Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Eliška Wagnerová / foto: Tereza Engelová
foto: Tereza Engelová,

Ocitli jsme se mimo Ústavu, byla porušena dělba moci, říká bývalá ústavní soudkyně Wagnerová

ROZHOVOR. Situace, kdy se demonstranti vydávají k domovům politiků, jako se to stalo například ministrům Plagovi, Blatnému a Hamáčkovi, připomíná duch druhé republiky. V rozhovoru pro HlídacíPes.org to říká bývalá ústavní soudkyně a expředsedkyně Nejvyššího soudu Eliška Wagnerová. „To už byla velmi silná káva. Každý oheň nakonec vzniká z jiskry, a pokud nebudeme hasit jiskry hned v zárodku, pak se opravdu můžeme dožít toho, že vzplane požár,“ varuje.

 • Pojďme od konkrétního k obecnému. Pohybovali jsme se z vašeho pohledu v několika posledních týdnech mimo rámec Ústavy?

Ano, já se domnívám, že ten nouzový stav, který byl vyhlášen k žádosti hejtmanů, byl skutečně protiústavní. Takže považuji za velmi dobré, že ho Poslanecká sněmovna odmítla prodloužit a že byl vyhlášen nově. Ale ano, určitě to bylo mimo Ústavu.

 • Jak vážná je to podle vás situace? My to spolu můžeme konstatovat, konstatují to ostatně i vaši kolegové, kteří se pohybují na poli ústavního práva, ale to přece není úplně jako jít si koupit housky na krám a říct: Holt jsme se ocitli mimo Ústavu.

My to můžeme konstatovat, samozřejmě je to náš názor a já se v tom skutečně shoduji s ostatními ústavními právníky. Nicméně autoritativní konstatování tohoto typu má v rukou jenom Ústavní soud. Tady je ovšem paradoxní, že Ústavní soud ve své dosavadní judikatuře zatím odmítl přezkoumávat ústavnost rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu jako takového. To je velký problém. A měl k tomu už několik příležitostí. Dostal několik návrhů a odmítl to přezkoumávat s tím, že jde o akt vládnutí a jde tedy o politický akt. Je to trochu relativizováno tím, že řekl, že by byl přezkoumatelný v případě, kdy by vyhlášení nouzového stavu naráželo na meze ústavního článku 9, odstavce 2, tedy že by to bylo v kolizi se základními náležitostmi demokratického právního státu. Já se ovšem domnívám, že zrovna v tomto případě by to asi byl ten případ, protože zde, marná sláva, byla porušena dělba moci a byl popřen parlamentarismus jako takový. A to základní náležitosti našeho konkrétního demokratického právního státu jsou.

 • To už je hodně citlivá věc, která otevírá cestu k otázce, zda právě takové porušení dělby moci případně neotevírá cestu k aktivaci článku o právu na odpor nebo řekněme k občanské neposlušnosti. Taková situace tu nikdy nebyla a není proto jasné, co přesně by se muselo stát. Zdá se ale, že právě přes podobnou snahu o demontáž náležitostí právního státu by cesta vést měla.

Museli bychom počkat právě na to, jak by se choval Ústavní soud. Zatím je zde ještě pořád ještě cesta k Ústavnímu soudu otevřená. A je tedy pravda, že jeho rozhodnutí, až přijde, už bude činěno za situace, kdy neústavně vyhlášený nouzový stav nebude platný. Už to bude uplynulé. Já se domnívám, že by měl buď přikročit k nějakému akademickému výroku, anebo ve velkém a silném obiter dictum vyslovit svůj názor právě na postup při vyhlašování nouzového stavu. (Obiter dictum je poznámka na okraj, kterou soudy používají mimo rozhodnutí ve věci samotné, aby se například vyjádřily k širším souvislostem nebo udaly vodítko do budoucna – pozn. red.)


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


Rozdělený Ústavní soud

 • Ústavnímu soudu se v poslední době stalo, dokonce dvakrát, že se o výsledku jeho velkých očekávaných nálezů mluvilo nejprve v kuloárech a pak i v tisku dřív, než byly vůbec vyhlášeny. Šlo o zrušení části volebního zákona a nález, který se týkal malých obchodů. Co se děje, že soudu tečou informace jak z děravého cedníku?

