Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Zámek Valtice. Kdysi patřil Lichtenštejnům, po válce byl státem zkonfiskován na základě Benešových dekretů. Foto: Profimedia
,

Lichtenštejnům nic nevrátíme, jednat nebudeme, Benešovy dekrety platí, vzkazuje ministerstvo

Je to týden od chvíle, kdy Nadace knížete z Lichtenštejna začala rozesílat předžalobní výzvy, v nichž po České republice požaduje vrácení rodového majetku zabaveného po druhé světové válce. Stát dostal lhůtu sedmi dní na to, aby požadované vrátil, jinak Lichtenštejnové podají žaloby. Stát však nic vracet nehodlá.

„Česká republika považuje minulostní otázky za uzavřené, nemovitý majetek Lichtenštejnů na území České republiky byl zabaven po druhé světové válce na základě tzv. Benešových dekretů. Majetek byl konfiskován Lichtenštejnům jako soukromé vlastnictví, nikoliv jako majetek suveréna, tedy státu,“ shrnuje za Ministerstvo zahraničí mluvčí Michal Bucháček.

Kdo byl Němec?

Jak už dříve popsal HlídacíPes.org, Lichtenštejnsko se na Česko obrátilo dvěma oficiálními dopisy s výzvami k jednání. Odpovědi se však nedočkalo. České úřady odkazují právě na platnost Benešových dekretů, podle nichž po válce konfiskace proběhla, i na neukončený spor o pozemky na Říčansku, který doputoval až k Ústavnímu soudu.

V něm jde o žalobu, kterou v roce 2014 podala Česká republika na Nadaci knížete z Lichtenštejna poté, co vyšlo najevo, že v katastru je jako majitel lesních pozemků stále veden kníže František Josef II. a katastrální úřad zapsal lesní pozemky na nástupnickou lichtenštejnskou nadaci.

„Skutečnost, že nedošlo na základě dekretu ke změně zápisu v pozemkových knihách a v Katastru nemovitostí nebyl zapsán jako jejich vlastník český stát, nic nemění na tom, že byl zemřelému nemovitý i movitý majetek na území dnešní České republiky opravdu zkonfiskován,“ říká mluvčí Bucháček.

Ministerstvo tedy i s poukazem na neuzavřený soudní spor s Lichtenštejny jednat nehodlá. „Jedná se čistě o věc nezávislé a nestranné justice,“ konstatuje Bucháček.

Nynějšími předžalobními výzvami, respektive žalobami, reaguje lichtenštejnská nadace na změnu občanského zákoníku, podle nějž je 31. prosinec 2018 posledním termínem, kdy je možné soudně se domáhat nezákonně zabaveného majetku.

„Nadace knížete z Lichtenštejna vyčerpala všechny možnosti dobré vůle, jak přimět český stát k jednání o dosud neuzavřené minulosti,“ komentuje to Michal Růžička, mediální zástupce lichtenštejnské nadace, která spravuje rodové majetky.

Lichtenštejni stát vyzývají k vydání všech nemovitostí, které – podle jejich výkladu nezákonně – po druhé světové válce zabavil tehdejšímu vlastníkovi, Františku Josefu II., knížeti z Lichtenštejna.

Jde o desítky tisíc hektarů pozemků, ale například i o známé zámky Lednice a Valtice. Jde však pouze o ty nemovitosti, u kterých je v katastru nemovitostí veden jako vlastník stát. Nemovitostí, které dnes patří třetím stranám (krajům, obcím, univerzitám, neziskovým organizacím nebo soukromým osobám), se výzvy, respektive žaloby Nadace týkat nemají.

Diplomacie trpět nebude

Lichtenštejnové oprávněnost zabavení rodového majetku nikdy neuznali. Argumentují tím, že Benešovy dekrety zaměřené proti Němcům, zrádcům a kolaborantům se na ně vztahovat neměly ani nemohly, protože nebyli ani Němci, ani zrádci, ani kolaboranti.

Faktem je, že Lichtenštejnsko bylo za války neutrální, diplomaticky neuznalo Němci zřízený protektorát Čechy a Morava a Lichtenštejni podporovali československou exilovou vládu.

Německy hovořící Lichtenštejnové však ve sčítání lidu z roku 1930 (v němž byla společná kolonka pro jazyk i národnosti) figurují v kolonce národnost (jazyk) německý. O to se také dodnes ve své argumentaci opírá stát.

„Franz Josef II., kníže z Lichtenštejna, se v roce 1930 přihlásil k německé národnosti při sčítání lidu a z tohoto důvodu mu byl majetek zabaven na základě dekretů. Dekrety měly oporu v mezinárodním právu, v Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního řádu a o vrácení měnového zlata z Paříže z r. 1945,“ říká mluvčí ministerstva Michal Bucháček.

Diplomatické styky mezi Českem a Lichtenštejnskem byly právě kvůli sporům o majetek přerušené až do roku 2009.

„Lichtenštejnská strana bude i přes případnou žalobu kdykoli ochotna s českou stranou jednat, a to jak na úrovni Nadace, tak na úrovni vlády,“ říká Michal Růžička a ujišťuje, že přerušení diplomatických styků nehrozí.

