Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
,

Vedení televize Prima nařídilo redaktorům: uprchlíky zobrazovat jako hrozbu a riziko

HlídacíPes.org má k dispozici svědectví z několika zdrojů, podle nichž vedení televize Prima na poradě s redakcí 7. září 2015 přišlo s jasnými instrukcemi o tom, jak se má televize ve svém zpravodajství stavět k uprchlické krizi.

Zpravodajství FTV Prima o uprchlické krizi se dostalo do centra zájmu letos na jaře kvůli způsobu informování o příjezdu iráckých křesťanských uprchlíků do Česka. Především pak reportáži, po jejímž odvysílání se řešilo to, zda jeden z uprchlíků skutečně přirovnal nabízené ubytování ke kravínu a zda byl překlad jeho slov správný či překroucený.

Hrozba, problém, krize

HlídacíPes.org teď díky několikaměsíční práci získal informace i důkazy potvrzující, že vedení televize Prima spolu s vedením redakce zpravodajství dlouhodobě prosazují, aby byla uprchlická tématika prezentována především jako hrozba, problém a krize. A v tomto duchu mají redaktoři připravovat zpravodajské příspěvky.

Analýza zpravodajských relací, kterou zpracoval HlídacíPes.org, i rozbor zpravodajství, jenž si zadala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (viz níže), takové podezření potvrzují.

Televize Prima je vlivné médium, třetí nejsledovanější televize v Česku, podíl na celodenní sledovanosti ve skupině 15+ představuje 23 %.

Významný je i fakt, že polovinu televize vlastní švédská společnost MTG kótovaná na švédské burze ve Stockholmu.

Na nařízení směrem k redaktorům zpravodajství se měl přitom vedle šéfredaktorky zpravodajství Jitky Obzinové podílet přímo zástupce majitele, místopředseda představenstva FTV Prima Holding Luboš Jetmar.

Vedení Primy – bez reakce

Co se tedy uvnitř televize Prima odehrálo? HlídacíPes.org hovořil s několika členy redakce FTV Prima, kteří se schůzky z počátku září 2015 i následného naplňování pokynů účastnili.

V souvislosti s tématem si všichni citovaní vymínili podmínku anonymity s odkazem na možnou mstu ze strany vedení televize.

„Atmosféra uvnitř redakce je velmi napjatá. Většina redaktorů si uvědomuje, že není moc kam jít, drží se tedy nastavené linie a akceptují podmínky práce. Odpor není akceptován,“ říká jeden ze zdrojů HlídacíPes.org.

Rekonstrukce událostí z počátku září loňského roku je jednoduchá. Vedení televize v čele s šéfredaktorkou zpravodajství Jitkou Obzinovou a zástupcem majitele Lubošem Jetmarem, svolalo na pondělí 7. září 2015 mimořádnou poradu.

V její první části promluvili k širší redakci, ve druhé části pak vyčlenili redaktory a editory, jichž se týká téma uprchlíků, a s nimi se pak přesunuli do druhého patra na konkrétnější poradu.

Základní sdělení z první části porady bylo jednoznačné: k uprchlické krizi je třeba zaujmout jasný postoj ve smyslu – představují hrozbu, obáváme se islamizace, uprchlíky tu nechceme.

Součástí sdělení byla i informace, že redaktoři a reportéři se musí s postojem ztotožnit, kdo to nehodlá akceptovat, nemůže v redakci FTV Prima dále pracovat.


Čtěte též:

Nahrávka z klíčové porady TV Prima k uprchlíkům: “Vedení televize má názor a vy ho budete respektovat.”


Na druhé poradě byly instrukce konkrétnější. Námitky některých redaktorů, že předem jasné vyznění reportáží odporuje novinářskému kodexu, byly odmítnuty s tím, že žádné vyvažování, objektivita a novinářský kodex se minimálně v několika následujících měsících řešit nebudou.

Po této poradě jeden z redaktorů TV Prima podal výpověď, druhá redaktorka odešla v souvislosti s „migračním nařízením“ letos na jaře.

HlídacíPes.org opakovaně, celkem třikrát, žádal e-mailem o vyjádření vedení televize Prima, ale bez jakékoli reakce.

Televize Prima se hlásí k Etickému kodexu Asociace televizních organizací.  Ten mimo jiné konstatuje, že: „Objektivními informacemi jsou takové informace, které jsou pravdivé; to znamená, že se jedná o takový popis skutečnosti, při němž redaktor podle svého nejlepšího svědomí využije všech dostupných informací, které byly v době odvysílání reportáže k dispozici.“

Pozitivní nula, negativní 72 %

HlídacíPes.org se na základě informací o zářijové poradě zaměřil na obsahovou analýzu hlavní zpravodajské relace TV Prima – pro srovnání v srpnu a v září 2015.

Změna ve vyznění zpráv je zjevná. Zatímco v prvním sledovaném období (1.8 – 7.9. 2015) bylo zpráv s pozitivním vyzněním ve vztahu k uprchlíkům 9 %, neutrálních 53 % a negativních 38 %, v druhém období (7.9 . – 30.9. 2015) to bylo jinak. Pozitivně laděné zprávy nebyly žádné, neutrálních bylo 27,6 % a negativních 72,4 %.

prima tab 1

Po obsahové stránce v příspěvcích přibylo komentativních pasáží ve zpravodajství redaktorů i emotivního jazyka při ohlašování příspěvků moderátory.

KOMPLETNÍ TABULKA – ANALÝZA PŘÍSPĚVKŮ zpravodajství TV Prima 1.8. – 30.9. 2015 ke stažení (např. moderátor Voříšek: „Nevím, jak vám, ale nedívá se mi zrovna dobře na to, co se právě teď v Evropě děje. Ale konečně se alespoň něco děje, zvýšené policejní kontroly na rakousko-německých hranicích, kontroly na železnici, to vše výrazně omezilo přísun uprchlíků, kteří v tisících mířili do Bavorska a do Mnichova.“)

Reportáže naopak začaly mnohem více zdůrazňovat hrozby a stereotypy: „bohatství“uprchlíků ilustrované záběry na mobilní telefony, to, že si neváží pohostinnosti, nechávají za sebou nepořádek a podobně.

Uprchlické zdravotní riziko

Rozdíl v přístupu ilustruje reportáž o možných zdravotních rizicích spojených s příchodem uprchlíků. Reportérka se na konci srpna 2015 dobrala závěru, že riziko nákazy zde není. Stejně reportáž uvedl i moderátor: „Objevují se názory, že uprchlíci, kteří procházejí Českou republikou, mohou představovat riziko nákazy infekčními nemocemi (…) Daniela Klívarová ale zjistila, že oficiální čísla z ministerstva vnitra hovoří o opaku.“

Právě tahle reportáž se podle zdrojů zevnitř televize Prima vyvolala rozpory mezi redaktory a editory a stala se důvodem svolání speciální porady, jež do budoucna narýsovala jasná pravidla, jak o uprchlících vysílat. Pomyslnou „poslední kapkou“ před poradou pak byl víkendová reportáž pak o tom, jak pomoc uprchlíků organizuje sociální centrum Klinika.

