Jak psaly české deníky o uprchlické krizi: negativní bulvár a Právo, pozitivní LN a Deník…

Napsal/a Ondřej Neumann 2. listopadu 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

HlídacíPes.org po celé září a říjen monitoroval, jak sedm tuzemských deníků píše o problematice migrace. Analyzovali jsme celkem 1755 materiálů. 

Unikátní analýzu pro HlídacíPes.org vypracoval Jiří Linhart, student žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.  Po dohodě s redakcí zkoumal titulky všech materiálů, ve kterých deníky Aha!, Blesk, Deník (zastoupen Pražským deníkem), Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes a Právo referovaly o „uprchlíkovi“, „imigrantovi“, „běženci“, „migrantovi“, „přistěhovalci“ či „utečenci“.

K dohledání textů byl použit archiv Newton Media Search, do kterého má Jiří Linhart díky studiu přístup.


 

Druhý díl naší analýzy:  o emocích a názorech v titulcích najdete ZDE


Sledovali jsme dvě věci. Zda listy v titulcích pracují s emocemi či fakty a jak titulek vyznívá. Výsledkům týkajících se emocí se budeme podrobně věnovat v úterním článku. Dnes nabízíme rozbor toho, zda titulky vyjadřovaly POZITIVNÍ vztah k imigrantům, či zda vyznívaly NEUTRÁLNĚ či NEGATIVNĚ. (Podrobnou metodiku zájemci naleznou na konci článku).

Graf: Počet článků v jednotlivých dnech v měsících září – říjen 2015

 

Graf - počet

Základní zjištění analýzy:

 • Sedm sledovaných deníků od 1. září do 31. října vydalo celkem 1755 článků s tématem migrace.
 • Napočítali jsme 191 titulků s pozitivním vyzněním, 339 s negativním a 1225 s neutrálním.
 • Nejvíce článků vydala Mladá fronta Dnes (466), následovaná Právem (448) a s odstupem Lidovými novinami (313).
 • Bezkonkurenčně nejvyšší míru negativity přinesly titulky bulvárních deníků Blesk a Aha! – bezmála v každém druhém případě.
 • Ze seriózních psalo nejvíce negativně Právo.
 • Nejpozitivněji v titulcích agendu pojaly Deník a Lidové noviny – jako jediné tituly nabídly více pozitivních než negativních titulků.
 • Mediální zájem kulminoval v polovině září. V té době se řešilo „zavírání“ evropských hranic. Právě 15. září vyšel i nejvyšší počet článků během jednoho dne, přesně 65.
 • Zřetelný pokles počtu článků zabývajících se migrací přichází s koncem září – viz graf Počet článků v jednotlivých dnech.

AHA!: Nejste vítáni!

Proti 47%     NEUTRÁLNÍ 43%     Pro 10%

Graf - Aha!

Bulvární deník Aha! věnoval uprchlíkům během září a října 77 článků. Redakce má zjevně zcela jasno, ostatně jako většinová populace, jejíž názor bulvár zhusta pomáhá formulovat a posléze ji v něm utvrzuje. Výběr nejreprezentativnějších titulků:

 • Uprchlíci nejsou vítání!

 • Tohle se valí z Maďarska!

 • Migranti chtějí jen dávky!

Aha! od počátku sledovaného období nasadila ostře protimigrantský tón, který dominoval prvních 20 zářijových dní. Až v třetí dekádě září počet neutrálních článků převýšil množství těch, které vyjadřovaly v titulcích negativitu. V říjnu je zřejmý zjevný pokles zájmu Aha! o migrantskou tématiku. S výjimkou prvních deseti dnů měsíce redakce „zvolnila“ v protimigrantském tónu, přednost začaly dostávat titulky volila neutrální titulky. Viz následující graf.

 Tendence

Tendence - Aha!


BLESK: Je to katastrofa!

Proti 45%     NEUTRÁLNÍ 48%     Pro 7%

Graf - Blesk

Blesk, silnější bulvární dvojče Aha!, věnoval migrantům v září a říjnu ve 130 článků. Nepřekvapí, že stejně jako Aha! i vyznění titulků Blesku je výrazně protimigrantské, téměř každý druhý titulek vyjadřoval negativitu. Výběr reprezentativních titulků:

 • Postavme si taky plot!

 • Není to krize. Je to KATASTROFA!

 • Běženci, běžte do Dánska!

Z pohledu na následující graf je zřejmé, jak téma migranti ztrácelo ke konci sledovaného období pro bulvární tiskoviny na atraktivitě. Stejně tak je i patrné, jak se postupem času snižovala míra negativity a přibývalo článků s neutrálními titulky (za celý říjen ani v jedné dekádě nepřevýšil počet negativitu vyjadřujících titulků ty neutrální).