V to věří i české ministerstvo zahraničí. „Devět let po navázání diplomatických styků jsou česko-lichtenštejnské vztahy v dobrém stavu, o čemž svědčí též aktuální zřízení honorárního konzulátu České republiky ve Vaduzu,“ říká mluvčí MZV Bucháček.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

47 komentářů

 1. Evropan napsal:

  Když je možné potrestat člověka za to, že patří k určitému národu, pak je později také možné, že bude potrestán za to, že patří k určité společenské třídě nebo k určité politické straně,“ stručně Peroutka charakterizoval situaci po roku 1945.

  • Surcuf napsal:

   A proč by to nemělo být možné…………..?

  • pavel napsal:

   např kvůli tomuto https://legacy.blisty.cz/art/52402.html a taot šlechta se k tomuto hlásila

  • petrph napsal:

   Mimochodem připomínám vyjímku uvedenou v onom dekretu č. 12/1945 Sb
   „..2) Osobám německé a maďarské národnosti, které se aktivně zúčastnily boje za zachování celistvosti a osvobození Československé republiky, se zemědělský majetek podle odstavce 1 nekonfiskuje.“
   ale ještě zajímavější je následující par kde se píše
   3) O tom, lze-li připustiti výjimku podle odstavce 2, rozhodne na návrh příslušné rolnické komise příslušný okresní národní výbor. Pochybné případy předloží okresní národní výbor zemskému národnímu výboru, který je se svým dobrozdáním postoupí ke konečnému rozhodnutí ministerstvu zemědělství, které rozhodne v dohodě s ministerstvem vnitra.

   Ergo, chápu – li to správně, argumenty že Lichnštejni byli vždycky přátelé Čechů a podporoval je (nějak) v prototifašistickém boji , měli předložit tehdá a byl by jim majetek ponechám. A jak uvedeno z textu zákona, rozhodovalo se na té nejnižší úrovni rolnických komisí, kde by si jistě dobrotu a podporou pánů knížat z Lichnštejnů z doby války pamatovali a vzali jí na vědomi. Ale jestli ne, tak není právní důvod aby to po nich přešetřoval a znovu rozhodoval soud po 70 letech. Ten už k tomu nemá ani žádné podklady a svědky..

  • petrph napsal:

   Takto !v globálu“ to vypadá sice morálně krásně, leč v případě odsouvaných Němců pan Peroutka asi nedomyslel legitimní alternativu,
   Protože, odsouvaly se 3 miliony Němců, kdybych si jen od boku odhadl že každý desátý za války spolupracoval (ve své činnosti) různou formou s německou okupační správou..Tak by to bylo 300 000 soudů za kolaboraci s nacistickým režimem. Nevšiml jsem si že by snad pan Peroutka něco takového požadoval. Ale čeští kolaboranti (resp. spolupracující nějak ve své práci s nacistickým režimem) souzení byli a dostávali tvrdé tresty.. Tak Němce měli soudit taky, nebo ne???

   • Roman Jeschke napsal:

    Zradili Slovávi, zradili Maďaři. Ty neodsunuli.

 2. PK napsal:

  Jediným řešením je zřejmě to dohnat ze strany Lichtenštejnů až k mezinárodním soudům a arbitrážím. To omezené komunistické myšlení v tomto českém pronárodě patrně dále přežívá. Lichtenštejnové sice nebyli říšskými německými občany ani „nepřáteli státu“ (na což existuje hafo důkazů), byli v opozici vůči nacistickému systému, nicméně měli tu smůlu, že mluvili německy (neboť němčina je jazykem z oblasti, ze které pochází a navíc v ve Střední Evropě byla univerzálním jazykem) a přihlásili se k německé národnosti v roce 1930 (když ještě žádný Hitler nevládnul a ani neexistovala nacistická říše), jelikož pravděpodobně u nás nebyla oficiálně národnost lichtenštejnská. Je to paradox. Holt je třeba dalších soudů a možná mezinárodní ostudy.

  • LJ napsal:

   Zřejmě se jedná o nespravedlnost, což asi každý chápe. Silnější je však obava, že se tím navrácením započne peklo, resp. falešná naděje dalším, kteří byli potrestáni oprávněně. Nátlaku celé západní společnosti by se potom s našimi „nenažranými“ politiky těžko odolávalo.

  • ČERT napsal:

   Nenazýval bych to možná myšlením komunistickým jako spíš poněkud nacionalistickým. Tady totiž je problém, že ti Lichtenštejnové tu se svými majetky byli už v době, kdy žádné Lichtenštejnsko v Alpách ještě neexistovalo. Ta rodina, co je známo, nepochází z Alp, ale z Dolních Rakous, a první majetky na Moravě získala už ve 13.století (kdežto ten svůj dnešní stát/panství v Alpách až počátkem 18.století)… Ale tak jistě, v čem vidím, a asi je obecně viděn průšvih, že tady jde o majetky, o které přišli v důsledku retribučních opatření, která se měla vztahovat k událostem od roku 1938…
   Tak jaká byla v tom roce 1945 nálada… Prostě se chtělo taky třeba dosáhnout toho, co se nedodělalo v kontextu první pozemkové reformy po roce 1918. Jo, kdyby o tyhle majetky přišly třeba až v kontextu revize první pozemkové reformy nebo nové pozemkové reformy z roku 1947 (i když to už byla zase vyloženě komunistická režie), bylo by to zase na jiné otázky… Ten kontext, ve kterém o ty majetky, o které jde, přišli, mi přijde opravdu blbý…