Viditelně se změnil i výběr respondentů. Ve zpravodajských příspěvcích začali dostávat výrazně větší prostor komentátoři dění – často například politolog Petr Robejšek nebo advokátka Klára Samková.

„Víceméně platí, že kdo sdílí náš protiuprchlický názor, ten dostane prostor. Proto v reportážích vystupuji často bizarní postavy z Parlamentních listu nebo politici z Úsvitu a Okamurovci,“ vysvětluje jeden z insiderů.

Metafora řádění živlů

K podobným závěrům jako monitoring HlídacíPes.org došla i analýza vysílání o uprchlické krizi na TV Prima, kterou si nechala zpracovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta pokrývá období 24. 8. 2015 – 13. 9. 2015.

Ze závěrů citujeme:

Zpravodajství se se ve svém celku drželo následující interpretace sledovaného dění:

 • Migrace v současné době dosahuje nebývalých rozměrů
 • Jedná se o „krizi“, která se vymyká kontrole a destabilizuje společnost
 • Situace eskaluje („Uprchlická krize sílí“)
 • Jde tedy o výjimečný (značně nebezpečný) stav, který si zasluhuje enormní pozornost ze strany médií
 • Vše podstatné se odehrává zejména v evropském a českém kontextu, migranti (uprchlíci) pohybující se v mimoevropských zemích v mediální realitě „neexistují“, tedy alespoň dokud nezamíří právě do Evropy
 • Ve dnech 25. – 28. 9. byly tyto bloky navíc uvozeny titulkem „Uprchlická krize sílí“ doplněným o záběry pohybujícího se davu uprchlíků.

Podstata krize z pohledu analyzovaných příspěvků spočívá zejména v samotném množství uprchlíků přicházejících do Evropy, resp. v možném (často blíže nespecifikovaném) potenciálním devastačním účinku této „masy“.

 • K popisu dění jsou velmi často užívány metafory řádění živlů, připodobňující situaci k přírodní katastrofě („vlna běženců se valí Evropou“). Téma je tak vnímáno skrze určitý „katastrofický diskurs“.
 • Tento diskurs můžeme chápat jako určitý metarámec, který zabarvuje, a případně posouvá, všechny ostatní rámce, do kterých je téma zasazováno.
 • Důraz přitom obvykle nespočívá na katastrofě, která přiměla lidi opustit své domovy, ale na hrozbě, které čelí státy (a jejich obyvatelé), kterými uprchlíci procházejí.
 • Většina analyzovaných příspěvků akcentuje zejména problémy, které uprchlíci svojí přítomností způsobují (či které mohou způsobit). Problémů samotných uprchlíků se nějakým způsobem dotkla menšina zpráv, zcela výhradně jim pak bylo věnováno nepatrné množství příspěvků.
 • Protože byli uprchlíci prezentováni především jako součást masy, byla velká část příspěvků doprovázena záběry početných skupin, obvykle v podobě pohybujícího se davu. Často se přitom jednalo o agenturní záběry, které byly používány opakovaně jako ilustrační materiál.
 • Všechny příspěvky, které primárně mapují nálady místních (lidí žijících v blízkosti zařízení pro uprchlíky) v ČR, jsou rámovány otázkami ohrožení a bezpečnosti, a neobsahují ani náznak distance od postojů dotazovaných obyvatel.
 • Ve sledovaném období jsme zachytili pouze jeden příspěvek, který je jednoznačně možné ve svém celku vyhodnotit jako pozitivně laděný vůči uprchlíkům. Reportáž si všímá zejména humanitární roviny věci, když mapuje pořádání sbírek pro uprchlíky.

Psali jsme také:

Jak psaly české deníky o uprchlické krizi: negativní bulvár a Právo, pozitivní LN a Deník…

Imigranti a uprchlíci v českých denících: emoce v každém desátém titulku, názor v každém třetím

TOP 11 nejbizarnějších titulků na téma běženci v českých denících (plus 1744 dalších)

 

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

86 komentářů

 1. Linda napsal:

  V pořádku, a teď udělejte stejný průzkum u zbylých TV, kde možná dojdete k opačným výsledkům, tj. že naopak používají často pozitivní nebo spíš žádné zprávy týkající se rizik migrace. A tim se dostaneme k problému objektivity tv zpravodajství. Takhle to totiž působí jako hon na jednoho, co se vymknul mainstreamu. Děkuji.

  • Robert Břešťan napsal:

   Když by někdo nařídil redaktorům zobrazovat uprchlíky jen pozitivně, byl by to samozřejmě stejný problém. V případě Primy ale existují důkazy.

   • Pavel Jetušek napsal:

    Zcela souhlasím s panem Břešťanem. Do jisté míry ovšem chápu námitku diskutující(ho?) Lindy. Bylo by totiž zajímavé a užitečné, kdybychom měli srovnání s ostatními předními médii, abychom viděli nakolik je trend zobrazování uprchlíků v negativním / neutrálním / pozitivním světle v daných médiích i v médiích obecně signifikantní a zda jsou rozdíly mezi nimi skutečně tak markantní, jak se jeví.

    Osobně nemám v poslední době čas zpravodajství kontinuálně sledovat a srovnávat, nicméně už jen to, že se často, jak jsem si všiml, nerozlišuje mezi migranty a uprchlíky (jakkoliv se obě množiny mohou překrývat, přelévat, vyvíjet a proměňovat např. v závislosti na měnící se sociální situaci) považuji za problém. Možná by bylo dobré vyvinout konzistentní rozhodovací algoritmus, podle něhož by redaktoři užili tu jeden, tu druhý termín (je-li to ovšem vůbec možné).

   • Tomáš Fuk napsal:

    To přece nemusí nikdo nařizovat . Redaktoři nejsou hloupí a nasadí autocenzuru. Mnozí ji mají nacvičenou z dob pod vládou KSČM.

  • Honza napsal:

   Je nutne ukazovat tyto nelegalni migranty jako hrozbu. Jako neco co muze obcany Cr nakazit ( nejsou ockovani) jako pohromu pro bezpecnost a statni rozpocet. Musim tleskat tv Prima

  • Jirka napsal:

   Naprostý souhlas. V jiných médiích je to přesně opačně. Stačí se podívat na aktualne.cz. Projděte si videa a zjistíte, že poměr hostů je tak 10:1 ve prospěch islamizace Evropy. Tedy obhajují ilegální invazi „uprchlíků“. Navíc oba redaktoři vystupují proti hostům s jiným názorem dost zaujatě a v opačném případě si navzájem pochlebují. Divím se, že toto ještě nikdo nenapadl. A hlídací pes asi hlídá jenom věci na objednávku… !!!

