Měnový (ab)normál 21. století

(Ne)mocní centrální bankéři

1. DÍL SÉRIE MĚNOVÝ (AB)NORMÁL 21. STOLETÍ. Velký měnový experiment, který přišel jako odpověď na krizi započatou v roce 2007, rozžhavil doběla akcie nebo trh s bydlením. Jinými slovy, ze záchranných kroků...
ReklamaNative (211251)
ReklamaNative (211251-2)