Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Budova Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. FOTO: Profimedia
,

Postoj, že naši občané jsou Němci, už nelze akceptovat. Česko čeká „mimořádně závažná kauza“

Česká strana nadcházející soud s Lichtenštejnskem ve Štrasburku vidí jasně: protistrana se na tuto žalobu o konfiskovaný knížecí majetek „připravovala dlouhá léta, ne-li desetiletí“. Kauzu označuje za mimořádně závažnou i proto, že se překvapivě netýká poválečné historie, ale českého přístupu z let 2014 – 2020.

Žaloba, kterou se již Evropský soud pro lidská práva začal zabývat, když vyzval Česko k reakci, je hodně specifická. Česká republika je vůbec poprvé v pozici, kdy ji u tohoto soudu žaluje ne jednotlivec, ale jiný stát. „Kauza je to rozsáhlá ať už počtem dotčených soudních řízení nebo svým historickým pozadím,“ připouští Vít A. Schorm, vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva.


Detailní shrnutí kauzy jsme přinesli v článku: Česká historie u evropského soudu. Nejsme a nebyli jsme Němci, zlobí se Lichtenštejnsko 


Ministryně zahraničí, spravedlnosti a kultury ve vládě Lichtenštejnského knížectví Katrin Eggenbergerová nicméně v rozhovoru pro HlídacíPes.org (který vznikl korespondenčně) opakovaně zdůrazňuje, že podstatou žaloby nejsou události po skončení druhé světové války a let 1945 – 1951, kdy se o konfiskaci majetku občanů Lichtenštejnska v Československu rozhodovalo, nýbrž současnost, konkrétně o přístup úřadů a soudů České republiky z let 2014 – 2020.

Tím, že jsou lichtenštejnští občané i sedm desítek let po válce označováni u soudů za Němce, jsou podle Lichtenštejnska porušována jejich práva. Československo trvalo na tom, že Lichtenštejnové se v minulosti přihlásili k německému národu. Podle Eggenbergerové ale v tomto přístupu pokračuje i Česká republika. 

Co je podstata vaší mezistátní stížnosti proti České republice?

Skutečnost, že občané Lichtenštejnska jsou stále považováni za Němce a že Česká republika není ochotna přistoupit k jednání o nevyřešených majetkových otázkách, musíme považovat za nedostatek respektu vůči suverenitě a státnosti Lichtenštejnska. Lichtenštejnsko tedy v probíhajícím soudním řízení hájí základní práva a svobody svých občanů. Tím, že Česká republika v roce 2014 zažalovala Nadaci knížete z Lichtenštejna na základě tvrzení, že občané Lichtenštejnska jsou Němci, nepostupovala v souladu se zákazem diskriminace a znovu prokázala nedostatek respektu k suverenitě knížectví. Způsob, jakým tehdy česká vláda svoji žalobu odůvodňovala a jak se s ní vypořádaly české soudy, je v rozporu s články 6, 8, 13 a 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a článku 1 Dodatkového protokolu k této úmluvě. Toto se musí napravit. A je to tím důležitější, že české soudy vedou další soudní řízení týkající se občanů Lichtenštejnska, v nichž jsou řešeny stejné otázky.

 

 

Česká republika žalobu hodnotí jako unikátní s ohledem na to, že za zhruba 60 let existence řešil Evropský soud pro lidská práva jen 28 žalob tohoto typu. Proč jste zvolili právě tuto variantu mezistátní stížnosti?

Mezistátní žaloby nejsou tak neobvyklé. V současnosti se soud zabývá přinejmenším deseti podobnými žalobami. Je v první řadě na státech, které přistoupily k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, zajistit ochranu a vymahatelnost v práv a svobod, jež úmluva zaručuje. A aby dokázaly účinně chránit základní práva svých občanů, mohou se státy obrátit přímo na Evropský soud pro lidská práva. To nabývá na důležitosti v případech systematického porušování základních práv. Ale ten současný případ zachází ještě dál. Česká republika totiž požaduje po českých soudech, aby s občany Lichtenštejnska zacházely jako s Němci, a české soudy tak skutečně činí. Takže kroky České republiky nejen že upírají lichtenštejnským občanům jejich základní práva, ale navíc neberou ohled na jejich národnost. Česká republika tedy nerespektuje suverenitu Lichtenštejnska a jeho rovnoprávnost v rámci mezinárodního společenství. Žádný stát takové zacházení nemůže strpět. Mezistátní řízení před Evropským soudem pro lidská práva je proto v tomto případě samozřejmě náležitým krokem předvídaným úmluvou o lidských právech.

Česko požádalo oficiálně o součinnost české historiky. Nakolik vaše žaloba souvisí s historií, hlavně událostmi po roce 1945?

Tenhle soudní případ nemá s historií nic společného. Týká se událostí po roce 2014, které vedly k rozhodnutí českého Ústavního soudu z roku 2020. Mezistátní žaloba podaná Lichtenštejnskem proti České republice byla nezbytná vzhledem k právním krokům, které v tomto období Česká republika podnikla. Případ se tedy týká současných kroků ze strany české vlády a soudů.

