Koho hřeje ruský plyn. A co oslabuje energetickou bezpečnost i jednotu středu Evropy

Napsal/a -pes- 3. března 2019
FacebookTwitterPocketE-mail

Máme podobná přání, ale důraz klademe na různé věci. Všichni se rozhodně chceme integrovat a snížit naši závislost na Rusku, tvrdí o zemích Visegrádské čtyřky Agata Łoskot-Strachotová, analytička Střediska Marka Karpa pro východoevropská studia ve Varšavě. Upozorňuje, že někdy se politici v pohledu na energetickou bezpečnost neshodnou ani v rámci jednoho státu, jako třeba nyní v Česku.

Dokládá to na příkladu nejednotného českého postoje k chystanému plynovodu Nord Stream 2. Část politiků v Česku se k tomuto projektu vyjadřuje kriticky, přičemž nesouhlasí s ruskou agresí proti Ukrajině a staví se skepticky k větší přítomnosti Ruska ve střední a západní Evropě.

„Nicméně z ekonomického hlediska je plynovod Nord Stream 2 pro Českou republiku výhodný. Proto říká jeden hot a druhý čehý,“ tvrdí odbornice na odvětví ropy a plynu Łoskot-Strachotová.

Slábne soudržnost V4

Zvýšila se od roku 2004 a od vstupu zemí Visegrádu do Evropské unie energetická bezpečnost středoevropského regionu?

Ano. Zaprvé, pokračuje integrace přenosových soustav s Evropskou unií a mezi zeměmi regionu. Zadruhé, změnil se směr vedení plynu: v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu nyní plyn proudí nejen z východu na západ, ale také ze západu na východ – přes další země V4. A zatřetí, objevily se nové zdroje dodávek: jde například o terminál LNG v polském městě Svinoústí spuštěný v roce 2015 nebo o integraci českých plynovodů s německými, což České republice umožňuje dovážet norský plyn.


Text vznikl ve spolupráci s The Aspen Institute Central Europe a čerpá z jeho publikace Aspen Review. Text je překladem článku Everyone Wants Integration, jehož autorem je Zbigniew Rokita.


Zároveň ale existuje problém v podobě klesajícího významu tranzitní role některých zemí Visegrádu. Vzhledem ke stavbě plynovodu Nord Stream 2 se sníží tranzitní role především Slovenska a zřejmě také Polska. Tato role dosud sloužila jako protiváha velké – i když v rámci celého regionu postupně klesající – závislosti na dodávkách plynu z Ruska (a nejen plynu, ale také ropy nebo jaderného paliva). Region však není monolit, protože díky severnímu plynovodu zároveň roste tranzitní role České republiky, jelikož přes tuto zemi začalo proudit více plynu do rakouského terminálu v Baumgartenu.

Znamená to, že se zájmy zemí Visegrádu začínají rozcházet?

Ano, soudržnost regionu to skutečně oslabuje. Jediná plánovaná větev plynovodu Nord Stream 2 – Eugal – má vést z Německa přes Českou republiku do dalších zemí Evropské unie, včetně zemí střední Evropy, což tranzitní roli České republiky ještě více posílí.

Polsko a Slovensko se řídí přesvědčením, že pokud vzroste politické napětí, dodávky ruského plynu přes jejich území nebudou přerušeny, protože by to zasáhlo klíčového partnera Moskvy, kterým je Berlín. Jakmile se však octneme na takzvaném konci plynovodu, riziko problémů s dodávkami se zvýší. A při zvažování rizik máme v paměti četná přerušení a omezení dodávek plynu do zemí našeho regionu, k nimž došlo v několika posledních letech i dříve.

O budoucnosti tranzitu plynu přes Ukrajinu se jedná. Nyní víme, že je možné poslat celý objem ruského plynu nasmlouvaný Českou republikou a Slovenskem přes Nord Stream, a zcela se tak vyhnout Ukrajině.

V energetickém mixu v Maďarsku, České republice a na Slovensku hraje obrovskou roli energie získaná z nízkoemisních jaderných elektráren. V těchto třech visegrádských zemích má v tomto odvětví významnou úlohu Rosatom, který získal smlouvu na rozšíření maďarské jaderné elektrárny Paks. O modernizaci svých jaderných elektráren musí uvažovat i Češi a Slováci. Bude tedy v nejbližší budoucnosti plyn pro tento region důležitější, nebo naopak méně důležitý?

To není úplně jasné, i když v poslední době lze v tomto regionu pozorovat nárůst využití plynu. Jeho význam se může snížit, například kvůli problémům s bezpečností dodávek. Maďarsko, Česká republika a Slovensko již využívají jadernou energii a v Polsku se o ní vedou diskuze. Pokud se však dodávky diverzifikují a plyn bude do regionu proudit z mnoha různých směrů – což je důležité zejména pro Polsko, jeho význam se pravděpodobně zvýší.

