Made in Czech Republic

Jaké je české podnikatelské prostředí, jaké podmínky pro inovace, osobní aktivitu a zodpovědnost u nás vytvářejí politici. Jaká jsou rizika i výzvy pro firmy, ale i jednotlivce?

Česká závislost na exportu je 11. největší na světě

Česku jen těsně unikla první desítka zemí, jejichž ekonomika stojí převážně na exportu.  I čerstvé statistiky a propočty Světového ekonomického fóra (WEF) potvrzují závislost české ekonomiky na výkonu exportně orientovaných firem. Česká republika skončila v přepočtu na HDP na 11. místě ze všech 215 sledovaných zemí...