Motivovat obviněné penězi? Absurdní, zcela proti smyslu zákona, říká profesor trestního práva Jiří Jelínek

Napsal/a Robert Malecký 30. listopadu 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Institut spolupracujícího obviněného je mimořádný prostředek, který má pomoci rozkrývat organizovaný zločin. Každá výjimka ale musí být nastavena tak, aby zabránila svévoli při jejím použití, říká v rozhovoru pro HlídacíPes.org vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty UK Jiří Jelínek. Pokud skutečně policisté z ÚOOZ nabízeli peníze jedné z nyní obžalovaných v kauze Oleo Chemical, mohli spáchat hned několik trestných činů.

  • V souvislosti s kauzou Oleo Chemical se znovu hodně hovoří o institutu spolupracujícího obviněného. Zdá se, že jeho včlenění do trestního řádu se neobejde bez „porodních bolestí“. Bylo vůbec potřebné?

AB, listopad 2015Institut spolupracujícího obviněného je, podobně jako odposlech telekomunikačního provozu či použití policejního agenta nasazeného ve zločinecké skupině nebo dohoda o vině a trestu, jedním z mimořádných prostředků sloužících v úsilí o omezení jedné z globálních hrozeb lidstva, kterou je organizovaný zločin. Platí ovšem, že každá z těchto výjimek musí být upravena tak, aby zabránila svévoli při jejím použití a aby byla v zákoně dostatečně přesně stanovena pravidla jejich použití.

  • Funguje to v praxi bez problémů?

Až dosud jsem se domníval, že největšími nedostatky institutu spolupracujícího obviněného je možnost za určitých podmínek upustit od jeho potrestání a dále okolnost, že zákon nevylučuje, aby jeden a týž spolupracující obviněný mohl vystupovat v různých kauzách, tedy být jakýmsi spolupracujícím obviněným – recidivistou.


Psali jsme: Nabízet spolupracujícím obviněným peníze? Nepřichází v úvahu, říkají na adresu policie advokáti

Šlachtovi detektivové čelí podezření z uplácení obviněných: Policie mlčí, kritika ze strany advokátů sílí


  • Teď se ovšem v kauze Oleo Chemical ukazuje kolize s ustanovením, podle kterého policie může informátorům za určitých podmínek nabízet peníze. Aspoň tak zatím zní vysvětlení, které k věci dává státní zástupce.

Příklad, který popisujete, to jest možnost, že by policisté motivovali spolupracujícího obviněného penězi k výpovědi, je samozřejmě absurdní, jde naprosto proti smyslu tohoto institutu.

  • Je za hranou zákona?

Jejich jednání by za určitých okolností mohlo být hodnoceno jako návod ke křivé výpovědi nebo návod ke křivému obvinění vždy v souběhu s trestným činem zneužití pravomoci úřední osoby.

  • V čem by „uplácení“ osob, které jsou předmětem trestního řízení, bylo proti smyslu institutu spolupracujícího obviněného?

I kdyby nešlo o shora řečené případy, jednou z podmínek aplikace ustanovení o spolupracujícím obviněném je doznání se spolupracujícího obviněného k činu, pro který je stíhán, přičemž nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho doznání bylo učiněno svobodně, vážně a určitě, jak praví zákon. Doznání takového spolupracujícího obviněného proto musí být spolehlivě ověřeno a porovnáno s dalšími důkazy provedenými ve věci, aby bylo možné zhodnotit věrohodnost takového doznání.

  • Jinými slovy – peníze jsou v takovém vztahu vždy problém…

Doznání obviněného a souhlas s tím, že se stane spolupracujícím obviněným, vyvolané nabídkou finanční odměny ze strany orgánů činných v trestním řízení by nesplňovaly zákonné podmínky použití tohoto institutu. Další věcí je, že věrohodnost výpovědi tohoto obviněného by byla slabá, tedy mělo by to vliv na důkazní situaci i ostatních obviněných. A dalším samostatným problémem je, odkud by policejní orgán čerpal ony finanční prostředky.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)