Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
screenshot ČT24, Robert Šlachta

Martin Červíček: Kauza Šlachta? Premiér Sobotka by měl bouchnout do stolu

ROZHOVOR. Dvoukolejnost, kdy je pro některé policisty spolupráce se státními zástupci na vyšší úrovni než podřízenost vedení policie, je podle bývalého policejního prezidenta Martina Červíčka velký problém. „Mám pocit, že se občas zapomíná na některá pravidla, která patří do ozbrojených sborů,“ říká v rozhovoru pro HlídacíPes.org.

 • Jak stará je myšlenka na reorganizaci útvarů pro boj s nejzávažnějšími formami organizovaného zločinu?

Opakovaně se uvažuje o reorganizačních změnách, neboť se o tom skoro deset let diskutuje a jsem přesvědčen, že stávající systém činnosti celorepublikových útvarů musí doznat změn, zejména s ohledem na vývoj bezpečnostní situace a měnícím se problémům v kriminalitě.


CO SE DÁLE DOČTETE:

 • Spolupráce se šéfy celorepublikových útvarů byla v době mého šéfování policii velmi dobrá a někteří patří opravdu mezi to nejlepší, co policie má ve službě kriminální policie.
 • Co se týče úniků informací, nejvíce opatření se v minulosti muselo a velmi pravděpodobně bude muset dělat zejména na ÚOKFK. To ještě ovšem neznamená, že je některý útvar zásadně horší než druhý.
 • Pokud něco v policii řídíte, tak musíte mít rámcový přehled o činnosti útvarů. Nikdy vedení policie nesmí ovlivňovat samotné trestní řízení. To ovšem neznamená, že se budou někdy policisté zaklínat rizikem úniku informací a spoluprací se státním zastupitelstvím, přičemž úplně zapomenou na pravidla při řízení policie.
 • Situace v policii vyžaduje jasné řešení a postoje. Premiér, který odpovídá za exekutivní moc, chcete-li vládnutí v České republice, musí bouchnout do stolu a všechny zúčastněné usměrnit do patřičných mezí.

 • Jak se ta diskuse v čase vyvíjela? 

Při posledním komplexním zhodnocení činnosti celorepublikových útvarů SKPV jsem ještě z pozice náměstka policejní prezidenta konstatoval závěr, že reorganizace s cílem vytvořit Národní kriminální úřad by byla prospěšná, ale realizovatelná pouze při splnění některých definovaných podmínek. Konkrétně se předpokládalo, že musíme získat podporu odborné veřejnosti, zajistit pokud možno maximální shodu uvnitř policie, ale hlavně podobné změny musíte udělat v situaci, kdy je policie ekonomicky a personálně stabilizovaná.

 • Což se tak úplně nepovedlo…

červíček

Tím se vracím k tomu, že se určitě mělo pokračovat v odborné debatě o reorganizaci, shodnout se napříč odbornou veřejností, ale hlavně uvnitř dotčené části policie na nejlepším modelu fungování nejenom  útvarů ÚOOZ a ÚOKFK, ale i ostatních útvarů Služby kriminální policie a vyšetřování podřízených přímo policejnímu prezidiu. Možná by to nakonec nemuselo skončit jenom vytvořením Národního centra boje proti organizovanému zločinu, ale případně jinými, potřebnými změnami ve struktuře zmíněných útvarů. Včetně naplňování vize o vytvoření celorepublikového Národního kriminálního úřadu.

 • V době, kdy jste byl v úzkém kontaktu se šéfy celorepublikových útvarů, jaká s nimi byla spolupráce?

Velmi dobrá a někteří patří opravdu mezi to nejlepší, co policie má ve službě kriminální policie. Ono se dnes mluví prakticky jenom o dvou útvarech, ale zapomíná se na perfektní práci Národní protidrogové centrály, spolehlivost a vynikající výkonnost útvarů zvláštních a speciálních činností, které vytváří podmínky pro operativní práci. Samozřejmě jsem byl čas od času i znepokojen některými věcmi, například se nesmyslně dlouho řeší efektivita kriminalistického ústavu, ale to prostě patří k práci se šéfy jednotlivých celorepublikových útvarů.

 • Čili se podle vás neprojevovalo, že by byl jeden horší než druhý? Že z některého více unikaly informace? Nebo jak si vysvětlujete slova špiček státního zastupitelství, že si nedovedou představit spolupráci s tou částí, která má do nové centrály přejít z ÚOKFK?

