Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
printscreen FTV Prima,

Nahrávka z klíčové porady TV Prima k uprchlíkům: „Vedení televize má názor a vy ho budete respektovat.“

AUDIO NAHRÁVKA UVNITŘ. HlídacíPes.org v pondělí přinesl zásadní informaci o tom, že vedení FTV Prima nařídilo redaktorům zpravodajství, že tématiku uprchlíků mají prezentovat jako hrozbu, problém a krizi. Televize Prima to označila za spekulaci. HlídacíPes.org nyní zveřejňuje klíčový důkaz – nahrávku z porady, kde rozhodnutí padlo. 

„Jsme tady všichni zaměstnaní, máme zaměstnavatele, který má nějaký postoj. Jestliže ho akceptuji já, akceptuje ho vedoucí vydání, tak vy prostě poslechnete příkazů vedoucího vydání,“ říká na záznamu z porady ze 7. září loňského roku mimo jiné šéfredaktorka zpravodajství FTV Prima Jitka Obzinová.

„Pokud to tak není, tak vlastně neakceptujete fakt, že jste tady zaměstnaní a pak nemá cenu, abyste tady byli zaměstnaní,“ dodává.

Zprávy dle názoru vedení

HlídacíPes.org je přesvědčen, že zveřejnění nahrávky je ve veřejném zájmu. Televize Prima je médium s vysokým vlivem na veřejné mínění. Nahrávka potvrzuje to, že pokrývání tématu uprchlické krize není vedeno podle žurnalistických standardů zakotvených například i v kodexu, k němuž se sama televize Prima hlásí. Místo toho má být zpracováváno v souladu s názorem vedení televize.

Na nahrávce význam svého média a vliv na veřejné mínění redaktorům zdůrazňuje i zástupce majitele místopředseda představenstva FTV Prima Holding Luboš Jetmar: „Pracujete ve zpravodajství televize, která je poměrně silný vlivový médium a ovlivňujeme většinový názor v této zemi“.

Prima je třetí nejsledovanější televizí v Česku, podíl na celodenní sledovanosti ve skupině 15+ představuje 23 %.

Nahrávku ze zvláštní porady svolané ke způsobu, jak dále vysílat o uprchlické krizi, pořídil tajně jeden z účastníků porady.  Záznam z pondělí 7. září 2015 dosud nebyl zveřejněn. HlídacíPes.org jej získal pod podmínkou zachování anonymity zdroje.

Autenticita nahrávky je však nezpochybnitelná. Nezávisle na sobě průběh porady pro HlídacíPes.org potvrdilo několik jejích účastníků.

Prima, Nova, Česká televize

Objektivitu a vyváženost vyžaduje po provozovatelích rozhlasového a televizního vysílání také zákon. „Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru,“ stojí mimo jiné v zákoně o rozhlasovém a televizním vysílání.

HlídacíPes.org včera publikoval analýzu vysílání zpravodajství FTV Prima v době před oficiálním pokynem o způsobu pokrývání tématu a po něm (v textu Vedení televize Prima oficiálně nařídilo redaktorům: uprchlíky zobrazovat jako hrozbu a riziko).

Ta potvrzuje změnu přístupu zpravodajství televize k tématu uprchlíků – například nárůst komentativních prvků ve zpravodajství, změnu výběru respondentů i zaměření a vyznění reportáží.

K podobným závěrům došla i analýza vysílání k migrační krizi na FTV Prima, kterou si nechala zpracovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Ta hodnotila i konkurenční televizní stanice. Pro srovnání: v případě zpravodajství televize Nova například došla k závěru: „Máme za to, že vysílání ve svém celku nesledovalo záměr jednostranně ovlivňovat názor diváků. Ve vysílání programu jsme neidentifikovali žádný moment, který bychom vyhodnotili jako porušení zásad objektivity a vyváženosti.“

RRTV analyzovala ve stejném období (od 24. srpna 2015 do 13. září 2015) i zpravodajství České televize. S tímto závěrem: „Ve vysílání programů ČT1 a ČT24 nebyl identifikován žádný moment, který by bylo možné vyhodnotit jako porušení zásad objektivity a vyváženosti.“

V případě televize Prima RRTV píše: „Vysílání ve svém celku příliš nedbalo na perspektivu samotných uprchlíků a vykreslovalo je spíše jako zdroj problémů pro Evropany. Takto výrazně eurocentrický pohled může implicitně 44 posilovat odmítavé (protiuprchlické) postoje české veřejnosti.“ S tím, že ale rada nedošla k závěru, že by „takový přístup sám o sobě zakládal porušení některého z ustanovení zákona o vysílání.“

V licenčních podmínkách se ovšem provozovatel licence zavazuje mimo jiné k poskytování objektivních informací. HlídacíPes.org požádal o vyjádření RRTV zda a jak se na základě nových informací bude vysílání FTV Prima dále věnovat.

Redakce oslovila i švédskou mediální skupinu MGT, jež vlastní 50 % akcí společnosti FTV Prima Holding , mj. s dotazem, nakolik se postoj prezentovaný šéfredaktorkou Obzinovou a místopředsedou představenstva Jetmarem shoduje s názory švédského spoluvlastníka.

Do uzávěrky tohoto textu odpovědi nedorazily, redakce se ale tématu bude dále věnovat a reakci obou institucí zveřejní později.

Názor je třeba respektovat

Redakce HlídacíPes.org celkem třikrát žádala o vyjádření i televizi Prima, ani v jednom případě se nedočkala odpovědi. Až na opakovanou žádost serveru Mediahub mluvčí televize Prima včera označila článek HlídacíPes.org za spekulaci.

„Spekulace nikdy nekomentujeme a nebudeme ani v tomto případě,“ uvedla na dotaz MediaHub.cz Jana Mrákotová z Primy.

Porady se vedle členů redakce a šéfredaktorky zpravodajství Obzinové účastnil i již zmíněný zástupce majitele televize Luboš Jetmar.

Ten na záznamu varuje například před tím, že islámští uprchlíci, „ve chvíli kdy tady budou a bude jich tady hodně“ budou chtít prosazovat „svojí pravdu, svoje vidění světa, svoje náboženství, svoje pravidla“.

„Dostanete samozřejmě všichni prostor k tomu něco říct, ale byl bych velmi rád, kdybychom jako televize si na to udělali názor a potom ten názor respektovali,“ říká na nahrávce Jetmar.

S ohledem na nízkou zvukovou kvalitu záznamu nabízíme níže kompletní textový přepis zhruba dvanáctiminutové nahrávky.

NAHRÁVKA Z PORADY ZPRAVODAJSTVÍ FTV PRIMA 7.9. 2015

Textový přepis nahrávky

(při přepisu byl zachován hovorový ráz jazyka, pozn. red.)

šéfredaktorka zpravodajství FTV Prima Jitka Obzinová: Abychom nezdržovali celou redakci, tak si tady řekneme nějaké obecné věci a potom poprosím lidi, kterých se týká problematika uprchlíků, aby se s námi přesunuli do druhého patra, na konkrétnější poradu včetně vedoucích vydání.

Hlas redaktorky: Mně by to docela zajímalo.

Jitka Obzinová: Koho to bude zajímat, plus lidé, kterých se to bezprostředně týká, tak do druhého patra. Plus lidi, kteří to dělají občas, jako je třeba Daniela, Filipa, Patrik, vedoucí vydání, samozřejmě zahraničáři. Plus jako lidi, které to zajímá.

Já tu poradu dneska nezahájím úplně uprchlíkama. Chtěla bych poděkovat lidem z denního Top Staru a chtěla bych jim pogratulovat ke včerejší velmi úspěšné premiéře, dopadlo to dobře, všechno vypadalo perfektně. Myslím, že i ta hudba nakonec byla dobrá. Gratuluji moc, dopadlo to dobře a doufám, že dnes dopadne dobře i premiéra Top Staru jako takového.

To je k tomu včerejšku. Jinak jsou tady i krajánci na telekonferenci. Se včerejškem jsem byla spokojená, komplet, máte to ve výrobní zprávě. K tomu se vracet nemusíme.

Velmi krátce potom naplánujeme a přesuneme se nahoru.

To, proč jsem vás svolala všechny, je téma uprchlická krize. Ta situace, víte sami dobře, že se během několika měsíců vyvinula do opravdovské krize, ke které je potřeba najít za prvé postoj a za druhé ho nějakým způsobem dodržovat.

Myslím si, že víte, že tady je nastavená ta hierarchie několikrát opakovaná. Myslím si, že byla vždycky zažitá, že redaktoři a reportéři poslouchají příkazů vedoucích vydání. Víte sami dobře, že tady existuje jeden úzus, kterej zní – vedoucí vydání je pánbůh. Pánu bohu se prostě neodmlouvá.

