Velký bratr 2019: Pražská energetika, BIS, Avast. Pozitivní cenu má pražská koalice za odmítnutí sledovacího systému

Napsal/a Robert Malecký 4. března 2020
FacebookTwitterPocketE-mail

Ceny Velkého bratra pro největší slídily v soukromí jsou ve znamení sledování. Anticeny udělované ve čtyřech kategoriích získali Bezpečnostní informační služba, společnosti Pražská energetika a Avast a poslanec Vít Kaňkovský. Pozititvní cena pak putuje k vedení hlavního města.

Cenu pro Úředního slídila získala Bezpečnostní informační služba za návrh zákona, který otevírá zpravodajským službám cestu k nekontrolovanému využívání technologií rozpoznávání obličeje. BIS zpracovala návrh novely zákona o zpravodajských službách, který ji umožňuje vytěžit digitální fotografie z celé řady státních registrů, a ty využívat k identifikaci pomocí softwarových nástrojů automatického rozpoznávání obličeje.

„Schválená novela otevírá cestu zpravodajským službám k vytváření alternativních databází digitálních fotografií a plošnému využívání metod automatického rozpoznávání obličeje, které radikálně promění dopady sledování veřejného prostoru,“ upozornil výkonný ředitel pořádající organizace Iuridicum Remedium Jan Vobořil. Problém je podle něj i chronicky nedostatečná kontrola zpravodajských služeb.

BIS návrh zákona hájí tím, že rozpoznávání obličejů a databáze obličejů je pro zpravodajce důležitá například v případě mezinárodně hledaných teroristů. „Umožnilo by nám to sdílet fotografie z databází se zahraničními partnery. A to výrazně posiluje bezpečnost v České republice,“ řekl ředitel BIS Michal Koudelka při projednávání zákona ve sněmovně.


Big Brother Awards jsou v Česku vyhlašovány od roku 2005.
Podívejte se na přehledný seznam vítězů minulých ročníků.


Cenu pro Firemního slídila získala společnost Avast za prodej dat svých klientů. Avast prostřednictvím dceřiné společnosti Jumpshot prodával detailní data o tom, jak se uživatelé jejích produktů chovají na internetu. Ačkoli mělo jít podle prvotních tvrzení společnosti o data anonymizovaná, později vyšlo najevo, že lze tyto údaje propojit s identitou konkrétních osob – například využitím dalších údajů, které měly k dispozici velké společnosti, které data od Avastu kupovaly. Tyto údaje o 100 milionech uživatelů se prodávaly společnostem jako Google, Coca-Cola, Microsoft a dalším, které je následně využívaly zejména k marketingovým účelům.

Podle porotců soutěže Big Brother Awards má věc dva problematické aspekty. Klienti za produkty zpravidla platili, takže nešlo o klasickou výměnu produktu za osobní údaje, s níž se lze setkat v celé řadě jiných případů. Společnost Avast navíc budovala svoji značku a produkty na ochraně před obdobnými zneužitími osobních dat.

„Případ Avastu porota vyhodnotila poměrně jednoznačně jako jednu z největších afér roku 2019 i roku následujícího. Dobře ukazuje, jak důležité je věnovat dostatečnou pozornost anonymizaci dat, pokud s nimi chceme přestat nakládat jako s osobními údaji. Riziko zpětné identifikace je totiž velmi reálné i v případech, kde se to na první pohled nezdá. K identitě konkrétních osob se lze pak dostat i bez adresných údajů, i bez IP adres, třeba jen spárováním časů nákupů v konkrétních e-shopech,“ zhodnotil ocenění Avastu Vobořil.

Avast v době vypuknutí aféry v písemném vyjádření uvedl, že nezískává žádné informace, které by mohly uživatele identifikovat – jako třeba jejich jména, e-mailové adresy nebo kontaktní údaje. Trvá rovněž na tom, že lidé mohli vždy sdílení dat zastavit. Proto se od poloviny loňského roku svých zákazníků ptá, zda chtějí data sdílet. Firma na konci roku upravila bezpečnostní doplňky prohlížečů, aby odpovídaly ochraně soukromí, a rozvázala spolupráci s dceřinou společností Jumpshot, která data prodávala.

Cenu pro Dlouhodobého slídila získala společnost Pražská energetika za dlouholeté nahrávání svých klientů při hovorech na přepážkách v zákaznických centrech. Nahrávání probíhá minimálně od roku 2012.

Společnost ho odůvodňuje potřebou zpracovávat nahrávky v souvislosti s uzavíráním a plněním smluv. Nijak ale nevysvětluje, jak přesně mohou být tyto nahrávky uchovávané jeden a půl roku pro tento účel využitelné. Pochybnosti vzbuzuje i na první pohled pozitivní možnost nahrávání odmítnout, protože v takovém případě zjevně PRE nahrávky nepotřebuje a na plnění smluv to nemá vliv.