Je tedy zjevné, že informace unikají. Nevím kudy, a do jisté míry se to dělo, i když jsem tam byla já. Ale v té době bych řekla, že adresáti informací, tedy novináři, si ve vztahu k informátorovi počínali přece jenom decentněji než dnes, kdy dostanou informaci a hned ji pálí bez rozmyslu. Nemělo by se to stávat, samozřejmě, tehdy ani dnes. V prvním z těch případů byl problém v tom, že je bohužel novinářům částečně sdělil sám předseda Ústavního soudu. Což rozhodně dělat neměl a docela se tomu divím.

 • V tomto případě volebního zákona se ovšem zdá, že šlo o jakousi „záchrannou brzdu“, kdy hrozilo cosi, co bych nazval „Zeman situation“. Kdy se prostě začalo zdát, že prezident vyhlásil volby ve značném předstihu právě proto, že se dozvěděl že se blíží vyhlášení takového nálezu Ústavního soudu. Tady se asi shodneme, že už je to čistě politická hra.

Je to čistá politická hra a opravdu si myslím, že šel únik směrem k prezidentské kanceláři. Souhlasím, že prezident zareagoval účelově a myslel si, že to Ústavní soud zbrzdí. No – nezbrzdilo ho to.

 • Ze čtyřčlenného disentu, který připojili soudci Ludvík David, Jaroslav Fenyk, Josef Fiala a Radovan Suchánek, se zdá, že se na Ústavním soudu zformovala jakási menšina. Vidíte v tom nějaký narůstající názorový, nebo dokonce světonázorový střet?

Ústavní soud byl vždycky rozdělen světonázorově nebo řekněme politickou filozofií, kterou jednotliví soudci zastávají. To nikdy nebylo jednolité těleso. Vždycky to bylo nějakým způsobem rozdělené, ale teď mi přijde, že se ten názorový střet, který je jinak jistě legitimní, vyostřil a že disentující soudci jaksi odkrývají věci, které by přece jen měly spíš zůstat doma a neměly by se řešit navenek. To je pravda. Asi jim to stojí za to.

 • Můžeme v tom vidět předehru ke jmenování příštího předsedy Ústavního soudu?

To je obtížné říct. Já bych to takhle neformulovala, protože tento prezident nebude mít podle všeho šanci jmenovat příštího předsedu Ústavního soudu. A kdo bude příštím prezidentem, nikdo z nás neví. Takto přímá vazba tam asi nebyla.

Duch druhé republiky

 • Vrátím se zpátky k termínu parlamentarismus, který jste použila. Říkáte, že byl popřen, že prohrává. Zdá se, že se vůbec poněkud hroutí systém brzd a protivah, nejsou chápány role exekutivy, její kontroly ze strany parlamentu. Kdo je za tu situaci odpovědný? Můžeme za to my všichni, že jsme parlamentarismus dostatečně nepěstovali?

Určitě. Nejsou tady pěstovány parlamentní zvyklosti, které by doplňovaly právní úpravu. Vše se vždy rozhoduje ad hoc, hledají se řešení, která prospívají tomu, kdo má momentálně většinu. A to je špatně. Měly by se pěstovat parlamentní zvyklosti, které by platily normativně i do budoucna, ať se většině hodí, nebo nehodí. A to se bohužel neděje. Je tedy rovněž pravda, že i společnost poněkud zdivočela. A pak je tu třetí věc, pohybujeme se momentálně v tak nenormální situaci, kdy je to prostě velmi těžké, situace je vyhrocená tím, co se kolem nás děje, lidé masově umírají. Nic z toho nenahrává kultivaci, ale spíš zdivočení.

 • Když mluvíme o zdivočení. Ve třech případech už se stalo, šlo o ministry Blatného, Plagu a Hamáčka, že si své výhrady šli demonstranti vyříkat s politiky do místa bydliště, k jejich domovům. To už není projev demokratické diskuse, spíš se nám zde nebezpečně vznáší duch druhé republiky.

