Autor: Max Boschini, Energy saver

Víte, čím budete svítit v roce 2040? Stáhněte si kompletní novou Státní energetickou koncepci

Napsal/a -pes- 17. prosince 2014
FacebookTwitterPocketE-mail

Víte, čím budete svítit v roce 2040? Triviální odpověď, „pravděpodobně elektřinou“, neobstojí. Neřeší se tím totiž otázky, kde, jak a za jakou cenu budoucí elektřinu vyrobíme.

Odpověď se snaží nabídnout aktualizované znění Státní energetické koncepce, které počátkem prosince dokončilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Dekarbonizace, zajištění energetické bezpečnosti, soběstačnost v elektřině,“ shrnuje v jedné větě dvousetstránkový text náměstek ministra průmyslu a hlavní autor koncepce Pavel Šolc v rozhovoru pro HlídacíPes.org.

„Chceme tedy rozumný rozvoj obnovitelných zdrojů a mírné posílení jádra. K tomu jsou ale zapotřebí sítě. Významným akcent je proto i na infrastrukturu. Jak na úrovni vysokého napětí, tak na úrovni inteligentních sítí, které by měly umožnit připojení řádově šesti tisíc megawattů malých zdrojů,“ dodává Šolc.

Co bude za čtvrt století?

Výhled na 25 let dopředu má samozřejmě svá rizika. Energetika se v posledních dramaticky proměnila. Například díky rychlému růstu obnovitelných zdrojů v Německu cena elektřiny v posledních pěti letech klesla až o 60 procent.

„Spíš než koncepce nebo strategie bych tomu říkal vize. V textu koncepce jsou vlastně varianty ve variantách. Koridory v jednotlivých oblastech energetiky jsou napsány natolik široce, že se do nich vejde v podstatě cokoli,“ míní expert na energetiku, někdejší náměstek ministra průmyslu, dnes předseda dozorčí rady společnosti Vršanská uhelná Tomáš Hüner.

Sama koncepce se ve svém úvodu definuje takto: „Hlavním posláním Státní energetické koncepce je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurenceschopné a přijatelné ceny za standardních podmínek.“

Dá se očekávat, že nová energetická koncepce bude i ve znamení boje o vliv nad společností ČEZ. Stát v koncepci mimo jiné navrhuje tři nové jaderné bloky, manažeři ČEZ ale otevřeně říkají, že stavět nové elektrárny nyní nechtějí a vlastně ani nemohou.

ČEZ nic stavět nechce 

„Dnes, při ceně elektřiny 35 eur za kilowatt, nelze postavit žádný nový zdroj elektřiny. Otázka je, jak dlouho vydržíme se stávajícími zdroji. Pohled ČEZ je, že nové elektrárny se nyní nevyplatí stavět,“ řekl například na nedávné veřejné debatě o energetice 21. století Pavel Cyrani, ředitel divize obchod a strategie ČEZ.

„Říkat, že teď se nevyplatí stavět zdroj, který bude fungovat ještě ode dneška za sto let, je nesmysl. Jde o dlouhodobou investici. Pokud chce stát stavět nové elektrárny nebo jaderné bloky, bude muset management ČEZ přitlačit,“ říká Hüner.

Co přesně a konkrétně tedy aktualizovaná Státní energetická koncepce přináší a s čím počítá?

HlídacíPes.org zveřejňuje její kompletní znění (soubor ke stažení na konci tohoto textu) v podobě, jak se jí bude – zřejmě ještě na svém posledním letošním jednání 22. prosince – zabývat vláda.

V následujících dnech jednotlivé kapitoly detailněji rozebírat. Pro začátek to, jak klíčové silné a slabé stránky české energetiky vidí v textu koncepce zveřejněná SWOT analýza:

 

 

Silné stránkySlabé stránky
 • Vysoká kvalita a spolehlivost dodávek energie.
 • Zahájení transformace výrobní základny v elektroenergetice za účelem zachování její stability a dostatečné kapacity.
 • Veřejná akceptace jaderné energetiky.
 • Rozvinuté soustavy zásobování tepelnou energií.
 • Relativně příznivý ukazatel dovozní energetické závislosti.
 • Plná soběstačnost ve výrobě elektřiny a tepla.
 • Know-how při budování složitých technologických celků.
 • Tržní deformace a pokřivené investiční signály.
 • Stárnoucí zdrojová základna i síťová infrastruktura.
 • Stárnoucí vysoce vzdělané lidské zdroje.
 • Omezený potenciál pro vyšší rozšíření obnovitelných zdrojů.
 • Vysoký podíl lokálních zdrojů využívajících nekvalitní paliva s vysokou emisí znečišťujících látek do ovzduší, zejména v imisně zatížených oblastech.
 • Vysoký podíl skládkování komunálního odpadu.
 • Vnímání samozřejmosti vysokého standardu kvality a spolehlivosti.
 • Vynucené plnění případných závazných cílů klimaticko-energetické politiky EU v rozporu s principem technologické neutrality při naplňování dekarbonizačních závazků, které by vyvolalo nepřiměřené finanční náklady na státní rozpočet a hospodářství ČR.

 

 

PříležitostiOhrožení
 • Tranzitní role síťových odvětví pro energetické komodity v regionu střední a východní Evropy.
 • Koncepční recyklace a využívání druhotných surovin, včetně energetického využití odpadů.
 • Využívání alternativních paliv (elektřina, CNG, atd.) v městské, příměstské a kolejové dopravě.
 • Snižování energetické náročnosti budov a zvyšování energetické účinnosti technologických procesů v průmyslu.
 • Zapojení české výzkumné a akademické obce do mezinárodních energetických výzkumných programů.
 • Rozšíření technického školství a možnosti uplatnění absolventů v oblasti energetiky, ve vědě a výzkumu.
 • Rozvoj inteligentních sítí.
 • Restrukturalizace zdrojové základny směrem k moderním vysokoúčinným technologiím a palivům.
 • Rozvoj nekonvenčních způsobů těžby uhlovodíků ve světě i EU (např. v Polsku).
 • Nestabilita právního rámce.
 • Jednostranné a nekoordinované zavádění kapacitních mechanismů v rámci EU, a především v okolních zemích ČR.
 • Omezené disponibilní zásoby hnědého uhlí a související zajištění dodávek tepla obyvatelstvu.
 • Časově náročný postup v budování moderních vysokoúčinných kapacit zdrojů jako náhrada za stávající zdroje.
 • Bezpečné a spolehlivé zásobování energií v postupné organizačně i ekonomicky náročné realizaci režimu ostrovních provozů pro řešení nouzových stavů.
 • Zhoršení provozní spolehlivosti elektrizační soustavy vlivem masivního rozvoje intermitentních OZE bez zavedení dodatečných opatření.
 • Riziko neplnění parametrů přiměřenosti výrobních kapacit (Generation Adequacy) v důsledku odstavování stárnoucích, vysoce emisních zdrojů a zdrojů bez zajištěných dodávek uhlí.
 • Pokračující dynamický rozvoj intermitentních OZE v Evropě nekoordinovaný s příslušným rozvojem síťové infrastruktury.

 

 

Kompletní znění aktualizované Státní energetické koncepce:

formát docx  ASEK 20141120

formát doc ASEK 20141120

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)