Já bych byla ráda, aby páteční exces, kdy tu proběhla hádka několika redaktorů s editorem, vedoucím vydání, která vyústila v – abych tak řekla – nepřesné vysílání, tak aby se už nikdy neopakovala. V tomhle postoji musím být naprosto tvrdá. Kdo nebude akceptovat vedoucího vydání, tak mu nabízím, nemusí tady pracovat. Je to jediná možná cesta.

Jsme tady všichni zaměstnaní, máme zaměstnavatele, který má nějaký postoj. Jestliže ho akceptuji já, akceptuje ho vedoucí vydání, tak vy prostě poslechnete příkazů vedoucího vydání. Pokud to tak není, tak vlastně neakceptujete fakt, že jste tady zaměstnaní a pak nemá cenu, abyste tady byli zaměstnaní.

Zní to tvrdě, ale víte, že jednou za čas tady nějaké konflikty máme a občas se k tomu musíme vrátit.

Tohleto je hodně vážná situace. V té obecné rovině – dala jsem vám přečíst článek, pod který bych se mohla podepsat. Četli ho všichni? Vědí všichni, o co jde? Myslím si, že je to postoj vedení této televize. Vidím to stejně a já chci, abychom se postavili k té uprchlické krizi tímto způsobem.

Proč k tomu svolávám poradu? Protože je to nějaký vývoj dějin, který patrně bude natolik rozsáhlý, že k němu je potřeba prostě si asi ten postoj vysvětlit.

Protože upřímně řečeno, my jsme tady nezažili ani duhou světovou válku, ani jsme nezažili osmašedesátej, nezažili jsme například velikostí konfliktu podobnej vznik izraelského státu, kde zcela jistě si ty postoje prostě ta veřejnost velmi dlouho hledala.

Teď ta uprchlická krize začíná nabývat rozměrů, kdy je jasný, že nějakej postoj ta společnost, ta média a jednotlivá média asi zaujmou a pokud jde o naši televizi, tak ho chce zaujmout. Takže v té obecné rovině musím říct – bude potřeba to akceptovat.

místopředseda představenstva FTV Prima Holding Luboš Jetmar: Já jsem přišel proto, abych si o tom s vámi taky popovídal. My tady opakujeme slovo uprchlická krize… (nesrozumitelné)…

My jsme se s Jitkou domluvili na tom, že vám dá přečíst ten článek. Podle mého názoru je skvěle napsanej a jednoznačně to tam (…)

Hlas z telekonference: Kdybyste mohl mluvit víc nahlas, tady není slyšet, v telefonu, děkuju.

Luboš Jetmar: … já to zkusím víc nahlas. A jednoznačně to tam popisuje to, že tohle může být začátek konce. My si to možná dneska neuvědomujeme…

Jitka Obzinová: Krajánci, mají ten článek v mailu.

Luboš Jetmar:… neuvědomujeme úplně do důsledků. Ale já si uvědomuju, nebo my si uvědomujeme jednu věc. Že pracujete ve zpravodajství televize, která je poměrně silný vlivový médium a ovlivňujeme většinový názor v týhletý zemi.

Máme tady situaci, pokud se podíváme na průzkumy, tak ten většinový názor zřejmě je nějakej, ale samozřejmě jsou mezi námi lidé, kteří jsou pyšní na to, že mají jiný názor, než je ten většinový. Já ten názor vůbec nikomu neberu, svým založením jsem taky humanista.

Nicméně já nevím, kdo z vás žil v nějaký arabský zemi. Já jo (nesrozumitelné). Pokud vím, Jitka byla v Somálsku, já jsem byl (nesrozumitelné). Když to zažijete na vlastní kůži, tak zjistíte, že vy vlastně můžete mluvit o našich hodnotách, o demokracii a podobných věcech jak dlouho chcete, ale protože tam ten vývoj byl jinej, a ty tisíciletý rodový a kmenový tradice, a jejich postoj k (nesrozumitelné) mužské a ženské pohlaví je úplně jinej. Oni prostě nechápou, co jim říkáme. Buďto to nechtějí pochopit, nebo to nechápou.

A teď mluvím z vlastní zkušenosti a z rozhovorů, které jsme tam měli. Oni hlavně trvají na tom, že jejich hodnoty jsou správný. Nejsou ochotní akceptovat to, že existuje náš (nesrozumitelné).

To, co se děje teď je… v Libyi čeká milión dalších uprchlíků na to, aby je někdo převezl do Evropy. Oni v momentě, kdy tady budou a bude jich tady hodně, tak budou mít tendenci opravdu, opravdu prosazovat svojí pravdu, svoje vidění světa, svoje náboženství, svoje pravidla.

Upřímně řečeno, já nevím, jestli někdo z vás by se chtěl dožít toho – nevím, jak máte velké děti, ale já mám devítiletou holčičku – já bych pak nechtěl za dvacet let, až jí bude třicet, musela chodit v burce a neměla vůbec žádný práva. To opravdu ne.

Já samozřejmě si uvědomuju, že ty uprchlíci, kteří jsou (nesrozumitelné) jsou oběti a měli bychom jim pomáhat. Ale na druhou stranu, to co je v tom článku je taky pravda, že stát neplní svoji funkci a stát je tady od toho, aby hájil svoje hranice a chránil (nesrozumitelné). A to by v téhle chvíli měla dělat Evropská unie a chránit schengen.

Ale my se prostě obáváme toho, že z toho opravdu může být daleko větší problém, než si dneska uvědomujeme. Zatím je jich tady pár set tisíc, možná milión, nevím, ale v momentě, kdy jich tady bude hodně, tak oni opravdu nebudou respektovat naše pravidla.

Víte sami, že pokud pojedete do Saudské Arábie, tak neexistuje, abyste ráno vyšli ven bez toho, abyste měli zahalenou tvář. Tohle oni budou prosazovat tady. Budou chtít, aby my jsme (nesrozumitelné).

To znamená… Já už tady skončím, pojďme do zasedačky a pojďme si o tom ještě povídat. Dostanete samozřejmě všichni prostor k tomu něco říct, ale byl bych velmi rád, kdybychom jako televize si na to udělali názor a potom ten názor respektovali.

Jitka Obzinová: Tak ještě jednou jenom zopakuju, že postoj vedení televize je určující. To jsou pravidla, který prostě by bylo dobrý, abychom si znova oživili. Vedoucí vydání se tímto postojem řídí, redaktoři akceptují nařízení vedoucích vydání, nepromítají své soukromé názory do vysílání, jo? To je to jakoby nejpodstatnější, co jsme chtěli říct. My teď půjdeme ke konkrétní poradě nad konkrétníma věcma…

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

126 komentářů

 1. petrph napsal:

  Nechtěl bych se mýlit..Ale z toho přepisu rozhovoru přímo nevyplývá že by “ vedení FTV Prima nařídilo redaktorům zpravodajství, že tématiku uprchlíků mají prezentovat jako hrozbu, problém a krizi“. Jistěže, paní Obzinová zde vyjadřuje svůj určitý názor.Ale to meritum věci vidím v tomto textu
  „..Já bych byla ráda, aby páteční exces, kdy tu proběhla hádka několika redaktorů s editorem, vedoucím vydání, která vyústila v – abych tak řekla – nepřesné vysílání, tak aby se už nikdy neopakovala. V tomhle postoji musím být naprosto tvrdá. Kdo nebude akceptovat vedoucího vydání, tak mu nabízím, nemusí tady pracovat.“
  O to asi šlo..Nikoliv že něco nařídilo redaktorům, ale pouze se snaží řešit situaci kdy – jak psáno se redaktoři hádají s editorem, vedoucím vysílání o tom co půjde do vysílání. Jenže, tohle tak být musí a toto redaktoři musí respektovat.Od toho tam ten člověk je aby z poměrné šíře redaktory přinesených příspěvků vybíral jen některé do časově omezené lhůty zpravodajství.

  • Ondřej Neumann napsal:

   Vše má nějaký kontext, ne vše se řekne „na plná“ ústa před celou redakcí. Podívejte se prosím i na naši analýzu zpravodajských příspěvků. Je jasné, že v den porady se „něco zlomilo“. Zítra další podrobnosti…

   • Dawe napsal:

    A v čem se to vy „žurnalisti“ rýpete, to je jasné, že vedoucí a majitel určuje co se bude vysílat a jak. Babiš dělá to samé pro svůj prospěch ve všech svých médiích.

    Kdybyste vy chtěl postavit barák a řekl, že ho chcete z cihel a oni by Vám postavili zemljanku, protože na to mají jiný názor, to by jste je hnal.

    Svoboda médií je možná tak u blogerů na internetu, ale není možné aby se televnizní stanice v jednom zpravodajství postavila k uprchlické krizi jako ke krizi a den poté tvrdil nějaký humanitní ňouma, že to není krize, že je všechno skvělé a že se těší až si bude bývalé členy islámského státu zvát na večeři.

    Proberte se vy rádoby novináři a nemelte tu nesmysly.

