Foto: Jakub Stadler/ MAFRA/ Profimedia

Proč umělá inteligence není umělec. Vytváří pouze iluzi, osobní rozměr nikdy mít nebude

Napsal/a Přítomnost 29. května 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

POZNÁMKA. Již několikrát jsem narazila na názor, že jedním z prvních nahraditelných povolání umělou inteligencí (AI) bude umělecká tvorba. Stále častěji se množí důkazy o nerozlišitelnosti uměleckého výtvoru AI od lidského. AI tvoří obrazy, fotografie i hudbu. Ale je to skutečně umění?

Na základě databáze uměleckých děl a jejich estetického hodnocení tvoří AI nové kombinace uměleckých prostředků. Nedělá snad umělec z masa a kostí to samé?

Navíc, jaký je v tom rozdíl, když ani za dílem pomalu nerozlišíme živého nebo strojového původce? Znamená to, že AI skutečně tvoří díla s uměleckou hodnotou?

Nepřiznaný podíl AI na uměleckém díle je de facto „klamání spotřebitele“ či dokonce šíření dezinformace v rámci oblasti, která má prokazatelný vliv na prostředí, kulturu, společnost.

Software s estetickou hodnotou

Za uměleckým dílem však hledáme mnohem víc než novou kombinaci prostředků uměleckého vyjádření. Hledáme osobní rozměr.

Umělecké dílo je především zrcadlem lidské zkušenosti ve všech jejích vrstvách, zkušenosti založené na organickém těle, hmotné a sociální realitě, nedefinovatelných hlubinách podvědomí a spirituality.


Text publikujeme na základě spolupráce s nezávislým týdeníkem Přítomnost

(titulek a mezititulky jsou redakční, autorem textu je houslistka Jana Kubánková)


Nic z toho ze své podstaty AI nenabídne, protože to jednoduše sama nemá. Ve tvorbě hledáme přesah sebe sama. AI je čistě racionalistickým nástrojem, který dokáže vytvářet pouze iluzi přesahu, kterému jsme ochotni věřit.

Nakonec i za strojovým výtvorem stojí člověk. Nemyslím teď fakt, že AI je výtvorem člověka, ale že databáze – umělecké zdroje, z nichž AI tvoří, jsou lidské. Ponesou tedy vždy lidské klíče k estetickému vnímání, hodnocení, a dokonce i cítění.

Proto námi výsledný umělecký produkt AI může emocionálně pohnout, ale umělce to z ní nedělá. AI je věrohodná, nikoliv autentická, a umělecká díla v pravém slova smyslu proto netvoří.

Přesto. Někdo by mohl namítat, že pokud mu umělecké dílo poskytne prožitek, je jedno, kdo ho vytvořil. Je to snad takový problém, dívat se kupříkladu na fotografii a užívat si její estetickou hodnotu nevěda, že ji vlastně vytvořil software? Podle mého názoru ano.

Umím si představit, že ve velmi krátkém časovém horizontu zaplaví přinejmenším virtuální svět i tento typ dezinformací a přispěje k už tak rozmazaným hranicím reality a iluze, pravdy a lží, ve kterých bude takřka nemožné se orientovat a rozlišovat.

Nový typ dezinformací

Možná nemusíme nutně zakazovat vklad AI do lidské umělecké činnosti. Minimálně bychom ale měli jako příjemci umění mít vždy možnost vědět, že se na díle AI podílí a kolik procent podílu na tvůrčím procesu na daném díle má.

To by mělo podléhat pravidlům stejně, jako je tomu například u složení potravin, které konzumujeme. Je to elementární požadavek na transparentnost, na pravdu. Nepřiznaný podíl AI na uměleckém díle je de facto „klamání spotřebitele“ či dokonce šíření dezinformace v rámci oblasti, která má prokazatelný vliv na prostředí, kulturu, společnost.

Umím si představit, že ve velmi krátkém časovém horizontu zaplaví přinejmenším virtuální svět i tento typ dezinformací a přispěje k už tak rozmazaným hranicím reality a iluze, pravdy a lží, ve kterých bude takřka nemožné se orientovat a rozlišovat. Skutečně stojíme o takové zpochybňování reality, a především našeho vlastního vnímání?

Otázka náhrady tvorby člověka za tvorbu strojovou je nakonec především samotnou otázkou humanity. Kreativita a tvorba je manifestací základní lidské potřeby sebeaktualizace.

Je zdrojem sebepoznání, duševní svobody, mentálního vývoje, kultivace adaptability a flexibility, svébytnosti a samostatnosti, psychohygieny, sdílení i kulturního dědictví.

Ponechat tyto kompetence stroji je skutečně paradoxní volbou člověka oddělit od sebe jeden z esenciálních aspektů lidství.


Autorka textu, Jana Kubánková  je houslistka, svobodná umělkyně a lektorka.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)