Foto: Profimedia

Tomáš Sokol: Nechte nám zbraně, dali jsme si na ně

Napsal/a Tomáš Sokol 11. února 2024
FacebookTwitterPocketE-mail

POLEMIKA. Pán Bůh stvořil lidi silné a slabé a teprve Samuel Colt tento nedostatek odstranil. Možná by tenhle citát byl postačující reakcí na články Jana Urbana „Chceš vlastnit zbraň? Tak se připravil sloužit vlasti“ anebo „Ozbrojený jedinec, bez potřeby obrany společenství, je jen zbytečný trubec„, píše ve své polemice pro HlídacíPes.org advokát Tomáš Sokol.

Pokud jsem dobře pochopil argumenty autora, nestaví se principiálně proti právu vlastnit zbraň, ale váže tohle právo na povinnost občana participovat na obraně státu. Soudě podle obou nadpisů, „šérování“ by mělo být tak nějak povinné. A kdo nechce, je prostě trubec.

Nic proti apelu na morální povinnost občana podílet se na obraně státu, je-li to nutné. Kvůli Rusku je to docela aktuální téma. Vázat právo vlastnit zbraň na tuhle participaci je ale něco jiného.

Nevím, jestli převládajícím motivem pro to, co autor označuje za sebeozbrojování, je obecná nedůvěra ve stát a „jeho schopnost prosadit za všech okolností nejen právo, ale i obecné civilizační a kulturní hodnoty“. Případně, jak autor též tvrdí, „obecný strach ze světa, pocit bezmoci, potřeba výjimečnosti, nedostatek sebedůvěry a důvěry ve společné hodnoty.“

Zcela jistě vím, že mi do těch motivů nic není. Je to výsostně soukromá a možná i intimní záležitost. Proč by kdokoliv, kdo splňuje zákonné podmínky, nemohl vlastnit zbraň, případně více zbraní, pokud po tom z nějakého důvodu touží? Je nutné hledat pátrat po jeho motivech a případně, soudě podle některých výrazů v článcích, ho kvůli nim dehonestovat?

Svoboda mít pocit bezpečí

Znám dost střelců, které prostě baví chodit na střelnici a strefovat se do terče nebo se o to pokoušet. Stejně jako jiného baví okopávat na zahradě cibuli. A zbraně se těm střelcům líbí prostě proto, že je považují za technicky zajímavé věci. Lze jistě vést diskusi o tom, jestli obdiv k něčemu, co dokáže na relativně značnou vzdálenost zranit nebo usmrtit jiného člověka, je zcela vhodný. Ale asi stěží lze diskutovat o tom, že v tom nejhorším případě jde o jakousi drobnou úchylku, která zcela jistě nikomu neubližuje. A i kdyby motivem pro obstarání zbraně mělo být to, co výše cituji, je nějaký rozumný důvod, proč kompenzaci těchto pocitů nějak zásadně omezovat? Například povinností spoluúčasti na obranném programu státu?

Nedůvěra ve stát a jeho schopnost prosadit za všech okolností právo či obecné civilizační a kulturní hodnoty je do jisté míry zcela opodstatněná. Stát zcela zjevně nedokáže zabránit násilným trestným činům nebo vloupání do obydlí, a to včetně obydlí, v nichž spí jejich majitel. Netvrdím, že pistole pod polštářem nebo u boku na tom může příliš změnit. Ale má-li ten, kdo si pořizuje zbraň, pocit, že tím něco změní, pak proč mu ten pocit brát? Svoboda snad znamená i právo mít pocity. Dokonce i pocity nereálné.

To, co lze diskuzi o potřebě regulace držby zbraní vytknout, a to, co bych vytkl i oběma článkům autora, je absence reálné výchozí premisy. Poněkud to připomíná nedávné mediální furore uvozené tvrzením, že za znásilnění se u nás dávají příliš mírné tresty. Přitom na tohle téma existuje, pokud vím, jediná odborná studie, která říká pravý opak. Ta byla ignorována.

Nevím nic o žádné odborné studii, která by signalizovala, že současný počet osob držících zbraně, resp. počet těchto zbraní, představuje nějaký reálný problém. V jakékoliv oblasti. Zejména bezpečnostní. Rozhodně nevím nic o statistice, která by naznačovala, že roste počet případů násilné trestné činnosti spáchané legálně drženými zbraněmi. Co tedy vadí na současné situaci kromě osobního pocitu některých osob, že těch zbraní je nějak moc? Svoboda jednoho občana končí tam, kde začíná svoboda druhého, což jinak znamená, že žádná svoboda nemůže být absolutní. A také časově neomezená. Lze jistě dospět k racionálnímu zjištění, že rozsah svobody v určité oblasti ohrožuje legitimní zájmy společnosti a je potřeba tu svobodu regulovat. Omezovat ovšem svobodu pouze na základě pocitů je nepřijatelné.