Souhlasím. To už byla velmi silná káva. Vezměte si další projevy, to jsou i různé dopisy, maily a vyjádření pod statusy na Facebooku, kde se volá po smrti, kde se ukazují šibenice. Ano, je to tak a jsou to jevy, které by měly být eliminovány všemi právními prostředky, jakými to jenom jde. Protože marná sláva – každý oheň nakonec vzniká z jiskry, a pokud nebudeme hasit jiskry hned v zárodku, pak se opravdu můžeme dožít toho, že vzplane požár.

 • To je úloha pro represivní složky, já se teď spíš zeptám na kondici justice. Je podle vás jako jedna z trojnožky dělby moci v takovém stavu, aby mohla plnit roli pojistky pro případ, že by legislativa a exekutiva začaly významně selhávat?

Určitě teď hraje soudnictví mimořádnou roli. Očekávání, která na něj budou v budoucnosti kladena, jsou veliká a soudnictví se musí vší silou snažit. A je to nezáviděníhodná pozice, protože tím, jak je ta situace mimořádná, nejsou s ní z minula žádné zkušenosti a precedenty, všechno se to teprve hledá. Teď mluvím o různých nouzových opatřeních a podobně. Je zde celá řada principiálních sporů, například o to, co za nouzová opatření vůbec považovat. Viděl jste teď rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které zrušilo rozhodnutí Městského soudu v Praze. Městský soud vyšel z toho, že to jsou právní normy, nejvyšší soud říká ne, jsou to opatření obecné povahy. Bohužel to není ustálené, i na Ústavním soudu se o povahu těchto opatření vede boj. A je to nešťastné, protože společnost očekává shodu. Bude to trvat ještě dlouho, ale to společnost nechápe, její pochopení pro právní bitvy je pramalé v situaci, kdy očekává efektivní řešení a klasifikace, zda právní předpis či opatření obecné povahy ji vcelku nezajímá, byť je to důležité z hlediska prostředků, jimiž se jednotlivci mohou bránit. Je to opravdu velmi, velmi nevděčná situace a obávám se, že justice bude kritizována, byť bude pracovat sebelíp, odpovědněji a s velikým nasazením.

 • Ještě k atmosféře v justici, i když z poněkud jiného pohledu. V posledních týdnech narůstá napětí mezi ministryní spravedlnosti Marií Benešovou a státními zástupci. Jde o dlouhodobě neuralgický bod, který teď eskaloval sporem o údajné úniky ze spisů v kauze soudce Sováka.

Je to nešťastné. Státní zástupci jsou součástí moci výkonné, jsou s ní svázáni a nejvíce právě s ministerstvem spravedlnosti. Čili není dobré, když se dostanou do opravdu otevřeného konfliktu právě s touto ministryní. To je nepochybné. Ona se zatím chová celkem zdrženlivě, to je třeba přiznat. Kupříkladu by mohla navrhnout odvolání nejvyššího státního zástupce, neudělala to, budiž řečeno k její cti. Ale z druhé strany mně zase připadá, že ta válka hoří zejména mezi ní a vrchní státní zástupkyní, a netroufnu si posoudit, do jaké míry je důvodná. Připadalo mi, že Lenka Bradáčová celkem jasně odmítla nařčení z vynášení informací, proč to paní ministryni nestačilo, to nevím. A proč ji to vede k dalším osočením vrchního státního zastupitelství. V každém případě nebylo šikovné a moudré, když paní ministryně vystřelila bez toho, že by měla důkazy. To se prostě nedělá. Nemám-li důkazy, musím být zdrženlivá. Jakkoliv si něco myslím, prostě nemůžu útočit.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

30 komentářů

 1. Tondach napsal:

  Když si dělá trhací kalendář z Ústavy samotný prezident kvůli prosazení svých vlastních pitomých zájmů, tak proč by hejtmani nemohli udělat (zdánlivě) totéž, když jde o lidské životy?