    • Karel Dopil napsal:

     Dawe jsi uplne mimo. Protoze TV se ridi jistymi pravidly, na jejichz zakalade dosta’la licenci, Pokud ty pravidla porusuje, mela by prijit o licenci, Easy as fuck. Nejake analogie s barakem jsou uplne mimo, stavebnictvi neni licensovane podnikani….

   • Aleš Kofránek napsal:

    Aha, takže vy víte přesně, co by se tam bylo bývalo řeklo, kdyby to bylo jak vy říkáte na plná ústa a odsuzujete tedy redakci Primy především za to, co se tam neřeklo.

   • Jana napsal:

    Souhlasím. Když někomu řeknu, že sice může mít názor jaký chce, ale pak si ponese důsledky s tím, že např.ztratí práci, tak je to jasný nátlak, manipulace… Lidé, kteří jsou vysloveně proti uprchlíkům, tak jednoduše v textu tento nátlak neuvidí. Měnit názor nechtějí, mají ho vyhraněný a extrémní a jakákoliv informace, která by jejich názor mohla rozvrátit je zdrojem nejistoty. Nejistota je věc, která člověka rozežírá za živa, proto podvědomí kontroverzní informace jednoduše do hlavy nepustí.Je psychicky příjemnější vidět svět černobílý. Tedy přistěhovalci jsou špatní, zlý a tečka.. a takové chtějí zpravodajství. Argumentují druhým extrémem, že my co vidíme manipulaci, že jsme „sluníčkáři“ a chceme, aby o uprchlicích informovali jenom pozitivně. To ale vůbec není pravda, naopak bych chtěla, aby se informovalo o pozitivách a negativách. Tak jak to je ve skutečnosti je. Pokud by porada byla taková, udělejte reportáž, aby byla co nejvíce objektivní, tak neřeknu ani slovo. Bohužel co se týče zpravodajství,někteří lidé už i přijmuli, že je TV PRIMA soukromá firma, tedy může zaměstnancům nařizovat jak se mají chovat, co říkat. Asi jsou poslušní rovněž zaměstnanci.Nepochopili, že média díky možnosti manipulace davů mají větší odpovědnost vůči společnosti. Nakonec víme jakou roli sehrála média např. v druhé světové válce, ale i v jiných vyvražďovacích akcích. Objektivitu u médií je nutné hlídat, málokdo si umí představit, že i u nás bychom se mohli vzájemně ubližovat, ale když už se chodí se šibenicemi pro vlastizrádce na demonstrace, hranice se neustále může plížívě posouvat, emoce u lidí neustále bičovat, pak se lidé začnou a bát a bázlivý a nesouhlasící se přidají k agresorům a výsledek bude,že lidé, kteří nesdílejí názor že soukromá televize nemá vysílat nevyvážené zpravodajství, tak mu někde ve větší skupině rozbijí přinejmenším hubu…ovšem pak už to nebude o tom, si jen tak psát jak se mi zlíbí..

  • Jan Merta napsal:

   Pro mě je podstatné k posouzení toho vyjádření, že na té nahrávce se neprobírají nějaké obecné postupy, jak dosáhnout objektivnějšího zpravodajství, což bych čekal v případě, pokud by bylo problémem nepřesné vysílání. Zato je tam jasně vyjádřený postoj, že vedoucím pracovníkům se neodmlouvá, přitom pro objektivní zpravodajství je nutné, aby měli žurnalisté možnost vyjádřit nesouhlas s vedením. Protože i vedoucí pracovníci se mohou mýlit.

   • Timotej napsal:

    Zkusme si představit, že by Robert Břešťan byl Babišovo zaměstnanec, dejme tomu, v oblasti sdělovacích prostředků, a že by za ním přišel a řekl: Milý Andreji, ty to tady sice vlastníš, ale já si v tvym majetku a za tvý prašulky budu dělat, co mě napadne a ty nemáš právo mi něco určovat a případně se na mě zlobánkovat…. Jak by asi tento krátký současný příběh skončil?

    • Robert Břešťan napsal:

     Máte originální představy.

     • bětka.báthory napsal:

      Vy ještě originálnější. Kdy začnete bojovat proti „cenzuře“ v TV Noe a prosazovat, aby do vysílání zařadila porno?

     • Rostislav napsal:

      Měl bych otázku: v čem je ta představa originální? V tom, že byste se stal Babišovým zaměstnancem v nějakém médiu nebo v tom, že byste si pak nemohl psát cokoliv chcete?

     • Hana napsal:

      Pane redaktore, a kdy přinesete pravdivé informace o jiných televizích, kde nám doopravdy lžou? Nejen o migraci, ale i o zneužití dotací ve zdravotnictví pro neatestované lékaře, kdy začnete psát pravdu o kapitační platbě (MZ nedokáže říci jedinou zemi, kde by takto praktické lékaře platili za neodvedenou práci)? Kapitační platba umožňuje i to, že práci vykonává lékař bez registrace kraje (tedy nelegálně, ale nakonec se to nějak zamete..). Kdy budete informovat o skutečných počtech lékařů v ČR a dokážete srovnat s okolními zeměmi?Kdy budete Vy, nezávislí novináři informovat o vytváření dojmu, že lékaři chybí,když sociální systém občana se zdravotním postižením doslova nutí běhat po doktorech a nechat si předepisovat léky..? Kdy napíšete pravdu o krizi ve zdravotnictví a jak to bylo s PR pana Hrabovského pro ČLK, kdy nám tu „eticky“ jezdili černé sanitky s nápisy Náš exodus, Váš exitus? Kdy konečně začnete hlídat i to, co nás, obyčejné občany opravdu tady a teď omezuje na právech zakotvených v Ústavě ČR a Listině práv a svobod? Jaký přesně Vy máte úkol a od koho? Kdy zazní pravda o neziskovkách, o jejich aktivitách, dotacích, platech či mzdách, o jejich hospodaření? O tom, že pobírají peníze z daní nás všech, vytvoří si pro sebe pohodlná, dobře placená místa a na práci si najmou dobrovolníky? A měli to nachystané ještě líp, měli bezplatně využívat lidi z pracáku v rámci veřejných prací? Proč pro lidi bez práce nevznikají firmy, které by řídil přímo stát (MPSV), teď se to funguje tak, nevyšlo by to levněji? Není to snad ani týden, kdy byl zveřejněn případ podnikatelky, která zaměstnávala asi 360 zdravotně znevýhodněných osob tak, že jim sice vyplatila mzdy (platy?) dotované ze státního rozpočtu, ale pak zaměstnance objížděla a část peněz jí zase museli odevzdat..
      Budu ráda za vaši zpětnou vazbu na můj mail.

     • Robert Břešťan napsal:

      Kladete závažné otázky, důležitá témata na našem webu zpracováváme pravidelně ve škále, jak nám to dovolí naše možnosti. Jako občanka tohoto státu se též můžete obrátit na svého poslance a senátora, případně na právníka, pokud se cítíte omezena na svých ústavou zaručených právech.

     • Hana napsal:

      Ještě bych dodala..mýlila se snad TV Prima v tom, že uprchlíci jsou jen novodobý byznys? Jak do nakonec dopadlo s uprchlíky, kteří z Okrouhlíku prchli autobusem do Německa? Nějak jsem nikde nezachytila, jak to nakonec dopadlo. Zachytila jsem jen jakési zprávy o tom, že budou vráceni zpět do ČR, pak jakési vyjednávání ČR s Německem..Můžete prosím podat pravdivou zprávu o tom, jak to dopadlo, kdo to všechno nakonec opravdu zaplatí, a kdo na tom vydělal, komu patří chata na Okrouhlíku, apodob.? Děkuji

  • petr kadlec napsal:

   take se nechci mylit, ale myslim ze se mylite…ja to vidim tak…pani Obzinova rika ze vedeni ma nejaky nazor,ona ze ma stejny a kdo ma jiny nazor nez ona a vedeni tak ho bud musi zmenit ,nebo odejit…coz se mi zda hodne za čarou !!!

  • lubino napsal:

   Dobrý den, naprosto s Vámi souhlasím!
   A k autorovi – ještě k tomu pod titulek uvedete : „Vedení televize Prima nařídilo redaktorům: uprchlíky zobrazovat jako hrozbu a riziko“ umístit fotku Martina Konvičky. Co tento šášula má s touto „kauzou“ společného. Tomu tedy říkám žurnalistika (ostřejší slova si nechám pro sebe) vy hlídači objektivity.

   • Ondřej Neumann napsal:

    Při pozornějším čtení zjistíte, že po zmiňované poradě se Martin Konvička (a další lidé podobných názorů a smýšlení o uprchlících) začali ve vysílání Primy objevovat mnohem častěji.

    • Bohumil napsal:

     Aha. Vždycky mne pobaví když morální arbitr hájí prasarnu 🙂

 2. Karel Borovan napsal:

  Nebyl by odkaz i na ten klíčovej článek na který je neustále v nahrávce odkazováno? Dobrá práce. Díky.