 2. Jan Netopil napsal:

  Putinova mafie má, koukám, dlouhá chapadla. Rozpad EU je jeho sen.

  • Jindřich Plachta napsal:

   Pokud by měla EU funguvat takovým způsobem jako v současné době, jsem spíše proti ní..

 3. Vojtěch napsal:

  docela tomu věřím s poznámkou, že ČT to má naopak.

 4. Dalibor napsal:

  je mi jasné odkud vítr vane.Vážená Primo, uprchlíci jsou hrozba číslo 1 a v našem případě vaše TV bude čelit nátlaku galerky aby jste přestali pravdivě informovat / viz. rada čt, kde se jeden z rady vyjádřil větou: máme nařizíno z Bruselu migranty ukazovat v nejlepším světle, jinak nebudou dotace. Ať radu čt i s vedením čt odnese satan do pekla.Ať jde Brusel do pr….

 5. Masák napsal:

  Každé nařízení, ať už pro či proti je špatné.Prostě požadujme, aby byla vysílána PTAVDA.
  Jen pro zajímavost – kdy budeou vysílány písně nového Karla Kryla, který se v soutěži S. umístil na 3. mistě a jeho kapela na 2.? Kdyby někdo nevěděl ORTEL.
  Na You Tube má od 300 000 až po 2,5 milionů shlédnutí.Místo toho neustále slyšíme Vondráčkovou, Rotrovou, filipovou atd.

  • James J. napsal:

   Ortel se pouze snaží o zviditelneni, využívá nastalé situace k vlastní popularizaci. A i přes mizernou hudební tvorbu se to daří. Rozhodně bych nácka nenazyval novým Karlem Krylem. To je vtip jak stehno

   • Masák napsal:

    Je jednoduché řešení, jeho písně ( pokud možno všechny ) si poslechnout.Nená jen zavile protimigrační, ale i vlastenecké a milostné.
    Jak je možné, že mají takový ohlas ? Jak je možné jeho a jeho kapely ve Slavíku?Vždyť je to 1/4 populace.Odečteme-li lidi, kteří nemají počítač nebo nejdou na YouTube a děti pak je to přes 50%.

  • Imus napsal:

   Pokaždé, když někdo přirovná Ortel ke Krylovi, se chudák Karel musí obracet v hrobě. Zkuste si někdy poslechnout Krylovy písně a zamyslet se. Ale k poslechu to chce použít něco jiného než prd*l.

 6. Já! napsal:

  Těžko se informuje o pozitivech, když žádná nejsou. Migrace prostě je problém a jako takový musí být prezentován. To je, jako kdyby nastal požár, a televize by o daném požáru musela zveřejnit stejný počet pozitivních jako negativních, to prostě nejde. Pokud televize bude přistupovat k věci nezávisle, tak bude drtivá většina zpráv negativních. Pak se neřeší, že některé televize mají rozkaz informovat jen pozitivně. Například když většina televizních stanic informuje o „uprchlících“, tak v záběru je žena s dítětem. Ovšem podle statistiky německého ministerstva vnitra tvoří přes 70 % migrantů muži. Tedy pokud by nějaká stanice informovala objektivně, tak zveřejní obrázek typického migranta, což je mladý muž. Pak by mě zajímalo, podle jakých kritérií hodnotíte, zda se jedná o zprávu pozitivní či negativní.

  • Robert Břešťan napsal:

   Upozorňování na problém je zcela v pořádku. Nikdo netvrdí ani to, že se musí vysílat pozitivně – to je (byla by) stejná zhůvěřilost jenom hlavou dolů. Vyznění příspěvku může samozřejmě každý vnímat jinak – ale jde o zvolený jazyk, způsob ohlášení, komentativní prvky, zvolení mluvčí a jejich výroky apod.

   • mikonako napsal:

    autore ,problém je v tom , že kdo chce informovat pravdivě stává se okamžitě terčem mediálních útoků jakýchkoliv neziskovek a aktivistů přisátých na fondy , granty , dotace a ti potrefení přesně vědí ,že by se najednou ocitli bez státních nebo evropských peněz a jinou práci než štvát neumí – viz Lukáš Houdek a HFC a jeho štvavá kampaň proti TV Prima

    • Robert Břešťan napsal:

     Čtenáři, ale toto je poněkud mimoběžná argumentace.

   • Ava napsal:

    citace:…rada čt, kde se jeden z rady vyjádřil větou: máme nařizíno z Bruselu migranty ukazovat v nejlepším světle, jinak nebudou dotace…
    Z tohoto jasně vyplývá, že NĚKDO TVRDÍ – přímo nařizuje, že se musí vysílat pozitivně.

 7. Pavel napsal:

  Ty záběry byly ilustrované nebo ilustrační? A tahle věta nedává smysl vůbec: pak byl víkendová reportáž pak o tom

 8. Falkon Nightsdale napsal:

  Je to celkem pochopitelne:
  FTV Prima je komercni medium.
  Z vicero pruzkumu vyplyva, ze vetsina obyvatel je proti ilegalum (uprchlici jsou to pouze do Turecka, dal ne), zatimco vetsina medii se rozhodla toto ignorovat a naopak chrli pozitivne naivni clanky o tom, jak to je vsechno super.

  To znamena, ze cca tretina televizniho trhu (z vyzkumu je rovnez zrejme, ze TV sleduji hlavne nizkoprijmove skupiny, ktere voli spise levici a ilegaly vitaji) je volna a lze ji relativne pohodlne obsadit a udrzet.
  Navic jde o divaky v ramci skupiny relativne movitejsi a tim zajimavejsi pro inzerenty.

  Krom toho pak budou moci v budoucnu vysilat z pozice: „My jsme Vas varovali jako prvni!“.
  (To zas bude vliv zahranicniho vlastnika, ktery muze poskytnout realne zkusenosti s dusledky)

  • Nizkoprijmovy Cestmir napsal:

   Tak to je taky tvrzeni ktere asi neohajite. Ano, televizi sleduji prevazne nizkoprijmove skupiny, ALE ze by ilegaly vitaly se mi nezda. Jsem z nizkoprijmove skupiny a tak 90% mych znamych z teze nizkoprijmove skupiny jak to nazyvate je proti imigrantum.

 9. J: Nemec napsal:

  Výborná informace, která by se měla okamžitě řešit aby bylo jasno kdo se na tomto mediálním hnusu podílí. Dokonce to souvisí s náladou a bezpečností našeho státu více než Zemanovi vymyšlení teroristi. Taková informace by se měla okamžitě vysílat ve státních mediích aby byl informován celý národ, ne jen dědkové nudící se na internetu. Místo směšných vojenských hlídek už měla policie zasahovat v televizi PRIMA. A co BIS ?