  • petrph napsal:

   Kdyby to ti hejtmani udělali alespoň tak, že by tím aktivně zachraňovali lidské životy, dalo by se to jistě i mimořádně omluvit. Jenže, vzhledem k tomu, že tím jen pasivně vrátili neomezenou moc Babišovi a ta situace se stále zhoršuje, tak ta odpověď asi bude znít jinak..

   • Tondach napsal:

    A oni to snad udělali z jiných důvodů? Kdyby byl nouzový stav skončil, tak by !například) byly okamžitě otevřeny všechny hospody …!
    A kdyby to neudělali, tak by Babiš přišel o svou neomezenou moc? Myslete hlavou!

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Hejtmani tou svou žádostí o vyhlášení nouzového stavu vládou, se jen zbavili odpovědnosti za zdraví občanů, kteří si je vkrajských volbách zvolili a občané by jim to neměli zapomenout. Byl bych velmi zvědav, co by říkala paní bývalá ústavní soudkyně Wagnerová, kdyby vláda vyhlášení nouzového stavu, jako neústavní krok, odmítla. Pod péči hejtmanů by to dopadalo tak, jak to dopadá třeba v Pardubickém kraji, kde není jediná státem (MZD) řízená nemocnice, jen krajské, městské, či privátní a nejednou leží pacienti na chodbách. To je výsledek práce krajkého hejtmana a jeho úředníků, který se te´d úsilovně snaží shodit na vládu, aniž by řekl, co měla vláda podle něho udělat, aby mu v kraji nepřibývali obyvatelé nakažní covidem-19. Zkuste to, pane hejmane definovat a současně řekněte, co jste proti tomu udělal Vy a vaši úředníci.

   • Oskar (hanák z Hané) napsal:

    Opravený text bez překlepů: Hejtmani tou svou žádostí o vyhlášení nouzového stavu vládou, se jen zbavili odpovědnosti za zdraví občanů, kteří si je v krajských volbách zvolili a občané by jim to neměli zapomenout. Byl bych velmi zvědav, co by říkala paní bývalá ústavní soudkyně Wagnerová, kdyby vláda vyhlášení nouzového stavu, jako neústavní krok, odmítla. Pod péči hejtmanů by to dopadalo tak, jak to dopadá třeba v Pardubickém kraji, kde není jediná státem (MZD) řízená nemocnice, jen krajské, městské, či privátní a nejednou leží pacienti na chodbách. To je výsledek práce krajského hejtmana a jeho úředníků, který se teď usilovně snaží shodit na vládu, aniž by řekl, co měla vláda podle něho udělat, aby mu v kraji nepřibývali obyvatelé nakažení covidem-19. Zkuste to, pane hejtmane definovat a současně řekněte, co jste proti tomu udělal Vy a vaši úředníci

  • H Fleishman napsal:

   Když mu v tom nikdo nebrání, proč ne?

 2. pablo41 napsal:

  A Vy se divíte ? Poslechněte si někdy ty výrony ministryně spravedlnosti Marie Benešové. To Válková je proti ní starořecký filozof.

 3. petrph napsal:

  Bohužel, i v tomto sklízíme trpké ovoce předešlých 30 let budování čehosi – máme tu Ústavní soud, který neplní v  této těžké krizi tu jedinou zásadní povinnost, pro kterou byl vůbec vytvořen. Totiž, aby v době, kdy sama vláda porušuje ústavní zákony , proti tomu okamžitě (okamžitě) zakročil, a její rozhodnutí okamžitě zrušil. A navíc, pokud tak ta vláda činí opakovaně, sám veřejně navrhl potřebné kroky, jak by tato vláda byla svých pravomocí zbavena..
  Ovšem, bez toho, není důvod aby Ústavní soud vůbec existoval. Jak bylo ostatně i mnohokrát řečeno, I nižší soudy mohou a mají judikovat, zda je nějaké jednání v rozporu se zákony – a tedy i s ústavou. Na to nepotřebujeme pana Rychetského a jeho partičku, aby se k tomu, ještě jednou, někdy třeba za další 3 roky.,

  • Ladislav napsal:

   A co se má stát, když budou dlouhodobě chybovat soudy, včetně ústavního? Kdo zabrzdí je?