  • Ondřej Neumann napsal:

   Pracujeme na tom. Nejpozději zítra ráno.

   • Jan Votruba napsal:

    Ten článek se nedaří připravit? Nebo ho nevidím? Případně díky.

 3. T. napsal:

  No a kde je ta nahravka?
  Najak nemuzu najit odkaz… 🙁

  • Ondřej Neumann napsal:

   Je tam. Těsně před doslovným přepisem nahrávky.

 4. Jiří Čížek napsal:

  Dělá se z toho aféra a přitom je to pouze vnitřní porada TV Prima, navíc – nic až tak závadného tam nevidím. Obzinová tvrdí, že je potřeba zaujmout jednotný postoj a zaměstnanec má plnit zadání zaměstnavatele, Jetmar pak velmi dobře vysvětluje, proč TV Prima právě takový postoj zaujala.

  • Jiri Cihlar napsal:

   Televizní vysílac by si mêl uvêdomit v jaké lize chce hrát a podle toho mít závazny program pokud se jako sef Televize rozhodnu mít v programu zpravy tak aby mne divak bral vazne, musim splnit urcita kriteria. K tomu musim byt jako vysilac nutne objektivni. Protoze jinak budu muset dokola vysilat Top Star. Tam neobjektivita nevadi. Hrát v NHL ma sve pravidla.

  • Jana M. napsal:

   Novinář není zaměstnanec jako každý jiný. Novináři nemá nikdo právo říkat jaký postoj má zaujmout.

   • bětka.báthory napsal:

    Takže když novinář Katolických novin trvá na tom, aby mu otiskly detailní rozbor pracovních metod Dolly Buster, musí mu na to šéfredaktor kývnout???

   • Jaroslav napsal:

    Milá pani Jano, a keďže novinár je LEN novinár, tak by bolo najlepšie, keby do budúcna miesto vyjadrovania svojho názoru proste len objavoval a prinášal ľuďom fakty.
    Pretože všetko v tejto spoločnosti sa začalo mrviť od okamihu, keď novinári s mocou, ktorú im dávajú masmédiá, sa rozhodli, že oni budú určovať, čo si majú občania myslieť, miesto aby prinášali pravdivé a vyvážené spravodajstvo tak, že dajú priestor všetkým stranám rovnako obhájiť svoj postoj a popísať svoje skúsenosti.
    Keby novinári nechali na občanov, aby si vytvárali vlastný názor z vyváženého spravodajstva, tak by spoločnosť mala šancu vyvíjať sa lepšie a v prospech obyčajných ľudí (pod pojmom „obyčajní ľudia“ rozumej tie miliardy, ktoré nevlastnia miliardy).

   • Jiří Němeček napsal:

    Ovšem pokud za novináře počítáte absolventa fakulty žurnalistiky.Nemám ovšem v tomto kontextu prehled,kolik novinarskych samouků verzus novinářů je ve zpravodajstvi Primy

 5. Michal Svoboda napsal:

  Opravte si web,pořád to píše chybu 503

  • Ondřej Neumann napsal:

   Web je přetížen. Řešíme, ale nejde to ze dne na den. Díky za pochopení.

 6. Misa napsal:

  Naprosty souhlas se vsim na nahravce. Prumerne vzdelany clovek vi, ze je to pravda.

  • J napsal:

   Průměrně vzdělaný člověk hlavně ví, že chce vždycky dostat objektivní informace. Nehledě na to, jestli to podporuje nebo podkopává jeho názor.

 7. Michal Svoboda napsal:

  Z vaší nahrávky jsem nepochopil,kde je předmětná neobjektivita?Pokud místopředseda Jetmar prohlásí,že pro svoji dceru nechce budoucnost v burce,tak ho naprosto chápu,protože sám mám dvě dcery.Jestli má na – základě svých zkušeností -zásadní informace o chování muslimské komunity v Africe,která by mohla zásadním způsobem ovlivnit existenci evropských hodnot,tak by je neměl objektivně skrývat.Pokud v Africe fakticky byl a viděl v jejich chování a zvycích hrozbu,je jeho žurnalistickou povinností o tom informovat-v opačném případě bych měl obavu,aby hlídací pes,nebyl médium soudruha Zelenky.

  • petr kadlec napsal:

   ano pan Jetmar muze mit nazor jaky chce(a je jedno jestli ten nazor je ok nebo neni ok) to mu nikdo nebere…ale nemuze nikoho nutit aby s jeho nazorem souhlasil a aby kvuli jeho nazor musel menit ten svuj nazor(at uz je ok nebo ne)…jestlize pan Jetmar ma problem s burkou na hlave dcery, je to jeho problem…a jestlize si nekdo jiny nemysli ze jeho dcera bude muset nosit burku, je to take jeho problem…tezko nekomu prikazovat aby se bal neceho, ceho se neboji a naopak…

   • Michal Svoboda napsal:

    Pokud bych měl použít vaše slova,tak se to dá použít opačně.Žurnalista také nemá nutit ostatní-nota bene nadřízené,aby souhlasili s jeho názorem,ať už je ok,nebo ne.Takže v čem byl vlastně ten konkrétní předchozí spor mezi vedoucím editorem a ostatními zaměstnanci?Že se vedoucímu nařídí zprávy,které souzní s vítacím názorem,ať už je ok,nebo ne a Jetmar,nechť si své zážitky z Afriky nechá pro sebe(ačkoli musí dodržovat zákon podávat informace pravdivé) a nevnucuje je do vysílání?Pak je celá nahrávka jen vytržená z kontextu,aby opět došlo k cílené manipulaci s veřejným míněním,nebo máte možnost mi to vysvětlit.

 8. František Kostlán napsal:

  Díky za články o Primě. Je dobře, že píšete o selhání médií, myslím, že momentálně není nic potřebnějšího. Jitka Obzinová je pozoruhodný chameleon:
  Září 2009,
  Jitka Obzinová: Nejsem samovládce
  https://www.novinky.cz/zena/styl/178316-jitka-obzinova-nejsem-samovladce.html

 9. Leonard napsal:

  Není mi jasné, co by se mělo poradě zachycené na záznamu vytýkat. Hosp.noviny ji prezentují jako hrozbu, či jakýsi ‚karabáč‘ nad hlavami redaktorů, ale přál bych redakci HN zažít poradu v renom. Boston Globe.
  Obzinová zde jasně a srozumitelně redakci vysvětlila linii TV Prima (s odkazem na pro nás neviditelný článek, který je ve smyslu hodnocení porady nedůležitý) a každý z redaktorů dostal jasnou informaci o postoji vedení k aktuální a – svým způsobem – nejdůležitější otázce naší současné společnosti.
  Následně se může jednotlivý člen redakce zcela svobodně rozhodnout, zda mu vyznačený směr konvenuje či nikoliv a podle svého uvážení na dalším vysílání participovat nebo se s redakcí rozejít. Vlastník soukromého média má jistě nezpochybnitelnou pravomoc linii svého vlastního určovat.
  Mnohem závažnější se mi zdá linie jednostranného pohledu zavedené ve veřejnoprávních médiích. Tam by se z podstaty těchto měla dodržovat přísná linie nestrannosti, to však HN nekomentují.

 10. CriticalThinking napsal:

  Celkova populacia EU: 508 milionov
  Celkova populacia Blizkeho Vychodu: 205 milionov
  Utecenci v EU priblizne 1-2 miliony (?)

  Uz to vidim ako 2 miliony utecencov „donutia“ vyse 500 milionov Europanov prejst na Islam a nosit Abaye a Hijaby. Naozajstna utecenecka hrozba.

  P.S. Mili redaktori Primy, fakt to nema cenu, aby ste tam boli zamestnani 🙂

  • Ereinion napsal:

   Problém je v tom, že na Západě dochází k takové migraci už cca 50 let…tak si to spočítejte. Islamizace je fakt, který lze dokázat číselně. Proto je ve Francii nejčastějším jménem pro chlapce Mohammed…nevím, jestli to tak není už i dospělých

   • CriticalThinking napsal:

    Najblizsia zmienka mena Mohamed je na 35 mieste, nemusis sa obavat zatial 🙂

    btw. ja zijem na Zapade, s moslimami podnikam (100+ klientov), a este sa ma nikto neskusal prekonvertovat na Islam. Btw bol by si sokovany kolko Arabskych zien prestane nosit Abaye ked sa prestahuje na Zapad.. priblizne 95% (to neznamena samozrejme ze chodia uplne odhalene, len vyznavaju takzvanu ‚modest fashion‘. Tak isto drviva vacsina zien soferuje.. Skor su oni ovplyvneni zapadnou kulturou (co je samozrejme a normalne) tak isto ako typicky Eastern European na zapade velmi rychlo zisti ze vacsina vyspeleho sveta pohrda islamofobiou, rasizmom a homofobiou.