Češi spoléhají na Německo

V kterých bodech se názory visegrádských zemí na energetické záležitosti shodují?

Máme podobná přání, ale důraz je kladen na různé věci. Všichni se rozhodně chceme integrovat a snížit naši závislost na Rusku. Polsko, podobně jako i jiné země – uveďme třeba Litvu – klade zvláštní důraz na diverzifikaci dodávek energetických zdrojů. Jedním z projevů tohoto cíle bylo vybudování terminálu ve městě Svinoústí. V Polsku panuje rovněž názor, že by mělo být co nejvíce nezávislé a schopné uspokojit domácí poptávku po energii do značné míry z vlastních zdrojů. Jiné země – což lze vysvětlit různými faktory, počínaje jejich zeměpisnou polohou a konče velikostí trhu – kladou větší důraz na integraci trhu s plynem nebo náklady.


MAPA ČESKÉ JUSTICE od HlídacíPes.org

ZEMAN útočí na nezávislost soudů. Je justice připravená na podobné ataky?


Češi uvažují především o zřízení adekvátního počtu přípojek se sousedními zeměmi, hlavně s Německem, a o přivedení plynu z různých zdrojů prostřednictvím německé infrastruktury. To znamená, že o diverzifikaci dodávek mají také zájem, chápou a provádějí ji však trochu jinak. Integraci chápou jako klíčovou záruku své energetické bezpečnosti. Praha předpokládá, že západoevropský trh s plynem bude stabilní, čím dál tím flexibilnější, liberalizovanější a integrovanější, nebude na něm docházet k cenové manipulaci a budou přijaty a prosazovány náležité předpisy. Praha očekává, že bezpečnost německého trhu zajistí také jejich bezpečnost.

Taková situace představuje velkou závislost na Německu. Opravdu nehrozí riziko cenové manipulace?

Podle některých je to vzhledem k podmínkám EU nemožné, jiní říkají, že se to už děje. Čas ukáže. Roli zde hraje velikost českého trhu a jeho poloha – v případě České republiky je integrace s německým trhem přirozenější než řekněme v případě Polska. Z toho vyplývá rozdíl mezi pohledem Polska a pohledem České republiky: Varšava by měla raději velké centrum ve střední Evropě – ideálně v Polsku, aby tak byl trh střední Evropy místem obchodování a utváření cen, a nikoli jen ozvěnou toho, co se děje na trzích severní a západní Evropy. Stejné ambice má mimochodem Ukrajina, a pokud by jich dosáhla, objevil by se v regionu docela velký trh s plynem.

Chápu dobře, že z pohledu Česka je druhá větev severního plynovodu výhodná? Prezident Miloš Zeman vyjádřil během své návštěvy Ruska v listopadu 2017 projektu NS2 podporu. Postoj české vlády je nejednoznačný.

Český pohled není jednotný. Na politické úrovni se část vedoucích představitelů k tomuto projektu vyjadřuje kriticky, přičemž nesouhlasí s ruskou agresí proti Ukrajině a staví se skepticky k větší přítomnosti Ruska ve střední a západní Evropě. Nicméně z ekonomického hlediska, jak jsme již zmínili, je plynovod Nord Stream 2 pro Českou republiku výhodný. Proto říká jeden hot a druhý čehý.

Jak by výstavba druhé větve severního plynovodu mohla ovlivnit energetickou bezpečnost visegrádského regionu?

Záleží na tom, jak dlouho bude výstavba trvat. Pokud bude provedena rychle, nastane několik procesů. Zaprvé, budou omezeny možnosti dovozu plynu z alternativních zdrojů do regionu, protože Rusko bude schopno prodávat plyn levně. Zadruhé, a to už pozorujeme, stávající a právě budované přípojky ve střední Evropě budou vyhrazeny buď pro Gazprom, nebo pro firmy, které s ním spolupracují a chtějí dovážet ruský plyn.

A jelikož se tím sníží dostupná kapacita plynovodů, bude fyzicky nemožné dovážet plyn odjinud, i když alternativní zdroje skutečně najdeme. Gazprom si zarezervoval celou kapacitu dosud neexistujícího plynovodu Eugal, tzn. jižní větve NS2, na mnoho let dopředu. Zatřetí, mohou se zvýšit cenové rozdíly mezi severní a západní Evropou na jedné straně a střední a jižní Evropou na druhé straně – plyn v tomto regionu bude dražší. Netřeba dodávat, že dalším důsledkem úspěšné realizace projektu NS2 bude větší význam Gazpromu v EU, včetně střední Evropy.

Proti tomuto projektu se vehementně staví Spojené státy. Náměstkyně ředitele odboru energetiky amerického ministerstva zahraničních věcí Sandra Oudkirková v květnu 2018 oznámila, že Spojené státy „budou za pomoci veškerých možných přesvědčovacích prostředků usilovat o to, aby k realizaci projektu nedošlo“ a zopakovala hrozbu rozšíření sankcí na evropské země zapojené do projektu Nord Stream 2. Opravdu by Washington mohl projekt zablokovat?