Přesto – zapojíte či jste už zapojili do přípravy své žaloby a do procesu také vlastní historiky?

Není třeba přidávat k mezistátní žalobě, která je ve stávající podobě opřena o silné argumenty, historické otázky. Ale Lichtenštejnsko samozřejmě ví, že historické skutečnosti plně podporují jeho postoj.

od roku 2009, kdy byly znovu po desítkách let navázány diplomatické vztahy mezi Českem a Lichtenštejnskem, funguje společná lichtenštejnsko-česká komise historiků. Vychází z práce této komise nějakým způsobem i argumentace vaší žaloby?

Ne. Komise se nezabývala obdobím, jehož se žaloba týká, tedy lety po roce 2014, kdy vláda České republiky pohnala Nadaci knížete z Lichtenštejna a další lichtenštejnské občany k soudu. To, že klíčový argument České republiky je chybný, dokazují dokumenty v českých archívech, které jsou dostupné všem: vládnoucí kníže František Josef II. z Lichtenštejna se nikdy sám neprohlásil za příslušníka německého etnika, protože byl lichtenštejnské národnosti a lichtenštejnským občanem. Důkazy podporující tuto skutečnost v minulosti potlačoval komunistický režim, ale teď jsou opět předkládány u českých soudů.

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

61 komentářů

 1. Oskar (hanák zHhané) napsal:

  Přihlášení Lichtenštejnů k německé národnosti provedl jakýsi jejich zaměstnanec: „… jejich údajné přihlášení k Němcům podepsal v rozporu s platným právem správce jejich panství“.
  Asi podobné to bylo s židovskými majetky, protože za přihlášení se k národnosti bylo považováno to, že dotyčný uvedl, že používá německý jazyk, žádný židovský stát neexistoval a židovství bylo považováno jen za náboženství. Tyto skutečnosti Benešovy dekrety nezohledňovaly a to, podle mně záměrně, stála za tím, jak už jsem zde napsal, plebejská chamtivost a závistivost části našeho, českého národa, odpor ke všemu německému, i jazyku a snad i dnes skrývaný a nepřiznaný antisemitismus jisté části občanů ČR). Proč nebyli za Němce prohlášeni i třeba Švýcaři, tkví asi v tom, že zde nebyly žádné švýcarské majetky, které by byly Němci arizovány, Německo uznávalo, využívalo a také zneužívalo švýcarskou neutralitu (viz německými nacisty zkonfiskované židovské peníze, ukládané do švýcarských bank, které dokonce Švýcarsko dlouho odmítalo vydat právoplatným dědicům).
  Zdroj, na př. : Aktualně.cz : článek „Hodina byla málo. Spor Lichtenštejnů o zapomenuté pozemky a Benešovy dekrety soud nestihl vyřešit
  Marek Pokorný, 11. 4. 2016 11:58“

  • A. S. Pergill napsal:

   1. Ať si to tedy Lichtenstejni vyřídí s tím zaměstnancem
   2. Židé se hlásili jak k židovské, tak i k české nebo německé národnosti. Mnozí doma mluvili jidiš, což je směska němčiny a hebrejštiny a nemohli být tedy ani podle jazyka považováni za Němce nebo Čechy, takže píšete nepravdy.
   3. Lichtensteni získali velké majetky po Bílé hoře a za celou svou existenci zde tu neudělali nic pozitivního. Podíleli se, mj., na znehodnocování měny po třicetileté válce (a šíleně se na tom napakovali).
   Paní Perchta z Rožmberka svého manžela, Jana V. z Lichtensteina charakterizovala slovy: „Od těchto Němcův nemohu se ničehož jiného naučiti, nežli krkati, prděti a v kostky hráti.“ Dopis s touto charakteristikou je v rožmberských archiváliích. Takže už tehdy (15. století) se považovali Lichtensteini za Němce.

   • schattenreiter napsal:

    No tak to se rovnou běžte přihlásit jako obhájce České republiky do Štrasburku. Protože tým vládních právníků, kteří ani nevědí co je u nás protiústavní, to tam zaručeně prosere.

   • Oskar (hanák z Hané) napsal:

    Kdybych nebyl „vierteljude“, tak by ch Vám dal za pravdu, ale protže netrpím ztrátou paměti, spíše se u mě projevuje to, že čím jsem starší, tím víc se mně vybavují vzpomínky z dětství, tak Vám nemohu dát, co se týká Židů, za pravdu a navíc, nechovám nenávist k nikomu kvůli jeho národnosti. Ba ani nenávist vůči Němcům, o které se zmiňujete v souvislosti s paní Perchtou z Rožmberka, nechovám.

    • A. S. Pergill napsal:

     Jednou z nejlepších kamarádek mojí maminky na střední škole byla Židovka. Takže tyto údaje mám od očitého svědka (tu paní jsem navíc v raných devadesátkách viděl, když přijela zařídit úpravu rodinného hrobu a doplnění cedulek za ty, co nepřežili koncentráky).
     A pod jinou diskusí jsem konstatoval, že moje babička se hlásila k české národnosti a její sestra k německé, takže něco takového bylo možné.