 10. Mikonako napsal:

  Hezká pohádka ,akorát mi chybí veřejná omluva ze strany Lukáše Houdka a celé štvavé organizace HFC vůči TV Prima – bylo vhodné aby analýza se týkala i štvavých výplodů vůči TV Prima – polopravdy,lži ,fantazie – co na to autor – jinak je stejný štváč jako Houdek

  • Robert Břešťan napsal:

   Text nemá s HFC nic společného. Není tam o něm ani slovo, jak jste si mohl všimnout.

   • Dušan Bystriansky napsal:

    Pane Břešťan, koukám a nestačím zírat- na tu „svodku STB“. Negativní, pozitivní, neutrální a co takhle pravdivý, lživý, zavádějící!!! No, já vidím u masmédií hlavně autocenzuru, patříte taky do „staré předlistopadové školy…?! střelhbitě navazujíc na Brusel-ismus a poplatnost mocipánům? O revoluci jsme si dělali oprávněné posměšky s komoušů, jejich špiclování, donášení, lhaní, překrucování pravdy v zájmu lepších zítřků a neschopnosti použít „zdravý selský rozum“. Dnes je Vám a Vašim kolegům vyčítáno lidmi to s t e j n é ! A představte si ten zázrak, nepovažuji se za „putinovce“. Váš dnešní zdravý selský rozum Vám velí všechno zlo světa házet na Putina. Vaše volba. Putin, ničen nízkou cenou surovin, sankcemi, světovou krizí je schopen přesto financovat všechno zlo světa? Ale vždyť to se vylučuje, nebo je tak geniální a schopný a světoví vůdci jsou tak hloupí. Prosím, neblbněte lidi, prospíváte tím právě jemu a jeho vyznavačům. Je třeba reformovat EU na to se soustřeďte ve svém psaní a né na plky a propagandu!

    • Robert Břešťan napsal:

     Svodku StB?

     • Dušan Bystriansky napsal:

      Nedělejte nechápavého. když nemáte argumenty na můj příspěvek, nemusíte mít ani komentář.

 11. broniss napsal:

  hmmm, asi další komplic ČT, kde je struktura 98% pozitivní, 1% neutrální a 1% negativní. A pokud jde o ty obohacovače z Iráku bylo snad jasně vidět kam ve výsledku zamířili a jak jim naši vítači z cestovky G21 zařídili cestu. Jediná kdo neměl strach o tom a spoustě dalších věcí/Klinika atd./ informovat byla TV Prima !! Tohle je prostě demokracie a humanismus obrácený naruby proti slušným občanům a to se prostě ve veřejnoprávní TV vysílat nesmí, ale občas se i tam stane, že si pozvou hosta, který nemluví, tak jak si představují a to je potom mazec, jak se redaktoři kroutí a skáčou mu do řeči /to je to 1%/ …..Zlatá Prima !!! ….trochu soudnosti a objektivity pane pisálku. Děkuji.

 12. Podroužková napsal:

  Je špatně jeden i druhý extrém, natož nařízený vedením. Většina médií buď o negativech neinformuje vůbec, nebo je obchází. Nicméně se mně nedaří najít nic pozitivního na skutečnosti, že nemoci rozšířené v arabských zemích jako TBC, žloutenka C, parazitární onemocnění a jiné, na které není naše populace zvyklá, se rozšiřují na naše území spolu s migranty. Neshledávám nic přínosného na faktu, že většina migrantů jsou negramotní pastevci a jejich začlenění do západní společnosti nebude možné. Opouštějí své země z deklarovaných důvodů ohrožení života ale zároveň se tam neváhají vracet ve chvíli, kdy azylové řízení neodpovídá jejich představám. Je otázka, zda ony negativní informace jsou nebo nejsou pravdivé. Nikdo z insiderů jistě netvrdí, že mají redaktoři lhát a mají-li informaci pravdivou, proč ji nezveřejnit. Kdo umí číst, udělá si názor z více zdrojů a Prima ho na zcestí nesvede.

 13. Kokos napsal:

  O krizi ilegalnich migrantu, o tsunami islamu o tlaku na rozpad socialnich systemu v Evrope – pozdeji i socialniho smiru se da informovat pozitivne? Jedine kdyz se prevrhne nejaky clun, jinak si to neumim predstavit.

 14. E.K. napsal:

  Jak by vlastně mělo vypadat takové pozitivní informování o migrantech? Vždyť shrnutí migračního problému je zhruba takovéto: přicházejí sem lidé, které tu v podstatě nikdo nechce, nic dobrého s sebou nenesou, nastěhují se sem proti naší vůli a budou si tu počínat jako doma, ať budeme chtít nebo ne, a naši volení zástupci proti tomu absolutně nic nedělají, někteří to naopak systematicky podporují. Jak chcete takové sdělení podat divákovi pozitivně?

  Jak lze od Primy očekávat pozitivní zprávy ohledně migrační krize, když na migrační krizi – podobně jako na povodni, lavině nebo zemětřesení – z podstaty věci nic pozitivního není a být nemůže? Copak je možné líčit přírodní katastrofu pozitivně?

  • Robert Břešťan napsal:

   Nejde přece o znaménka, ale o to, jestli zpravodajství zůstává zpravodajstvím. Může (a má být) být kritické, upozorňovat na problémy – ale to má vycházet z tématu samotného, ne ze zadání z vyšších míst, jak má zpráva vyznít.

   • Podroužková napsal:

    Samozřejmě že zadání z vyšších míst obecně je špatně. Ale může zpráva o znásilňování v Kolíně vyznít jinak bez zadání? Může nezaznít, jak se zpočátku dělo, a to je taky špatně. Věci by se měly nazývat pravými jmény, nepředstírat, že negativní zprávy jsou na Primě z rozkazu vedení.Jsou tam proto, že takové jsou! Je chyba, že vedení příkaz dalo (tedy pokud jej skutečně dalo, jak Vám nejmenovaní insideři sdělili).

    • Robert Břešťan napsal:

     Pokud jde o Kolín, šlo taktéž o naprosté selhání médií. A nejmenování znamená ochranu zdroje, který má k anonymitě dobrý důvod. Negativní zprávy jsou na Primě z vůle vedení.

     • bětka.báthory napsal:

      Vážně vůle vedení prima způsobila, že zprávy o chování migrantův Evropě jsou skoro vždy negativní a muslimská migrace je pro Evropu riskantní a přinese závažné problémy? Opravdu podle vás se nesmí šéf tv na poradě o tom všem ani zmínit?