Nevíme, zda Spojené státy toto rozhodnutí skutečně učiní. Americká politika je v tomto ohledu také poměrně nepředvídatelná. Proti tomuto projektu se staví Donald Trump i americký Kongres. Je pravda, že americká strana stále více hrozí zavedením sankcí. Washington zároveň zdůrazňuje, že projekt Nord Stream 2 by měla zablokovat sama Evropská unie.

Nová trasa přes Turecko?

Ukrajina od roku 2016 plyn z Ruska nedováží, ačkoli dříve na něm byla velmi závislá. Domácí poptávku nyní uspokojuje z vlastních zdrojů a dovozem plynu ze západu. Do jaké míry je tato energetická emancipace příležitostí pro země V4?

Slovensko a Česká republika ji už využívají. Směr vedení plynu se změnil, jak jsme si již řekli, a plyn nyní proudí nejen z Ukrajiny přes Slovensko a Českou republiku, ale také v opačném směru – z EU přes Českou republiku a Slovensko na Ukrajinu. Ukrajina tak dostává ze západu plyn, který by mohl být norský, ale i ruský. Byly také podepsány smlouvy s provozovateli soustavy v Maďarsku a Polsku a plánuje se rozšíření polsko-ukrajinské přípojky.

Pro Polsko může být ukrajinská diverzifikace zdrojů dodávek přínosná také v kontextu plánovaného rozšíření terminálu LNG ve městě Svinoústí a výstavby plynovodu Baltic Pipe z Dánska. Na druhé straně lze těžko říct, jak bude vypadat domácí spotřeba plynu a jeho těžba na Ukrajině. Víme, že tato země má významné možnosti zvýšení produkce plynu. Nejasný je také dlouhodobý výhled dodávek plynu na Ukrajinu přes Polsko.

Maďaři zvažují nákup ruského plynu, což znamená vedení plynu do Evropské unie přes Turecko pomocí plánovaného plynovodu Turkish Stream. To je projekt nahrazující South Stream, od kterého se upustilo v roce 2014…

Výstavba plynovodu Turkish Stream probíhá ještě rychleji než výstavba plynovodu North Stream 2. V Turecku nejsou takové problémy s povoleními z hlediska ochrany životního prostředí ani s protesty třetích zemí nebo transatlantickými vztahy, jako je tomu v EU.

Bude tedy plyn do zemí Visegrádu proudit z jihu?

Ano, je možné, že bude proudit větvemi plynovodu Turkish Stream. Maďarsko prosazuje dvousměrnou politiku. Chce mít zajištěny neukrajinské cesty dodávek ruského plynu, ale hledá také alternativní zdroje dodávek. Můžete si všimnout, že priorita Budapešti v oblasti energetické politiky je nyní spojena s Rumunskem a dodávkami plynu z rumunského šelfového moře, kde intenzivně pokračují práce na zvýšení produkce.

Maďarsko má také zájem o integraci se střední Evropou, což znamená dovoz plynu v malém objemu z Polska – a zvažuje se tedy využití terminálu LNG nebo plynovodu Baltic Pipe. Je však potřeba mít na paměti, že Svinoústí není jediný terminál LNG v regionu. Je tady i terminál v Klaipėdě a další je plánován v Chorvatsku, takže Maďarsko bude moct nakupovat plyn také tam.

Do jaké míry jsou namístě obavy, že rozšíření energetické infrastruktury za účasti Ruska může znamenat zvýšení vojenských hrozeb – že Rusko může například instalovat do infrastruktury zařízení pro špionáž?

Tyto hrozby vnímají baltské a skandinávské státy a Amerika. Kromě štěnic a sledovacích zařízení máme také větší počet různých druhů ruských lodí v Baltském moři. Vyhnutí se Ukrajině jako tranzitní zemi navíc zvyšuje riziko eskalace ukrajinsko-ruského konfliktu. Klesne význam Kyjeva pro EU a sníží se rizika pro Moskvu, protože v případě rozsáhlejší války nepřijde o výnosy z vývozu plynu na západ.


Aspen Institute CE je nezávislou platformou, kde se setkávají představitelé politiky, byznysu a veřejných institucí, ale také osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy.  Za účasti osobností z různých oborů pořádáme veřejné konference, semináře, workshopy či odborné diskuse.

Aspen Review je čtvrtletník, v němž Aspen Institute CE poskytuje prostor široké paletě názorů na aktuální otázky, jež rezonují ve společnosti. Magazín nabízí analýzy, rozhovory a komentáře světoznámých i středoevropských osobností veřejného života, novinářů, vědců či akademiků.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)