Průvodce inteligentního čtenáře světem veřejných peněz. Startuje „nejkrásnější zákon“

Napsal/a Robert Malecký 29. června 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

Do zkušebního provozu vstupuje 1. července zákon o registru smluv. Státní instituce a podniky, kraje, města, obce a firmy s většinovou účastí státu nebo samospráv budou do rejstříku povinně ukládat všechny smlouvy nad 50 tisíc korun. Zatím bez sankce, ostrý provoz začne přesně za rok. Už teď se ale mluví o tom, že bude zákon znovu otevřen a připravují se jeho změny.

Nezvykle dlouho, téměř dva roky, trvalo, než zákon doputoval legislativním procesem až k definitivnímu schválení prezidentem. Byl to přitom zákon, u kterého měly neziskové organizace kolem Rekonstrukce státu přijetí „předschválené“ více než stovkou poslanců.

Od července tedy najdou zájemci všechny smlouvy nad 50 tisíc korun, které zjednodušeně řečeno „potečou“ z veřejného, na internetu. HlídacíPes.org ve spolupráci s Otevřenou společností připravil průvodce nejdůležitějšími praktickými otázkami spojenými se startem registru smluv.

 • Proč „nejkrásnější zákon“?

Označily ho tak samy nevládní iniciativy, které za jeho přijetí lobbovaly. Na stránce http://nejkrasnejsizakon.cz/ se k tomu uvádí:
„Kdo je v naší zemi nejkrásnější?
Václav Moravec?
Kateřina Zemanová?
Sám Miloš Zeman?
Ano, ale už brzy nebude. Už za chvíli může být nejkrásnější Zákon, který brání kmotrům uzavírat cinklé smlouvy, šetří desítky miliard z rozpočtu a který přitom vůbec nic nestojí.“

 • Proč byl zákon přijat?

Komentář Václava Zemana z Rekonstrukce státu: „Zavádění služeb e-Govermentu je v České republice dlouhodobě problém. ČR je na předposledním, 27. místě ze všech členských zemí EU, neustále klesá, je daleko za Estonskem, které je v této oblasti lídrem, za námi už je jen Rumunsko. Zveřejňování smluv státu je jednou z velkých příležitostí, jak se v tomto ohledu posunout o dost dál.“

 • Kde smlouvy najdu?

Testovací provoz běží na adrese https://www.isrs.cz/. Od 1. 7. pak bude ostrý provoz spuštěn na https://smlouvy.gov.cz/. Správcem a provozovatelem registru je ministerstvo vnitra.

 • Kdo musí smlouvy zveřejňovat?

Stát a jeho úřady, kraje, obce s rozšířenou působností, státem, krajem a obcemi vlastněné firmy, veřejné vysoké školy. Smlouvy bude zveřejňovat přes 13 500 subjektů. Podle odhadů budou ročně zveřejněny statisíce smluv v objemu více než 325 miliard korun.

 • Co přesně bude zveřejňováno?

s kým stát nebo obec uzavírá smlouvu,
• co je jejím předmětem,
• jaké jsou smluvní podmínky,
text smlouvy,
kolik se z veřejných peněz zaplatí

 • Jak to funguje v zahraničí?

Vzorem bylo Slovensko, tam registr smluv funguje na adrese http://otvorenezmluvy.sk/

 • Co znamená „roční testovací období“?

Fakticky to, že zveřejňování bude do 30. června 2017 dobrovolné. Nebudou uplatňovány sankce za nezveřejnění smlouvy. Ty znamenají, že v ostrém provozu bude nezveřejněná smlouva neplatná. 

 • Na jaké smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění?

• alespoň jednou ze stran smlouvy je veřejná instituce z přesně vymezených v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv např. stát, státní podnik, obec, kraj, státní/krajská/obecní firma, státní příspěvková organizace, zdravotní pojišťovna, atd.,
• druhou smluvní stranou (smluvní protistranou) musí být právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (pokud je smluvní stranou nepodnikající fyzická osoba, smlouva se neuveřejní. S jedinou výjimkou – pokud by bylo převáděno vlastnické právo k nemovitosti, kterou vlastní veřejná instituce s povinností zveřejňovat smlouvy, do vlastnictví nepodnikající fyzické osoby),
• hodnota předmětu smlouvy musí být vyšší než 50 000 Kč bez DPH a smlouva nespadá pod zákonem stanovené výjimky.

 • Existují výjimky?

Ano, zákon již dnes obsahuje řadu výjimek z povinnosti zveřejňovat smlouvy. Ve smlouvách nemá být zveřejňováno například obchodní tajemství (to je přesně definováno zákonem), citlivé osobní údaje nebo utajované skutečnosti. Další výjimky jsou pro případy, kdy jde o ohrožení života či obecnou krizi (takové smlouvy jsou účinné nezávisle na uveřejnění, a pokud nejsou zveřejněny, nejsou neplatné). Výjimku pro zveřejňování mají i všechny malé obce.

 • Bude zákon novelizován?

Nejspíš ano. Ve sněmovně je projednávána novela, která ze zákona navrhuje vyjmout národní podnik Budvar. Ve výborech se na ni nabalilo kolem 20 dalších návrhů na výjimky – např. vyjmout všechny státní a městské firmy, zdravotnická zařízení, vysoké školy nebo Českou televizi či Český rozhlas. Novela je ve druhém čtení, závěrečné schvalování má být v polovině července nebo v září.

 • Kde se dozvím víc?

Encyklopedie zákona o registru smluv
http://www.nejnejzakon.cz/

Informace z oblasti Informačních systémů veřejné správy a eGovermentu
http://www.isvs.cz/

Sdružení „Co po nás zbude“ zabývající se otázkami dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů
http://www.cnz.cz/

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)