  Tendence

Tendence - Blesk

 


PRÁVO: Kolik mešit postavíme?

Proti 20%     NEUTRÁLNÍ 74%     Pro 6%

 

Graf - Právo

Levicový deník Právo si z pomyslné soutěže nebulvárních titulů odnáší nelichotivý primát v poměru negativních titulků. Každý pátý z celkem 448 článků publikovaných za poslední dva měsíce byl uvozen titulkem s protiimigrantským nádechem. Právo dokonce v jednom ohledu trumflo i bulvár – publikovalo pouze šest procent proimigrantsky vyznívajících materiálů (Blesk 7%, Aha! 10%).  Reprezentativní výběr titulků:

 • Běženci se v Břeclavi pokusili zmocnit auta

 • Syrští uprchlíci musí dostat šanci k návratu

 • Kolik mešit jsme připraveni postavit?

Téma migrace se postupem času i na stránkách Práva objevovalo čím dál tím méně. Pro srovnání: v prvních deseti dnech září se list migračním tématům věnoval ve 108 případech, za posledních deset dní října jsme dohledali „pouhých“ 56 materiálů.

Tendence

Tendence - Právo


MLADÁ FRONTA DNES: Máme srdce, ale i mozek

Proti 15%     NEUTRÁLNÍ 73%     Pro 12%

Graf - Mfd

Mladá fronta Dnes věnovala tématu migrace nejvíce článků – celkem za září a říjen 466. Po Právu sice publikovala procentuálně nejvíce titulků s negativním vyzněním, nikterak však nevybočila z řady ostatních seriózních deníků (MfD – 15%, Deník – 14%, HN a LN – 13%).

 • Němci počítají: Zchudneme či zbohatneme? Jak imigranti změní německou ekonomicku

 • Máme srdce, ale i mozek, brání se Chorvaté běžencům

 • Praha hledá byty a počítá stany pro běžence

Mladá fronta Dnes je prvním ze sledovaných deníků, který publikovat v některých ze sledovaných dekád více článků s pozitivním vyzněním titulků než těch s negativním. V případě MfD jde shodou okolností o prvních deset dní září a posledních deset dní října.

Tendence

 

Tendence - MfD


DENÍK: Nemůžeme být lhostejní

Proti 14%     NEUTRÁLNÍ 71%     Pro 16%

 

Graf - Deník

Deník je společně s Lidovými novinami titulem, ve kterém převážil počet článků s pozitivním vyzněním titulků nad těmi negativními. Celkem redakce nabídla 96 materiálů. Reprezentativní výběr z titulků:

 • Kvóty jdou k soudu. ČR ale žalobu nepodá

 • Kvůli uprchlíkům o svůj životní styl nepřijdeme

 • Nemůžete být lhostejní, když někdo prosí o pomoc

Deník, jako jediný titul, publikoval v říjnu stejně článků se migrační tématikou jako v září – u všech ostatních došlo k mnohdy i výraznému poklesu. Celý říjen navíc deník publikoval v jednotlivých dekádách více článků s pozitivně vyznívající titulky než s těmi negativními. Viz následující graf.

 Tendence

Tendence - Deník

 


HOSPODÁŘSKÉ NOVINY: Běženci do Česka nemíří

Proti 13%     NEUTRÁLNÍ 75%     Pro 12%

Graf - HN

Hospodářské noviny publikovaly nejvíce článků s neutrálním vyzněním titulků – 75 procent z celkem 225 materiálů za září a říjen. Oproti jiným seriózním titulům nicméně příliš nevyčnívají, ostatní se pohybují na škále 71 % (Deník) až 74% (Právo). Reprezentativní výběr titulků:

 • Armáda chce dokoupit auta a zbraně. I kvůli uprchlíkům

 • Mezi uprchlíky mohou být i lidé spjatí s Asadem

 • Do Česka míří pouze minimální počet běženců

Zajímavostí je, že v průběhu sledovaného období v Hospodářských novinách kontinuálně ubývalo článků s pozitivním vyzněním titulků. Viz následující graf.