    Zdroj tu: http://www.behindthename.com/top/lists/france/2010

  • jožo napsal:

   …zrejme absoivent diskriminovanej matematiky bagatelizuje hrozbu príchodiacu s votrelcami, ktorí sa množia takmer geometrickým rádom, vaše samaritánske pohnútky máte možnosť napĺňať v štartovacej zemi tých spasiteľov európy … myslíte a vravíte ako hovorca Vašáriovej ….

  • CriticalThinkingWithFacts napsal:

   drobatko vam v tech milionech vypadlo procento jiz vericich muslimu v te evropske populaci. A jejda, jste na cca 4:1 nemuslim:muslim. A v tom tech pristi rok 5 milionu (1%) kteri „nejsou domestikovani“ dokaze udelat solidni bordel, jak je jasne patrne na poctu mladych muslimu odchazejicich dobrovolne do bojobych zon po zblbnuti hlavy. Btw, v tomhle svetle budeme jednou se slzou v oku vzpominat na 17ti lete nacky a fetacky.

  • Mirek napsal:

   Zapomněl jste na x milionů idiotů v EU kteri podporuji 205 mil.imigrantů

 11. Jako obvykle napsal:

  U soukromeho media jakym je Prima lze nazorove zabarveni ocekavat. To je ale nepripustne u verejnopravniho media. A presto jsme denne svedky reportazi, ktere maji do objektovity daleko – at uz jde o migranty, nebo nedavne rakouske volby. A RTV zustava v klidu,

 12. Leonard napsal:

  V HN se také cituje výsledek monitoringu TV prima :
  V případě televize Prima RRTV píše: “Vysílání ve svém celku příliš nedbalo na perspektivu samotných uprchlíků a vykreslovalo je spíše jako zdroj problémů pro Evropany. Takto výrazně eurocentrický pohled může implicitně 44 posilovat odmítavé (protiuprchlické) postoje české veřejnosti.” S tím, že ale rada nedošla k závěru, že by “takový přístup sám o sobě zakládal porušení některého z ustanovení zákona o vysílání.”
  Máme tedy tomu rozumět tak, že RRTV naopak postrádá nevyvážený a jednostranný pohled na celou krizi z pohledu nelegálních migrantů? Je to jistě velmi nečekaný postoj, který ještě (sic!) nemá oporu v zákoně.

 13. Karel Výletník napsal:

  Souhlasím s postojem TV Prima.

 14. Vlastenci budou hájit TV Prima a krom toho budou poslouchat Svobodné rádio: http://www.svobodne-radio.cz nebo Českou nezávislou televizi: http://ubunturadio.cz/ Připadně slovenskou televizi IN TV: http://www.intv.sk/live jo a važená redakce když už chcete pustit do světa nějaký záznam tak ho laskavě aspoň zesilte!!!

 15. Lucie Kovářová napsal:

  Jako soukromá televize si může dělat co chce.

  Vadilo by mi asi, kdyby šířili lži a demagogii, ale opravdu se dokážu ztotožnit s obavou, že v islámu je to pro ženy horší než tady, že jak jich tu bude víc, tak budou chtít ohledy na svoje vidění světa a měli bychom to vědět předem, abychom se podle toho i rozhodovali.

  Chtějí jen šířit názory jiné části populace, a ta část tu taky je.

  Vlastně jim za jejich odvahu tleskám.

  • Lenka Benešová napsal:

   Ehm. Muslimů je u nás cca 20 tisíc, to je cca 0,2 %. Za chvíli tu bude víc různých xenofobních uskupení, „zpravodajských“ plátků a televizí, než muslimů. BTW, kolik jich asi tak bude potřeba, aby se naplnila Vaše obava? 1%? Fakt Vám to nezní směšně?

   • Karel napsal:

    V sousedních západních zemích to taky začínalo zlehounka. Nejdřív tisíce muslimů, pak desetitisíce, pak statisíce a dneska jich tam mají v každé zemi několik milionů. Jejich kriminalita a sociální zatížení hostitelských zemí je obrovské. O integraci se skoro nedá ani mluvit. Už v roce 2010 i Merkelová přiznala, že se integrace nepovedla. To samé přiznali i jinde. Nejhorší na tom je to, že ti první vytvoří předmostí (základnu) a za nimi se pak stěhují všichni jejich příbuzní, známí atd. V každé zemi kam se muslimové nasáčkovali, časem přečíslili domorodce a prosadili svou dominanci t.j. vyvřaždili jinověrce. Chcete důkaz? Např. Jordánsko, Sýrie, půlka Afánistánu atd. byli křesťanské. Než se tam narojili muslimští přistěhovalci. A jak dopadli? To samé v řadě afrických zemích, kde vyvražďují křesťtany dodnes. Navíc je u muslimů obrovská porodnost. V roce 2010 jich bylo něco přes 40milionů v celé Evropě. V roce 2050 se očekává přes 70milionů muslimů v Evropě. Pořád Vám to nedochází? Stačí jim jen počkat. Evropa pak zhnědne a zčerná sama. Islám pak převezme vedení.

  • Právní stát napsal:

   Nemůže. Prima podniká v ČR, kde musí dodržovat Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, který ukládá v § 31, odst. 2) televizím informovat objektivně a vyváženě („Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.“)

   To znamená, že pokud majitel Primy, nebo vedoucí zpravodajství, tedy „Pámbů“(J.Obzinová), nutí své zaměstnance vykreslovat uprchlíky podle ženevských konvencí jako teroristy, tak porušuje zákon, a za to mu náleží trest.

   Chápete to?

   • Timotej napsal:

    To se týká jen Primy, nebo i jiných sdělovacích prostředků?

    • Právní stát napsal:

     Nikoliv, Zákon o ROZHLASOVÉM a TELEVIZNÍM vysílání se samozřejmě týká pouze Primy a Parlamentních listů.

   • Ereinion napsal:

    Pokud chcete, aby televize popírali existenci teroristů mezi „uprchlíky“, tak se určitě o nějakém vyváženém informování nedá vést řeč…

    • Právní stát napsal:

     To co tvrdí ISIS je těžko možné brát zcela vážně.

    • Yaqub napsal:

     Kde kdo napsal, že něco takového chce???

   • Rostislav napsal:

    Z té nahrávky rozhodně neplyne, že by „majitel Primy, nebo vedoucí zpravodajství, tedy “Pámbů”(J.Obzinová), nutí své zaměstnance vykreslovat uprchlíky podle ženevských konvencí jako teroristy“ – to jednoduše lžete.

    • Právní stát napsal:

     Ono to vyplývá především z toho co Prima vysílá.

   • Aleš Kofránek napsal:

    Vyskakoval byste také takto jako čertík z krabičky, kdyby na té debatě místo toho zaznělo něco jako „nebudeme podporovat uvádění informací o kriminalitě migrantů a o problémech s jejich integrací, abychom nepodporovali radikalizaci společnosti“?

   • Karel Buben napsal:

    Především ti „uprchlíci“ dorazivší do Německa už podle ženevské konvence ani nemají nárok na azyl, ale to jen odbočka.

    Podstatné je, že vámi podsouvané nucení záznam nedokazuje. A zarážející je, že extrémní opak v podání ČT vás nechává klidným.

 16. Franta napsal:

  Zase sluníčkoví aktivisté z Hlídacího psa org. zveřejnili poradu z TV Primy, která vyznívá úplně jinak než to tlumočí oni. Hlídací psi lžou jak Rudé Právo tisklo, a ani poledne nedrží.

 17. Mem napsal:

  „(při přepisu byl zachován hovorový ráz jazyka, pozn. red.)
  Hlas redaktorky: Mně by to docela zajímalo.“

  Fascinující, jak HlídacíPes ze záznamu hovoru pozná i hrubku mě/mně. 😉

 18. Jiří Kalvach napsal:

  Ono je jedno, zda-li vedení TV Prima nařídí nebo doporučí. V tomto případě ovšem udělalo vedení dobře, protože nařídilo publikova realitu a syrovou pravdu. Kdo v tom něco hledá, něco nenormálního, tak by si měl ujasnit, jak vypadá dnes Evropa a Blízký východ, nebo východní Afrika. Je vidět, jak stále někteří naivkové vidí i vypalování křesťanských kostelů, vraždění křesťanů zfanatizovanými fordami primitivů v islámských zemích jako přirozený vývoj. Vývoj kam, to asi nechápou. Patrně se těší na vládu práva Šárija a nahrazení Bible (nebo ničeho) Koránem. Prozření, pokud přijde, bude pozdní. Životy milionům evropanů to nevrátí. Kdo nevěří této vizi, ten bude nejspíš mezi těmi prvními oběťmi. Protože surovost, cynismus, bezohlednost a fašistické názory na jiné lidi, to bude mít vždy navrch nad dobrotou a láskou. Kdo zná odvrácenou tvář islámu? Ten, kdo četl Korán, ten kdo sleduje barbarství denního života v islámslých zemích, kde platí jen zákon lži, zrady, utlačování a nenávisti. Nevěří snad někdo? Hlupáků se neptám.

