Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Demonstrace odpůrců povinného očkování. Praha, leden 2022. Foto: Jan Handrejch / Právo / Profimedia
,

Konspirace o laboratořích na Ukrajině se dál šíří Českem. Z agresora Putina dělají zachránce

Výrazná část české antivaxerské komunity se po ruském vpádu na Ukrajinu přidala na stranu agresora. Utvrzují se ve svém přesvědčení a i opakovaně vyvrácená tvrzení se i po půl roce od vypuknutí konfliktu stále šíří na sociálních sítích nebo řetězovými e-maily. Antisystémové subkultury jsou za normálních okolností běžnou součástí každého demokratického systému. V době sociálních sítí a hybridních forem společenské subverze je ale nutné si jich víc všímat.  

Populární jsou v komunitě konspirátorů výroky doktorky Soni Pekové o biologických laboratořích zničených údajně ruskou armádou na Ukrajině. A protože se tyto „zaručené informace“ stále vracejí a lidé si je opakovaně přeposílají (jak se mohl sotva před pár dny přesvědčit osobně i autor tohoto textu), stojí za to se k jejich obsahu vrátit a připomenout, jak se věci skutečně mají.  

Modlitba za Putina

Soňa Peková dala už počátkem dubna rozhovor pro Svobodné rádio, jež je samo o sobě mnohokrát usvědčené ze šíření konspiračních teorií. Požádala v něm posluchače, aby se modlili za ruského prezidenta Vladimíra Putina, za to, že jeho armáda při útoku na Ukrajinu zničila tajné biologické laboratoře, ve kterých prý Ukrajinci experimentovali s biologickými zbraněmi.

Posluchači se tedy měli modlit za zdraví ruského prezidenta, „protože to, že tam roztřískal a rozbombardoval (…), způsobil, že žádná vlna virů nebude (…)“. „Modlitbu mu dejte, patří mu dík za to, že to roztřískal,“ vyzývala Peková.

Svoje tvrzení o odhalených laboratořích zopakovala i v živém vysílání tiskové konference k situaci na Ukrajině i na dalším obskurním médiu jménem TV Raptor.

Část tohoto vystoupení s údajnými důkazy se pak šířila internetem i v separátním kratším videu a na síti Facebook. Pozoruhodné bylo, že ani jednu z informací, předkládaných doktorkou Pekovou, nelze po ověření zdrojů považovat za pravdivou.


KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG


Peková prohlásila, že „existuje mimořádně vysoké podezření, že se na území Ukrajiny nacházely biologické laboratoře“, které se zabývaly mezinárodními smlouvami nepovolenými druhy výzkumu substancí s dvojím užitím – tedy pro civilní i vojenské účely.

Podle jejího výkladu „tyto laboratoře byly zajištěny a zlikvidovány v prvních dnech invaze Ruska na Ukrajinu. To, co bylo v těchto laboratořích zajištěno spolu s relevantní administrativní dokumentací mezi USA a Ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny, bylo v detailu prezentováno dne 6. dubna na konferenci na půdě OSN“.

Podle doktorky Pekové navíc „existenci těchto zařízení potvrdila státní podtajemnice pro politické záležitosti USA Kristina Nulandová“ na slyšení v americkém Kongresu už 8.3.2022 a opět přidala odkaz na veřejný – více než dvouhodinový veřejný záznam slyšení na YouTube. (Kristina Nulandová je náměstkyní ministra zahraničí USA. Doktorka Peková používá doslovný překlad názvu funkce v americké angličtině, pozn. red.)

Z analýzy výše uvedených i mnoha dalších zdrojů vyplývá, že v rozporu s tvrzením MUDr. Pekové neexistuje – a nebyl podán – ani jeden důkaz o obsazení nějaké laboratoře na Ukrajině nebo zajištění jakýchkoli dokumentů. Všechny v jejích videích ukázané dokumenty pocházejí z veřejně dostupných starších zdrojů vlád USA a Ukrajiny a neprezentuje je tak ani ruská strana.

