Ilustrační foto: Iveta Lhotská / MAFRA / Profimedia

Odcházíš od policie? Jsi bez odměn. Nápad ústeckého policejního ředitele zastavilo až prezidium

Napsal/a Robert Malecký 8. června 2022
FacebookTwitterPocketE-mail

V Česku schází přibližně pět a půl tisíce policistů a další, zejména zkušenější s nárokem na výsluhový příspěvek, jsou na odchodu. Krajští policejní ředitelé tak zkoušejí různé metody, jak odchody zastavit. S hodně svérázným přístupem přišel ústecký krajský policejní šéf Jaromír Kníže: ten vydal nařízení, že odcházející policisté nemají až na výjimečné případy nárok na odměny. Kritizuje ho za to i policejní prezident.

Aktuálně na českých stanicích slouží něco přes 40 tisíc policistů, plný tabulkový stav se blíží 46 tisícům. Největší nedostatek trápí především sever Čech, Karlovarský, Liberecký a Ústecký kraj. Řešení jsou různá – od masivních náborových akcí až po slučování služeben, které nejvíce pociťuje veřejnost. A právě ve zmíněném Ústeckém kraji se v hlavě krajského ředitele Jaromíra Knížete zrodil nápad: Když nemůžu policisty udržet, aspoň jim seberu odměny a rozdám je na Vánoce těm, kdo zůstali.

Svědčí o tom zápis z porady z druhé poloviny dubna, kde Kníže o svém nařízení mluvil. Zápis nakonec přistál v e-mailových schránkách řadových policistů.

Už máte dost na výsluhách

Konkrétně se to týká bodu, v němž – podle zápisu – plk. Mgr. Jaromír Kníže dne 21. dubna 2022 informoval o rozdělení finančních prostředků na odměny. „Finance na odměny dle § 49 ZoSP zůstanou převážně v limitu ředitele KŘP-U zejména pro 4. kvartál roku 2022, případně pro policisty, kteří požádali o propuštění ze služebního poměru, a to za zcela výjimečné či mimořádné skutky (záchrana života, mimořádná realizace atd.), neboť na ocenění náročné práce policistů reagovali již zákonodárci a to odchodným a výsluhou.“

Pro oko laika je možná formulace obtížně srozumitelná, policisté ovšem rychle pochopili, jak je třeba nařízení číst – žádné odměny pro ty, kdo jdou do civilu. Už jste dostali dost ze zákona.


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


 

Nezvyklá je především formulace o zákonodárcích, kteří již práci odcházejících policistů ocenili odchodným a výsluhou. Jenže odchodné ani výsluhová renta se nevztahují k aktuální práci, jsou kompenzací za odsloužené roky rizikové práce i příspěvkem k nástupu na pracovní trh v obtížném věku po letech strávených v ozbrojeném sboru.

Naproti tomu odměnu lze policistovi poskytnout za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu, za splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného příslušníka nebo za dosavadní výkon služby při dovršení 50 let věku. Tak praví zákon.

Nařízení zaměňující odměny a výsluhy kritizuje například člen předsednictva Nezávislého odborového svazu Policie ČR Petr Tomek. „Zákon nestanoví žádná omezení pro příslušníky, kteří požádali o propuštění ze služebního poměru. Poskytnutí odměny nelze nahrazovat výsluhovými nároky, neboť důvodem pro jejich poskytování je dlouhodobá služba v podmínkách tuhé kázně, ohrožení života a zdraví, ale také prvek sociální, který usnadňuje přechod bývalých příslušníků do jiného zaměstnání,“ říká.

„Krajně nešťastné vyjádření“

HlídacíPes.org oslovil prostřednictvím jeho úřadu policejního prezidenta Martina Vondráška. Konkrétně s dotazem, zda je nařízení ústeckého policejního ředitele v souladu s celorepublikovými pokyny a zda s takovým postupem vůči policistům, kteří odpovědně sloužili v ozbrojených složkách, souhlasí. Mluvčí prezidia Ondřej Moravčík se nejprve pokusil smysl nařízení zlehčit.

„Vámi uvedená citace není přesná (doslovná) – pan ředitel informoval o tom, že finance na odměny dle § 49 ZoSP zůstanou převážně v limitu ředitele krajského ředitelství pro 4. kvartál roku 2022. Ze zápisu vyplývá, že pokud jsou naplněny podmínky udělení odměny, nebo kázeňské odměny pro konkrétního policistu, její udělení je možné kdykoliv v průběhu roku a není podstatné zdali policista ukončuje služební poměr či nikoliv. Jelikož rozhodování o udělení odměn, respektive nakládání s přidělenými finančními prostředky k tomuto účelu, je plně v kompetenci jednotlivých služebních funkcionářů, policejní prezidium do tohoto procesu nikterak nezasahuje,“ uvedl Moravčík.

Po upozornění redakce, že citace ze zápisu doslovná je, že ji měl Miroslav Kníže doprovodit i slovy, která nedávají prostor pro jiný výklad, a že je tu navíc odkaz na údajný záměr zákonodárce s odchodným a výsluhami, které ovšem nelze s odměnami zaměňovat, přišla nakonec z policejního prezidia výrazně upravená odpověď.

„Pan policejní prezident se s tímto tvrzením (pana plk. Knížete) neztotožňuje a jeho uvedení v zápisu z porady pana krajského ředitele považuje za krajně nešťastné. Osobně proto celou záležitost při nejbližší příležitosti s panem krajským ředitelem projedná,“ napsal mluvčí.


Projekt HlídacíPes.org – Ústí nad Labem byl podpořen základním grantem Active Citizens Fund.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)