   • petrph napsal:

    Ve skutečnosti tomu bylo jak píšete. Taky se to v úvodu toho Dekretu 12/45 o konfiskaci majetku Němců, Maďarů a zrádců píše
    „důsledném uskutečnění nové pozemkové reformy …“
    a hned v prvním par se píše
    “ …se konfiskuje pro účely pozemkové reformy zemědělský majetek“
    Takže ano. už toto byla součást pozemkové reformy. S tín že navíc, stát si ty konfiskované pozemky nenechal, leč rozdělil malorolníkům

    Čili ono jde skutečně o „..Ten kontext“, jenže je rozdíl jaký byl tehdy (těsně po válce) a dneska – kdy ten kontext vnucují lidem neúplnými informacemi média.. Jó, ono je dnes snadné mediálně křičet jak panu Lichštejnovi bylo právně ukřivděno a sebrali mu tu majetek, antož nebyl Němec.
    Jenže, on tady taky pan kníže Lichnštejn vůbec nežil (ani před válkou, ani během ní), pouze tu vlastnil rozsáhlé panství s polnostmi, o které se mu starali čeští správci a zaměstnanci – a jen mu posílali z něj zisky..
    Což je nakonec vidět i na tom zmiňovaném formuláři ze sčítáni. S takovou drobností ani pana knížete do Liichnštejska neotravovali, prostě to za něj vyplnili sami, „Jeho Jasnost je přeci Němec, kdo by o tom pochyboval 🙂
    Takže z kontextu poválečné transformace byl skutečně jeden z prvních na rámě..

    • Jarda Š. napsal:

     Lichtenštejnové bydleli tak nějak střídavě ve Vaduzu, ve Vídni a ve Valticích. Národností se považovali za Rakouské Němce. Hlava rodu František I. z Lichtenštejna s československými úřady jednal a nakonec po dlouhých tahanicích pozemkovou reformu výslovně uznal. Spor jde o to, že se před smrtí (21.7.1938 ve Valticích) stavěl jednoznačně na stranu Československa proti Hitlerovi, proto podle právníků Lichtenštejnů měl být Lichtenštejnský majetek v rozsahu, který nepodléhal pozemkové reformě, z konfiskace podle Benešových dekretů vyjmut (na základě výjimky stanovené pro Němce, kteří byli odpůrci nacismu a podporovali Čechy).

     • petrph napsal:

      Ale no právě a děkuji že to tak píšete. Ten právní spor „není o tom“, leč ten právní „spor byl o tom“ – před 70 lety.
      Právě proto že ten zákon s  podobnými vyjímkami počítal, a byly už tehdy prosuzovány. Leč – jestli že tehdy, před 70 lety rozhodlo že argumenty pana knížete (a tedy jeho protinacistická činnost) byly nedostatečné. Tak na čem chtějí nyní postavit právní legitimitu toho, že požadují aby to jiní 70 letech posuzovali znovu a jinak?
      Na tom, že co soudce to jinej, názor, takže jim to může vyjít? A když ne, tak se budou za 5 let soudit znova, s tím že to zase bude soudit jinej soudce? :))))

    • ČERT napsal:

     No tady je právě ten problém, že se ty Benešovy dekrety začaly poněkud prolínat s tou prvorepublikovou pozemkovou reformou a ideou, že se v ní bude nějak pokračovat… Ale to byly přece jen dvě rozdílné věci. Ta prvorepubliková pozemková reforma (v níž tedy ale nešlo vyloženě o konfiskace majetků bez náhrady) byla mnohými obecněji vnímána za „nedotaženou“, nedokončenou, to je pravda… Ale ten Vámi citovaný dekret se měl přece vztahovat na majetky osob za svoje postoje od roku 1938 a samozřejmě tedy (ale ne úplně všech) Němců a Maďarů… Jinak, pokud jde o pozemkovou reformu jako takovou, ta se po druhé světové válce dočkala své revize a vzápětí přišla nová pozemková reforma, která tedy byla uzákoněná až krátce po Únoru 1948. Ono tady nešlo už jen o to, co zbývalo z těch šlechtických nebo církevních velkostatků, ale třeba i o parcelaci tzv. zbytkových statků, které vznikly právě za I.Republiky (a které byly/mohly být po roce 1989, přinejmenším v určitém rozsahu, restituovány, tak jako ostatně i některé ty šlechtické majetky) – a taky tedy víme, že to s těmihle procesy spojené rozdělování půdy mezi drobné rolníky stejně nakonec skončilo kolektivizací, ale to už se dostáváme úplně jinam…
     Tak jistě, jak píšete, „v kontextu poválečné transformace byl jeden z prvních na ráně“, to je pravda. Ale o co přesně jde, to už tady vysvětluje předřečník.

