foto: Profimedia

Tunely pod Ústím jsou zpátky, i když je soud zakázal. Město připravuje nový územní plán

Napsal/a Robert Malecký 1. července 2021
FacebookTwitterPocketE-mail

Už jen dva týdny mají obyvatelé Ústí nad Labem na to, aby vyjádřili své připomínky k zadání nového městského územního plánu. Radnice záměr zveřejnila v polovině června a nejde o maličkost. V jedné z variant řešení dopravní situace ve městě i tranzitu se totiž znovu objevuje soustava tunelů a mostů, kterou už před sedmi lety po odporu občanských aktivistů zrušil soud.

Je to právě deset let, co média v Ústí nad Labem přinášela titulky, jako: „Ústí nad Labem má schválený územní plán – i s problematickými tunely“, „Bitva o nový územní plán se v Ústí zostřuje“ nebo „Kvapil: Stop tunelům se bude o územní plán soudit“.

Zastupitelé pak skutečně v polovině prosince roku 2011 územní plán schválili, a to i s kritizovanými tunely a estakádami. Dohoda politiků tehdy zněla, že tunely mají z plánu do dvou let zmizet. To se ale nestalo. Po vleklé soudní při, která skončila až v únoru 2014, byla část zamýšleného dopravního systému z plánu vyňata a ten jako celek ztratil smysl.

„Zrušuje se pro vadu řízení (…) vymezení koridoru územní rezervy index plochy R111,“ uvedl tehdy soud v klíčové části rozsudku. Pod značkou R111 najdeme tunel pod Střížovickým vrchem, komunikaci přes Předlice a most přes ústecké západní nádraží.

Střih: polovina června 2021. Ústecký magistrát vyvěšuje záměr Úřadu územního plánování k projednání návrhu zadání nového územního plánu Ústí nad Labem. A pod jednou z variant nacházíme i starou známou variantu s tunely pod Střížovickým vrchem, vrchem Ořechovka a pod Střekovem.


Jak vypadá maximální varianta ústeckých obchvatů?

 

 

 

Zdroj: Stop tunelům, foto: HlídacíPes.org. Celý návrh v původním rozlišení najdete zde.

Tzv. Realistická varianta:

Zdroj: Stop tunelům, foto: HlídacíPes.org. Celý návrh v původním rozlišení najdete zde.

A varianta zvaná „tunel-centrum“, která svádí tranzitní dopravu spojující Děčín s dálnicí D8 do tunelu pod centrem města:

Zdroj: Stop tunelům, foto: HlídacíPes.org. Celý návrh v původním rozlišení najdete zde.


Sami autoři návrhu označují tuto maximální variantu za nerealistickou, neboť by prý byla spojena s příliš mnoha problémy, přesto navrhují její další prověřování. „A jsme v Ústí, kde nebývá o překvapení nouze, že?“ říká Jan Kvapil ze spolku Stop tunelům. Ten stál před deseti lety v čele snah o vynětí problematických pasáží z územního plánu a připomínky vznáší i nyní.

„Návrh zadání nového územního plánu vykazuje oproti předchozímu územnímu plánu řadu pozitivních posunů. Přesto je bohužel základním rysem všech v něm uvedených dopravních variant urputná snaha o vytvoření vnějšího a vnitřního dopravního okruhu, jako by Ústí snad bylo milionovou metropolí rozloženou na rovině,“ říká Jan Kvapil.

Návrhy podle něho nevycházejí ani ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a hlavně zcela opomíjejí aktuálně běžící plánování vysokorychlostní tratě se zastávkou v Ústí nad Labem. „Zejména pak dosud neznámé přesné umístění jejího terminálu, který však bude určujícím prvkem pro celý městský dopravní systém,“ říká za spolek Stop tunelům. V případě vytvoření dopravní části nového územního plánu bez vazeb na novou vysokorychlostní železniční trať podle něho hrozí neefektivní vynaložení prostředků na dílo, které bude třeba opět znovu zásadně přepracovat.

Vedle maximální varianty je pak v návrhu ještě tzv. Realistická varianta, která počítá s vybudováním nových komunikací. Jedna z nich by měla spojit čtvrti Předlice a Klíše systémem silnic, tunelů a estakád protínajících po svazích Střížovického vrchu rezidenční čtvrť. Dále jde o již zmíněné přemostění západního nádraží, novou komunikaci protínající Mánesovy sady v samotném centru města nebo tunel pod Větruší s novým mostem přes Labe.

Připomínky je možné podávat do 16. července.


Projekt HlídacíPes.org – Ústí nad Labem byl podpořen základním grantem Active Citizens Fund.

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)