Ruský generál jako zdroj

Na webových stránkách OSN, na něž MUDr. Peková odkázala, existuje pouze jediné vystoupení s datem 6. dubna – opět více než dvouhodinová oficiální prezentace delegace Ruské federace podle takzvané „Arria-formula meeting“.

Takové zasedání může ale sezvat jakákoliv delegace členské země Rady bezpečnosti k vysvětlení svého stanoviska. Nešlo tedy v žádném případě o „konferenci“.

Ve více než dvouhodinové prezentaci, řízené velvyslancem Vasilijem Nebezjou, nebyl předložen ani jeden nový dokument a nebylo „odhaleno“ umístění jediné laboratoře, o jakých mluvila doktorka Peková.

V použitých obsáhlých videoprezentacích generála I. A. Kirilova, velitele vojsk nukleární, biologické a chemické ochrany armády Ruské federace, bulharské investigativní novinářky Diljany Gajtandžijevové a ruského novináře Arkadije Mamontova, byly opět prezentovány výhradně veřejně dostupné starší, případně zcela nesouvisející dokumenty dostupné na internetu (při zvětšení fotografií jsou na spodní straně stránky oficiální zkratky – například govtribe.com či fbo.gov) a jakoby z nich odvozené domněnky.

Výjimkou byl pouze úryvek z televizní reportáže Gajtandžijevové, která na svědeckých výpovědích prokázala existenci americkou vládou financované továrny či výzkumné laboratoře poblíž gruzínského hlavního města Tbilisi zaměstnávající americké odborníky s diplomatickými pasy. Podle místních obyvatel zde v minulosti došlo k havárii a smrti nejméně dvou zaměstnanců. Spojení s tvrzeními MUDr. Pekové o Ukrajině je nulové.

Komáři z dronů a Sorosova nadace

Generál Kirilov například tvrdil, že Gruzie byla v roce 2007 zdrojem epidemie prasečího moru, který zachvátil jižní oblasti Ruska a část Číny. V Rusku byly podle jeho tvrzení odhaleny nové druhy komárů, údajně původem opět z Gruzie. Důkazy nepředložil žádné.

Stejně tak bez důkazů tvrdil, že USA provádí v Latinské Americe, Africe a na Ukrajině výzkum možnosti přenosu nakažlivých chorob prostřednictvím komárů, vypouštěných z dronů, nebo, že takové výzkumy financoval syn amerického prezidenta či – jak jinak – Sorosova nadace.

Ruská delegace navíc v Radě bezpečnosti podobnou argumentaci použila už na třech jednáních ve dnech 11., 14. a 22. března. Vysoká představitelka OSN pro záležitosti odzbrojení Izumi Nakamitsu, tedy nejvyšší mezinárodní autorita v oboru, je tvrdě odmítla a prohlásila, že OSN nemá žádné informace o existenci jakéhokoliv výzkumu biologických zbraní na Ukrajině.

Tvrzení MUDr. Pekové o tom, že náměstkyně ministra zahraničí USA Kristina Nulandová „potvrdila existenci těchto zařízení“ na Ukrajině v americkém Kongresu, je nepravdivé, či přinejmenším značně zkreslené.

Nelze určit, zda šlo u paní doktorky o úmysl, neprofesionální překlad z angličtiny nebo o neznalost problematiky.