  • ToM. napsal:

   Ono je smutné, že jednou se Lichtenštejnsko přihlásilo k celní unii německých států „Zollverein“ 1857 (Monetary Treaty Between the German States of 24 January 1857), ale nyní se jejich potomci k tomuto vůbec nehlásí.

   Tvrdit tedy, že obyvatelé Lichtenštejnska (de facto území v osobním vlastnictví knížete) nyní vlastně NEJSOU Němci znamená popření své minulosti.

  • Jiří Hemerka napsal:

   Lichenstejnove veškerý svůj majetek v čechách a na moravě získali za to že zradili české království)byl to majetek lidí co museli po roce 1620 emigrovat ( byla to třetina čechů q moeavanu ! Ať nám teď tvrdí co chtějí ale je to jen způsob jak prolomit benešovi dekrety z druhé strany!

   • A. S. Pergill napsal:

    Ne veškeré. Nějaké majetky měli už v 15. století. Možná je za husitských válek ukradli církvi, jak to tehdy šlechta běžně dělala.

    • ČERT napsal:

     Tak na Moravě měli majetky ještě dřív, už od 13.století, kdy byli/min. jeden z nich byl spojencem toho našeho krále Přemysla Otakara II. (ale mám za to, že v době jeho pádu na Moravském poli už tomu tak nebylo). Jinak, když je to tady celkově o té národnosti, tak z dnešního hlediska bychom mohli říct, že jsou to vlastně Rakušané – vždyť pocházeli z Dolních Rakous a tam je taky ten hrad Liechtenstein, ne tak daleko od Vídně. A pokud jde o ten dnešní alpský státeček Lichtenštejnsko, tak u toho je zajímavé, že ten vznikl z panství, která oni získali až počátkem 18.století, čili ještě skoro 100 let po té naší Bílé hoře, která byla spojena s jejich značným nahromaděním majetků u nás…

 2. petrph napsal:

  No aspoň že víme na čem jsme. Protože, to že prý “ Česká republika v roce 2014 zažalovala Nadaci knížete z Lichtenštejna na základě tvrzení, že občané Lichtenštejnska jsou Němci“ je naprostý nesmysl, je přímo bulvární vulgarizace celého toho případu. Kdyby to (v titulku) otiskl Blesk, nebo tak, dalo by se to ještě omluvit. Ale že to takhle může tvrdit ministryně zahraničí Lichtenštejnska do médií, ukazuje poměrně jasně, jak tenhle svět funguje, že vykládat nesmysly může vlastně každý. Ale ani bych netvrdil, že paní ministryně záměrně uvádí nepravdivá fakta, předpokládám, že ona sama se v tom sporu právně neorientuje, takže jen opakuje jednostranné a zavádějící informace které jí poskytli právníci pana knížete. Ostatně, sama pak v závěru podává jiné, bližší historickému vysvětlení, ale ani to není právně správné..

 3. Luděk napsal:

  Ohledně doslova ukradených majetu má Česká republika z ostudy kabát ,chováme se stejně jak za komunistu .Kolik rodu se soudí?Je nám to zapotřebí dělat si nepřátele do nkonečna?Rozkrádáme si republiku ,ničíme a pořád jsme utlačovaný-dnes je vidět jak jsme bezmocní s covidem ,vláda neví která bije ,udělejme si pořádek nikdo nám pomáhat nebude.

  • A. S. Pergill napsal:

   Šlechtické i církevní pozemkové majetky zabavovala už první republika (pozemková reforma, řečená „Masarykova“). Takže byste musel v řadě případů jít až do toho roku 1918.
   A, mimochodem, v USA za F. D. Roosevelta, když byl oddělen dolar od zlatého standardu, tak se lidem zabavovalo téměř veškeré zlato, dokonce i část rodinných šperků.

   • Radek napsal:

    Je to asi paradoxem, ale první a druhá pozemková reforma „tatíčka“ pana Masaryka byla vlastně vzorovým modelem pro krádeže a vyvlastňování po roce 1945. Je ale jediný rozdíl, že tyto reformy o kterých se zde bavíme neměly likvidační charakter. Bohužel v mnoha případech komunistická právní a soudní praxe po r. 45 legalizovala předcházející protiprávní kroky okupační říšské správy! V tomto bodě si fašismus a komunismus podal ruku.

    • virus napsal:

     Fašizmus je jen variace kapitalizmu , výrobní prostředky a zisky z nich patří dál soukromníkům tedy kapitalistům ! Proč by měly české pozemky patřit nějakým cizákům , jak se k nim vůbec dostaly , to si na ně našetřili a sami na nich pracovali ?

    • A. S. Pergill napsal:

     Pozemková reforma se nedělala jen u nás. A v podstatě měla stejný cíl jako restituce – vrátit to, co si její „oběti“ nebo jejich předkové nakradli.

     • vaclav napsal:

      Jozef II. zabavoval církevní majetek i mnohý šlechtický majetek ,který byl darován církvi .

  • Jiří napsal:

   A co poprava českých pánů? Jak asi ty nadlidi ,dnes andělé ke svým skromným majetkům přišli. Kdo určí kde je hranice,náš soud,nebo jejich pravní kličky u mezinárodních soudů? O co asi jde ,prosadí,že nejsou Němci a pak vraťte majetek zabavený podle dekretů a že nejde o milióny,ale desítky miliard.