  • Václav napsal:

   Dobrý den,chtěl jsem napsat něco v podobném duchu, ale lépe bych to nenapsal. 100% se s Vámi ztotožňuji. Protože televizi téměř nesleduji, tak se k vysílání TV Prima nemohu vyjádřit. Ale pokud to vezmu obecně, tak slovo vyváženost může být v rozporu s objektivitou. Migrační krize s sebou přináší téměř samá rizika – pozitivní přínosy nevidím téměř žádné. Proto i pravdivé zpravodajství musí tato rizika uvést a dokonce bych řekl i neustále opakovat, připomínat. Takže tam, kde převažují negativa lze jen těžko požadovat vyváženost v tom, aby se ve stejném podílu i zmínily kladné stránky této migrace. Prostě tam, kde objektivně nic kladného není, nelze ani nic takového ve zpravodajství
   požadovat. Možná jsem ale nepochopil význam slova „vyváženost“. Já ve všech zprávách požaduji objektivitu a pravdu. Pokud ji dostanu, tak je mi jedno, zda to bylo vyvážené. Přeji pěkný den.

 19. Právní stát napsal:

  Prima tedy vysílá striktně názorovou publicistiku, ale vydává ji za objektivní zpravodajství, aby nepřišla o licenci. Dobrý úlovek!

 20. M. napsal:

  Jedná se o soukromou televizi, tudíž mě nic takového nepřekvapuje. Ono ‚nevěř všemu, co vidíš v televizi‘ se neříká pro nic za nic. Problémem je společnost, která se nechá snadno zmanipulovat bohužel.

 21. Pan Košťál napsal:

  Milé psisko, nenech se odradit od skvělé práce, kterou odvádíš.

 22. Novák napsal:

  Je dobře, že se na Primě objevují názory, ztotožňující se s míněním velké většiny národa. Pokud vy, kteří chcete
  těm ubohým,mladým, dobře oblečeným, mobilní technikou vybaveným, chlapcům pomoci, zkuste se s nimi pobavit o tom, proč se o svou svobodu nesnaží bojovat tam, odkud
  odešli. Dobrovolníci, jděte jim příkladem, otočte směr jejich cesty, za jejich vlast jim pomozte bojovat, kde
  je třeba. My tu zatím budeme sbírat plastová víčka, aby bylo na operace pro malé děti, důchodcům nepřidáme, mají dost, pošleme to Erdoganovi, ten si s tím poradí.

  • Timotej napsal:

   Novák: moje řeč! Když mám chvíli a mohu sledovat naše televize, je zcela evidentní, že Prima v současné době hraje prim a její zpravodajství se nejvíce blíží objektivitě a nejvíce koresponduje s názorovou hladinou, rozšířenou ve společnosti…

  • petr kadlec napsal:

   mayskim ze jste spatne pochopil o co v tomto pripade jde…tady nejde o to jestli jsou utecenci hodni nebo zly…nejde ani o to jestli sbirat vicka je super nebo kravina a nejde ani o to co si mysli vetsina populace(vetsina nemusi mit vzdy pravdu a naopak ani mensina)…jde o to ze vedeni rika zamestnancu svoje videni sveta a jestlize oni maji jine tak ho bud maji zmenit nebo odejit…

   • Kamil Patka napsal:

    Jako zaměstnanec musím respektovat příkazy vedení, pokud tomu tak není, budu nahrazen takovým, který plní příkazy vedení. Osobně bych nezaměstnával dlouho člověka, kterému dám příkaz a on udělá pravý opak. Je jedno, jestli je zaměstnancem novinář, nebo zametač, pořád je dána hierarchie, a o tom to je.
    Jinak souhlas, článek PSA je překroucený v kontextu, z titulky článku vyznívá zcela něco jiného, jak ze samotné debaty. Pan Břečťan a jeho novinařina+)))

 23. Čtenářka napsal:

  Tak jsem čekala nějaké terno, ale žádné se nekonalo. Tohle je vycucané nic z prstu. Vše co tam řekli bylo rozumné a slušné. Břečťanovi vadí, že mluvili na o uprchlících jako o problému a o krizi? A co jiného to prosím je?

  • Robert Břešťan napsal:

   Porozumění textu není tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát, že?

   • bětka.báthory napsal:

    Kdo jiný by to měl vědět než právě vy?

    • Robert Břešťan napsal:

     Moudrá odpověď. Děkuji. Zkusím se zamyslet.

 24. Alexandr Castro napsal:

  Mně tedy zrovna vy nepřipadáte jako nezávislá nezisková organizace. Píšete zcela zaujaě za bůchví čí peníze, tendečně a štvavě. Už vás nikdy číst nebudu.

 25. Dušan napsal:

  Je otázkou, v čem dalším je redakce zástupcem majitele úkolována. Jestli jde o exces, nebo pravidelnou záležitost. Blíží se krajské a senátní volby. Nedostali novináři také rozkazem jakou linii mají držet? A ve světle těchto informací již chápu proč Prima informovala o iráckých křesťanech jak informovala. A už také chápu proč chodí Zeman raději do Partie než do Otázek… .

 26. Ereinion napsal:

  Samozřejmě, že se ideopolicii nelíbí reálnější pohled na migranty. Oslavných příspěvků je všude plno, tak aspoň Prima to v tom mainstreamu trochu vyvažuje. Jinak věta “Ve vysílání programů ČT1 a ČT24 nebyl identifikován žádný moment, který by bylo možné vyhodnotit jako porušení zásad objektivity a vyváženosti.” považuji za velmi dobrý vtip 🙂 Asi jako kdyby ÚV KSČ vyhodnocovalo objektivitu Rudého Práva…

 27. Aleš Kofránek napsal:

  Na této věci je smutné jediné: Vsadím se o co chcete, že kdyby stejná debata na Primě proběhla obráceně, tj. nebudeme šířit názory proti migrantům, tak bychom tu takové rozohněné články rozhodně nečetli.

 28. Mamusha napsal:

  A kdo hlídá hlídacího psa?

  • Ondřej Neumann napsal:

   Může každý, kdo má zájem. Ptejte se. Mlčet jako TV Prima nebudeme 🙂

   • Bohumil napsal:

    Budete to odbyvat slovy „porozumění textu není tak samozřejmé, že“, jako kolega Břečťan? 🙂 Tak to je pokrok

   • Petr napsal:

    Nechci být otravný, ale koho se má ptát? Otázka zněla, kdo hlídá hlídacího psa. Odpověď měla znít nikdo, protože internetové servery nikdo nekontroluje. Nemáte nad sebou žádný dohližitelský orgán, jako třeba TV a rádia.

 29. Mamusha napsal:

  A zveřejníte záznam i z vaší porady?

  • Ondřej Neumann napsal:

   Audia jsme zatím nepořizovali. Ale klidně se stavte.

   • Mamusha napsal:

    No jasně, to se přeci dělá tajně. Pro případ, že se to bude v budoucnu hodit.

 30. Arnošt Zamovnik napsal:

  Tož to teda nevím. Já v tom žádnou manipulaci nevidím. Prostě si vyjasnili názor na nějakou událost. Což v tomto případě znamená, že nemusí lakovat na růžovo. Jak to dělá sluníčková aktivistická ČT za peníze které jí nikdo dobrovolně nedal.

  • Dušan napsal:

   Nevidíte, protože televize říká co chcete aby říkala. Ale to není nezávislá žurnalistika. Zkusme to otočit. Na té nahrávce bude, že si majitel televize přeje aby o uprchlících bylo referováno pouze kladně, jsou přínosem atd. Vadilo by vám to?

   • Ereinion napsal:

    Jde o to, že objektivně u nich žádný přínos (ať už ekonomický, bezpečnostní či kulturní) pro evropské státy není…takže je samo o sobě velmi obtížné vytvářet pozitivní obraz, přesto se o to téměř celý mainstream pokouší, ale moc jim to nejde…

   • Petr napsal:

    Někteří redaktoři by protestovali proti příkazu informovat o migrantech jen pozitivně. Zase by to někdo vynesl, ale žádný humbuk by kvůli takovému přikazu na poradě Primy nevznikl, protože informovat o migrantech jen pozitivně je OK, nic pobuřujícího.
    :-))))

   • Karel Buben napsal:

    Tento stav je zcela normální: FOX informuje pro Republikány, CNN pro Demokraty, Aktualně a iHned progresivisticky, Haló Noviny prokomunisticky, Echo24 protibabišovsky, Zahrádkář pro zahrádkáře atd.

    Normální to není pouze u ČT, která téhož stavu dosáhla vyštváním pravicových redaktorů.

    Prostě si tu „nezávislou“ žurnalistiku musíte posunout na úroveň celého média, jednotlivý redaktor se musí přizpůsobit celé redakci.