      Nebo má podle vás lhát a vykládat jako před rokem Mutti Anděla, jakým jsou migranti přínosem pro EU (tak velkým, že prosazuje kvóty, aby se jich aspoň zčásti zbavila)?

 15. Jakub M. napsal:

  Považuje autor článku za něco špatného pokud nějaké soukromé masmédium zaujme k nějaké otázce postoj? Musí snad psát Deník Referendum, Mladá fronta, Postoj.sk a Pravý Prostor o imigraci stejně?

  Považuje redakční instruování zaměstnanců v soukromém sektoru za účelem dodržování nějak nastavené linie za něco neobvyklého či skandálního?

  Vadilo by mu, pokud by to nebylo kvůli idejím, ale ve snaze na mediálním trhu získat skupinu diváků/posluchačů/čtenářů, na kterou jiní kašlou či ji dokonce urážejí a napadají, byť tvoří názorovou většinu?

  Existuje nějaká širší nezávislá analýza srovnávající postoje česky píšících/mluvících masmédií k otázce dnešní imigrace? Docela by mě zajímalo, jak rozdílně se píše u Bakalů, Babišů a jinde a postoje těch médií korelují s míněním lidí. Třeba ČT budí dojem, že jde výběrem událostí, rétorikou i výběrem hostů dlouhodobě na ruku liberální části TOP 09, lidem okolo Strany zelených (za Bursíka a Lišky určitě) či dienstbierovské části ČSSD.

  • Robert Břešťan napsal:

   Postoj ať si mamnédium zaujímá, ale ne v rádoby objektivním zpravodajství – jež má dodávat mj. i na základě udělené licence. Je rozdíl mezi názorem a zprávou, to se učí už v první hodině na žurnalistice. Média mají kodexy, k nimž se hlásí a nepíše se v nich nic o tom, že vyznění zpráv určuje majitel. Paralele – když vám váš zaměstnavatel řekne, zkorumpujte kvůli zakázce úředníka, uděláte to? Ano – nařízení vysílat zpravodajství jednostranně dle shora nadiktovaného názoru je skandální. A je jedno bylo-li by to: vysílejte jen pozitivně, nebo jen negativně.

   • Jakub M. napsal:

    Dám jiný příklad. Když bude chtít na Svobodném Fóru někdo psát z redaktorů článek oslavující Babiše, popř. dělat nějakou reportáž, která pro něj vyzní výrazně pozitivně, projde mu to u vedení? Respektive bude se tam takto moci dlouhodobě projevovat, kdyby to náhodnou jednou prošlo?

    Stejně tak výše uvedené v Deníku Referendum či na Romea.cz o Dělnické straně sociální spravedlnosti, v nějakém Open Society Cosi placeném projektu negativní text o Sorosovi a jeho praktikách či financování neziskového sektoru, popřípadě na Postoj.sk něco chválícího Dawkinse, byť by šlo jen o neutrální dávání prostoru jím někde prezentovaným názorům.

    • Robert Břešťan napsal:

     To je jako byste srovnával třeba Aeronet a TV Nova. Vámi jmenovaná média nejsou licencovaná, nepodléhají kontrole RRTV a dá se u nich předpokládat nějaký názor, který se promítá do jejich textů. TV Prima nikdo právo na názor neupírá. Ale nemá se promítat do ZPRAVODAJSKÝCH relací, které se snaží budit zdání objektivity.

     • Jakub M. napsal:

      Něčí postoj se VŽDY projevuje i ve zpravodajství, ať již výběrem témat, hodnotících adjetiv, hostů, vybraných lidských příběhů konkrétních lidí atd.

      Neznám masmédium, které by mělo zpravodajskou část a nezávislou na vlastním hodnotovém ukotvení / redakční politice toho média. Nemluvě o tom, že se tyto částí od největších televizí po malý nezávislý poloblog běžně prolínají a o nějaké čistotě žánru lze obvykle jen těžko hovořit.

     • Robert Břešťan napsal:

      Pokud Vám přijde normální, že redaktoři zpravodajství mají prosazovat ve zpravodajství názory vedení televize, tak mně
      rozhodně ne. A v další debatě se tedy logicky neshodneme.

     • Jakub M. napsal:

      TV Noe pod dohledem RRTV je, přesto tam i nepříliš pozorný divák i ve zpravodajství silný bias ve prospěch boží existence najde. A?

      Pokud si opravdu myslíte, že je realistickou a správnou představou, že novináři si u zaměstnavatele mají dělat, co chtějí (respektive dohled nadřízených nemá s hodnotami a zájmy média nic společného), asi s Vámi opravdu další diskuse nemá smysl, v tomhle preferuji svobodu vlastníka si rozhodnout o vlastním ideovém ukotvení. Z pohledu diváka/čtenáře/posluchače preferuji si připustit názorovou a zájmovou pestrost tohoto světa a pokud se mi něco nezdá, tak volit ovladačem, peněženkou či myší od počítače.

      Průšvih je, pokud někdo (ať již mocensky či faktickou ekonomickou silou) tlačí na omezování možnosti volby, či lidi nutí povinně platit poplatky za ideově vyhraněné vysílání.

      Jinak samozřejmě je lépe, když svůj bias někdo otevřeně přizná (Blesk a kampaň proti inkluzi, Šafr a jeho postoj vůči Babišovi), než když jej tají (Facebook a proti konzervativním názorům dělané Trending Topics).

 16. Iva K. napsal:

  Takže začíná hon na TV Prima. Protože si dovolí informovat i o problémech a není jen ulhaná „sluníčková“ jako ČT, která si chodí pro informace jaké mají dělat zprávy na americkou ambasádu? /Konference pod názvem „Je ohrožena nezávislost veřejnoprávních médií/ To mají za to, že poukázali na financování HateFree? Nebo za to že dali prostor p. Machovi ze Svobodných? Nebo za Kliniku? Zřejmě opět začíná cenzura slova.

  • Robert Břešťan napsal:

   V čem ten hon spočívá?

   • bětka.báthory napsal:

    V tom, že obviňujete primu z toho, že nevysílá sluníčkové zprávy o migrantech. A dokonce chcete cenzurovat idiolekt redaktorů, kteří informují o skutečných událostech (žel, negativních – ale znáte to, kde nic není, ani prima nebere).

    Když vás na vaši obhajobu multikulti cenzury čtenáři upozorní, reagujete úkrokem stranou s tím, že jen odsuzujete nařízení primáckého vedení. Jenže jste neposkytli jediný důkaz, že k něčemu takovému došlo a co přesně na poradě primy zaznělo. Zatím se jenom odvoláváte na agenturu JPP…

    Pokud máte důkazy pro svá obvinění, bylo by vhodné je publikovat. Jinak celá aféra bude i nadále budit dojem, že ji rozpoutala parta zaměstnanců na odchodu, která si hledá teplá místečka v neziskovkách nebo na Dienstbierově ministerstvu ničeho…

 17. info napsal:

  Velmi zřídka sleduji ČT a tam mi přijde jev úplně opačný, krize je zde zlehčována, fakta zamlčována, manipulována. Osobně krizi vnímám jako obrovskou hrozbu a to ze zkušeností života v Londýně ve čtvrti Leyton, která je z velké části muslimská. Ale nechci se o tom dohadovat, protože to nemá cenu, každý si bude říkat to svý a to každému přeji.