  • petrph napsal:

   Když ono je to s těmi soudy právě naopak, a buďte rád.
   Protože, za prvé, smiřte se s tím, že takto funguje právnický systém po celém Západě. Že po celém Západě komerční právníci podávají žaloby ve prospěch svých klientů ba základě jakýchkoliv (i sebemenších) indicií právních požadavků a jejich výkladů. A pak se za ně soudí, odvolávají k dalším soudům, požadují milionové odškodnění, taky o tom píšou jednostranně do médií, atd.. Samozřejmě, čím větší šance na zisk, o to víc.
   To už není spravedlnost, to je právnický byznys, včetně té omáčky v médiích.

   V našem případě by sice mohla být otázka, proč se stát nedohodne s těmi pár desítkami šlechtických rodů, a jim ty jejich latifundie nevrátí a tím to celé neutne. Kdyby – kdyby už v záloze nečekali další právníci s požadavky pro zhruba 3 miliony odsunutých Němců.. A ti čekají právě a jen na to, až bude ta hranice Benešových dekretů, jakýmkoliv způsobem zpochybněna..Proto to soudy nedělají a nedělaly už od dob občana Havla.

   Btw, ale to nemá zase mnoho společného se současnou vládou řečeného Babiše. Ta nám dělá škody a ostudu sama o sobě, což i v zahraničí vidí. Ale ani v tom nám pomoct nemůžou. Jestli by ho vyhnal nějaký pražský Majdan, tak i ten si musíme udělat sami..

 4. Jaroslav napsal:

  Domnívám se, že Lichtenštejnové automaticky se nerodili jako Lichtenštejnci v ČSR

  • Radek napsal:

   A Češi na dovolené v Itálii či v Belgii se automaticky rodí jako Belgičané či Italové?! Nikoliv, ale jako Češi. Tím, že se narodili v cizí zemi neztrácejí nárok na své občanství a ani na „národnost“! Takže odpovídám ano, Lichtenštejni se rodí a rodili v zahraničí jako Lichtenštejni a nikdy tomu nebylo jinak. Automaticky!

   • ToM. napsal:

    Asi nechápete, že „plebs“ Lichtenštejnska rodí ve Švýcarsku – dokonce právě „stát Lichtenštejnsko dovoluje“ svým občanům takový luxus – přírůstek tak byl v tomto státě v některých letech 2000-2020 celých NULA nově narozených.

    Na druhou stranu RODINA Lichtenštejnů se nechává oslavovat svými občany tím, že svému „plebsu“ ukrajuje standardní demokratické principy, tzv. „Novou Ústavou“

   • A. S. Pergill napsal:

    Jenže žádný Lichtensteinský národ neexistuje. Lichtensteini jsou Němci s lichtensteinským státním občanstvím, stejně jako jsou germanofonní Švýcari Němci (alespoň většinou) se švýcarským občanstvím.

    • petrph napsal:

     Víte zrovna v případě Němců se ukazuje že běžné definice společného „národa“ a národnosti“ nefungují, ovšem stejně jako u jiných podobných velkých skupin obyvatel,
     Protože připomeňme že Německo jako společný stát neexistovalo před rokem 1871. Byly tu jen oddělené státečky, které sice mluvily společným německým jazykem, ale další podmínky „společného národa“ nesplňovaly. Některé se pak spojily do společného německého státu – jiné ne. Nakonec, silné skupiny Němců žily i jinde – třeba v Rakousku a i u nás.
     Třeba opačná situace byla v  USA, když v roce 1776 vyhlásily svou nezávislost na Velké Británii. jenomže tam použili pro vytvoření a sjednocení národa teorii „melting potu“ – všichni co tam přicházeli – a že to byla směs migrantů, se stávali čistými a hrdými Američany. Ale ani tam to už tak zhruba půl století nefunguje, a situace se politicky velice zhoršuje, jak vidno.
     Nebo, třeba Rusko dobylo a osídlilo v 16. a 17. století celou severní Asii, až ke Kamčatce. Krom nějakých izolovaných domorodých kmenů jsou tam teď samí Rusové..:)
     Takže, na nějaké jednotné a zaručené definici“ národnosti, a to navíc s právní působností skoro 100 let zpátky se nedá stavět vůbec.

     I když tedy navíc, právě v tomto případě naprosto zbytečné. Protože – právě tento případ je poměrně jednoduchý, a úředně doložitelný. Že totiž v onom roce 1930 a právě pro potřebu toho sčítání byla ve formuláři kolonka „..národnost / mateřský jazyk“. A jak se dá dohledat v pokynech pro potřeby toho sčítání se ten pojem „národnost“ odvozoval od té mateřské řeči, a ne jinak Takže si ani Lichnštejni, ani jiní „vybírat národnost“ nemohli, pro účely toho sčítání byli zahrnuti jako Němci. V tomto tedy k žádnému sporu dojít nemůže, ať si jejich ministryně přes všechno vykřikuje do médií co chce..