„Klasická ruská technika“

Z více než dvouhodinového záznamu vystoupení a odpovědí na otázky senátorů, který má v přepisu padesát šest stran, se tohoto problému týkají necelé čtyři řádky anglického textu odpovědí náměstkyně Nulandové na dvě otázky senátora Marka Rubia na straně šestnáct. Uvádíme doslovný překlad relevantní pasáže:

Senátor Rubio: „Zeptám se vás, má Ukrajina chemické nebo biologické zbraně?“

Nulandová: „Ukrajina má zařízení biologického výzkumu, nad kterými, a to nám teď dělá docela starosti, se ruští vojáci, ruské jednotky, mohou snažit získat kontrolu. Společně s Ukrajinci pracujeme na tom, jak mohou zabránit, aby jakýkoliv výzkumný materiál padl do rukou ruských jednotek, pokud by se přiblížily.“

Senátor Rubio: „Jsem si jist že jste si vědomá toho, že ruské propagační týmy už nyní vypouštějí nejrůznější informace o tom, že odhalily spiknutí Ukrajinců, které mělo v koordinaci s NATO vypustit v zemi biologické zbraně. Pokud by došlo k biologickému nebo chemickému incidentu nebo útoku na Ukrajině, měla byste sebemenší pochybnost, že by za tím na sto procent byli Rusové?“

Nulandová: „Nemám sebemenší pochybnost, senátore, a je to klasická ruská technika svalovat vinu na někoho jiného za to, co plánují sami provést.“

Vyvozovat z těchto výroků, že americká náměstkyně ministra zahraničí Nulandová potvrdila existenci laboratoří na vývoj biologických zbraní na Ukrajině, je tedy nemožné a interpretace MUDr. Pekové zcela překrucuje smysl původních výroků.

Ve skutečnosti šlo o letité programy výstavby diagnostických a výzkumných laboratoří (i veterinárních) na Ukrajině a ve Střední Asii v rámci „US Biological Threat Reduction Program“ financované americkou vládou. Podrobnější informace k nim lze otevřeně nalézt například na stránkách americké ambasády v Kyjevě.

Žádné nové důkazy

Závěrečné tvrzení Pekové, že americké ministerstvo obrany zadalo už 12. listopadu 2019 grant na výzkum covidu-19 na Ukrajině – tedy celé dva měsíce předtím, než WHO vůbec oznámilo oficiální jméno nové nemoci – je nepravdivé. Bylo bez ověření přejato z notoricky známé britské dezinformační platformy Expose UK.

Dezinformace a z ní odvíjející se konspirační teorie o tom, že americké ministerstvo obrany termín covid-19 používalo jakoby předčasně pro jakési podezřelé operace na Ukrajině, tedy vznikla z amatérsky nedostatečně podrobné rešerše zdrojů a nepodložené a zaujaté interpretace.

Grant ministerstva obrany USA měl původně jiné jméno a určení a byl po propuknutí epidemie v průběhu roku 2020 dokonce dvakrát přejmenován. Jméno covid-19 se v něm objevilo až v červnu 2020, tedy čtyři měsíce po oficiálním schválení názvu Světovou zdravotnickou organizací WHO.

Zmíněná prezentace tedy byla vystavěna beze zbytku se snahou vytvořit dojem objevení nových důkazů ilegálních výzkumných programů biologických zbraní na území Ukrajiny, financovaných ministerstvem obrany USA a ohrožujících Rusko. Žádný – ani jeden – takový důkaz však nebyl předložen.

S využitím starých veřejně přístupných dokumentů se konstruuje „mimořádně vysoké podezření“ na existenci „vojenských biologických programů na Ukrajině“,  které mají dokazovat dva citované zdroje. Ani jeden z nich však nepodporuje tvrzení doktorky Pekové.

Čistou dezinformací je opakování neprověřené fake news zdroje Expose UK. Celkově lze obsah jejího vystoupení, stejně jako jeho šíření na Raptor TV a Svobodném rádiu snadno považovat za naplnění podstaty trestného činu rozšiřování poplašné zprávy podle § 357 Trestního zákoníku. Koneckonců, policie se zmiňovanými výroky Soni Pekové na jaře skutečně zabývala.

