem, městskému právníkovi vytkla zneužívání v politickém boji.

„Podání neobsahuje zcela žádné skutečnosti svědčící o spáchání trestného činu a je k zamyšlení, proč bylo vlastně podáno. Nelze totiž přehlédnout, že směřuje proti osobě, která se občansky a politicky angažuje a ve svých vystoupeních často kritizuje vedení statutárního města. Trestní řízení v žádném případě neslouží k řešení osobních či názorových sporů a pro takové účely nemůže být zneužíváno,“ napsal v usnesení o odložení jednoho z trestních oznámení města policejní komisař Michal Hrabánek.

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)