Foto: se svolením ČEZ/ pro média

Zbytečné strašení drahým jádrem. Investované stamiliardy se vyplatí

Napsal/a Vladimír Dzeverin 10. května 2024
FacebookTwitterPocketE-mail

POLEMIKA. Debata ohledně udržitelnosti jádra jak z ekologického, tak z finančního hlediska se ve veřejném prostoru stává tím živější, čím blíže se dostává do finále tendr na dostavbu nových jaderných reaktorů v Česku.

Nedávno se Oldřich Sklenář ve svém článku na tomto webu snažil varovat před plány na stavbu nových jaderných bloků a nazval je „jaderným tunelem“. Svá tvrzení přitom opírá o selektivní výběr argumentů.

Rád bych v následujícím textu poukázal na některá rozporuplná tvrzení a doplnil některé původní argumenty o širší kontext, v jejichž světle podpora jádra ztrácí nálepku ekonomického strašáka.

I jádro přináší bezemisní zisky

Dle Sklenáře by v případě výstavby jaderných reaktorů mohly být zmařeny veřejné prostředky v nevídaném měřítku. Prý zcela přesahujícím vyhozené stovky miliard státní podpory v rámci skoro 20 let starého „solárního tunelu“.

Sklenář se problém „solárního tunelu“ snaží v první řadě zlehčit. V textu uvádí, že zhruba polovina státní podpory solární energetiky se vrací zpátky do státního rozpočtu v podobě daní, emisních povolenek a jiných příjmů.

Totéž by se však týkalo i nově instalovaných jaderných zdrojů — také ty by přinášely zisky a také by měly zanedbatelné emise.

Jádra se pochopitelně netýkají solární odvody; jimi jde také oprávněně snížit část zmarněné solární investice z 600 miliard na 540 miliard. Investice zmarněné nikoliv proto, že by nic nepřinášela, ale proto, že přináší podstatně měně, než by mohlo přinést jádro.

Nejvíce, tvrdí Sklenář, na „solárním tunelu“ vydělaly banky poskytující investici pro instalaci obnovitelných zdrojů. Jádro na tom však není o nic lépe, i 40 % ceny jaderné energie mohou tvořit úrokové sazby. V obou případech tedy musíme počítat s realitami tržního kapitalismu, zejména s úrokovými sazbami.

Skryté náklady přechodu na OZE

Solární tunel“ nelze ospravedlňovat tím, že alespoň byly vystaveny nějaké obnovitelné zdroje energie, neboť to není jediná nízkoemisní technologie výroby elektřiny. Je na místě otázka, kolik jaderných reaktorů by se podařilo postavit a spustit za stejných 600 miliard?

Sklenář poukazuje na Francii, kde výstavba reaktoru Flamanville 3 započala v roce 2007 a ani po 17 letech není spuštěn. Nabízí tedy odpověď, že ani za 600 miliard by nemusel být postaven žádný reaktor.

Jenže s velmi podobným problémem se potýkají i obnovitelné zdroje: celkem 1087 GW solárního instalovaného výkonu a 366 GW větrného výkonu ve světě není zapojeno do sítě a toto číslo navíc rapidně roste.

Tyto solární a větrné elektrárny tedy už stojí, ale do sítě nic nepřinášejí. Nejedná se přitom o žádný triviální problém, ale naopak o jednu ze zásadních příčin, proč ten nejlevnější nízkoemisní energetický mix nikdy nebude složen jenom ze slunce a větru.

Slunce a vítr vyžadují zásadní předělání distribuční sítě a investice do zálohování. Čím větší procento budou mít zastoupení v elektrickém mixu, tím neproporčně větší investice do distribuční sítě je potřeba.

Vraťme se k zmíněnému reaktoru Flamanville 3. Oproti typické a průměrně délce výstavby reaktorů jde skutečně o extrém. Průměrná doba výstavby reaktorů všech typů ve světě byla v letech 2000 až 2010 přibližně 7 let, v posledním desetiletí 6,5 roku.