  • petr napsal:

   Přihlásili se,smůla,ono je taky zajímavé jak k tomu majetku u nás přišli.

 3. egoist napsal:

  Drzost. LIch. předsedal tribunálu , který poslal nejlepší „české“ může pod katovský meč. Lich. se organizovaně dopustili znehodnocení české měny(až k bankrotu) a tím se dostali velice levně k ohromným majetkům české protestanské šlechty. Lich. se přihlásili k německé národnosti , to je prostě fakt a jako Němci přišli o majetky (které stejně nakradli především po Bílého Hoře).

  • Petr Novák napsal:

   To je blábol. To psal Vondruška, jo?

   • egoist napsal:

    To jsou historická fakta. Stačí si je jen najít.

    • ČERT napsal:

     Jenže kníže Karel I. z Liechtensteina, o kterém a o jehož činnosti po roce 1620 mluvíte, v roce 1945 už samozřejmě dávno, dávno nebyl naživu… Jistě, byli tady jeho potomci se svými majetky, pokud o ně nepřišli už po roce 1918. Tady je ale kardinální problém v tom, že ty retribuční Benešovy dekrety se přece a prori měly zpětně vztahovat teprve k situaci od roku 1938…

     • petrph napsal:

      Sice máte pravdu v tom, že přesnější by bylo kdyby se Benešovy dekrety vztahovaly k situaci od roku 1938″-
      Leč
      1) K tomuto roku žádná podobná podrobná data jako ze sčítání 1930 nebyla.
      2. I pokud by se v roce 1938 něco podobného dělo, spousta Němců by pak podala po válce protest, že národnost tam uvedli ze strachu, pod nátlakem a pod..
      Tudíž. legitimně je lépe že byla použita data z roku 1930, kdy si tam tu národnost „německá“ napsal každý zcela svobodně, a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Btw, jistě i pan kníže Lichnštejn byl informován jakouže národnost tam do toho sčítacího archu jeho lesník napíše a nic proti tomu nenamítal..

     • ČERT napsal:

      Jistě… Já jsem tady v první řadě reagoval na to, že předřečník argumentoval člověkem, který si tedy vysloužil nelichotivý přídomek „krvavý místodržící“ (i když ta jeho role možná přece jen nebyla až tak jednoznačně „temná“, jak upozorňuje příspěvek pode mnou), ovšem který zemřel už v roce 1627 – tzn. že v roce 1927, za I.Republiky, uplynulo už PLNÝCH 300 let od jeho úmrtí… Tak samozřejmě, že v první polovině 20.století tady byli lidé, kteří vlastnili i majetky, které prakticky opravdu nakradl jejich praprapra-(nevím kolikrát ještě „pra-„)dědeček po Bílé hoře, jenže tohle se řešilo už po roce 1918…
      Ale je fakt, že i tohle z takového toho národně-emočního hlediska hrálo roli i v tom roce 1945 (ten Karel I. z Liechtensteina mohl být navíc také jistě vnímán jako takový dávný „zrádce a kolaborant“, třeba – je fakt, že Lichtenštejnové byli spojováni, právem či neprávem, s takovou pověstí „nepřátel českého národa“). A ta německá národnost z roku 1930, tak to už se jistě muselo hodit jako výborný argument…

  • Jana Barcziová napsal:

   Lichtenštejn byl jediný, kdo se přimlouval, aby čeští páni nebyli popraveni.

 4. Anna Lavrova napsal:

  A nedáme a nedáme, sami máme málo !

 5. Oskar (hanák z Hané) napsal:

  Ta ministerská odpověď jen ukazuje jak pokřivenou páteř a charakter mají Češi a to bez ohledu na bydliště, jméno, akademickou hodnost či veřejnou funkci.
  Ten Babiš-Bureš, mezinárodně uznaný agent StB a dotační podvodník (také dnes už mezinárodně uznaný EP A EK), je už mentalitou skutečným Čechem a přestal tak být ekonomickým migrantem se sousedního Slovenska i myšlením a povahou.

  • Špaček Miroslav napsal:

   možná to koupí za pomoci dotace agrofert.

  • petrph napsal:

   Když to berete tahle, říká Vám něco právní pojem „zodpovědnost za svěřený majetek“?
   Ti úředníci přece nerozhodují za svůj majetek, leč za majetek státu, Pokud by ho Lichnštejnům vydali „jen tak“, z morálního přesvědčení, tak je určitě někdo udá a bude je řešit kriminállka jako dost zvlášt exemplární případ zneužití pravomoci, že se z kriminálu nedostanou.
   Takžem bud musí dostat od soudu pravomocnj rozsudek k vydání majetku. A nebo ať si to vezmou na zodpovědnost politici a rozhodnou to oni.