 18. Dan M napsal:

  Mluvíte o důkazech, kde jsou? ČTU pouze o anonymních zdrojích, které se bojí o práci. O pár řádků níže, ale tvrdíte, že dal jeden výpověď. Zvláštní..

  • Robert Břešťan napsal:

   Jako že mluvit může jen ten, kdo dal výpověď? Pokračování v tématu v zítřejším textu. Voláte-li po důkazech, dostanete je.

   • Dan M napsal:

    Jakože očekávám skutečné důkazy a ne jedna paní povídala, konkrétní lidi, konkrétní výpovědi. A upřímně nechápu, proč nepromluvil ten odejitý.

 19. sony napsal:

  Znám paní Jitku Obzinovou jako velmi svéráznou dámu, která kdysi působila jako zpravodaj ve válečné zóně na Blízkém východě. Nicméně tentokrát musela tančit, jak její nadřízení pískají. To se muselo líbit i panu prezidentovi,
  kterému tak nepřímo stoupají preference.

 20. Ondřej Ližička napsal:

  Dobrý den pane Břešťane,

  kontakoval jste v této záležitosti majitele – švédskou společnost MTG? Docela by mě zajímal jejich názor na publikovaná čísla a tu změnu, kterou uvádíte.

 21. Petr Vizina napsal:

  Jakub M.: S tou TV Noe je to vtipný přirovnání, ale jak tak koukám na jejich Noeviny (fakt se to tak jmenuje), je to tam sice samej klerik, mluví se pomalu a na mě je to nuda, ale nevidím klerikální ohýbání reality, v tom je ten rozdíl, rádio Proglas podobně. Robert B.: Podle mě už je to tak daleko že se s tím ohýbáním reality v médiích, podle toho, co tu čtu, tak nějak počítá, vlastně se to bere jako fakt, že média mají být užitečná hlavně majiteli, nikoliv uživateli, tomu by naopak měla mohutně přitakat. To mě teda straší víc než cinknutý zprávy na Primě (který byste teda asi měli fakt doložit důkazy nebo svědectvím těch redaktorů).

  • Robert Břešťan napsal:

   Ad a – naprostý souhlas. Ad b – jak bys chtěl víc doložit svědectví redaktorů, kteří se z obavy z odplaty bojí mluvit na jméno? Je tam dost detailů na to, aby bylo jasné, že to máme dostatečně ověřené. Ale každopádně – zítřejší pokračování tvou žádost naplní vrchovatě. I když je mi jasné, že kdo nebude chtít věřit, stejně neuvěří. Ale to je mi celkem jedno.

   • Ladislav Starý napsal:

    Novinář, který za kus žvance (zřejmě podstatně většího než má většina z nás) je ochoten podávat zprávy proti svému přesvědčení, není u mě žádný novinář, ale jen obyčejný služebníček.

    Každý má právo volby. Kdyby se Primě rozpadlo celé zpravodajství, asi by situace vypadala jinak. Spíš to vidím na pár redaktůrků, kteří by nejradši na hranicích postavili slavobránu, ale z teplého místečka se jim nechce.

    Propaganda v médiích byla za nacismu, socialismu a je i dnes. USA je přítel, Rusko je hrozba. Podobně se všude hlásá názor, že imigrantům je třeba pomáhat, že jsou pro Evropu přínos. A kdo si náhodou myslí jiný názor, je hned označen jako xenofob, případně jinými „krásnými“ přívlastky.
    Pokud vedení Primy své redaktory upozornilo, aby nepřekrucovali fakta, je to jedině dobře. Něco jiného by bylo, kdyby dostali nařízení, aby referovali lživě, ale to by byl asi jiný tanec a ne jen článek kdesi na internetu.

 22. Petr Skokan napsal:

  Upřímně si myslím, že je to jedno. Je hodně málo novinářů dnes, kteří dělají poctivou psanou žurnalistiku, o to méně to můžeme očekávat v televizi, kde jde spíše o sledovanost. Najde se pár vyjímek – já nejradši čtu názory a komentáře na neviditelném psu, protože ač s některými nesouhlasím dává mi to aspoň možnost porovnat různé perspektivy. Ale pokud zapnu napřáklad ČT tak jsem masírován takzvanou „proevropskou! propagandou doslova (čest vzácným vyjímkám , kteří ještě chápou že žurnalistika není o názoru novináře ale o faktech). Napadá mne téma brexit například – z rozhlasu nebo TV (veřejnoprávní) má člověk pocit jakoby přicházela katastrofa, jak jsou všichni zhrozeni ve světě apod. Pro objektivní obrázek situace nic neříkající propaganda. Člověk pokud není blbý si objektivní informace najde jinde prostě. Toto se nikdy nevyplácí. Na propagandu jsou lidi dost alergičtí u nás. Vadí mi pro EU propaganda stejně jako pro Ruská. Já chci objektivní fakta prestože se mohou shodovat s pro Ruskou propagandou v některých bodech a naopak. To je novinařina.

 23. Michal Svoboda napsal:

  Dobrý večer pane Břešťan.Můžete mi napsat vaši aktivitu v případě ČT a její tvorby?Posílal jste podobné maily redakci,když byly vysílány kontroverzní pořady jako jeden konkrétní díl planety Yó,nebo pravdivý příběh o Sněhurce, nebo jednostranné reportáže v pořadu 168?A pokud jste žádnou aktivitu neprojevil,jak mám věřit ve vaší objektivitu a nestrannost?Jakou jste vyvíjel konkrétní aktivitu v případě uniklých Sobotkových emailů,kde byla prokazatelně doložena cílená manipulace s veřejným míněním v otázce pohledu na migranty a dokonce faktické ovlivňování výběrového řízení v ČT?Děkuji za odpovědi.

  • Robert Břešťan napsal:

   Reagujete pozoruhodně. Jak to souvisí s tím, že na poradě TV Prima padlo nařízení, jak vysílat o uprchlické krizi? Pokud bych měl stejné ověřené informace o TV Nova nebo o ČT, postupoval bych úplně stejně.