     • A. S. Pergill napsal:

      Už jsem tu uvedl výše příklad mojí babičky a její sestry, které si vybraly (a vybrat tudíž mohly), babička národnost českou prateta národnost německou.

   • petrph napsal:

    Tím bych si tedy – bez hlubšího právního rozboru vůbec nebyl jist. Třeba v USA platí že kdo se narodí na jejich území, získává automaticky jejich občanství. A podobná ustanovení platí či různě platily i v  jiných státech.
    A jak je to v případě pánů knížat na to by asi byl potřeba historicko-právní rozbor. Oni totiž (jak se dá dočíst) von Lichtenštejni vůbec nežili ve svém knížectví, ale ve Vídni, až do doby těsně před druhou světovou. Jaké vůbec tehdy měli státní občanství, nebo jaký pas, bůh suď, ale pochyboval bych ž československý.

    • liberal shark napsal:

     Přesně tak, některé státy přiznávají občanství po rodičích, jiné podle místa narození. Záleží na místní právní úpravě.

    • A. S. Pergill napsal:

     Ano, ale tady jde o národnost, nikoli občanství. Navíc Lichtensteinové měli většinu majetků na území ukradením mnichovskou smlouvou, takže se z nich po Mnichovu automaticky stali říšští Němci (což je občanská, nikoli národnostní, kategorie). Dalo se to odmítnout (za cenu rizika represí), ale o tom by musely existovat doklady.

  • ToM. napsal:

   Jedna „zaprodanecká západní vysílačka“ odhaluje proč vlastně došlo k vyvlastnění podle Benešových dekretů (BBC: Nazi crimes taint Liechtenstein, Last Updated: Thursday, 14 April, 2005, 10:03 GMT 11:03 UK ) a proč došlo k ochlazení mezi českými úřady a knížaty.

 5. Adalbert Maruška napsal:

  Už dávno se stydím, že patřím do tohoto chumlu v tomto státě. Už od války jsme neudělali jako národ jedinou věc, hodnou obdivu nebo aspoň pochopitelnou a slušnou. Jenom krádeže, rabování, pomlouvání o zločinech nemluvě. Vrátil bych vše, co jsme ukradli -znárodnili a to už jen proto, aby se do tohoto chumlu dostalo něco slušnosti a zodpovědnosti. Je to vídět, kam se podíváme, tato doba vše ukázala ve své nahotě..Většina jsou u nás právě ti PROLETÁŘI, kteří vždy koukali jak někoho obrat…A není se co divit, ty ostatní jsme vyhnali, vyštvali , ale předem nezapomněli okrást..

  • Petr napsal:

   Vážený, nevím za co se Vy stydíte. To co bylo ukradeno, je stejná lež jako v případě církevních restitucí. Katolické církvi od Josefa 2 nic nepatřilo, měla pouze majetek ve správě. Co se týká cizí šlechty, sama se přihlásila v 1939 k německé národnosti.Benešovy dekrety nebylo Benešovo rozhodnutí,ale rozhodnutí vítězných mocností po 2. svět. válce. Ještě doplním, jak se tato šlechta dostala k těm majetkům u nás? Ukradla je po bitvě na Bílé Hoře. Tudíž pokud to chcete brát takhle, tak se můžeme dostat až po Velkou moravu. Trochu si nastudujte dějiny a přemýšlejte, než něco vypustíte ven.

   • Milan napsal:

    Člověče, než něco napíšete, tak si něco přečtěte, nastudujte a potom se k něčemu vyjadřujte.

    • virus napsal:

     Tak napište , jak to bylo třeba s těmi dekrety ? Beneš si to sám vymyslel ? Na základě čeho odsunuli Němce v Polsku ?

  • Radek napsal:

   Dokud nebude zrušen Lex Schwarzenberg č. 143/1947 Sb., o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou, tak nebude činěno v českém právu po právu!

  • Petr napsal:

   A já se naproti tomu stydím za všechny takové, jako jste Vy !!!
   Pomlouvači a zrádci vlastního národa jsou historicky největším zlem i nepřítelem, a jako s takovými by mělo být s vámi také nakládáno a zacházeno…

  • Jerzy Malinowski napsal:

   O majetek přišli Němci ve všech zemích, odkud byli odsunuti. Chce to větší rozhled a ještě více studu

  • Ivan napsal:

   Minimálně od první poloviny 17. století do cca roku 1918 u nás vládl a rozhodoval cizí element. Po celou tuto dobu byli Češi (PROLETÁŘI) prakticky bez nároku na cokoli. Částečná náprava začala po roce 1918. V letech 1938 až 1945 opět PROLETÁŘI drženi u huby, ovšem již v daleko tragičtější podobě. Po roce 48 se to mlelo všelijak, ale v drtivé většině se majetkově „napravovalo“ to, co fašisté, Němci, natropili. V rámci boží evropské spravedlnosti to cizákům všechno vrátíme, protože jsme slušní, že Adalberte. A pokud se stydíte za ten „chumel“ do kterého patříte a nikdy jste nic neukradl, tak je vám EU celá k dispozici.