 6. Jos napsal:

  Je faktem, který se nějak nezmiňuje, že existuje a stále platí Postupimská dohoda. Z té vyplývá jak poválečný odsun Němců z Polska, Maďarska, Československa atd.,tak zabavení německého majetku. Postupimští vítězové se pro to nerozhodli aby Němce kolektivně potrestali za kolektivní vinu, jak dnes traktují všelijací „stipendisté“ typu Mlynárik coby Danubius, Mandĺer, Doležal a jimi podvedená a svedená část novější generace. Spojenci se pro to rozhodli z preventivních důvodů. Aby v této části Evropy pro národnostní neshody nemohl být v budoucnu znovu zažehnut válečný požár. Němcům se zdá kruté. Ale z hlediska milionů mrtvých, utrpení a zpustošení, které válka způsobila všem evropským národů, se jejich utrpení jevilo spojencům jako pouze minoritní. Jestli chtějí Lichensteinové uspět, musí zrušit Postupimskou dohodu.

  • Evropan napsal:

   Postupimská konference byl Mnichov ve Stalinově režii. Namísto společné oslavy vítězství spojenců se konference stala demonstrací Stalinovy moci. Anglie a USA ustoupily, bály se pokračování války.
   Když došlo na jednání o hranicích států ve východní Evropě, poznamenal Stalin, že hranice už jsou vytyčeny sovětskou vládou, do jejíchž vnitřních záležitostí nemá nikdo co mluvit. Směrnici podle rozhodnutí Postupimské konference z 2. srpna 1945, schválila československá vláda až 14. prosince 1945. V té době byl už veškerý německý majetek zabaven a divokým odsunem vyhnáno víc než půl milionu lidí.

   • ČERT napsal:

    No, neřekl bych, že z globálního pohledu byla ta postupimská konference nějakým projevem tristní slabosti západních velmocí. Tak je pravda, že možná byly znevýhodněny tím, že byly zastoupeny jinými předáky, než se kterými jednal Stalin předtím v Teheránu nebo Jaltě. Tzn. nový president USA Truman, vzhledem k tomu, že F. D. Roosevelt zemřel v dubnu 1945 (mimochodem, jen krátce předtím než definitivně skončili Mussolini s Hitlerem), a nový britský premiér Attlee, který právě v době téhle konference nahradil Churchilla…
    A i když tedy určitě Stalinovi ustoupily ve věci východní části Evropy, jak píšete, tak bych Trumanovu úlohu nesrovnával třeba s úlohou Chamberlainem… Vždyť sám někdy v téhle době údajně prohlásil, že má „na ty ruské chlapce klacek“ (takhle to tedy prezentovali sami Rusové) – tj. „klacek“, který Američané tedy neaplikovali vůči Rusům/SSSR, ani už ho nestihli aplikovat vůči Němcům, ale krátce poté ho aplikovali vůči Japoncům v Hirošimě a Nagasaki…
    Ale právě s tím Japonskem, on se jim Stalin ještě hodil jako spojenec… Vždyť SSSR vyhlásil válku Japonsku až právě někdy v době těch amerických atomových úderů, tzn. v srpnu 1945. A jsou známy ty přesuny Rudé armády z Evropy přes celý SSSR až do východní Asie, kde ještě stačila vkročit z Mandžuska na sever Koreje…
    Ale je taky fakt, že tady už jsme úplně mimo téma. Opakuji, nemluvím o té východní části Evropy. To máte pravdu.

   • petrph napsal:

    To je dost nekorektní, omezit se pouze na argument, že „Postupimská konference byla Mnichov ve Stalinově režii“, a že prý se měla omezit na „společné oslavy vítězství“.
    Vítězná koalice prostě musela (opakuji musela) vyvodit závěru z faktu, že Německo během 20 let rozpoutalo dvě imperiální světové války. Nikdo z koaličních politiků tehdy nemohl mít zájem riskovat že Německo za dalších 20 let rozpoutá třetí. Takže – tehdy vůči Německu nasadili velice tvrdé sankce, z nichž odsun Němců ze sousedních států patřili k těm mírnějším.. Taky – jak určitě víte, bylo samotné Německo rozděleno na sektory, pod vojenskou správou cizích mocností…

 7. Michal Růžička napsal:

  Dobrý den,
  rád bych vnesl do debaty ještě několik skutečností. Ta nejdůležitější:

  Kníže František Josef II. se nikdy k německé národnosti nepřihlásil!

  Důkazy jsou v archivech a zná je i autor článku Robert Břešťan, takže mne mrzí, že cituje lež mluvčího ministerstva, aniž by mu oponoval. Důkazů je několik:
  1. Podle tehdejších zákonů se sčítání lidu v roce 1930 netýkalo cizinců, takže hlava nezávislého státu Lichtenštejnsko neměla být vůbec sčítána.
  2. Kníže František Josef II. prokazatelně v době sčítání lidu v roce 1930 vůbec nebyl na území Československa.
  3. Na sčítacím archu, který se objevil jako důkaz na ministerstvu vnitra vedeném po roce 1945 komunisty, na archu, který má doložit údajné přihlášení se knížete k němectví, je místo knížete podepsán hajný z Velkých Losin, jistý pan Loos.

  Občané Lichtenštejnska, neutrálního státu, nemusejí měnit poválečné dohody spojenců, neboť se jich opravdu netýkají. Benešovy dekrety, které jako takové nezpochybňují, byly proti nim zneužity.

