Budova Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. FOTO: Profimedia

Postoj, že naši občané jsou Němci, už nelze akceptovat. Česko čeká „mimořádně závažná kauza“

Napsal/a Robert Břešťan 23. února 2021
FacebookTwitterPocketE-mail

Česká strana nadcházející soud s Lichtenštejnskem ve Štrasburku vidí jasně: protistrana se na tuto žalobu o konfiskovaný knížecí majetek „připravovala dlouhá léta, ne-li desetiletí“. Kauzu označuje za mimořádně závažnou i proto, že se překvapivě netýká poválečné historie, ale českého přístupu z let 2014 – 2020.

Žaloba, kterou se již Evropský soud pro lidská práva začal zabývat, když vyzval Česko k reakci, je hodně specifická. Česká republika je vůbec poprvé v pozici, kdy ji u tohoto soudu žaluje ne jednotlivec, ale jiný stát. „Kauza je to rozsáhlá ať už počtem dotčených soudních řízení nebo svým historickým pozadím,“ připouští Vít A. Schorm, vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva.


Detailní shrnutí kauzy jsme přinesli v článku: Česká historie u evropského soudu. Nejsme a nebyli jsme Němci, zlobí se Lichtenštejnsko 


Ministryně zahraničí, spravedlnosti a kultury ve vládě Lichtenštejnského knížectví Katrin Eggenbergerová nicméně v rozhovoru pro HlídacíPes.org (který vznikl korespondenčně) opakovaně zdůrazňuje, že podstatou žaloby nejsou události po skončení druhé světové války a let 1945 – 1951, kdy se o konfiskaci majetku občanů Lichtenštejnska v Československu rozhodovalo, nýbrž současnost, konkrétně o přístup úřadů a soudů České republiky z let 2014 – 2020.

Tím, že jsou lichtenštejnští občané i sedm desítek let po válce označováni u soudů za Němce, jsou podle Lichtenštejnska porušována jejich práva. Československo trvalo na tom, že Lichtenštejnové se v minulosti přihlásili k německému národu. Podle Eggenbergerové ale v tomto přístupu pokračuje i Česká republika. 

Co je podstata vaší mezistátní stížnosti proti České republice?

Skutečnost, že občané Lichtenštejnska jsou stále považováni za Němce a že Česká republika není ochotna přistoupit k jednání o nevyřešených majetkových otázkách, musíme považovat za nedostatek respektu vůči suverenitě a státnosti Lichtenštejnska. Lichtenštejnsko tedy v probíhajícím soudním řízení hájí základní práva a svobody svých občanů. Tím, že Česká republika v roce 2014 zažalovala Nadaci knížete z Lichtenštejna na základě tvrzení, že občané Lichtenštejnska jsou Němci, nepostupovala v souladu se zákazem diskriminace a znovu prokázala nedostatek respektu k suverenitě knížectví. Způsob, jakým tehdy česká vláda svoji žalobu odůvodňovala a jak se s ní vypořádaly české soudy, je v rozporu s články 6, 8, 13 a 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a článku 1 Dodatkového protokolu k této úmluvě. Toto se musí napravit. A je to tím důležitější, že české soudy vedou další soudní řízení týkající se občanů Lichtenštejnska, v nichž jsou řešeny stejné otázky.

 

 

Česká republika žalobu hodnotí jako unikátní s ohledem na to, že za zhruba 60 let existence řešil Evropský soud pro lidská práva jen 28 žalob tohoto typu. Proč jste zvolili právě tuto variantu mezistátní stížnosti?

Mezistátní žaloby nejsou tak neobvyklé. V současnosti se soud zabývá přinejmenším deseti podobnými žalobami. Je v první řadě na státech, které přistoupily k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, zajistit ochranu a vymahatelnost v práv a svobod, jež úmluva zaručuje. A aby dokázaly účinně chránit základní práva svých občanů, mohou se státy obrátit přímo na Evropský soud pro lidská práva. To nabývá na důležitosti v případech systematického porušování základních práv. Ale ten současný případ zachází ještě dál. Česká republika totiž požaduje po českých soudech, aby s občany Lichtenštejnska zacházely jako s Němci, a české soudy tak skutečně činí. Takže kroky České republiky nejen že upírají lichtenštejnským občanům jejich základní práva, ale navíc neberou ohled na jejich národnost. Česká republika tedy nerespektuje suverenitu Lichtenštejnska a jeho rovnoprávnost v rámci mezinárodního společenství. Žádný stát takové zacházení nemůže strpět. Mezistátní řízení před Evropským soudem pro lidská práva je proto v tomto případě samozřejmě náležitým krokem předvídaným úmluvou o lidských právech.

Česko požádalo oficiálně o součinnost české historiky. Nakolik vaše žaloba souvisí s historií, hlavně událostmi po roce 1945?

Tenhle soudní případ nemá s historií nic společného. Týká se událostí po roce 2014, které vedly k rozhodnutí českého Ústavního soudu z roku 2020. Mezistátní žaloba podaná Lichtenštejnskem proti České republice byla nezbytná vzhledem k právním krokům, které v tomto období Česká republika podnikla. Případ se tedy týká současných kroků ze strany české vlády a soudů.

Přesto – zapojíte či jste už zapojili do přípravy své žaloby a do procesu také vlastní historiky?

Není třeba přidávat k mezistátní žalobě, která je ve stávající podobě opřena o silné argumenty, historické otázky. Ale Lichtenštejnsko samozřejmě ví, že historické skutečnosti plně podporují jeho postoj.

od roku 2009, kdy byly znovu po desítkách let navázány diplomatické vztahy mezi Českem a Lichtenštejnskem, funguje společná lichtenštejnsko-česká komise historiků. Vychází z práce této komise nějakým způsobem i argumentace vaší žaloby?

Ne. Komise se nezabývala obdobím, jehož se žaloba týká, tedy lety po roce 2014, kdy vláda České republiky pohnala Nadaci knížete z Lichtenštejna a další lichtenštejnské občany k soudu. To, že klíčový argument České republiky je chybný, dokazují dokumenty v českých archívech, které jsou dostupné všem: vládnoucí kníže František Josef II. z Lichtenštejna se nikdy sám neprohlásil za příslušníka německého etnika, protože byl lichtenštejnské národnosti a lichtenštejnským občanem. Důkazy podporující tuto skutečnost v minulosti potlačoval komunistický režim, ale teď jsou opět předkládány u českých soudů.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)