Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Mariánský most. / Foto: Robert Malecký, HlídacíPes.org
Robert Malecký, HlídacíPes.org, Mariánský most

Spor o stavbu ústeckého Mariánského mostu: Firma nabízí městu smír, chce 177 milionů korun

V úterý pokračuje u ústeckého krajského soudu letitý spor o doplatky za stavbu Mariánského mostu přes Labe. Firma Witkowitz VHM, na kterou loni přešel uplatňovaný nárok, oslovila všechny zastupitele města Ústí nad Labem dopisem, v němž navrhuje spory zastavit na částce 177 milionů korun. To je původní účetní hodnota pohledávky, kterou firma po městu vymáhá. Úroky jsou ovšem daleko vyšší.

Firma byla zatím částečně úspěšná jen u části pohledávky, právě ve sporu, o němž bude v úterý rozhodovat krajský soud. Loni v květnu rozhodl nepravomocně ústecký okresní soud, že město má Hutním montážím zaplatit sporné vícepráce v hodnotě 78 milionů korun. Úroky z této částky činí dalších 308 milionů.

Soud od posledního jednání rozhodl o tom, že uzná převod pohledávky z Hutních montáží na společnost Witkowitz VHM. Rozhodnutí senátu pod vedením soudce Vladimíra Berana o vpuštění nástupnické firmy do soudního řízení pochází z 25. února a prakticky znamená, že soudní řízení může pokračovat a firma nemusí nároky žalovat znovu.

Město převod nároku při minulých soudních jednáních neúspěšně zpochybňovalo, považovalo ho za účelový. Pro HlídacíPes.org tento důležitý procesní krok potvrdil mediální zástupce skupiny Witkowitz Karel Křivan: „Na předmětu sporu se nic nemění, jde o rozhodnutí v rámci skupiny Witkowitz. Je třeba si uvědomit, že soudním jednáním v úterý nic nekončí. Celkově je žalováno pět nároků.“

Krajský soud si loni na podzim vyžádal dokumenty ke zmíněné změně, kdy pohledávka Hutních montáží přešla na Witkowitz VHM. Obě společnosti patřily do portfolia vloni zesnulého podnikatele Martina Ulčáka.

Firma nabízí splátkový kalendář

Všech 37 ústeckých zastupitelů dostalo před víkendem od skupiny Witkowitz dopis s nabídkou smíru. „Most je krásný, mezinárodně oceňovaný, a stal se symbolem vašeho města. Byl dokončen před více než dvaceti lety, avšak kromě dobrého pocitu z mimořádné stavby nám přinesl také jednu nepříjemnost: vaši předchůdci nám zůstali dlužni a vy za ně tento problém musíte řešit,“ píše právní zástupkyně firmy Iveta Nováková. Ta je zároveň jedinou členkou správní rady Witkowitz VHM.

Nováková zastupitele varuje před „falešným uklidněním“, že by 30. března, kdy pokračuje soudní jednání a je možné očekávat rozsudek, všechno skončilo. „V tomto soudním sporu je žalováno pět nároků a nyní se projednává jen jeden z nich. Očekávat stoprocentní úspěch jedné strany je taktika připomínající hazardní hru,“ píše Nováková.

Městu nabízí skupina Witkowitz novou dohodu. Navrhuje částku 177 milionů korun, která je původní účetní hodnotou víceprací. „Požadujeme nejméně, co můžeme, máme-li být dobrými hospodáři,“ uvedla Nováková s tím, že je firma ochotna se s městem dohodnout i na splátkovém kalendáři.

Město ovšem podle slov primátora Petra Nedvědického (ANO) nehodlá na nabídku reagovat. „Nebudeme,“ omezil se na strohou odpověď.


Projekt HlídacíPes.org – Ústí nad Labem byl podpořen základním grantem Active Citizens Fund.