Odůvodnění upozorňuje na dlouholetý trend zbytečného nahrávání prakticky jakýchkoli hovorů se zákazníky po telefonu napříč komerční sférou, který se ovšem postupně přenáší bez jasného účelu i na kamenné přepážky. „Taková praxe, která zasahuje do soukromí klientů, ale i zaměstnanců, dle našeho názoru ve většině případů vede nejen k porušování pravidel dle GDPR, ale i zákoníku práce, který zakazuje až na výjimky sledování zaměstnanců,“ říká Jan Vobořil.


Kompletní přehled Cen Velkého bratra 2019

Dlouhodobý slídil – Pražská energetika

(zdůvodnění zde)

Úřední slídil – Bezpečnostní informační služba

(zdůvodnění zde)

Firemní slídil – Avast

(zdůvodnění zde)

Výrok Velkého bratra – Vít Kaňkovský

(zdůvodnění zde)

Pozitivní cena Edwarda Snowdena – Pražská koalice

(zdůvodnění zde)


Za Výrok Velkého bratra získal ocenění poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), a to za větu: „Jsem připraven v Poslanecké sněmovně předložit pozměňovací návrh, který sankce dle GDPR vyloučí.“

Výrok vycházel původně ze snahy pomoci malým obcím a předznamenal poslanecký návrh vylučující možnost uložit za porušení pravidel dle GDPR jakékoli sankce všem orgánům veřejné moci. Výjimka, byť v konečné senátní podobě, byla oběma komorami schválena. Problém, který přinesla, se projevil krátce po nabytí účinnosti zákona, kdy ÚOOÚ nemohl uložit ministerstvu vnitra sankci za neoprávněné zpřístupnění dat tisíců občanů z jeho databází.

„Považujeme za absurdní, aby velkým městům či úřadům nehrozila sankce za porušení stejných povinností, jaké mají všichni správci osobních údajů v této zemi, včetně nejmenších firem. Navíc pokud za stejné povinnosti orgány veřejné správy byly sankcionovány posledních 20 let a nepůsobilo to žádné problémy. Vítáme postoj pana poslance, který nám v reakci na udělení ceny přislíbil tuto chybu napravit a předložit příslušnou novelu zákona, která by problém řešila. V tom ostatně vidíme smysl udílení našich cen,“ uvedl Jan Vobořil.

Vít Kaňkovský se ve své reakci pro Iuridicum Remedium vyjádřil: „Svůj slib připravit a podat poslaneckou novelu zákona o zpracování osobních údajů beru závazně a začnu na tom neprodleně pracovat, protože ten věcný výsledek mne opravdu netěší.“

Pozitivní Cenu Edwarda Snowdena za ochranu soukromí si odnesla pražská koalice za jednoznačné odmítnutí zavádět technologie rozpoznávání obličeje v městském kamerovém systému v Praze. Pražská radnice ústy vrcholných představitelů všech tří koaličních stran odmítla žádost policie, aby se u vybraných kamer na veřejných prostranstvích v Praze instalovala technologie umožňující efektivnější sledování pomocí funkce rozpoznávání obličeje.

„Využívání rozpoznávání obličeje, ale i dalších metod automatické detekce, jako je například rozpoznávání SPZ aut, navíc bez detailní právní úpravy, považujeme za významné kroky ke společnosti Velkého bratra. To, že v tom nejsme sami, se odrazilo i na velkém počtu nominací, které na problematiku rozpoznávání obličejů mířily. U pražské koalice jsme ocenili jednotné stanovisko vedení všech třech koaličních stran odmítající požadavek policie, a to i přesto, že v dlouhodobém plánu rozvoje kamerového systému z roku 2016 Praha se zavedením face recognition počítá. Věříme, že tento postoj je příslibem a že dojde k zásadní revizi těchto plánů,“ uvedl Vobořil.


Složení poroty Big Brother Awards 2019

Jan Cibulka – datový novinář, Český rozhlas

Eduarda Hekšová – ředitelka spotřebitelské organizace dTest

Oldřich Kužílek – poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, Otevřená společnost

Ján Matejka – ředitel Ústavu státu a práva AV ČR, člen rozkladové komise ÚOOÚ

Ondrej Mikle – odborník na ICT technologie

Pavel Růžička – expert na IT bezpečnost

Kateřina Smejkalová – politoložka, vědecká pracovnice Friedrich-Ebert Stiftung

Jan Vobořil – výkonný ředitel IuRe a advokát

Václav Vlk – advokát, Moreno Vlk & Asociados


Poznámka redakce: Zakladatel zmíněné společnosti Avast Pavel Baudiš je jako soukromá osoba jedním z dárců přispívajících Ústavu nezávislé žurnalistiky, vydavateli projektu HlídacíPes.org. Členem poroty Cen Velkého bratra je už několik let autor tohoto článku Robert Malecký, letos se kvůli potenciálnímu konfliktu zájmů práce poroty neúčastnil. HlídacíPes.org je nadále mediálním partnerem Cen Velkého bratra.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)