 31. Pavel napsal:

  Dostali jsme okénko do světa, kde se ovládají masy a vytváří většinové názory na poradách televizí. Proti tomu jsou uprchlíci jako takoví daleko menší průser.
  Vás to neděsí? Kdo jebe asi šéfy těchto televizí a řídí české mraveniště? Ta masa lidí má volební právo!..jak to proboha můžete ospravedlnovat svým totožným většinovým názorem jako má Prima, příště můžete mít názor jiný. Zpravodajství není přece žádná propaganda ani marketingový nástroj. Je to nemorální, všichni se cítíte jako inteligentní svébytné bytosti, ale jako společnost jsme jenom hmota, kterou dokáže řídit kdejaký blbeček…tahle marketingová totalita je úplně děsivá, tá rétorika těch lidí je příšerná a fakt se to děje a nikoho to ani nevzruší? Jak vypadala porada ve třetím patře? a ve čtvrtém?

  • Dušan napsal:

   Také mě děsí více reakce lidí než počínání Primy. Některým nevadí že majitel televize nařizuje novinářům jak mají k problému přistupovat. Pak je ale otázkou, v kolika dalších kauzách nařídil majitel redaktorům jak o události referovat!

  • Karel Buben napsal:

   Chápete, že vedle objektivního zpravodajství je pořád ještě obrovský prostor pro zastávání nějaké postoje?

   Vy nevidíte, že ČT zastává přesně opačný postoj než Prima? A proč vám to vadí u jednoho a druhého ne? Protože jednota toho druhého vznikla dlouholetým vyhazováním a přijímáním stejně souznících lidí, kdežto v tom prvním se o totéž snaží vedení ve zrychlené formě?

   Ano, pár lidí to hodnotí „říkají totéž co já, je to PROTO v pořádku“. Ale vy zcela zjevně děláte totéž. Nepřipouštíte si realitu, že jednoduše budou existovat vedle sebe subjekty jako AktualneCZ a PravyProstorCZ, jež sice nelžou, ale popisují stejnou realitu optikou své ideologie. Přitom to je naprosto normální jev a buďme rádi, že vyváženost vzniká přirozeně (CNN vs FOX, Nova vs Prima) a spíše se snažme, aby do toho nebyly zatahovány veřejné peníze (propagace progresivismu na ČT).

 32. t117 napsal:

  Je to porad dokola a ne tech komentech je to videt:
  – vzdyt rikaji pravdu!
  – jsou objektivni, protoze rikaji, co si mysli vetsina
  – kdyby to bylo naopak, tak by to bylo v poradku?!
  – a co ostatni media, zejmena verejnopravni, ty jsou snad objektivni?!
  – je soukroma, muze si delat, co chce
  – na tom zaznamu neni slyset zadne konkretni prikazy ke lzi
  – a vas plati kdo?

  – porad a porad dokola tytez argumentacni fauly a postoj, ze co podporuje muj pohled na vec, je vzdy spravne (at uz vyuziva jakychkoliv prostredku) a co je proti nemu je vzdy spatne…
  nejde o relitu, fakta, principy, zasady – ale ciste jen o vlastni prospech (zde fromou podpory vlastniho nazoru)

  Lidi jsou nepoucitelni, hledaji si nepritele, nekoho na koho muzou vsehnco spatne hodit a strasne rvou, kdyz se jim zpochybnujou jejich berlicky…

 33. Patrick napsal:

  😀 Prima, snad jako jediná není na uzdě eurounijního velkého bratra, což je snad dobře. Nebo, co tím chcete říci? Že je to snad špatně? ČT s ostatními jedou jako za bolševika. Kdo není s námi je proti nám, a proto musí z kola ven. Kde je svoboda? Volba výběru? Za chvilku zakáží i zbraně na osobní obranu a budem v hajzlu, jak Baťa s dřevákama. Teroristi si totiž zbraně kupují asi legálně :D. Si už začínám připadat, že jsme v Kocourkově. 😀

  • Pavel napsal:

   Smutné je,ze většina lidí si ani nevšimla,ze článek neni o uprchlicich.Vetsi strach nez, ze moje děti budou nosit burku,mam z toho,ze skončí jako chovné stádo,kterému bude nazor implementován a zbylé ovce tomu budou ještě tleskat.Ze se stane kriklounem bez vlastního nazoru..to fakt není dobře!vnimejte to minimalne jako dva problémy. 1)Arabaci nám přišli prznit ženy 2) návrat k řízení společnosti. To není prdel,tyhle věci fungují. Přece to musí každého člověka zajímat,jak s ním manipulují.Pracuju v IT a většina lidí si ani nedokáže představit,jake techniky jsou na lidech dnes aplikovány a bezne v USA dnes funguji,ze existují živé weby,ktere se Vam přizpůsobí,ze se vzhled eshopu mění na základě algoritmu několikrát do minuty tak, aby prodal to,co je logistický nejvýhodnější,predikce Vašich potřeb a další šeredne věci, za ktere se platí miliony dolarů a fungují. Asi byste neverili,ze to čeho je ve skladech aktuálně nejvíce,se vám objeví na stránce o pár centimetrů více vlevo,protoze tam nejčastěji jezdíte myší nebo,že na moři už pro Vás pluje náklad,ktery jste si ani nekoupili,ale robot,ktery sleduje Vase chování na internetu,predpovedel,ze to asi uděláte.
   Snažím se říct,ze je hrozně snadné zmanipulovat masu, máme tolik špatných zkušeností z minula.kolik lidí večer sedí u Tv? To je ohromná moc.Vyserte se teď na uprchlíky..to jsou malé věci

 34. Zajímalo by mě, zda je pořízení a zveřejnění této nahrávky v souladu se zákonem.

  • Ondřej Neumann napsal:

   Konzultovali jsme s právníkem. Veřejný zájem je v tomto případě podle nás zřejmý.

   • Petr napsal:

    Veřejným zájmem se šermuje, když se to hodí. Bylo ve veřejném zájmu, když vypluly na povrch závažné okolnosti zveřejněním Sobotkových emailů?

   • O tom dost pochybuji. Co je veřejným zájmem v případě soukromé společnosti, která v ničem prokazatelně nelhala, nikoho neokradla, ani nezabila?

    • Karel Buben napsal:

     Sdílím k imigraci stejný postoj jako Prima, ale myslím, že je veřejným zájmem, aby diváci o tomto transparentně věděli.

     Naopak mi chybí totéž u ČT, která zcela zjevně zastává postoj přesně opačný. Když pominu, že na rozdíl od soukromého subjektu na to nemá právo, mělo by to být alespoň transparentně deklarováno.

     Když nic jiného, tak až u nás snad dojde jednou k čemusi jako v Polsku, tedy snahu vyrušit hlásání ideologie progresivismu z „veřejnoprávní“ televize, aby se buď stejná chyba neopakovala jen výměnou ideologie za jinou nebo alespoň mohlo být transparentně formulováno jiné zadání na základě výsledku demokratických voleb. Tedy by si tu ideologii nevybíral sám redaktor nýbrž třeba vítězná strana voleb, o což se bohužel snaží v Polsku namísto čistšího řešení.

 35. Sho napsal:

  V doby kdy p. Obzinová začínala v CT zpravodajství jsem si říkal, ta ženská má koule, jak vidno má je stále, ale tyhle jsou natvrdle :(. Přitom toto téma by při zachování objektivity bylo mediálním trhákem a bestseller, jenže by to chtělo finanční a lidské zdroje – vrátit se v čase + zmapovat Evropu + postižené oblasti. Bohužel jak je vidno zdroje nejsou (jen občas někde se objeví názor). Prima promrhala svou šanci a cejch, že jen majitel všemu rozumí ji u mně poslal do zpravodajské žumpy kam už měla notně nakročeno. Jsem zvědav na SVE stanovisko.

 36. Petr Homoláč napsal:

  Skvělá práce Hlídacího psa.

  • Karel Buben napsal:

   Nechci HP shazovat, ale co na tomhle odvedli skvělého?

   Dostali nahrávku z porady, kterou pořídil nějaký uražený redaktor a podrazil tak svého zaměstnavatele. Já musel v práci mnohokrát dělat na čemsi, na čehož realizaci jsem měl diametrálně odlišný názor než nadřízený nebo zákazník, ale mstít se mě nikdy nenapadlo. Jak zaznělo v přepisu, když se mi to nelíbí, mohu dělat něco jiného. A zakázku jsem kvůli tomu párkrát skutečně i odmítl. Za mne svobodný člověk vs mstící se ubožák.

   Tu nahrávku zveřejnili a pak si vyžádali reakci RRTV, které se ovšem hodila, takže docela ochotně spolupracovala.

   Takže HP udělal co měl, paradoxně sám to obarvil svým subjektivním (=neobjektivním) postojem (no spíše to takto zneužili progresivistická média), ale žádnou zvláštní přidanou hodnotu v tom nevidím.