Některá silná slova v hodnocení jednotlivých útvarů považuji spíše za emoce vyplývající z toho, že připravovaná změna není pořádně projednaná s odpovědnými osobami z nejvyššího a obou vrchních státních zastupitelství. Na druhou stranu neznám nic horšího, než když v policii prokazatelně unikají informace z vyšetřování. Samozřejmě největší pokušení získat informace je vždy spojeno s tzv. závažnými kauzami především v oblasti hospodářské trestné činnosti. Strašně rád bych ale zdůraznil slova „prokazatelně unikají“, neboť za dobu působení ve vedení policie jsem slyšel neuvěřitelné množství příběhů a zaručených informací, co, jak, kde a kdo, přičemž v drtivé většině se nic takového neprokázalo. Dokonce někdy už od samotného počátku vše působilo nedůvěryhodně. Každopádně informace z policejních útvarů unikat nesmějí, a tohle je svým způsobem každodenní starost a práce pro vedení jednotlivých útvarů. Ale nejvíce opatření se v minulosti muselo a velmi pravděpodobně bude muset dělat zejména na ÚOKFK. To ještě ovšem neznamená, že je některý útvar zásadně horší než druhý.

 • Jak vůbec vnímáte tu dvoukolejnost, kdy je pro některé policisty spolupráce se státními zástupci na vyšší úrovni než funkční odpovědnost a podřízenost náměstkovi pro řízení Služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia? Myslíte, že už přerostla úroveň, která by byla zdravá a odpovídala i zákonnému ukotvení?

To je velký problém. Dokonce jsem přesvědčen, že to byl jeden z impulsů, proč se vedení policie rozhodlo ke změnám. Nemyslím si, že to přerostlo zákonná ustanovení, ale mám pocit, že se občas zapomíná na některá pravidla, která patří do ozbrojených sborů. Možná někdo nebude souhlasit, ale pokud něco v policii řídíte, tak musíte mít rámcový přehled o činnosti útvarů, a k tomu jsou přijímaná v souladu s trestním řádem i interní pravidla. Nikdy vedení policie nesmí ovlivňovat samotné trestní řízení. To ovšem neznamená, že se budou někdy policisté zaklínat rizikem úniku informací a spoluprací se státním zastupitelstvím, přičemž úplně zapomenou na pravidla při řízení policie. V dnešní době je vše pod takovou veřejnou kontrolou, včetně jednotlivých představitelů policie, že jsem přesvědčen o případném brzkém odhalení chyb v systému. Pokud ale něco máte řídit, tak si na to nemůžete jenom hrát, máte nějakou kompetenci a zároveň odpovědnost, přičemž pochybení vám vždy někdo rád spočítá.

 • Policejní prezident Tomáš Tuhý nastupoval s odhodláním říznout do dlouhodobých kompetenčních sporů mezi ÚOKFK a ÚOOZ. Reakce ovšem překonala všechna očekávání…

Objektivně musím říci, že současný policejní prezident částečně vše zdědil, protože v minulosti vedené odborné diskuze vždy zůstaly nedořešené. Nicméně v současné době je to už dva roky jeho odpovědnost, principiálně je naprosto správné, že se rozhodl něco změnit a navíc oceňuji odvahu se tomuto tématu věnovat. Bohužel mám dojem, že došlo k podcenění další potřebné odborné diskuze a odpracování si tolik potřebného přesvědčování uvnitř policie. Kdyby tohle předcházelo rozhodnutí, tak jsem přesvědčen, že vyvolaná politická hysterie by nepadla na úrodnou půdu žabomyšího politického dohadování. Nakonec nikdy policejní prezident nemusí souhlasit úplně se všemi argumenty proti, může některé zvážit, odmítnout, ale hlavně po tom všem by mohl razantně bouchnout do stolu a říct: Je to moje odpovědnost a mé kvalifikované rozhodnutí, učiněné po zhodnocení všeho důležitého.