 24. hromadkova napsal:

  Musim se pripojit do diskuze s podobnym nazorem jako diskutujici zijici v Londyne..ja ziju ve Francii a vidim to uplne stejne-rozdilna vira a „kultura“migrantu je pro Evropu velkym nebezpecim..kdyz se obcas vracim do Cech a sleduji vysoce neobjektivni-prilis „vitaci“zpravodajstvi a i nejruznejsi diskuze na ČT 1a24 pokazde je mi z toho nanic! Pokud neco Tv Prima vycitate, tak ČT1a24delaji to same..reportáže a komentáře jsou „velmi citove zabarveny“a casto je to medialni masaz nejhorsiho zrna..

 25. MP napsal:

  HateFree je jen banda přižívníků se zelenými mozky.

 26. Noname napsal:

  Dobrý den, je možno uvést nějaké odborné práce týkající se metodiky tohoto výzkumu, zejména vztahu diskurz-metarámec-zabarvování faktů, příp. souhrnnou práci na téma užívaných katastrofických metafor?

 27. Tomáš Fuk napsal:

  Dnes došlo k nehodě autobusu s cisternou plnou paliva. Obrovský požár 48 mrtvých z toho 44 dětí. A pány redaktory na dnešní poradě důrazně žádám aby o této události psali jen pozitivně. Takhel se to má dělat ?

 28. tomas.h. napsal:

  A proč se nezabýváte i čt?Vždyt ta už je zcela vážně objektivní asi stejně jako před rokem 89….a neříkejte, že nejsou důkazy, spousta lidí i z čt se vyjadřovala, že mají informovat jen pozitivně o migrantech…je to všechno lehce dohledatelný…nedělejte, že to nevíte…a to je veřejnoprávní televize…proč se navážíte do soukromé primy?To je tak neskutečně ubohý…jejich zpravodajství je podle většiny lidí nejobjektivnější, proč si myslíte, že jedině váš názor je ten jediný správný?Jestli kvůli tomu primu nějak poškodíte, tak budete spoluzodpovědný za všechny ty okradené, znásilněné a mrtvé…i když lidem jako vy je to asi jedno, vy nemáte žádný svědomí

  • Ondřej Neumann napsal:

   Příjemný den. Analýzu vysílání ČT k uprchlickům k dohledání v našem úterním článku.

 29. petrph napsal:

  Jenom taková otázka k zamyšlení. Není toto celé naprostý omyl, který se uprchlíků týká jen nepřímo?
  Přece komerční médium musí obecně vysílat negativně laděné zprávy, na tom postaven ceĺý jeho mediální byznys. Negativní zprávy se přece líp prodávají a komerční televize musí vysílat to co se divákům líbí. Protože jiný příjem na své náklady (a taky na platy svých redaktorů) nemá než příjmy z reklamy závislých na počtu diváků kteří jejich pořady (i zprávy) sledují.
  Já chápu požadavky na naprosto objektivní přístup, a podávání vyvážených informací, ale to je skutečně drahý špás..To může leda veřejnoprávní ČT, která na to vybírá speciálné státem stanovené daně

 30. Jan Pivarník napsal:

  No a oni ti „uprchlíci“ hrozbou nejsou??? Nejprve to prej byli Syřané, co prchali ze Sýrie, neb tam byla válka. Ti správně měli bojovat v řádné syrské armádě B. Assáda proti IS, nebo snad čekali, že to za ně vybojuje někdo jinej. Tedy spíš ti „uprchlíci“ jsou příslušnici IS, kterým skutečně hrozí nebezpečí, ale to si sem máme brát „umírněné“ rebely. Pak to najednou jsou uprchlíci z celého islámského světa + Afrika k tomu. Uprchlíci jsou opravdu jak bezpečnostní, tak zdravotní, ale v neposlední řadě i ekonomickou hrozbou. Tedy spíše ten hlavní mediální. mainstream dostal za úkol psát o „uprchlících“ pozitivně, tedy zcela nepravdivě. Však ta ostuda s těmi údajně křesťanskými Iráčany, co se jako uprchlíci raději vrátili do Iráku nebo chtěli zdrhnout do Reichu byla pěknou blamáži a pokusem PRIMU zničit

 31. Miloš Ďuriš napsal:

  Kategorický imperativ „objektivity zpravodajství“ Primy o uprchlické krizi má asi stejnou hodnotu, jakou by měl požadavek, aby hlasatelky Primy nosily kratší minisukně. Jak se má s „vyváženou“ objektivitou hlásit událost, jak někdo trefně poznamenal, že hoří dům nebo se potápí loď a při tom tato krize je něco nesrovnatelně horšího, srovnatelného snad jen s přírodní katastrofou. Při hlídání objektivity informací naši hlídací podvraťáčci z neznámých (nebo spíše známých) důvodů neinformují objektivně o tom, kdo tu krizi způsobil, jak je možné, že tisíce uprchlíků, jako na povel nasedly do lodí a člunů a zamířili z Turecka do Evropy. Proč se nevydali ke svým bohatým bratřím ve víře i zvycích, z nichž někteří jsou bohatí tak, že by se o ně mohli postarat levou zadní. Proč musejí podstupovat nebezpečí plavby a hrnout se do nevěřící Evropy ? Proč nám paní Merkelová a politici Evropské unie nařizují přijímat kvóty uprchlíků ? Proč se máme postarat o ty co před válkou utekli a už ne o ty, co utéct nikam nemohli ? Samá proč a odpovědi nikde. Tady bych potřeboval objektivní informace. Až mi, pane Břečťane, váš Hlídací pes na tyto otázky zajistí odpovědi v Čt, Nově a mainstreamovém tisku, připojím se k Vašemu požadavku na objektivitu Primy. Jinak je mi ta vaše objektivita, s prominutím, k … ničemu. Těm uprchlíkům jak by smet.

  • Robert Břešťan napsal:

   Ano. Nejprve tedy probereme všechny ostatní a pak teprve Primu, k níž jsou jako k jediné k dispozici svědectví i důkazy. Mohl byste mi prosím určit správné pořadí? Děkuji.

   • Miloš Ďuriš napsal:

    Nevím, jestli jste moji poznámku četl, protože Vaše odpověď je jako já o koze, Vy o voze. Jaké pořadí potřebujete na to, kdo jak objektivně o uprchlících informuje, když nikdo neinformuje ani objektivně, ani neobjektivně o tom, co jsem uvedl a co s tou krizí přímo souvisí. Ještě bych dodal, že schengenské hranice jsou nám najednou k ničemu a můžeme je s klidem zrušit, že odpovědní politici buď mlží nebo lžou a že kolem té krize něco zatraceně smrdí. Hlavně, aby to, co se nám předkládá k věření vypadalo objektivně. Tak hodně zdaru v boji za objektivitu, především na Primě.

