Babiš
Babiš

Prohlášení skupiny Agrofert ke kauze Česká pošta – Agrotec

Napsal/a Ondřej Neumann 20. srpna 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Dnes večer bude jednat předsednictvo Bezpečnostní rady státu o kauze Česká pošta. Mluvčí skupiny Agrofert patřící Andreji Babišovi krátce před půl druhou vydal následující prohlášení Agrofertu. HlídacíPes.org ho nabízí v plném znění. Souvislosti kauzy naleznete pod prohlášením..

Prohlášení skupiny Agrofert ke kauze Agrotec

Praha – 20. srpna 2015

V nedávném období byly v médiích zveřejňovány informace o probíhajícím trestním řízení proti společnosti Agrotec a jejím dvěma zaměstnancům, a to v souvislosti se zakázkami vyhlašovanými v průběhu roku 2013 Českou poštou. Výběrových řízení na tyto zakázky se mimo dalších osob účastnila také společnost Agrotec. S ohledem na to, že skutečnosti uveřejněné v médiích jsou z velké části nepřesné, zavádějící a nepravdivé, rozhodli jsme se vydat toto tiskové prohlášení, kde hodláme uvést zásadní skutečnosti na pravou míru.

 

Agrofert/Agrotec ani obviněné fyzické osoby se k okolnostem a průběhu trestního stíhání dosud veřejně nevyjadřovaly z toho důvodu, aby neovlivňovaly nestrannost trestního řízení a orgány v rámci něho působící. Současně je třeba upozornit na ustanovení § 8b zák. č. 141/1961 Sb., Trestního řádu v platném znění, dle kterého osoby zúčastněné na trestním řízení včetně obviněných a jejich obhájců nesmí pod sankcí zveřejňovat informace získané v jeho průběhu. Podle informací obhájců obviněných je trestní řízení vedené proti nim prováděno s plným šetřením práv obviněných a jejich obhajoby. Zprávy o stavu řízení byly dosud Policí České republiky a státním zástupcem zveřejňovány plně v souladu s příslušnou legislativou. V této souvislosti vyvstává otázka, proč se v trestní věci, probíhající více než 14 měsíců, na ni zaměřila mediální pozornost právě v tomto období, tedy po skončení přípravného řízení a postoupení věci dozorujícímu státnímu zástupci za účelem rozhodnutí o dalším procesním postupu. Mediální kampaň z hlediska jejího načasování tak lze považovat za nepřímý nástroj, jehož smyslem je působit na nestrannost rozhodujícího státního zástupce, a to zejména tím, že trestní stíhání společnosti Agrotec a jeho zaměstnanců je mediálně politizováno a personálně spojováno s vedoucími představiteli hnutí ANO.

 

Ke skutečnostem tvrzeným v médiích je nutné uvést následující. Předně jednáním, kladeným za vinu společnosti Agrotec a jejím zaměstnancům, nikdy nevznikla žádná škoda. Jestliže část novinářské veřejnosti disponuje v některých případech fragmenty spisového materiálu Policie České republiky, pak musí vědět, že z povahy skutkových okolností zjištěných vyšetřováním policejních orgánů ani žádná škoda vzniknout nemohla. V tomto bodě lze odkázat na Usnesení o zahájení trestního stíhání obviněných, které jakoukoliv škodu způsobenou trestným činem nezmiňuje. V souladu s výsledky vyšetřování a zásadou totožnosti skutku tak škoda nemůže byt předmětem obžaloby, pokud bude proti obviněným vznesena.

 

Celé trestní řízení proti společnosti Agrotec a jejím zaměstnancům je v zásadě založeno na odlišném právním posouzení jednání kladeném za vinu obviněným obžalobou a obhajobou. Jak prokazatelně vyplynulo z výsledků vyšetřování, jde v celé věci pouze o možné administrativní pochybení zaměstnanců společnosti Agrotec spočívající v mylném vyhodnocení zadávacích podmínek u výběrového řízení iniciovaného Českou poštou. V průběhu trestního stíhání nebylo prokázáno jakékoliv ovlivňování výběrových řízení České pošty ze strany zaměstnanců Agrotecu. Z inkriminovaných výsledů výběrových řízení je zřejmé, že Agrotec, respektive skupina Agrofert, nebyly jakkoliv preferovanými dodavateli České pošty, jelikož ve všech výběrových řízeních souvisejících s trestním stíháním hodnotící komise České pošty hlasovala pro jiné uchazeče než Agrotec. Původní výběrové řízení na dodávku pneumatik pro Českou poštu bylo zrušeno z jiných důvodů, než které jsou obsaženy v Usnesení o zahájení trestního stíhání obviněných. Česká pošta totiž u svého vozového parku přešla na odlišný způsob financování (operativní leasing), v rámci kterého měla zajištěn průběžný servis a dodávku pneumatik. Odběr pneumatik od externích dodavatelů se tak stal bezpředmětným.

 

Celá trestní kauza je podávána ve zcela nepatřičných politických souvislostech. Skupina Agrofert je jedním z největších zaměstnavatelů v České republice s počtem cca 35.000 zaměstnanců. Je nemožné, aby její vrcholní představitelé nesli odpovědnost za neúmyslné formální pochybení řadových zaměstnanců při administraci veřejných zakázek, a to zvláště za situace, kdy o věci dosud nerozhodl nezávislý soud a je třeba v plném rozsahu ctít presumpci neviny. Na nestandardní povahu mediální kampaně poukazují nejen zkreslené a nepravdivé informace, ale také pravděpodobný nezákonný únik informací ze spisového materiálu. Je skutečností, že policejní orgán předal trestní věc dozorujícímu státnímu zástupci spolu s konečným návrhem dalšího procesního postupu. Tento návrh nebyl předložen obviněným ani obhájcům a nebyl součástí policejního spisu předloženého k seznámení obhajobě. Je proto krajně podezřelé, že s tímto dokumentem disponují třetí osoby nemající přístup do trestního spisu a veřejně z něj citují. Dozorový státní zástupce by s vědomím těchto skutečností měl zahájit vyšetřování okolností, za kterých k informačnímu úniku došlo.

 

Jak již bylo uvedeno, skupina Agrofert ctí v plném rozsahu nestrannost orgánů činných v trestním řízení a nezávislost jejich rozhodování. Již samotný fakt prověřování podezření ze spáchání trestné činnosti na straně významného podnikatelského uskupení dokumentuje absenci jakýchkoliv vnějších tlaků na činnost orgánů trestního řízení. Toto tiskové stanovisko je proto vedeno pouze snahou o nezbytnou korekci dosud mediálně publikovaných okolností vztahujících se k trestnímu stíhání Agrotecu a jeho zaměstnanců. S ohledem na to nebudou nad rámec tohoto sdělení žádné další informace ze strany Agrofertu či Agrotecu poskytovány nejméně do doby, než státní zástupce učiní procesní rozhodnutí ve věci ohledně věcného a personálního rozsahu jím eventuálně podané obžaloby.

 

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Karel Hanzelka

PR manažer, tiskový mluvčí


Ke kauze jsme dosud vydali:

Trestní stíhání firmy z holdingu Agrofert: Jeden Babiš, dva různé metry

Policie navrhla obžalovat Českou poštu a další firmy, je mezi nimi i Babišův Agrotec

Milan Chovanec: Prodejce nábytku, rychlostudent z Plzně, dnes ministr vnitra v problémech


 

 

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Čtěte též

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)