 • Může si za to zčásti gen. Tuhý sám určitou nerozhodností? Teď je v situaci, kdy na něm ulpělo buď podezření, nebo aspoň jedovatá slina, a s tím se těžko něco do budoucna udělá, ať už případné vyšetřování dopadne jakkoli…

Nevím, kam to až tahle bezvadná vláda chce nechat zajít. Policie je nezávislá, ale zároveň je součástí exekutivní moci a tudíž je odpovědností vlády, premiéra a potažmo ministra vnitra zajistit fungování policie bez jakýchkoliv mimořádností. Pokud existují nějaká podezření, tak předložené důkazy mají posoudit státní zástupci a případně konat. Neumím si představit, že tohle mají posuzovat poslanci z bezpečnostního výboru nebo nějaká vyšetřující komise. Mimochodem výbor pro bezpečnost měl s ministrem vnitra diskutovat o návrhu reorganizace a možná bychom se pak dočkali místo nesmyslných veřejných spekulací o podezření z úniku informací spíše koncepčního přístupu k potřebným změnám v policii.

 • Jak vůbec vnímáte současnou situaci, kterou nejlíp vystihují slova otevřená válka?

Neuvěřitelně mě to mrzí. Něco takového prostě v policii nemůže být a všichni aktéři si musí uvědomit, že tohle poškozuje policii. Dokonce, že možná v určitém momentě už není cesty zpátky a bude se muset vyhodnotit v důsledcích i odpovědnost každého z účastníků.

 • Opakovaně jsme psali o tom, že struktura ÚOOZ neumožňuje vyšetřování případů korupce nebo policistů – nemají na to odbory, které jsou ovšem založeny závaznými předpisy. Obchází se to vytvářením ad hoc týmů mimo řádnou strukturu ÚOOZ. Je to v pořádku?

To je jeden z dalších důvodů, proč je potřeba bavit se o tom, zda máte systém správně nastaven. Dokonce vím, že v minulosti například úvaha o Národním kriminálním úřadu zamýšlela i změny, které by umožňovaly ÚOOZ šetřit závažnou hospodářskou trestnou činnost vytvořením nových odborů, které by v návaznosti na organizovaný zločin svou kompetencí byly příslušné. Pak bychom možná nemuseli vše složitě vysvětlovat delegací ve smyslu zákona ze strany státních zástupců a i laická veřejnost by nemusela poslouchat neustále polemiky, jestli je to správné.


Psali jsme: Politická policie? Šlachtovy ad hoc týmy děsí politiky

Situací v ÚOOZ by se měl zabývat předseda vlády. “Leze do zelí” jemu podřízené inspekci

Šlachta začal do korupce vrtat kvůli mediální slávě a moci, tvrdí politolog a bezpečnostní analytik Šmíd


 • Dalo by se podle vás dokonce říct, že někteří státní zástupci si z některých policistů udělali přímo výkonnou složku, a proměnili tak dozor nad dodržováním zákonnosti v přípravném řízení v jakýsi neformální úřad vyšetřujících státních zástupců? Jak se to potkává s trestním řádem?

Takhle to zatím nefunguje, ale odpovědností policejního prezidenta a nejvyššího státního zástupce je se k tomu průběžně vracet, vyhodnocovat úroveň spolupráce a otevřeně se bavit o problémech, které se čas od času objeví. Nemůže to zůstat někde skrytě, aby zůstávala pachuť mezi představiteli policie a státních zastupitelství. Přitom stačí vycházet z trestního řádu a nepřeceňovat někoho na úkor toho druhého.

 • Jak situaci v policii zklidnit?

Navržená reorganizace je tragicky komunikovaná, spor o reorganizaci v policii je politizován, navíc se dále emotivně vyostřil a je nám naznačováno, že je to z důvodů „brutálního úniku informací při objasňování hospodářské trestné činnosti“ od policejního prezidenta. Takhle to dál opravdu nemůže pokračovat. Řešením je okamžitě na všech úrovních celou diskuzi o reorganizaci vrátit do odborné podoby, odmítnout veškeré polemiky a dohady, které nejsou věcné z hlediska dalšího fungování celorepublikových útvarů. Policejní prezident musí začít jednat se zainteresovanými útvary a s nejvyšším státním zástupcem. Společně s ministrem vnitra musí průběžně a důvěryhodně vysvětlit všechny prováděné a plánované změny nejenom v organizaci policie, ale i v personální oblasti. Nestačí jenom upřesnit záměr s Národním centrem boje proti organizovanému zločinu, ale musí se dopracovat a představit konečná vize, která byla naznačená v případné existenci Národního kriminálního úřadu.

 • Je situace natolik vážná, že představuje bezpečnostní hrozbu?