 32. Jindřich Plachta napsal:

  Nemohu se zbavit pocitu, že p.Břešťan, určitě veden svým nejlepším vědomím a svědomím a pravděpodobně i s pocitem spravedlivého demokratického přístupu k informacím pro široké masy, bojuje za objektivní zpravodajství. ALE.. neboť toto je vždy a všude, jaksi zapomíná, že manipulace davy zde je od prvopočátku věků, ať je to médii, jako takovými v současné době, tak třeba konšely, bubeníky a dalšími v době dávno minulé. Možná by bylo vhodnější se zaměřit, před obhajobou spravedlivého zpravodajství, co taková řízeně neřízená migrace africké a muslimské lůzy ( v 99,9% případů ) může Evropě – (jen pro info – to je to místo kde žijeme, vychováváme své dětí v duchu křesťanských ideí, pracujeme, vyděláváme peníze), ( z kterých je placen i p.Břešťan ), přinést. Můj osobní názor ( a zde bych si dovolil se odvolat na ústavu ČR, která mně dovoluje mít vlastní názor a vyslovit jej) , že nic dobrého. Dle mého, výše uvedeného názoru, si myslím, že tato migrace přivede Evropu jako takovou do obrovských problémů (nebojím se použít výraz – sraček ), za které nám naše děti a hlavně jejich děti, jistě nebudou vděčni.
  Naši předkové nám před léty odkázali Evropu, jako skupinu fungujích zemí, na více či méně, demokratickém principu, ale fungující, kde se dalo žít, pracovat, vychovávat děti. Dnes z tohoto území, díky výše uvedené migraci, děláme opět místo pro třetí světovou válku ( doufám, že se hodně pletu ), ….a to mně trochu mrzí….i když jak se říká .. do třetice ..???? .. třeba zase vyhrajeme …co na tom, že to bude stát statisíce životů, ale vítězství bude zase naše a s pomocí USA to zase, jako v předchozích dvou případech, určitě zvládneme…….

  JP

  P.S.: omlouvám se za příliš rozvláčný styl, ale je už pozdě.

 33. Roman Doležal napsal:

  Pane Břešťan, píšete „Pozitivní nula, negativní 72 %“ , můžete mi prosím vysvětlit co pozitivního uprchlíci během té doby o které mluvíte přinesli?

  Možná se mýlím, ale přijdete mi jako jedna z těch histerek co na přelomu roku tutlaly sexuální útoky v Kolíně nad rýnem a dalších městech evropy ze strany uprchlíků jen proto aby se vnímání uprchlíků náhodou ještě nezhoršilo.

 34. Jaroslav Hofer napsal:

  Snažil jsem se najít nějakou pozitivní zprávu o immigrantech, a nic rozumného jsem nenašel. Pak jsem se snažil si něco takového vymyslet, a nepodařilo se.
  Co by se dalo napsat pozitivního o lidech, kteří tu nejsou doma, a přesto se sem (do Evropy) cpou ?

 35. Jaroslav Hofer napsal:

  Negativně znamená pravdivě. Prima nechce být stejné svinstvo jako německá Lügenpresse.

 36. Sho napsal:

  Autorovi: Dík za váš článek a trpělivé + věcné komentáře pod ním.

 37. Milan napsal:

  To je dobře že se pravdu dovídám(me) aspoň z TV Prima,za to jí dík.

 38. Karel napsal:

  Je-li to pravda, tak Primě držím palce. Když může ČT propagovat Schwarzenberga a názory sluníčkářů, tak může Prima propagovat názory odlišné. A to tím spíše, že je soukromá. Přitom je to ČT, která má morální povinnost snažit se vyhovět mínění většiny koncesionářů.

  Má ji ostatně k daňovým poplatníkům i stát. Ten stát, který má být vůlí voličů dokonce řízen, ale místo toho financuje z jejich daní ideologickou propagandu typu HFC. To je problém větší. Stát dokonce přestal vést některé statistiky protože potvrzovaly škodlivost multikulturní ideologie.

  Švédsko je silně zasažené politickým multikulturalismem. Dávalo by proto smysl, kdyby zmíněné nařízení vycházelo od Švédů, kteří s tímto typem imigrace mohou mít zkušenosti. Uvidíme jak se zachovají nyní. V každém případě bude dobré pokud nepodlehnou nátlaku a budou i nadále informovat stejným způsobem.

  • Yaqub napsal:

   Jak propaguje Schwarzenberga? Víte, že vyjádření v ČT má nejčetnější ČSSD?

   • Karel napsal:

    Schwarzenberga ČT mohutně propagovala před prezidentskými volbami. Nic nenasvědčuje že by svůj přístup změnila. V nadcházejících volbách bude s největší pravděpodobností opět „nestranně“ podporovat kandidáta pražské kavárny.

    Počet vyjádření ČSSD nijak neodporuje tomu, co jsem napsal. Je to nejsilnější vládní strana a její vyjádření jsou tak událostmi, které do zpravodajství patří. Týkají-li se však migrační krize, staví se k nim ČT dost nevyváženě. Sluníčkářské postoje ČSSD totiž v podstatě souzní s názory pražské kavárny a TOPu 09.

 39. Ivo napsal:

  Pro mne paradoxně svým nařízením paní Obzinová NAPLŇUJE požadavek na objektivitu zpravodajství. Protože uprchlická krize je krizí – a zejména pro pro uprchlíky, kteří jsou směšováni s ekonomickými migranty. Je i krizí evropských státu, které tvrdě vymáhají pokuty za černou jízdu tramvají nebo daňové nedoplatky, ale nejsou schopny ochránit evropské hranice před nelegální migrací a vymáhat právo na nově příchozích. Bude i krizí důvěry, pokud média budou sluníčkově levicová a veřejnost podlehne Zemannovu vidění.

  Nikdo nezkoumá, zda tento pseoudoproblém není pomstou zhrzeného redaktora nebo bojem o pozici paní Obzinové.

  Je někde prokázáno, že Prima po tomto příkazu informovala neobjektivně ?

 40. T.Horňák napsal:

  A co takhle málem porno na NOVĚ?Tam je častá reklama na povzbuzující prostředky na erekci,filmy plné erotiky oboje vysílané v nevhodných časech.To naší slavné TV radě a hlídajícímu psu nevadí???Proč už dávno nezasáhli?Nebo snad by to byl útok na naši bezbřehou demokracii.S postojem TV Prima souhlasím.

 41. Skoupý napsal:

  Ukázkou, jak zřejmě „správně“ má informovat veřejnoprávní televize o uprchlících, je článek „Takto se dnes dělá zpravodajství. Rakouská televize přivezla do obce zničené povodní uprchlíky a aranžovala záběry, jak pomáhají“ na parlamentnilisty.cz.

  Dva výsledky reportáže rakouské veřejnoprávní televize ORF: pobouření místních občanů, uspokojení proimigračních aktivistů a politiků.

  Je otázkou, co je důležitější…

Přidávání komentářů není povoleno