Celkově bylo 83 % všech reaktorů ve světě postaveno za méně než deset let, každý pátý reaktor dokonce za méně než pět let. Specificky ve Francii byla v tomto období průměrná délka výstavby 84 měsíců, tedy sedm let.

Prodlevu lze zčásti vysvětlit experimentálním designem Flamanville 3, jedná se o jeden z prvních reaktorů III+ generace na světě, který je například schopen zčtyřnásobit svůj výkon během pouhých 30 minut, a tedy přirozeně zapadat do energetického mixu s velkým zapojením proměnitelných zdrojů, byť taková jaderná energie je dražší oproti konvenčním reaktorům.

Tento typ reaktoru je rovněž schopen používat přepracované vyhořelé palivo z konvenčních reaktorů.

Jak rychle lze stavět

Vedle Francouzů se o stavbu nových reaktorů v Česku ucházejí taky Korejci. Zkušenosti z posledních let ukazují, že korejské reaktory patří k těm nejlevnějším ve světě. Navíc na vlastním území zprovozní reaktor nejčastěji za 65 měsíců, tedy necelých za 5,5 roku, dokonce rychleji než to zvládají Číňané.

U obav z prodražování a prodlužování staveb jaderných elektráren je vhodné připomenout, že ani rychlé zapojení gigawattů instalovaného výkonu solárních panelů není v současných podmínkách legislativně-stavebních procesů v ČR prakticky představitelná. V zájmu levnější dekarbonizace se tyto postupy musí zásadně změnit.

Sklenář každopádně nepovažuje za realistické uvést v ČR do provozu za 15 let tři reaktory, každý produkující 9 TWh (při 80% využitelnosti potřebný výkon — 3,85 GWe).

Pro srovnání se vraťme se do historie. Francie vsadila na jádro během ropné krize 70. let, a to v rámci tzv. Messmerova plánu (pojmenovaného po tehdejším premiérovi země Pierru Messmerovi).

Z výkonu 6,4 Gwe v roce 1978 se Francie vypracovala až na 59 Gwe v roce 1993, tedy v průměru zapojovala do sítě 3,3 Gwe za rok. Údajně nemožný výkon 3,85 Gwe za 15 let tedy Francouzi zprovozňovali v průměru za 14 měsíců.

Pro zajímavost – přepočítaný HDP Francie na hlavu byl v roce 1978 nižší než v roce 2006 v ČR. Historická zkušenost není samozřejmě přímo přenositelná, nicméně ukazuje, čeho jsou schopny technologie, pakliže je pro jejich použití politická vůle.

Sklenář taky poukazuje na plánovanou dobu výstavby nových jaderných reaktorů v ČR a na fakt, že proto nebudou hrát roli v odchodu od uhlí. To však neplatí pro dekarbonizaci celého energetického mixu a tedy i odklon od zemního plynu.

Jistě – uhlí značně znečišťuje ovzduší, ničí krajinu a přímo produkuje zhruba dvojnásobek skleníkových plynů ve srovnání se zemním plynem. V této kalkulaci však nejsou započtené úniky metanu. Pokud je započteme, zemní plyn také není o nic lepší než uhlí, co se skleníkových plynů týče, nástup jádra tedy dekarbonizaci samozřejmě pomůže.

Jádro není jen elektřina

Bezpochyby – kdyby se bývaly nové jaderné reaktory postavily ještě v letech 2005 až 2015, přinesly by mnohem větší zisky, než jsou schopny přinést dnes. Jaká je však konkurence? Kolik například může přinést slunce? Počítejme.

Průměrná cena solárního výkonu v loňském roce činila 20,4 Kč/W, 600 miliard je cca 29,4 GW, tedy 32 TWh výroby (koeficient využitelnosti 12,5%) neboli 55 % celkové spotřeby ČR v roce 2023.

Vzhledem ke zdvojnásobení ceny při dodatečných 75 % elektrického mixu ze slunce nebo větru kvůli stabilizaci distribuční sítě, by za tyto peníze bylo reálně možno zprovoznit zhruba 22 TWh ­– přesné číslo však nelze vypočítat.