  • Tondach napsal:

   Člověče, co to melete? Žádný soud nemůže zakročit sám od sebe! Ani ten Ústavní! Vždycky to musí být na základě nějaké žaloby …

 4. lwo napsal:

  Mívali jsme tzv. Ústavní soud! Ten zcela rezignoval na svojí funkci „ochrany Ústavy“. Proto si může Zeman i Babiš s Ústavou dělat, co je napadne!
  A novináři? Novináři dnes, kdy dostanou informaci, hned ji pálí bez rozmyslu. Protože to nejsou „novionáři“, ale pisálkové ve stylu Ovčáčka… 🙁

 5. Jose napsal:

  Jeden psychopat rozvrátí celý stát, pro příklady netřeba chodit daleko. ( Trump, Hitle, Stalin…)

  • Adam napsal:

   No, myslím že Trumpa srovnávat s Hitlerem a Stalinem je dost mimo, nečti jen to co ti o něm napíšou český presstitutky,zjisti si o jeho rozhodnutích víc a poznáš,že věříš bludům (i když je to trochu vocas,tak na toho magora co se tam dostal podvodem fakt nemá,ale to uvidíš sám)

  • Václav napsal:

   Správně Jose.
   Je to jeden egocentrický psychopat který skutečně tento stát rozvrátí.

   • Tondach napsal:

    ….ale toho psychopata si sami lidi nadšeně zvolili! Vlastně oba dva!

 6. Vladimír napsal:

  Takže když se neudělá opatření , tak budou ti nemocní a zemřelí lidé stonat a umírat v souladu s ústavou. Děkuji , v tom případě je naše ústava nepoužitelná. Právníci , kteří ale na tom zatvrzele dělají politiku by měli dostat výpovědˇ , aby nemohli dále škodit. Přál bych si vidět , by tito rozjímali na pracáku , jak v souladu s ústavou opatřit živobytí. Pěkný den a zdraví přeju.

 7. Bacil napsal:

  U nás je ústavní soud zneužíván opozicí. Když sněmovna schválí zákon který se senátorům nelíbí a vrátí ho sněmovně a ta jej přehlasuje demokraticky 101 většinou tak senátoři hrozí ústavním soudem který jim ve většině případu vyhoví a prohlásí zákon za proti ústavní. To všechno má vliv na chování lidí kteří pak nedodržují nařízení vlády. Nám vlastně vládne lidem nechtěný senát (podle účasti 17%ve volbách) kdy ke zvolení senátorem stačí větší rodina.

  • Dr. B napsal:

   To nemyslíte vážně, že? Za zneužití Ústavního Soudu opozicí považujete to, že ÚS dělá svoji práci? Omg!
   Pokud vláda dělá protiústavní zákony, buďme rádi, že to ÚS zastaví. To je totiž základ demokracie na rozdíl od toho, co zde popisujete – tedy že pokud získám moc (sedím ve vládě), můžu si dělat zákony jak mě napadne. To je autoritářský režim, nikoliv demokratický.
   Tato vláda není jediná, které ÚS „hodil něco na hlavu.“ Taky jste byl takhle rozhořčen, když to byla vláda složená z jiných, než z vámi oblíbených partají? Zkuste o tom popřemýšlet.
   Hezký den.

  • Tondach napsal:

   ,,,nesmysl! Jaké zneužívání opozicí?

  • petrph napsal:

   Je to sice tak, jenomže na tom je spíše vidět jak špatně u nás fungují ústavní instituce.
   Protože ono už je špatně, že záporné stanovisko Senátu může přehlasovat znovu Parlament – potom totiž nemá Senát vlastně žádný ústavní smysl nemá.
   Je jistě na hraně, pokud si pak Senát pomáhá tím že podá k takovému zákonu stížnost k Ústavnímu soudu. Jenomže – špatný Ústavní soud, který nedokáže rychle a včas rozeznat, zda něco v souladu s ˇUstavou je nebo není – a zda se má tedy tou stížnosti Senátu vůbec zabývat. Přitom ale to je jeden ze základních principu práva, „..Iura novit curia, nebo-li „soud zná právo“.
   (Ústavní) Soud, který ani sám neví, zda jím souzené (projednávané) jednání je trestné (nebo v tomto případě dokonce protiústavní) a musí se o tom několik měsíců radit (a dokonce nejednotně hlasovat) je groteskní.