Určitě si vyžaduje jasné řešení a postoje. Premiér, který odpovídá za exekutivní moc, chcete-li vládnutí v České republice, musí bouchnout do stolu a všechny zúčastněné usměrnit do patřičných mezí. Zároveň si musí vynutit koncepční a systémové řešení a dát jasně najevo, že je to odpovědností ministra vnitra, kterou ale bude on vyhodnocovat a vyvozovat případné důsledky.


Brig. gen. Martin Červíček byl v letech 2011 až 2012 náměstkem policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřování. Do ledna 2014 pak byl policejním prezidentem. Později vstoupil do politiky, v letošních krajských volbách vede kandidátku ODS v Královéhradeckém kraji.

 

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

7 komentářů

 1. sony napsal:

  Policie má v této divné době obtížnou úlohu, nestačí „jen“ pomáhat a chránit. I laická veřejnost musí vědět, co může a nemůže očekávat od policie. Demokracie není anarchie a proto mezi policejními složkami nesmí být propastné rozdíly.Vnitřní kontrola a metodické pokyny by měly vždy směřovat shora dolů, požadavky a nápady naopak, aniž by byl někdo obcházen. Jasně by se mělo rozlišovat, kdo je elitní a řadový policista, především stupněm odbornosti a vykonanou prací, nikoliv chaotickou představou řešení úkolů nebo touhou proslavit se bez špetky svědomí. Nutno vědět, jak sloužit v neočekávaných situacích, jako byla např. střelba v Uherském Brodě, výbuchy muničních skladů ve Vrběticích, demonstrace proti uprchlíkům, události kolem návštěvy čínského prezidenta etc. Aby si skauti mohli zazpívat hymnu na hradním nádvoří. Aby státní zastupitelství zbytečně nemařilo činnost policie a nelezlo jí do zelí a staralo se o své kompetence.

  • petrph napsal:

   A nebo obráceně, není vůbec nutné aby tyto jednotlivé složky byly součástí jednoho,centrálně řízeného útvaru.
   Klidně by nemusely, klidně by mohly existovat naprosto odděleně, s vlastním vedením a taky (na nich) nezavislou kontrolou.
   Dejme tomu, policajty s pendreky na ulicích at si řídí (a platí) obce,silniční policii pro dopravní přestupky ministerstvo dopravy, speciální zásahové jednotky armáda (nebo vnitro), odborné týmy vyšetřující kriminální činy ministerstvo spravedlnosti.
   Plus nějaký na ně nezávislý uřad – který by měl pravomoc je všechny kontrolovat zda neporušují zákon. Který by mohl spadat dejme tomu pod bezpečností výbor sněmovny.
   Zákon o policii s jejími takřka neomezenými možnostmi by se zrušil- a každá složka by měla jasně dané omezené pravomoce, které by nesměla překročit-v případě potřeby by o zásah musela požádat (a na svou zodpovědnost odůvodnit) jinou složku tohoto systému

 2. petrph napsal:

  Jářku, ale to jsme kde jsme byli, “ policejní prezident nemusí souhlasit se žádnými argumenty proti,může razantně bouchnout do stolu a říct: Je to moje odpovědnost a mé kvalifikované rozhodnutí“. Tečka…
  No a řekněme že se tak podaří pozastavit vyšetřování pár případů organizovaného zločinu, škoda v desítkách miliard, k tomu třeba pár umlčených svědků. Jakou potom ponese pan policejní prezident zodpovědnost? Přiznejme si, žádnou, kdyby na něj média moc ukazovala, tak podá rezignaci, vezme zlatej padák a odejde středem. Kdyby měl zájem, tak mu jeho známí (z onoho organizovaneho zločinu) nějakou bohatě honorovanou trafiku (i třeba z veřejných peněz) seženou.
  A jakou zodpovědnost ponese prosím předseda vlády, který podrží policejního prezidenta a ministra vnitra v takovém případě… Némlich stejnou, tedy žádnou. Řekněme že příště prohraje volby (a nezáleží na tom proč, oni si lidé mohou příště zvolit koho chtějí). Co dál, kupodivu to samé odejde středem. Kdyby měl zájem, tak mu jeho známí nějakou bohatě honorovanou trafiku (i třeba z veřejných peněz) seženou.
  Ostatně vidíme to nádherně na příkladu bývalého premiéra Nečase,nyní prezident nadnárodní společnosti New Silk Road Infrastructure & Technology Association,jak se i tady psalo.. Že by ho tam vzali pro jeho hezké oči??
  Tak takhle se asi s organizovaným zločinem, který prorůstá do státní správy bojovat nedá.. Ostatně, pokud to někomu nedochází, právě toto je ta nejkratší cesta směr Rusko – ani tam přece už dávno nevládnou komunisti, ale naprosto někdo jiný,,,