 Tendence

 Tendence - HN


LIDOVÉ NOVINY: Krize jako příležitost

Proti 13%     NEUTRÁLNÍ 72%     Pro 15%

 

Graf - LN

Lidové noviny tématu migrace věnovaly celkem 313 článků. Spolu s Deníkem jsou titulem, který publikoval více článků s pozitivním než s negativním zabarvením. Negativních měly 13% (stejně jako Hospodářské noviny), těch pozitivních pak 15% (HN – 12%) ze všech materiálů publikovaných za poslední dva měsíce. Reprezentativní výběr titulků:

 • Tábory pro běžence se vyprazdňují

 • Krize jako příležitost

 • Děti běženců se tu mají hůře než vězni

Lidové noviny publikovaly nejvíce článků s pozitivním vyzněním v první a druhé dekádě září. Pak přišel zlom. S kontinuálně ubývajícím počtem článků, žačal přibývat poměr titulků s negativním vyzněním. Viz následující graf:

Tendence

Tendence - LN


Metodika výzkumu

Představení cíle výzkumu

Hlavním záměrem provedeného výzkumu je postihnout trendy v referování o uprchlické krizi (s akcentem na evropské dění) v sedmi největších českých denících a charakterizovat přístupy a tendence jednotlivých titulů – časovým rámcem jsou měsíce září a říjen roku 2015.

Sběr dat a metodika jejich zpracování

Výchozím materiálem jsou titulky článků, nalezených ve vyhledávacím nástroji Newton Media Search, a to v dataci 01.09.2015–31.10.2015, ve zdrojích Aha!, Blesk, Deník (zastoupen Pražským deníkem), Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes a Právo a na základě klíčových slov ve formě dotazu „uprchlík OR imigrant OR běženec OR migrant OR přistěhovalec OR utečenec“ ve všech polích, čímž se předpokládá úplné pokrytí tématu (případné „falešné nálezy“, obsahující klíčová slova v nevyhovujících souvislostech a problematikách, později nebyly do materiálu zahrnuty).

Sledujeme dvě závislé proměnné, každou z nich o třech hodnotách. První z nich je kategorie nazvaná „povaha“ a rozumí se jí myšlenkový základ a druhotně i jeho předpokládané vnímání příjemcem, dělí se na „fakta“, „emoce“ a „názor“. Druhou proměnnou představuje kategorie „tendence“, jež se snaží postihnout vyznění titulku (nutno zdůraznit, že v první řadě skutečně POUZE titulku bez vztahu k obsahu článku) na jednoduché škále „pro – neutrální – proti“.

Výsledek a jeho ztvárnění

Primárním výstupem výzkumu je tabulka o X řádcích, kdy X je rovno počtu analyzovaných článků, resp. titulků, a o osmisloupcích, jejichž názvy jsou: DATUM, MÉDIUM, TITULEK, STRANA, POVAHA, TENDENCE, CITACE, POZNÁMKA. Náplň prvních čtyř je zřejmá, pátý a šestý jsou rozebrány níže, sedmý má doplňující funkci, a to tehdy, došel-li autor k závěru, že je nutno upozornit, že jde o citaci třetí osoby, případně jiného subjektu (organizace, hnutí), a zároveň je citování v titulku zřejmé (v tomto ohledu dochází ke sporným situacím, a to zejména v případě, kdy je posuzována parafráze stanoviska, interpretovaná ve formě výroku). Poznámky pak obsahují specifické dodatky konkrétních jednotek. Dalšími výstupy jsou grafy, sledující několik konkrétních charakteristik daného období a daných titulů (viz příslušné materiály).

Vysvětlení a definice pojmů

1. POVAHA

 • EMOCE: titulek vypovídá o silném citovém základu, který se v jeho textu stává dominantním; může jak vyjadřovat expresi podavatele, tak apelovat na emocionalitu příjemce (typický případ tzv. bulvárních, skandalizujících titulků) a samozřejmě i kombinovat obojí.
 • NÁZOR: stěžejním sdělením v titulku je vyjádření zřetelného stanoviska, případně konstrukce myšlenky či řečnické otázky, stejně jako impuls k myšlenkové aktivitě recipienta. Spadají sem také beletrizovaná vyjádření. Obvyklé v publicistických a esejistických textech.
 • FAKTA: zdrojem i výsledkem (de facto záměrem) tvorby takového titulku jsou především fakta, v první fázi jejich sběr, ve druhé jejich předání. Nejčastější produkt zpravodajství.

2. TENDENCE

 • PRO: Pozitivní vztah k imigrantům (tvrzení či referování o jejich přínosu, výzva k pomoci či představení takové pomoci v kladném světle), soucit s nimi, obhajoba kvót a kritika postojů, jež uprchlíky i problém migraci vnímají negativně
 • PROTI: Kritika kvót, zpochybňování uprchlíků (jejich přínosu, legality, legitimity a férovosti jejich počínání), referování či tvrzení o nebezpečích a škodách, jež migrační vlna přinesla, přináší či v budoucnu přinese; Negativní emoce: strach, útlak, beznaděj, status Evropanů coby oběti…
 • NEUTRÁLNÍ: nejednoznačné, nevyhraněné či neurčitelné formy titulků + ty, jež dílčím způsobem reprezentují obě předchozí kategorie

Všechny hodnoty tendence pak zahrnují i reprodukce příslušných stanovisek.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)