 37. Lefty napsal:

  Pravda na interní poradě vám vadí ale veřejně hlásaná lež vás nevzrušuje…https://www.youtube.com/watch?v=_ZsBa4mVafY

 38. Petr napsal:

  Co to je „Váš komentář čeká na schválení administrátorem?“ Nejste hlídací pes až moc? Nebo se něčeho bojíte?

  • Ondřej Neumann napsal:

   Na vysvětlenou: Zveřejňujeme pouze slušné a relevantní názory. Všechny procházejí editací.

 39. martin napsal:

  Vsichni ti kdo sou pro uprchliky by si je mely vzit domu a starat se o ne . Nechci aby je stat dotoval z nasich dani kdys vetsina je proti uprchlikum. Fandim televizi Prima

  • Yaqub napsal:

   To je klasická demagogie.
   1.) Článek je o tom, že Prima vybírá a ohýbá zprávy tak, aby vyzněly proti uprchlíkům. To je v rozporu s jejím závazkem, který podmiňuje zízkání licence. Tedy to co píšete je trochu mimo.
   2.) Právě škatulky jsou potíží dnešní společnosti. Vám záleží primárně na tom, jestli je autor výroku pro, nebo proti (čímž ignorujete fakt, že jen máloco nasvětě má volbu buď-nebo). Škatulka vám pak rozhoduje, zda je výrok pravdivý, či ne. Zamyslete se, zda se touto cestou opravdu doberete pravdy.
   3.) Proč píšu o demagogii. Uvedu příklad. Jsem pro to, aby lidé v důchodu nechcípali na ulici. Znamená to snad, že si budu brát důchodce k sobě domů? Ne, protože zajištění na stáří, alespoň v základní míře zajišťuje stát. Stejně tak to může udělat i v případě beženců a stejně tak to můžu podporovat, aniž bych si nějakého musel brát domů.

   • Karel Buben napsal:

    add 1) Prima neohýbá zprávy, z přepisu je zřejmé pouze snaha o sjednocení postoje. Třeba aby se dva redaktoři nehádali, jestli bude v reportáži použit termín „uprchlík“ nebo „migrant“.

    add 2) Souhlasím, ale toho se dopouštíme všichni. A jako člen skupiny, jež sice by uprchlíkům klidně vyčlenila miliardy na pomoc v táborech v Jordánsku, ale protože vnímám ze západoevropských zkušeností spíše negativa islámské imigrace, jsem zaškatulkován jako xenofob, vnímám to škatulkování především u zastánců progresivismu. Není náhoda, že prakticky všude se společnost radikálně polarizuje, nejen u nás, ale i v Rakousku nebo v Německu. Kdyby intolerance byla jen z jedné strany, tak by k tomu nedocházelo.

    add 3) A budete svou představu zabezpečení ve stáří prosazovat demokraticky nebo silou? Budete oponenty, jež mají jinou představu o realizaci nálepkovat za xenofoby? A hlavně, kde tam vidíte ve svém příkladu paralelu s trvalou změnou společnosti, jež taková masová imigrace přináší? Zahlédl jsem i průzkum, který vyšel tak, že většina Čechů chce pomoci uprchlíkům, jen je nechce přeměnit na imigranty. A přesto EK ale i naše vláda řeší pořád nějaké „přesidlování“ a „integraci“, aškoliv euro vydané na pomoc v Jordánsku má násobně vyšší hodnotu než euro vydané na pomoc v Německu.

 40. Zdenek napsal:

  Kresťanská Europa je vo vojne s Islamom či sa to niekomu páči alebo nie. Individuálny terorizmus je zničujúci a vyvoláva národnú psychickú traumu – strach. Tento proces sa už nedá zastaviť vzhľadom na skutočnosť že mocní a bohatí, vzhľadom na demografický vývoj, sú si vedomí nedostatku pracovnej sily a za každú cenu, bez ohľadu na obete, potrebujú tento náš kontinent zaľudniť. Títo “ nadľudia “ necítia sa byť v ohrození a nechávajú celú ťarchu konfliktu na tých „obyčajných “ neuvedomujúc si že cele to napätie vyústi do násilnosti nielen proti prisťahovalcom ale aj proti nim. A tu by mohla mať predpoveď veštice Vangy svoje opodstatnenie. Od roku 2067 na celej zemi zavládne socializmus a pokoj.

  • Pecen napsal:

   „Kresťanská Europa“
   „predpoveď veštice Vangy“

   Máte pěkný „hokej“ v hodnotách.

 41. Yaqub napsal:

  Tady si plno lidí představuje objektivitu tak, že chvilku budu stranit jednomu a pak budu stranit druhému. Objektivita ale znamená nestranit nikomu. Tedy, pokud se objeví zpráva o tom, že 2000 německých immámů veřejně odsoudily radikální islamisty a obecně násilí ve jménu jejich víry, dám ji do vysílání stejně jako zprávu o tom, že na silvestra banda nadržených cizinců obtěžovala a okrádala ženy v Německu. Na jedné straně existují rizika (která nese jakákoliv pomoc druhým), na straně druhé má humanita své příčiny a přínosy. Na jedné straně jsou uprchlíci, kteří jsou vděční a dobře se integrují, na druhé straně jsou třeba i teroristi, nebo flákači, co čekají bezpracné výhodičky. Televizní zpravodajství má sdělovat fakta. Pokud je názor vedení TV Prima správný, není přece potřeba filtrovat informace stylem „nehodící se škrtněte“. Naopak právě tato metoda ukazuje na to, že ten názor nemá oporu v reálných faktech. Stejně tak, kdyby byli všichni, nebo většina uprchlíků špatní lidé, pak by Prima nemusela lhát o tom, že někdo z nich pomlouvá nabízený byt.

  • Karel Buben napsal:

   Je neobjektivní CNN nebo Fox? Oba informují o týchž tématech tak, že to vyznívá opačně.

   Bylo by poctivé si přiznat, že každý člověk i každé médium má nějaký postoj. A ten ovlivňuje to, jaké výrazivo používá, jaká témata preferuje atd.

   Prima stejně jako ČT zcela zjevně mají nějaké své preference. U Primy je to v pořádku, je to soukromé médium. Stejně tak je v pořádku zaměření levicových Haló Novin, progresivistického AktuálněCZ nebo pravicového Pravyprostor, vaše nebo mé.

   Jediné, u koho to není v pořádku, je ČT. Ta na nic takového nemá právo a zpravodajství by mělo být suché a bez subjektivních poznámek, vyváženě poskytovat stejný prostor všem táborům sporu a terminologii používat striktně podle kontextu: „Prchá před válkou, je to uprchlík. Leze přes plot ze Srbska do Maďarska, je to ilegál. Dorazil do Německa a chce se tam usadit, je to imigrant. Řval Alláh akbar a odpálil se, byl to muslimský terorista.“ A to bohužel veřejnoprávní ČT nedodržuje a RRTV nevyžaduje.

 42. Adéla Poláková napsal:

  Ve zpravodajství nemohouu zaznívat vlastní názory kdekoho. Ať si „postaví“ svoji televizi a tam nechť se prezentuje. V jistých typech pořadů prostě cizí názory jen přečte.

 43. Karel Buben napsal:

  Na základě přečteného mi to připadá jako hon na čarodějnice. Tak jako má svůj postoj k událostem CNN a zpravidla opačný FOX News, mají ho přirozeně i všechna ostatní média. Přitom tyto dvě stanice poskytují objektivní informace, ač z nich čiší opačné závěry.

  Podobně i Prima nijak nelže, jen je její postoj k imigrační krizi takový, že jde o hrozbu. Nic neobjektivního kvůli tomu ve zprávách není, jen tak vyznívají kvůli používané terminologii (uprchlík vs imigrant, menší filtrace negativních zpráv, jinde ignorovaná témata atd).

  RRTV sama je ovládána progresivisty, jinak nelze vysvětlit její benevolenci k ĆT. Například při rakouských prezidentských volbách notoricky označovala jednoho z kandidátu druhého kola za populistu, což je samo o sobě vždy subjektivní označení. Shodou okolností to byl kandidát, který této ideologii nevoněl. Druhého „exkomunistu a levicového extrémistu“ (mé subjektivní nálepky, které jsou na stejné neobjektivní úrovni s jimi používaný „populistou“) vykreslovali pozitivně.

 44. Eva Veselá napsal:

  O čem to tady vůbec diskutujete? I kdyby mělo vedení stokrát správný názor (co je správný názor???), zákon jasně určuje, že zpravodajství musí být objektivní. Vy tu obhajujete cenzuru, účelné šíření a paniky a ovlivňování veřejného mínění, uvědomujeme si to vůbec??

 45. František Turyna napsal:

  Styl práce redaktorů TV Prima mě šokoval již při rozhovorech s prezidentem.Místo aby od něj vyžadovali jasné odpovědi, vlezdoprdelnicky mu kývali na jeho pokleslé názory. Vždy uhnul od opatrné otázky a vedl si ten svůj monolog. A oni se báli mu položit konkrétní otázku, třeba znova.

Přidávání komentářů není povoleno