  • Pavel Liska napsal:

   Přesně ! Pročítal jsem nyní problematiku na wikipedii a v dalších na webu dostupných článcích, které se tomuto tématu věnují. A to mne právě vede k podobné úvaze. Autor článku přece musí znát i ta fakta, které zmiňujete. Neuvádí je. Pouze uvádí postoj MZ. To vede k logické úvaze, … Proč ? Zřejmě se v minulosti stala velká křivda na Lichtensteinech. Velká otázka je , co způsobí více škody do budoucna. Její napravení a tím otevření Pandořiny skříňky , tedy prolomení Benešových dekretů, anebo riziko mezinárodní arbitráže a ostrakizece ČR. O vztazích s Vaduzem nemluvě. A taky nesmíme pominout, že toto téma je i výrazně vnitropolitické a vyhrává nebo spíše prohrává volby. Těžká volba ….

   • Robert Břešťan napsal:

    Vaše neschopnost porozumění psanému textu je opakovaně fascinující. Pokud v textu nevidíte postoje lichtenštejnské strany, pak raději setrvejte u té Wikipedie.
    Koneckonců v článku je, byť ne explicitně, řečeno i to, co zmiňuje Michal Růžička, tj. Že pokud se Lichtenštejnové vůbec k něčemu hlásili, tak k jazyku, ne k národnosti. A pokud jde o pana hajného, co to podepsal, tak o tom jsme na tomto webu už také psali. Mezi prvními. Tahle zpráva je ovšem primárně o reakci státu na nový postup Lichtenštejnů, ne o sčítání lidu z roku 1930. Což průměrně funkčně gramotný čtenář jistě chápe.

    • Pavel Liska napsal:

     Dobrá, dobrá…. Někdy píši v emocích rychleji než myslím. Uznáván, že argumenty lichtenštejnské strany jsou v článku zmíněny. Ale článek pro mne vyznívá trochu jako obhajoba postoje české strany. 5x citace mluvčího MZ a jen 2x pana Růžičky. Závěrečné slovo opět pan Bucháček o tom co ČR činí pro lepší vztahy s Vaduzem ( který s náma nechtěl kamarádit … ). Možná jsem i osobně zaujatý. Víte, dlouho jsem žil v Adamově u Brna, který je nazván po Adamovi z Lichtensteina. Lichtensteinové tam vlastnili železárny ( dnes už bývalý ADAST ). Dokonce u nich postavili malý zámeček, aby měli kde pobývat. Za komunistů v Zámečku sídlila vývojová konstrukce obráběcích strojů, kde jsem strávil krásné 3 roky života. Dnes tam není nic pokud vím a Zámeček zarůstá lebedou…. Tak se na mne nezlobte, asi nejsem objektivní.

    • Pavel Liska napsal:

     Samozřejmě polygrafických strojů. Do textu pronikla asociace s tím, s čím přicházím do kontaktu nyní…

  • Blanka Kloučková napsal:

   On asi ten p.Looos věděl rozhodně lépe, jestli jsou to Němci nebo Češi.

  • petrph napsal:

   Víte, možná by to chtělo si v rámci té debaty vyjasnit o čem se vlastně bavíme. O tom, zda buď bylo nebo je morálně nesprávné to panství panu knížeti zkonfiskovat, ..(i na to můžou mít lidi různý názor).
   Leč druhá otázka je zda bylo tehdy bylo provedeno dle tehdejších zákonů protiprávně, aby mohly mít dnešní soudy vůbec nějakou legitimní pravomoc ho znovu posuzovat a vydat rozsudek k jeho změně . Tak se na to podívejme-
   1) Jak píšete „Podle tehdejších zákonů se sčítání lidu v roce 1930 netýkalo cizinců, takže hlava nezávislého státu Lichtenštejnsko neměla být vůbec sčítána.“
   Leč uvedena tam je..Jako majitel panství, připomínám, který tam občas zajížděl . Asi by to chtělo jít strašně hluboko do tehdejších předpisů o sčítání, zda se takové osoby měly či ne sčítat. Ale i kdyby nebyly, opakuji, je tam,.
   2) To samé
   3) Ano -přesně tak, se tehdy sčítání provádělo, že někdo zodpovědný vyplnil sčítací archy za celý dům nebo lokalitu. Popřít zpětně právní legitimitu takového postupu by bylo dost velkej průšvih. Máte představu, kolik z těch 3 milionů odsunutejch Němců by hned podalo žaloby o vrácení majetku na základě argumentu že u nich to taky zapsal někdo jinej :)))))(Co třeba i jejich rodiče pokud to byly tehdy děti?

   4) Každopádně, jak předpokládám, pan kníže se proti tomuto zápisu při sčítání už tehdy ve 30-letech neodvolal a nepožadoval aby byla jeho národnost zde změněna, popřípadě z něj byl vyřazen, že ne?