   • Ctibor Kaválek napsal:

    Pobělohorská šlechta chce majetky. PO Bílé hoře skončila náboženská tolerance v zemi kde 85 % lidí bylo protestanských. A621 první protirefomační dekret, 1622 ustavená konfiskační komise, přdání vys. škol jezuitům, 1624 mařízení, že za měštany mají být jen katolíci, vypovězení nekatolických kněží ze země, 1626 nařízení měštanům ,aby přestoupili ke katolíkům, 1627 mandát proti nekatolíkům,1629 změna přijímání do šlechtického stavu Černín v roce 1624, vrácení statků církvi. At‘ šlechta mlčí.

  • Zdeněk napsal:

   Takže Masaryk a Beneš byli zloději? Jděte se vycpat s tím sebemrskačstvím. Bylo jasně řečeno, že konfiskace se týká těch kteří se přihlásili k Němcům, a z toho jim plynuly výsady, bez ohledu kdo je tam přihlásil.

  • josefina napsal:

   Zase jeden Jidáš v národě..to už zažil Ježíš kristus,když ho zradil jeho přítel..vám bych nevěřila ani pozdrav!!Lichtenštejnové se dostali k majetku pomocí Habsburků,nepřátelů Čechů!!Tak to je a nic na tom nezmění ani 500 let od potupné Bílé Hory!!Kradli jak straky po našich uprchlých šlechticích!!Byl to politický hon a 27 českých hrdinů to zaplatilo životy!!Mají na rukou jejich krev!!Dávno před komunistickými procesy v 50tých letech už vraždili kvůli náboženské víře,to se mají čím chlubit!!Je mně z vás špatně…

  • Petr napsal:

   No tak se odstěhujte, víte Vy jak tyto rody získali u nás svůj obrovský majetek majetek? Nebo co tu dokázali ukrást Švédi? Pak Němci, Američani část zlatého pokladu(ty helmy našich vojáků v VB byli asi pozlacené),pak nás hospodářsky holili Rusové .No neslyšel jsem ,že by jsme chtěli něco zpátky .A že jsme od války neudělali jedinou dobrou věc? Stydte se za to co jste napsal.

 6. JUDr. Jan Kotous napsal:

  Pro mne jako pro právníka, který má koníčka právní historii je a byla vždy věc jasná. V případě Liechtensteinů se ze strany našeho státu jednalo a jedná o flagrantní porušení nejen mezinárodního práva, ale také tehdy platného práva československého. Politika, závist a hlavně třídní nenávist sehrály svou roli a my, místo abychom hledali cestu ke smírnému řešení, stále prokazujeme snažení o jakousi legalizaci. S Benešovými dekrety to ostatně nemá nic společného, jestliže přihlášku k německé národnosti podepsal správce panství, či kdo…

  • virus napsal:

   Ten správce byl jejich zaměstnanec a jistě pracoval podle jejich pokynů ! A vůbec , proč by pozemky v Čechách měly patřit nějakým cizincům , to tu budou za čas nové Sudety a problémy začnou znovu .

  • petrph napsal:

   Tedy, nechtěl bych kritizovat, ale na to, že máte jako koníčka právní historii, se mi zdají ty argumenty poněkud chabé. Tak jestli snad máte možná nějaké historické dokumenty, na které by šlo se odkazovat. Z mého pohledu a odzadu
   1) Ta poslední věta je naprosto zmatečná.
   V tom roce 1930 při sčítání nikdo „nepodával přihlášku k nějaké národnosti“ – ta národnost se do sčítacích formulářů zjišťovala a vyplňovala podle předem daného kritéria – a tím byla mateřská řeč dotyčného . Čímž Lichnštejn „spadl“ mezi německy mluvící“.
   2) Tyto údaje byly použity jako kritérium v Benešových dekretech po roce 1945 – a podle nich byly tedy Lichnštejnům, konfiskován majetek. Takže to bylo bylo v souladu s tehdy platným československým právem. Maximálně by se dal označit, právě díky tomu formálnímu postupu jako tvrdý. Ovšem, to jako právník sám dobře víte, že proti tvrdému postupu státu se špatně právně brání
   4) Pokud se týče mezinárodního práva, tehdy Československo vůbec Lichnštensko za stát neuznávalo.,

   5) No a na závěr, snad doufám chápete jako právník, že když už se začnou podávat žaloby, tak tím padají pokusy o smír, pak už se jen každá strana snaží u soudu obhájit maximálně svůj nárok…

 7. Animoid napsal:

  Jaký je rozdíl, jestli majetek patří panu Lichtenštejnovi nebo nějakému ruskému či slovenskému oligarchovi?
  Lichtenštejn se o majetek bude starat, ruský nebo slovenský oligarcha na tom bude prát špinavé peníze a pak to nechá spadnout, půdu otráví pesticidy a pak zmizí.

  • virus napsal:

   S prodejem českých pozemků cizincům nesouhlasím , ale ten dnešní oligarcha to alespoň zaplatí , ale ti Lichnštejni a spol. se k tomu dostali po Bílé hoře a pracovali jim na tom čeští nevolníci ! Dnes tu vládne zrůdný kapitalizmus , za socializmu by tu cizinci neměli šanci !