Přesto se tvrzení o tom, jak Putin invazí na Ukrajinu údajně zachránil svět před biologickým nebezpečím, stále šíří českým internetem a dál plní svůj účel jako nástroj nepřátelské propagandy a vlivu.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

18 komentářů

 1. wenkovan napsal:

  Paušální tvrzení „Výrazná část české antivaxerské komunity se po ruském vpádu na Ukrajinu přidala na stranu agresora“ dokazuje autor zbytkem článku, kde se výhradně zaměřuje na MUDr. Pekovou. Je možné, že MUDr. Peková nemá pravdu, o tom vůbec nehodlám polemizovat, ale typicky levičácký způsob, jakým pan Urban nekompromisně spojuje odmítače očkování s „ruskými troly“ je sprostý a podpásový. Autore, fuj!

 2. josef napsal:

  … no já jsem si myslel, že náměstkyní MZV USA je Victoria Nulandová -též bývalá velvyslankyně za USA na Ukrajině (dokonce existuje i video, že v době protestů 2013-2014 na Majdanu jim těm „prodemokratickým“ demonstrantům slibuje různé podpory od USA)… Že by ta Kristina Nulandová byla sestra, dcera, sestřenice, aj. .? Na jméno „Nulandová“ jsou samé „dobré konotace“… A ten velvyslanec Ruska není náhodou Něbenzja ?

 3. Vlad napsal:

  Kongresmani USA jednali o roli syna prezidenta Bidena v aféře biologických laboratoří na Ukrajině a postavili se proti tomu. Podobně odsoudili a zakázali výcvik ukrajinských nacistů pluku Azov.
  Podle českých novinářů jsou kongresmani USA dezinformatoři, lháři a antivaxeři.

  • Pavel napsal:

   Takže vládík fantazíruje nejen na téma zkrachovalých rusonácků ale na téma amerického Kongresu.

 4. A. S. Pergill napsal:

  Problém vidím v tom, že takové věci se velice těžce prokazují, na straně jedné, na straně druhé, že dělat takový výzkum v utajeném režimu je technicky relativně jednoduché. Zejména v situaci, kdy je „vedle“ oficiální laboratoř na niž se dají psát požadavky na speciálnější vybavení a materiál.
  A v případech takových podezření spíš platí presumpce viny.

 5. petrph napsal:

  Tedy a hned na začátku, ono by snad bylo něco špatného na tom že na Ukrajině by byly laboratoře zaměřené na biologický výzkum? Samozřejmě že nebylo, je to zcela legitimní.
  Bylo by snad něco špatného na tom kdyby si některé z nich řídila armáda, čistě pro prevenci? Samozřejmě že nebylo, i to je zcela legitimní.
  Dokonce i když vezmeme v úvahu ty mezinárodní dohody, tak i ty jsou v tomto opatrné, a takový laboratorní výzkum úplně nezakazují. Pouze by měl být pod nějakou kontrolou, či co A to o čem pak hovoří až o zákazu vývoje takových zbraní, je až když se to, lapidárně řečeno, láduje do bomb. Což na Ukrajině pochopitelně nebylo a nikdo ani paní Peková to netvrdí…

  No a pak je tu druhá věc, a zasmějte se, pokud to někomu nedošlo, (médiím určitě ne), tak Zelenskyj jest prezidentem Ukrajiny a velký přítel Západu až od roku 2019 . Co bylo předtím, za Porošenka, bůh suď, ale ten předešlý Janukovyč, byl tak velký Putinův spojenec. že ani není vyloučeno, že za něj se ten výzkum tam dělal ale pro Rusy. .A že tahle zařízení ani nebyla potom zlikvidována, ale Janukovyč a od něj Putin, o nich ví líp než Zelenskyj , takže si je ruská armáda obsadila. Což už tedy konspirace je, ale už mnohem reálnější

  Ta potíž je v tom, že naše takzvaně nezávislá média buď dost dobře nechápou co to je propaganda, nebo to chápou až moc dobře. Propaganda totiž není lež, takže se proti ní nedá bojovat pravdou. Propaganda je „..rozšiřování názorů a informací za účelem vyvolání anebo zesílení určitých postojů ..“ – takže proti ním se dá bojovat buď jinou propagandou, nebo protipropagandou. Což samozřejmě umí všechny strany..Navíc za situace kdy média jsou ekonomicky nucena k bulvarizaci a prodeji jakýchkoliv předávaných informací, doslova jakýchkoliv, jen aby si udržela zájem čtenářů.