 3. Taoiseach napsal:

  Premiér těžko může bouchat do stolu v situaci, kdy se čeká na jakoukoli záminku k jeho odvolání. Test pro chytré hlavičky: kdo by byl jmenován po něm? No přece první místopředseda. Vlády? Ne, strany!

 4. Němec napsal:

  Já to vidím jinak. Dnešní problém policie je dilema zda pracovat pro stát za málo peněz nebo pro pana Babiše za hodně peněz. I ti nejpoctivější policisté vědí, že když po volbách udělá Zeman z Babiše premiéra, tak je jejich kariéra ohrožena víc než organizační změny. Mediální rvačka o policii je o tom, kdo bude polici pást, zda CSSD, Babiš nebo státní zástupci. Nám se bude vysílat policejní mediální seriál o Nagyové, abychom sklapli.

  • Pamětník napsal:

   Protože jste uvedl jen 3 „pasáky“ musím připomenout, že se to týká celého pol.spektra. Snaha ukazovat na druhé a vlastní chyby stínit je všeobecná. Přesto princip padni komu padni musíme vyžadovat. Každý, kdo dlouhodobě sleduje zprávy, musí vědět, že tu před lety byl státním zástupcem Rampula. Médii byl označen za „zametače kauz“. Tehdy se podsvětí radovalo. Informací bylo plno. Když byl ale zatčen Ráth s 6 miliony v krabici, nikdo do té doby netušil, že je sledován. V podsvětí nastal poprask. Chyběly jim informace. Tuhle část prohráli, ale to neznamená, že se vzdali. Naopak. Hledají cesty jak tu dobu pohody vrátit. Všichni jsme slyšeli Ráthova slova, že peníze byly i pro kampaně ČSSD, ale zatím nic bližšího neřekl. Zatím… Blíží se však nejen volby, ale i nový soud…a v zahraničí se hledají „ulité“ stamiliony. Nebo Janoušek. Zdravý suverén najednou zjistil, že nefungují známosti a nemá komu zavolat, aby se, jako obvykle, „zametlo“. Byl odsouzen. Je však náhle těžce nemocen a z výkonu trestu dostal zdravotní dovolenou. (Je to běžné?) Současně se uvažuje o znovuotevření jeho případu… A vidět na obrazovce sebevědomé vystupování Rittiga nutně připomene odposlechy Nagyové. V nich říká, že zastat se stíhaných přátel bez informací je nemožné. Vzpomeňte na v socialismu dávaný seriál Chobotnice a konec vyšetřovatele Cattaniho. Nebo filmy Prohnilí proti prohnilým z policejního prostředí… Tenkrát to pro nás byly jen dobrodružné filmy. Po desetiletích jsou skutečností v naší dnešní svobodné zemi…

 5. Švábenský Miroslav napsal:

  „národní hrdina“ Šlachta,se nese na vlně euforie,kam ho vynesla celonárodní hysterie. Lidé zde málem pláčí a prosí ho aby zůstal.Šlachta odejde jako vítěz,bez jakékoliv odpovědnosti za minulost!Ta minulost je i můj mrtvý syn! Vám všem je to zajisté úplně jedno. Vy jste neprožili to co on,Vy jste neprožili to co rodina,když se dívala do hrobu mého syna.Nikomu z milovníků Šlachty to nepřeji!!!Komu by v naší „demokracii“ záleželo na smrti mladého,čestného policisty.Já svůj boj s policejní a justiční mafií prohrávám,prohrávám boj o očištění mého syna.Mají nepomněrně větší možnosti než já.Nedělám si iluze. Dnes už nemám,kdo by mě pomohl.Peníze na dlouhé soudní spory nemám a JUDR Šereda z VSZ Olomouc,by se jistě postaral o uklizení causy,jak se snaží od začátku. Zbývá mě poděkovat všem,kteří mě vyjádřili podporu.Nebylo jich mnoho,ale jsem jim velmi vděčný!

Přidávání komentářů není povoleno