   • Michal napsal:

    Dovolím si drobnou vsuvku: ten „dnešní oligarcha“ nezaplatí nic, vše za něj zaplatí daňoví poplatníci naši, případně poplatníci z EU.

 8. Zdeněk napsal:

  Vidím, že je nejvyšší čas na Czexit, jinak nás čeká novodobý Drang nach Osten.

 9. Jan Gayer napsal:

  Lichtensteini nebyli žádní lidumilové, ale kořistníci, kteří zbohatli především vysáváním českých zemí. Karel velel popravě po Bílé Hoře a potom se stal členem konsorcia které dostalo právo obhospodařovat českou měnu. A toto konsorcium ji naopak zcela znehodnotilo na úkor veškerého obyvatelstva země a za znehodnocenou měnu potom skupovali konfiskované majetky po těch, které nejprve popravili.
  Jinak v R-U se národnost zjišťovala při sčítáních lidu 1880,1890, 1900 a 1910 prostřednictvím otázky na obcovací řeč sčítaných. A tento systém převzala po roce 1918 i ČSR. A podle tohoto sčítání a způsobu určení národnosti se vycházelo také při koncipování dekretů prezidenta Beneše. Lichtensteini měli vždy (!!!) jako obcovací řeč němčinu. Takže podle zákonů platných za R-U byli vždy považováni za Němce a tento způsob převzala i ČSR. Otázka národnosti v rakouských statistikách je perfektně zdokumentována a existuje o tom i řada odborných prací.
  Pokud dnes Lichtensteini tvrdí, že nejsou Němci, tak je to pro posouzení stavu na základě kterého byly koncipovány poválečné dekrety zcela irelevantní. Pokud by se jim snad mělo něco zpětně vracet, museli by také zpětně vrátit to, co po Bílé Hoře v této zemi získali na úkor těch co popravili a na úkor veškerého obyvatelstva, které ožebračili znehodnocenou měnou. A na to by jim nestačilo ani jejich celé knížectví.
  Žel dnešní doba dokonce připouští, že by se nakonec snad za válku rozpoutanou Němci měli dnes omlouvat ti, kteří byly obětmi německé rozpínavosti. A jako první by chtěli zrušit dekrety Prezidenta Beneše. A ti co u nás proto snad i horují, nejsou jenom zrádci národa, ale budou to muset nakonec také vše zaplatit.
  Než se někdo bude k tématu majetku Lichtensteinů vyjadřovat, měl by se s historií jejich rodu a jak majetek získali, řádně seznámit. A ne to snad svádět na komunisty, ti jsou v tom zcela nevinně, protože to bylo vše ještě před rokem 1948.
  A ještě poznámka, pokud sčítací archy i za R-U a potom i v ČSR vyplňovali správci panství, či jiní vysocí úředníci panstva, byl to zcela obvyklý postup. Takové věci panstvo nikdy samo neřešilo. Do sčítání se musel uvádět i soupis majetku, lesů a polí a proto to dělali správci panství. Nehledě k tomu, že zapsat němčinu jako jejich obcovací řeč bylo zcela nezpochybnitelné.
  Mimochodem v dobách R-U a tzv. první ČSR ještě žádná národnost Lichtenstein neexistovala a i dnes je to jenom umělý konstrukt s tím, že účel (získat majetky) světí prostředky.

  • virus napsal:

   Skvělý příspěvek , díky !

  • petrph napsal:

   Máte v mnohém pravdu, i když je sporné uvádět převody z dob Bílé hory , tedy feudálních monarchií, kdy jediným majitelem půdy ve státě byl panovník sám, a mohl jí tedy udělovat v léno – tedy pouze do podmíněné držby. A mohl jí tedy kdykoliv i odebrat /tedy konfiskovat/ a předat někomu dalšímu. . Jenomže po skončení těch feudálních monarchií a přechodu na republiky se snad všude na světě část lén „novým státem“ zase konfiskovala…:)). Ale co té šlechtě zbylo, to jí zbylo. Než se zase změnil režim.
   A pak tedy ještě drobnost, nikoliv tom roce 1930 při sčítání rozlišení národnosti podle obcovací řeči, ale podle řeči mateřské. V tom byl právě ten ohromný rozdíl oproti sčítání za R-U, kdy obcovací řeč byla povětšinou německá, jak na úřadech, tak i mezi elitami. Takže za Masaryka byla použita řeč mateřská, aby si snad někdo nemohl stěžovat, že ho někdo nutí do jiného národnostního obcování, než by chtěl. Ale Lichtenštejni pochopitelně mluvili německy tak i tak, o tom ani jejich správci a hajní nepochybovali..
   Ale úplně nejhůře na to doplatili Židé, kterým bylo mimořádně dovoleno zapsat si buď židovskou nebo německou řeč. Což mnozí i učinili, v obavě před dalšími možnými pogromy. Po nástupu Hitlera jim to stejně nepomohlo, a po válce ty kteří přežili, zase označili za Němce. Je to fakt smutný…Ale ti se kvůli tomu nesoudili a nesoudí, většina z nich vyrazila do pouště Izraele si budovat svůj staronový stát…

   • A. S. Pergill napsal:

    Není to pravda. Kdo z Židů chtěl, si mohl napsat národnost českou. Udělala to např. židovská větev předků spisovatele J. Kovanice (podle toho, co o tom psal na svém blogu).
    Faktem je, že naprostá většina Židů se účastnila za Rakouska poněmčovacích aktivit a někteří v protičeských aktivitách nepolevili ani za první republiky. Viz dvoudílné Dějiny Brna ze 70. let minulého století (resp. jejich druhý díl, do něhož spadá jak období první republiky, tak i okupace).

