Kdo tají informace? Veřejnost může opět hlasovat v anketě Otevřeno x Zavřeno

Napsal/a Robert Malecký 1. září 2017
FacebookTwitterPocketE-mail

Které úřady tvrdošíjně odmítají poskytovat veřejnosti informace o své činnosti? A které jdou naopak příkladem? Od 1. do 15. září bude veřejnost i odborná porota hlasovat o nominacích v soutěži Otevřeno x Zavřeno.

Soutěž hodnotí míru otevřenosti státní správy, svobody projevu i nové počiny v oblasti otevřených dat. V patnáctém ročníku prošlo ověřováním 70 nominací ze stovky podaných.

Mezi negativními nominacemi najdeme například zákon shromažďující data z nemocnic, zastřené nominování politika do mediální rady nebo mimořádné zastupitelstvo s podklady až na stůl. Mezi pozitivními najdeme vydobytí digitálních dat pro statistiky kriminality od Policie ČR anebo soukromou podporu nezávislých investigativních novinářů.

Počet pozitivních nominací roste

Podíl kladně oceňujících návrhů dosáhl již 40 %. A mnoho příkladů v kategorii Otevřeno ukazuje, že radnice často při rozvíjení otevřenosti postupují systematicky a prakticky.

Například Brno-střed zavedlo mimo další transparentizační opatření i unikátně přehledný rozklikávací rozpočet, který umožňuje dojít až na úroveň jednotlivé faktury. Za podobná řešení byly v minulých ročnících oceněny Nové Město na Moravě anebo Černošice.

„Některé nominace ukazují dvě tváře téhož úřadu. Například pražská radnice na jedné straně zprovoznila ukázkovou aplikaci, umožňující podrobně sledovat všechny změny územního plánu, na druhé však odepírá informace k přípravě Metropolitního plánu, tvrdí, že jde o neformální komunikaci a přípravné podklady,“ říká odborný garant soutěže Oldřich Kužílek.

Standardem soutěže již jsou obstrukce Kanceláře prezidenta, ať už jde o odměny anebo dopis prezidenta USA Trumpa.

Významný je počet případů, kdy jde o data z databází. V negativní kategorii odepíračů najdeme šest případů, které se tak či onak týkají blokování přístup k datasetům, pořizovaným úřady za veřejné peníze. Příkladem může být zákon o zdravotních službách, který poslední novelou bezdůvodně „zakázal“ Ústavu zdravotnických informací a statistiky poskytovat data s určením, které konkrétní nemocnice se týkají.

Neřekneme a neřekneme

U ceny Zavřeno tradičně převládají případy porušování práva na informace. Například stoprocentně vlastněná akciovka operátora trhu OTE, a.s. tvrdí, že není povinný subjekt, ačkoliv i poslední nález Ústavního soudu o ČEZ to výslovně potvrdil. Ústí nad Labem aktuálně vede peloton obstruujících úřadů, rebelujících proti právnímu státu, když dokonce zpochybňuje právo Nejvyššího správního soudu vykládat zákony.

V kategorii účasti veřejnosti na rozhodování na sebe pozornost připoutal hned několika nominacemi Parlament za změnu stavebního zákona, kterou vyloučil veřejnost z účasti na rozhodování o stavbách v okolí skrze spolky. A opět magistrát Ústí nad Labem vyvinul metodu, jak vyloučit z řízení účast spolků, a přestože nadřízený orgán i soudy jeho výplody ruší jako chybný výklad práva, svou argumentaci opakuje.

V negativních najdeme jak cenzurní zásahy, tak útok na právo kritizovat třeba i prezidenta. Šlo o pokus poslance Zdeňka Ondráčka a šedesáti dalších označit za trestný čin kritiku prezidenta, schovanou pod zástěrku „hanobí prezidenta republiky a ruší výkon jeho pravomoci“.

O nominacích nyní bude hlasovat veřejnost i nezávislá porota, složená z lidí s morálním kreditem, kteří se oblastí transparentnosti a ochrany informačních práv dlouhodobě zabývají. Najdeme v ní například Františka Korbela, Hanu Marvanovou, Břetislava Rychlíka či Tomáše Němečka.

Hlasování veřejnosti proběhne od 1. do 15. září na stránkách soutěže www.otevrenozavreno.cz. Donorem soutěže v roce 2017 je Nadace Karla Janečka.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)