   5) Tudíž, pokud pak dekret z roku 1945 použil tuto evidenci z roku 1930 jako podklad výběru německých obyvatel, tak pan kníže Lichnštejn do ní spadal, protože v ní uveden jako občan německé národnosti takto byl.
   Sorry.
   Mimochodem, ono stačí si připomenout rozhodnutí ÚS v případě církevních restitucí. Kde pouze rozhodl, že ty vládou sjednané nebyly protiústavní, a v závěru se odkázal na politickou zodpovědnost tehdejší vlády pana Nečase, která o nich rozhodla… Aby na sebe ÚS vzal tu zodpovědnost a sám svým právním výkladem prováděl zpětně ohromné přesuny majetku oproti stavu v letech 1945-46, tak přece jen takoví ideologové zase ani na ÚS nejsou.. To přenechají v klidu politikům, pokud se jim bude chtít,,

 8. LUDMILA ČECHOVÁ napsal:

  nebyli všichni stejní-ti co poctivě pracovali,zbyli po nich jen zříceniny -např.pivo var ve STUDENÉ. A oni si každý krajíc museli zasloužit a odpracovat!Kdo byl vzdělaný,musí to cítit jako křivdu nyní nám vládnou hlupáci a ještě jim tleskáme!VÍM O čem píši 8let jsem pracovala ve strojírenském podniku,ale tolik nevzdělanců pohromadě jsem ještě neviděla.Ti co něco opravdu uměli,byli odsouzeni stát u ponku! co by tomu asi řekl pan LICHENSTEIN .VYHNAL BY JE VŠECHNY!!HLAVNĚ TY CO SI NA „NĚCO“ JEN HRAJÍ ALE V HLAVĚ MAJÍ PRÁZDNO!!!

 9. Radoslav Zavrel napsal:

  Nejenom Lichtensteini ale i rodili Moravaci nedostavaji restituci i kdyz kauza Bohuslav Zavrel vs. CR prosla v roce 2010 a otec ji v Zeneve vyhral…. Kdysi rikal „vratit vsem co jim bylo ukradeno“, at nemecke roubenky; zidovske vily, ci majetky politickych uprchliku….Otcovi CR odmitla restituci za dum v Kurimi u Brna ktery postavil deda kovar, ne tedy slechtic… ci vykaceny sad a zkonfiskovana puda v Lelekovicich u Brna…ani fenyk ani omluva….Otec zemrel pred nekolika lety v USA kam jsme mu pomohli vyemigrovat ze Svycarska v roce 1975, kdyz ja a bracha jsme dostali americke obcanstvi….Hanba CR…..Cili od roku 1970 do dnesni doby ticho po moravske ci ceske pesine….. to mi nejak pripomina osud nasich nemeckych pribuznych, vcetne nekolika deti, vyvrazdenych 13 kvetna 1945 v Bele nad Svitavou a pak vyhozeni jejich pozustatku z masoveho, neoznaceneho hrobu protoze „nikdo neplatil najem.“ Take nic nedostali, ani fenyk, ani omluvu po nasilne smrti….

 10. B.p. napsal:

  Vraťme všem všechno,Český stát zanikne a všichni budou spokojení. Akorát by mě zajímalo, kdo zase na tom vydělá. To je ta vaše demokracie… Vše mělo zůstat, jak to bylo a republika by nebyla rozkradená. Těm, kterým něco patřilo a bylo jim to vzato, už nežijí a proč z toho mají profitovat jejich potomci, kteří to vzápětí vezmou a prodají komukoliv. Česko zanikne a nebude to mít dlouhé trvání.

  • Evropan napsal:

   Dost možné, zatímco národovci budou nadávat na německý jazyk, usadí se tady angličtina – stačí se podívat na reklamu vedle názvu tohoto webu – a nebudeme vědět, jak se česky řekne Lipenská přehrada

 11. Blanka Kloučková napsal:

  Takže mluvili německy. přihlásili se k Němcům a teď najednou byli Češi. Není to trochu divné? Myslím že je to jasné a není třeba nic rozebírat.

 12. km napsal:

  Tvrzení, že „Lichtenštejni podporovali československou exilovou vládu“ je nesmysl, neexistuje pro to jediný doklad. Naopak Lichtenštejni čile vyjednávali v protektorátu o revizi pozemkové reformy.