   • Bronislav Zaoral napsal:

    Dobrý den, nechci se vlamovat do Vaší konverzace na téma ,konfiskací, ale to, co uvádíte o lénech, je v zemích koruny Království českého nepravdivé. Lenní systém platil jen na určitých panstvích, na Moravě byl například zaveden na majetku Biskupství (Arcibiskupství olomouckého), ale rozhodně neplatil absolutně. Spíše bych řekl, že lenní systém byl u nás minoritní.

 10. Jan Gayer napsal:

  Předchozí komentář mi byl smazán. Ale považuji za nutné objasnit alespoň následující část.
  Při sčítání lidu v Rakousko-Uhersku v letech 1880,1890,1900 a 1910 se nikde neuváděl údaj o národnosti – Nationalität. Ale národnost byla určována prostřednictvím otázky na obcovací řeč. Takže Lichtensteini za R-U uváděli vždy jako obcovací řeč němčinu. A tak tomu bylo i při sčítání lidu v ČR 1930, kde byla otázka na obcovací řeč. A ta byla u Lichtensteinů nezpochybnitelná, byla to němčina. A nebylo rozhodné, kdo sčítací archy vyplňoval, byli to především správci panství, protože se tam uváděly další položky jako soupis majetku, lesů a polí. A to dělali vždy úředníci panství a nikoliv sama vrchnost, ta se s tím nikdy nezabývala. Takže odkaz na neoprávněnou osobu, nepřipadá v úvahu. Obcovací řeč Lichtensteinů byla nezpochybnitelná.
  Takže ani sčítací archy v ČSR z roku 1930 neobsahují nic jiného, než údaj o obcovací řeči. Vládní nařízení o sčítání z roku 1930, č. 86/1930 Sb. § 21 odst. 1) : Národnost se zapisuje zpravidla podle mateřského jazyka. Pro případ jiné národnosti je tam v odst. 1) přesný popis kterou je možno a za jakých okolností zapsat. To ale případ Lichtensteinů rozhodně nemohl být. A z toho také vycházejí dekrety prezidenta Beneše.
  Jestliže se dnes Lichtensteini necítí být Němci i když německy hovoří, je to pro dikci dekretů prezidenta Beneše zcela irelevantní.
  Ani v roce 1930, ale ani před rokem 1930 za R-U a nakonec ani v roce 1945 neexistovala žádná národnost Lichtensteinská. Dnes je to jen konstrukt pro dnešní dobu, kdy účel ( získat majetky ) světí jakékoliv prostředky.

 11. vlastenec napsal:

  žižku na ně ,ten by hnal tyto papežence až by si nadělali do kalhot a neotravovali český národ- již dost nás vyssáli aporád nemají dost!!!!

 12. Karel napsal:

  At si Lichtenštejni hospodaří ve své zemi a nelezou k nám. Tady co měli, bylo stejně všechno ukradeno a zkonfiskováno našim předkům. To jde všechno doložit co to bylo zač.

 13. Cyryl Nekonečný napsal:

  Když po r.1948 komunisti ukradli každému holiči břitvu ,tak to drtivě napravovali škody po němcích .Pane Ivane

  • virus napsal:

   Zajímavé je , že ti holiči dál holili a pořád břitvou !

  • petrph napsal:

   To je ale drobné nedorozumění, když po ruce 1948 znárodňovali komunisté holiče, tak tím nenapravovali škody po Němcích, ale kapitalistický řad. Ostatně, možná se v tom pletu, ale holičské , ani podobné živnostenské profese) se ani nezestátnily ale přesunuly se do lidových družstev, podobně jako zemědělci.

 14. Mirek napsal:

  Podstata sporu je v tom, že cizí stát žádá po ČR podstoupení nemalého území a připojení ke svému území pomocí soudu. Je to na vyhlášení války?

  • petrph napsal:

   Ale kdepák, v tom je ten fígl. Oni samozřejmě nechtějí aby ta území připadla státu Lichtenštejnsko, ale „pouze“ aby je vlastnili určení členové rodiny Lichtenštejnů. Což samozřejmě jde, že to území bude i nadále fyzicky součástí českého státu, ale ty pozemky (parcely) budou právně vlastnit zahraniční vlastníci – naprosto běžná věc. Takže, kvůli tomu určitě válka nebude.
   Ale musí to v té žalobě napsat dostatečně právnicky zašmodrchaně, aby se v tom ti soudci už nevyznali vůbec, ale jenom vydali ten potřebný, navržený rozsudek :)))))

 15. liberal shark napsal:

  Přihlásili se Lichtensteinové za Protektorátu k Němcům ? Pokud ano, není co řešit.

Přidávání komentářů není povoleno