Kupříkladu studie z USA ale ukázala, že rapidní přechod na energetický mix složený pouze ze slunce a větru by vyžádal 6,2 bilionu dolarů, z nichž investice do samotné výroby by tvořila pouze čtvrtinu a 11,2 % tvoří investice do distribuční sítě.

Podobná proporce by v případě ČR znamenala, že místo 32 TWh výroby by šlo čekat spíše 8 TWh (tedy v mixu bez jaderné a plynové generace).

Potřebu stabilizace solární a větrné generace Sklenář navrhuje řešit mj. nově vystavěnými plynovými elektrárnami. Co ale dělá volatilita s cenami plynu a energií není potřeba po nedávných zkušenostech zvlášť zmiňovat, pocítil je na sobě doslova každý. Jak v případě zemního plynu, tak i bioplynu, se navíc jedná o velmi významný zdroj skleníkových plynů.

Nečastější cena za We jaderného výkonu, kdyby šlo stavět ze dne na den (tzv. overnight cost), je 78,6 Kč (3,37 dolaru za 1 We). Pesimisticky si řekneme, že by došlo k dvojnásobnému zdražení, za 600 miliard by šlo očekávat výkon 3,8 GWe, při využitelnosti 80 % — výrobu 26,65 TWh.

Největší složku výkonu jaderného reaktoru ovšem netvoří generace elektřiny, ale tepla, jehož produkce je již ve zmíněné ceně započítána —jaderný reaktor tedy může navíc nahradit i teplárny, což solární a větrná generace nemohou.

V médiích skloňovanou cenu dvou nebo dokonce tří bilionů korun za čtyři reaktory postavené v ČR není možné nezávisle ověřit.

V obou návrzích předložených pro ČR, francouzském i korejském, se jedná o zmenšeninu již existujících reaktorů; vyžaduje to nastavení tendru na 1200 MWe hlavně kvůli využití stávajícího systému říčního chlazení. Využití nadbytečného tepla pro dálkové vytápění a chlazení značně snižují potřebu v nakládání s nadbytečným teplem.

Investice do jádra se (pravděpodobně) vrátí

Nezmění-li se trendy, jaderná generace bude výhodnou pouze při započítání vedlejších služeb, které poskytuje, především zmíněné dálkové vytápění a chlazení.

Tento přístup zkoumají ve Finsku, v projektu mikroreaktoru LDR-50 bez elektrické generace. Osvědčit se mohou i vysokoteplotní VHTR reaktory, které by mohly generovat levný nízkoemisní vodík (cca šestkrát levnější než zelený vodík z PV elektřiny) nahrazující fosilní paliva v hnojivech nebo průmyslu.

Předpokládané ceny startují na 1,42 dolaru za 1 kg — což je srovnatelné s cenou vodíku z fosilních zdrojů. K dalším vedlejším službám jaderných reaktorů pak patří produkce radioaktivních léků.

Lze jenom spekulovat, zda by se cena projektu výstavby čtyř reaktorů neblížila běžným hodnotám, kdyby nebylo potřeba návrhy napasovat na požadovaný výkon 1200 MWe.

V případě instalace těchto reaktorů do stávajících areálů v Dukovanech a Temelínu (a tedy nevyužití tepelného potenciálů), by projekty nemusely být konkurenceschopné v nízkoemisním mixu — i když vynaložené náklady na stabilizaci sítě, založené na proměnitelných zdrojích, lze jen stěží odhadnout.

Korejský, méně výkonný, reaktor by měl mít výkon 1050 MWe (francouzský 1200 MWe), při  80% využitelnosti by vyprodukoval 7,36 TWh za rok. Při cenách 3200 Kč/MWh by přinesl hrubé zisky 23,54 miliardy korun ročně.

I kdyby čistý zisk tvořil pouze 70 % hrubého zisku, cena jednoho reaktoru za 500 miliard (v nejpesimističtějším scénáři) by se navrátila za 30 let. Snášel by tedy zlatá vejce nejméně dalších 30 let – vzhledem k plánované životnosti reaktoru 60 let.


Autor je architekt, dlouhodobě se zajímá o energetiku, je členem hnutí Univerzity za klima a studuje územní plánování na ČUVT.

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)