   Mimochodem je to ten stejný důvod, proč se dodnes (po řadě let) státní zastupitelství neodvažuje podat žalobu na pana Babiše. Protože zkrátka nikdo neví), jestli to vůbec bude soudy uznáno jako trestný čin, nebo jak…

   • Dr. B napsal:

    Upřímně, spíš by mě vyděsilo, kdyby byli vždy všichni ústavní soudci ve shodě.

 8. Roman Jeschke napsal:

  Nevím proč je tam předseda Rychetský věk 75 let, když soudci mohou soudit do 70 let ??

  • Tondach napsal:

   Má jeden hlas, jako všichni ostatní a není jejich nadřízený!

   • A. S. Pergill napsal:

    Nicméně by už toho komunistického kádra mohli odstavit.

 9. Pavel napsal:

  Rozhodnutí US ohledně voleb rozhodně není „záchranná brzda“ proti „Zeman situation“. Spíš je to pěkná blbost (ne věcně, věcně s ním souhlasím) – není totiž nepravděpodobný scénář, kdy se strany na volebním zákonu nedomluví a jsem zvědav co budeme v říjnu dělat. No a jestli pojede dál tato vláda (v nějakém provizoriu), tak potěš koště. Zeman může nakonec být ještě důležitější. Když už odhlídnu od toho, že to na US leželo 3 roky (a vysvětlení formátu našeho šestiletého syna byla opravdu nedůstojná), tak měli nechat doběhnout tyto volby podle starých pravidel a požadnovat změnu do dalších voleb. Po volbách by se totiž vůle ke shodě našla snadněji. US už to tak udělal několikrát v analogických případech.

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   To, že to poslední usnesení ÚS o volbách je „pěkná blbost“, v tom s Vámi naprosto souhlasím, ale dovolím si podotknout, že kromě toho, je to ještě schválnost (a možná Rychetského pomsta prezidentovi za to, že už ho nemá rád, nasvědčuje tomu disentní zpráva čtyř soudců ÚS, hlasujících proti).

  • Tondach napsal:

   Pak by to tam „leželo“ místo třech, čtyři roky! Spokojen?

 10. Anna Lavrova napsal:

  Nutno připomenout, že zde o právním státě hovoří politička-soudkyně, která aktivně podpořila brněnskou divadelní blasfemii v roce 2019. pošlapávání základních práv křesťanů nejen že nekritizovala, ale dokonce aktivně podpořila.

 11. oldřich hein napsal:

  Covid je mimo Ústavu i zákony a nic si z nich nedělá. Nezastrašíte jej, nevyhubíte
  jej. Nelze s novou situací bojovat starou Ústavou i zákony. Bohužel nikdo z našich
  politiků není natolik historicky, filosoficky i právnicky vzdělán, aby našel v tomto
  tunelu světlo.

 12. ivan napsal:

  Pokud lidé jdou demonstrovat k domům politiků, pokud chtějí svrhnou vládu tím, že dělají binec v ulicích, pokud chtějí sesadit prezidenta svým nátlakem v ulicích, je to selhání demokracie, v kterou už nikdo nevěří. Demokracie se neosvědčila, tak ji budeme obcházet a svými demonstracemi si vyřveme cokoli.
  Takže volby jsou k ničemu. Proč volit, když můžeme vítěze voleb sesadit řevem z ulice? K čemu ústava, volební zákon, k čemu pravidla, když se nedodržují?
  Vláda ulice je anarchie. Demokracie v ČR je mrtvá, je to jen prázdné slovo bez významu.

Přidávání komentářů není povoleno