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

4 komentáře

 1. Jaroslav Kubín napsal:

  Zajímavý článek. Myslím si, že kauza s Mariánským mostem odráží jen to, jací zastupitelé jsou v Ústí nad Labem občany voleni do zastupitelstva. A primátor Nedvědický a jeho vyjádření v článku, že město nehodlá na nabídku reagovat? Nepřekvapuje mne to! Já jsem také řešil s Nedvědickým a všemi zastupiteli města (všem 37 zastupitelům města jsem také napsal dopis – celé jeho znění viz dále), že v zájmu všech Ústečanů požaduji v souladu se zákonem o obcích uplatnit na vinících náhradu škody v  řádu desítek milionů za prohraný soudní spor o Sektorové centrum v ústecké čtvrti Severní Terasa. Sice mi Nedvědický napsal (kopíruji): „(…) děkuji za Váš zájem o tuto tématiku, kterou se bude vedení města rozhodně zabývat“. To bylo v prosinci 2018 a co si myslíte, že se od té doby stalo? Správně – nic! Ještě pár měsíců počkám a poté podám na Nedvědického a zastupitele Ústí trestní oznámení pro nečinnost při vymáhání náhrady škody, resp. pro naplnění skutkové podstaty trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku. Chcete-li přečtěte si – znění dopisu je zde:
  Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,
  v návrhu programu 2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 17. 12. 2018, je uveden bod č. 6 – „Rozpočtové opatření PO k úhradě plnění ve věci PK REAL s. r. o. v likvidaci“. Z materiálu uvedenému na webových stránkách Statutárnímu města Ústí nad Labem https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/mesto-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/materialy.html vyplývá, že Statutární město Ústí nad Labem uhradilo na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2018 celkovou částku Kč 32.146.684,93 společnosti PK REAL, s.r.o. v likvidaci, se sídlem v Děčíně.
  Tato částka je složena z vrácení Kč 19.500 tis., t. j. sumy, kterou původně zaplatila Statutárnímu městu Ústí nad Labem společnost PK Real, s. r. o., Děčín za koupi objektu Sektorového centra v Ústí nad Labem – Severní Terasa + příslušenství, které činí Kč 12.646.684,93.
  Ve výše uvedeném materiálu a v návrhu usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem k tomuto bodu programu jednání, ani v důvodové zprávě není vyčíslena a uvedena škoda vzniklá na základě soudního rozhodnutí Statutárnímu městu Ústí nad Labem, tedy nám, ústeckým občanům.
  Na tyto možné důsledky, které má rozhodnutí Nejvyššího soudu, jsem upozornil v lednu letošního roku ve svém Otevřeném dopise nejen všechny členy minulého Zastupitelstva města Ústí nad Labem, ale také již v roce 2008 (po seznámení se s dřívějšími rozsudky soudů ohledně Sektorového centra) jako tehdejší zastupitel města Ústí nad Labem rovněž vedení města Ústí nad Labem, aby jednalo o smíru ve formě dohody o finančním vyrovnání se společností PK Real, a to m. j. i prostřednictvím článku v Ústeckém deníku (text – viz příloha). Toto bylo tehdejším vedením města Ústí nad Labem rezolutně odmítnuto. Naopak byli občané Ústí nad Labem vyzýváni článkem primátora Jana Kubaty v Ústeckém deníku, aby na mne podali trestní oznámení kvůli korupci. Prý „jsem neunesl, že město Ústí nad Labem vyhrálo nad firmou PK Real soudní spor o určení vlastnictví Sektorového centra a peníze, které můžeme použít na opravu silnic nebo úklid města, nebudeme dávat bezdůvodně někomu, kdo na ně nemá nárok“ A výsledek je zde…
  Vzhledem k tomu, že materiál k projednávanému bodu Zastupitelstva města Ústí nad Labem neobsahuje kompletní historii celé záležitosti (je v něm uvedena pouze rekapitulace počínající soudními jednáními od roku 2014), což musí být nepochybně pro Vaše rozhodování nedostatečné, neboť vzhledem k předpokladům a zvyklostem by mělo být zásadní, aby zastupitelé zájmu svých voličů, ústeckých občanů, dotahovali věci do konce. Proto jsem přesvědčen, že budete na jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem také žádat, aby byla zjištěna odpovědná osoba (osoby) za způsobenou škodu občanům a rovněž požadována příslušná náhrada škody.
  Pro Vaši informaci uvádím, že díky zcela nepochopitelnému přístupu odpovědných volených zástupců města Ústí nad Labem, byla již v dubnu roku 1994 uzavřena kupní smlouva na prodej Sektorového centra na Severní Terase se společnosti PK Real, s. r. o., Děčín, která ještě při podpisu smlouvy právně neexistovala (kupní smlouva byla soudy označena od samého počátku za absolutně neplatnou), činí celková způsobená škoda v souhrnu více než čtvrt miliardy korun, a to za vynaložené náklady 156 mil. korun na téměř dokončenou stavbu před privatizací objektu, 83 milionů korun stála Ústečany demolice Sektorového centra, k čemuž je třeba ještě připočíst i další škodu jako důsledek prohraného soudního sporu ve výši téměř 13 mil. korun.
  Podle ustanovení § 38 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyplývá městu Ústí nad Labem ze zákona povinnost včas uplatňovat právo na náhradu škody. V této souvislosti si Vás dovoluji jako člena Zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem upozornit, že bude-li v důsledku nečinnosti náhrada škody promlčena, může být takovýmto postupem naplněna skutková podstata trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku.
  Vzhledem k výše uvedenému Vás tímto vyzývám k zasazení se o identifikaci odpovědných osob a včasné vymáhání nároku na náhradu škody, neboť jsem přesvědčen, že není možné donekonečna přecházet nečinností a mlčením stejné nebo podobné prohřešky odpovědných osob a požadovat, aby za viníky platili škody všichni občané Ústí nad Labem.
  Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,
  zároveň Vás velmi zdvořile žádám o odpověď a sdělení na moji uvedenou e-mailovou adresu, jakým způsobem se chcete zasadit o projednání náhrady škody na jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem, či jakým jiným způsobem se jako zastupitel (zastupitelka)města Ústí nad Labem rozhodnete ve věci vymáhání náhrady způsobené škody postupovat. Děkuji.

 2. Oskar (hanák z Hané) napsal:

  Hlavně, že si zcela svobodně volíme své zastupile v obcích a ti pak jsou takoví jeké jsme si naprosto svobodně volili. To je ten rozdíl oproti totalitě, ale ten holt není zadarmo. V Ústí n/l to bude stát občany voliče hezkých pár set milionů. Inu ta „svobóda“ vyjde, někdy někde, dost draho.

  • petrph napsal:

   Přesněji řečeno, ono to „..v Ústí n/l nebude stát občany voliče hezkých pár set milionů „, protože to naštěstí od nich nebude město vybírat keš , pouze ty peníze budou chybět na jiné aktivity města (není vyloučeno, že nepotřebné, či předražené). Ale že rovněž většinu těch peněz dostává zase město přerozdělováním od státu – z daní vybíraných po celém území státu.
   Jinak řečeno, tímto hospodařením s veřejnými prostředky se zase k bývalému režimu vracíme, podobně jako celý Západ. Ještě dobře, že privátní kapitalismus (aspoň na ty daně) dokáže vydělat. Tedy, vlastně už tak zase moc ne, a státy (i kraje) se beznadějně zadlužují..

Přidávání komentářů není povoleno