Mám pochybnosti o správnosti tvrzení autora, že jednotlivec, který pojímá osobní ozbrojování jako představu absolutní svobody a soustřeďuje se na možnost jednotlivého život ohrožujícího konfliktu a jeho násilného odvracení, se nezabývá dlouhodobou perspektivou ani preferencemi nebo potřebami celku. Dokonce bych řekl, že to je ideologické klišé. Jak jsem už zmínil, ozbrojenému jednotlivci prostě může být příjemné, že si jde jednou za čas zastřílet do terče a vyzkouší si svoji střeleckou obratnost. Jejíž prověrka je, mimochodem, součástí několika olympijských disciplín. Znamená to, že snad na olympiádě soutěží jedinci bez dlouhodobé perspektivy a zájmu o potřeby celku?

Je slušné mít auto? A kinžál?

Autor staví do protikladu to, co nazývá dlouhodobou neozbrojenou lidskou statečností oproti tomu, co nazývá zábavou či obavou. I kdyby existovala studie, podle které držitelé zbraní nedisponují pouhou obyčejnou lidskou statečností i pro případ, že zbraň nebudou mít, pořád by to nic neznamenalo, protože i takový „zbabělec“ snad má právo na to, aby bez dalších komentářů mohl držet zbraň. Když ji držet chce. Ovšem takové statistiky neexistují, tudíž nemá smysl tento kontrast vytvářet. Podle mne nemá ani smysl tvrdit, že ti, kteří chápou soukromé vlastnictví střelných zbraní jako čistou zábavu bez sebemenších závazků, se chovají z hlediska potřeb obrany země „vlastně neslušně“. Proč? Realizují prostě své právo a není vůbec žádný důvod toto právo nějakým způsobem hodnotit z hlediska jeho slušnosti či neslušnosti. Je slušné mít osobní automobil? Je slušné mít počítač? Je slušné vlastnit kinžál nebo zdobenou dýku? Já nevím, ale především považuji za neslušné to jakkoliv zkoumat a nálepkovat. Prostě má právo na zbraň, tak ji má.

Podle autora by podřízení soukromého zájmu, míněno zřejmě vlastnit zbraň, společenské potřebě obrany bylo legitimní a odstranilo by rázem i naprostou většinu negativ vyplývajících z dnešního stavu. Ovšem jaká negativa to jsou? Podle autora by do této bezhodnotové „svobody“ závazek a povinnost vnesly řád a étos. Tedy údajně přesně to, proč švýcarský miliční systém na rozdíl od Spojených států neprodukuje „šílené střelce“. Tahle hypotéza by mi dávala smysl, kdyby byla založena na seriózní odborné studii srovnávající případy zneužití zbraní legálně držených ve Švýcarsku a ve Spojených státech. Nabízí se celá řada jiných vysvětlení, například jiná mentalita obyvatel, jiná společenská atmosféra atd. A už vůbec si nedovedu představit, v čem by jakási povinnost participovat na společenské obraně, která by snad měla být podmínkou pro soukromé držení zbraně, měla změnit naši současnou situaci. Mimo jiné proto, že nevím, proč by měla být měněna. Co se děje kromě toho, že u nás je prostě hodně zbraní?

Dost pochybuji o tom, že ti, kdo se angažují v aktivních zálohách, by stáli o ty, kteří by tam budou vstupovat jen proto, aby tak legitimovali své držení zbraně, anebo dokonce aby si tím vytvořili prostor pro její získání. Též pochybuji, že armáda by nějak moc stála o ty, kteří se potenciálními branci stali jen proto, že si občas chtějí zastřílet anebo jen chtějí mít jistotu, že kdyby k nim někdo přišel, budou se mít čím bránit.

A úplně nakonec pro Jana Urbana. Honzo, trubce už jsem zažil. Byli to za komančů buržousti či kulaci nebo jiná individua, která se odmítla zapojit do celonárodního úsilí pracujících. To, že někdo chce mít, možná i z pubertálního důvodu, doma bouchačku a nehlásí se rovnou do aktivních záloh, z něj přeci nedělá někoho, koho by bylo možno nazvat trubec. Snad dotyčný může mít pro společnost i jinou přidanou hodnotu. Což už je trochu osobní. Taky mám doma cosi střelného a jako trubec si nějak odmítám připadat.

A snad k odlehčení perličku na konec. Opravdu mne pobavilo, když po dočtení jednoho z uvedených článků, už nevím kterého, jsem na konci narazil na reklamu na puškové tlumiče. Na copak je asi adresáti reklamy potřebují?

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)