  Možná třeba na závěr když se podíváme za co se to vlastně modlila paní Peková „Chci říct a poprosit, aby se každý pomodlil za zdraví pana Putina. Protože tím, že tam roztřískal a rozbombardoval ty laboratoře, způsobil, že žádná vlna virů nebude.“
  Ergo mluvila nikoliv o biologických zbraních, ale o virech podobých covidu, se kterým si Západ svými politickými zásahy udělal nejvíce škod a nejvíce nedůvěry mezi svými občany sám. Od uzavírání celých ekonomik až po vynucování masového očkování, za situace kdy politici věděli , že to očkování stejně před rozšiřováním a přenosem nechrání. Nebo to snad nevěděli??

  • A. S. Pergill napsal:

   Nehledě k tomu, že nucené očkování experimentální vakcínou je prakticky ve všech vyspělých zemích nezákonné (reakce na nacistické pokusničení na vězních v koncentrácích). Ti, kdo to nucené „očkování“ prosazovali, by si mohli podat ruku s Dr. Mengelem.

  • Flexi napsal:

   Na Ukrajině jsou laboratoře. Je to veřejně dohledatelné. Stejně jako je taková laboratoř i u nás. Ale nebyl tam výzkum o kterém hovoří Peková a ta navíc tvrdí že tam byly další neoficiální laboratoře.

 6. Petr napsal:

  Politika byla vždy svinstvo a špinavá hra na dobrý a špatný už od pradávna.Osočováni, populistické keci,sarkasmus…atd.Tak to vždy bylo . Každý má tu svojí pravdu.Války tady byli a budou , nehledě že válčí se na celém světě stále někde.Co svět , světem stojí tak se neustále vedli konflikty a války.A aď je to jak chce na všem vždy je kus pravdy!!!!! Nikdo nemůže vše vyvrátit a ani potvrdit. Dohady,spekulace nikdo přesně neví. Vše vysoká hra v politice…Pravdu úplnou neví přesně nikdo.Jen a jen samotný aktéři různých skandálů a různých afér.Kazdy ji prezentuje dle sebe.

  • Charlie napsal:

   Takže je to fifty fifty. Ale řekněte to Fialovi a ostatním obhájcům UA a třeba tvrdým zastáncům RF a uvidíte.

 7. Karel Lacina napsal:

  Aco si jako myslíte , že Zelenský a Ukačka jsou čistí , zabíjely Rusy na Donbase a to je asi v pořádku.

  • Pavel napsal:

   Máš tam chybu karlíčku. Správně je to takto: rusácké polovojenské jednotky placené kremlem na Donbase zabíjeli Ukrajince.

 8. houbař napsal:

  Proč konspirace.Laboratoře jsou po celém světě a co se tam zkoumá veřejost neví.

 9. Marek Loucký napsal:

  Peková, Svobodné rádio, TV Raptor…pro jitotu znovu opakuji…Peková, Svobodné rádio, TV Raptor !!!
  „Myslím pánové, že výsledek je jasný, sepíšeme rezultát. Níže podepsaní lékaři bazírují na vrozeném kreténizmu kohokoli, kdo podobné antivax a konspirační teorie z české dezinfoscény bere byť jen trochu vážně“

 10. Shark napsal:

  Na existenci výzkumných laboratoří není nic nezákonného. Mantra Dr. Pekove o tom, že vybombardováním nás Putin zachránil je ovšem hluboká pitomost, neboť by došlo naopak k nebezpečí šíření patogenů. Jen Peková ví jakých !

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.