 13. Karel Smutný napsal:

  Po bitvě na Bílé hoře se z pověření císaře stal Karel z Lichtenštejna zemským místodržícím v Čechách. Stál v čele mimořádného soudu, který potrestal české stavovské povstalce jejich hromadnou popravou na Staroměstském náměstí.
  Karel z Lichtenštejna byl také členem podvodného finančního konsorcia (společně s Albrechtem z Valdštejna, Pavlem Michnou z Vacínova, Janem de Witte a Jakubem Baševim), které znehodnotilo českou minci (razili z původní české měny znehodnocenou tzv. „dlouhou minci“), za níž pak členové konsorcia nakupovali levně konfiskované statky v českých zemích. Důsledkem ražby dlouhé mince pak byl také státní bankrot v roce 1623.
  Už 73 roků je po válce a 30 roků po „sametové revoluci“ a je tak poněkud pozdě si hrát na spravedlnost. Válku, kterou tehdy zažehlo Německo a která nám a světu způsobila obrovské materiální a lidské škody, není čím ospravedlnit ani spravedlivě odškodnit. A proč by měl být odškodněn jen bohatý majitel zámku, ale ne už obyčejný chalupník, kterému vybombardovali domek? Kolik „šlechticů“ bylo asi umučeno v nacistických žalářích, kolik jich bylo popraveno za pomoc v odboji minimum = 0. Včas se i Lichtenštejnové „uchýlili“ do bezpečí v švýcarském exilu. Podle časopisu Forbes je stále žijící kníže Hans Adam z Lichtenštejnu nejbohatším evropským panovníkem. Forbes odhaduje majetek knížete Hanse Adama na 4,5 miliard dolarů. Lichtenštejnové vlastní ještě v Rakousku asi 15000 hektarů pozemků. Jako jedna z mála zemí světa má Lichtenštejnsko nulový státní dluh a státní rozpočet Lichtenštejnska hospodaří s přebytkem a platí se v Lichtenštejnsku Švýcarskými franky, nikoliv Eury. Benešovy dekrety měly „posvěcení“ vítězných mocností, tehdy plnily roli částečného odškodnění za naše válečné ztráty. Roli splnily a dnes je nelze zpochybňovat. Každý zámek si na sebe nevydělá, je to drahá kulisa, která stojí majitele peníze. Ať si zámky kníže Hans Adam z Lichtenštejnu od ČR koupí, když po nich tak touží. Kdyby ČS stát měl po roce 1989 odškodnit všechny Čechy, ale i Čechy-cizince, kteří by si to zasloužili, tak bychom museli celou ČR rozprodat. Už i tak je na dluh vše na co se podíváš. A ty dluhy musíme zaplatit. Ale jsou hodnoty, které se nedají penězi nahradit, jsou to nehmotné hodnoty a válkou zmařené životy. I takoví potomci Lichtenštejnů musí pochopit, že i oni museli svým dílem, jako všichni za II. sv. válku byť jen pouhými ztrátami na i tak obrovském majetku zaplatit…

  • Souhlasím do posledního puntíku.

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   „Kdyby ČS stát měl po roce 1989 odškodnit všechny Čechy, ale i Čechy-cizince, kteří by si to zasloužili, tak bychom museli celou ČR rozprodat“.
   Ona už ta celá ČR rozprodána je a navíc je ještě slušně zadlužená. „Odškodnění“ jsou ve skutečnosti jen komunisté (včetně agentů StB nestraníků), kteří se ale, díky svému tehdejšímu postavení, znalostem a stykům, vlastně odškodnili sami a to privatizací státního majetku, malou, ale zejména „velkou“.
   Ovšem teď už je dávno po „válce“ a spravedlnosti se nikdo nedovolá. Co nebylo prodáno, bylo rozkradeno. Vše.

   • Karel Smutný napsal:

    Co nebylo prodáno a rozkradeno…to zrezivělo a zarostlo křovím…Ale podívejte se do Číny, které jsme se dříve smáli. Díky Bohu zatím jsme ještě „zlaté vejce“ investorů. Nízké platy, kvalifikovaná síla, nízké mzdy kvůli nízkým životním nákladům v porovnání s Německem. Většina firem u nás patří německým investorům a my jsme pro ně levná pracovní síla, vyrábějící levné subdodávky, které se kompletují a jako hotový výrobek se prodávají do světa. Němci kupují u nás vše, co se dá levně zhodnotit a dál prodat, ale už s logem „Made in Germany“. A my jsme rádi, že máme pro lidi práci, nějaké daně ze zisku a příspěvky na zdravotní pojištění. Hlavní zisky. ale odchází do zahraničí. Proto ty firmy k nám přišly a jejich investice u nás jsme museli levnou prací zaplatit. Bude-li to na Ukrajině výhodnější a stejně bezpečné investování, tak investoři přesunou výrobu tam. A drobní zahraniční investoři ti zainvestovali do koupě bytů hlavně v Praze, ti větší do solárních elektráren, na které si vzali bankovní úvěry a díky státem garantované ceně energie jen čekají, až se jim za pár let tato investice zaplatí. Ale podívejme se do Afriky, Indie a jinam, kde jsou miliony nezaměstnaných, nekvalifikovaných, „kteří dřou bídu s nouzi“, ty netrápí jak nabyl kapitál jejich místní kapitalista, který je zaměstnává na plantážích či fabrikách, protože se tam již „tlačí“ čínští investoři, kteří skupují půdu, likvidují místní firmy a mají na pracující ještě větší bič, než měl ten, kterému tak záviděli a který kvůli těm čínským už zbankrotoval. Není dnes problém vyrobit, ale výrobky prodat a dobře prodávat může ten, kdo má prodejní síť, nízkou cenu, vysokou kvalitu a dobrou značku. Také jsme měli úspěšnou značkou „Made in Czechoslovakia“. A když se nestane nic mimořádného, tak už bude všude jen ten anonymní nápis „Made in Europe“, za kterým se ukryje zahraniční obchodní firma prodávající naše výrobky za své ceny, až do doby než ji opět nahradí ta ještě „dravější“ – „Made in China“…

Přidávání komentářů není povoleno