Karel Schwarzenberg na volebním sněmu TOP 09 v listopadu 2019. Autor: Profimedia 2019

Jan Urban: Jak uctít Karla Schwarzenberga? Omluvme se za „Lex Schwarzenberg“!

Napsal/a Jan Urban 12. listopadu 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Karel Schwarzenberg bude jednou pochopen a uznán jako jeden z nejvýznamnějších českých politiků dvacátého století. Dnes je na to ale ještě moc brzy. Ještě mezi námi žije příliš mnoho Čecháčků s primitivním obrozeneckým myšlením století devatenáctého, kterým chybí úcta k odvedené práci a charakteru, ale vadí nepodstatnosti jako jeho německé jméno, šlechtický původ, rodina v zahraničí nebo způsob jak mluvil. Ještě to bude nějakou dobu trvat. Ale pokud opravdu platí, že PRAVDA VÍTĚZÍ, přijde to.

Karel Schwarzenberg zemřel. Byl připraven a smířen. „Když to zdraví nedovolí, tak je halt konec“ – žertoval v jednom z posledních novinářských rozhovorů. Loučil se. Bylo mu osmdesát pět let a před několika dny ho rodina letecky přepravila z pražské nemocnice do Vídně. Asi tušil, že je to jeho poslední let a že svoje milované Čechy už nikdy nespatří.

Svými postoji a konáním byl symbolem „české otázky“, dvou set let hledání rovnováhy mezi charakterem jednotlivce a jazykem většiny. Stejně jako jeho otec a děd věřil, že řešení je ve službě zemi, ke které člověk patří. „Služba něčemu většímu, než jsme my, lidi spojuje – na jazyku, kterým to děláme, pak nezáleží. Takhle prosté to je“.

Chránit českou zemi „až do hrdel a statků“

Věděl, o čem mluví, protože to měl v krvi. Jeho předek Karel III Schwarzenberg byl v devatenáctém století jedním z nejuznávanějších obhájců českých státoprávních zájmů. Jeho známý výrok a vášnivá obhajoba práv zemí Koruny české na závěrečném jednání českého zemského sněmu z roku 1871 vešly do dějin: „Osvědčujeme, pánové, že chceme hájiti práva tohoto a chránit je budeme, seč nám síly stačí, nechť se stane cokoliv, až do těch hrdel a statků“.

Jeho otec Karel VI Schwarzenberg spoluinicioval vznik tří dnes už polozapomenutých deklarací české historické šlechty z let 1938 a 1939. Jeho strýc František už v době okupace v září 1939 třetí deklaraci osobně napsal. Věrnost tehdy už neexistující Československé republice podepsalo přes osmdesát českých šlechticů a rozzuřili tím nacisty natolik, že většině z nich později říšský protektor Reinhard Heydrich přikázal zablokovat majetek.

Otec i strýc se dokonce osobně a se zbraní v ruce zúčastnili protinacistického odboje. Jeho další příbuzný Dr. Adolf Schwarzenberg dal státu tehdy neuvěřitelnou sumu milionu korun na výstavbu pohraničních opevnění a za války patřil v exilu k největším podporovatelům exilové vlády prezidenta Edvarda Beneše. Jeho adoptivní syn Jindřich skončil v koncentračním táboře Buchenwald.

Poválečné bezpráví

Tento rod sloužil zemi opravdu až do těch „hrdel a statků“. Okupována po skončení války lůzou, převlečenou za demokraty, odvděčila se jim po svém. Adolf a Jindřich dostali zákaz vrátit se do republiky. Jejich osobní známí prezident Edvard Beneš i ministr zahraničních věcí Jan Masaryk, kterým za války tolik pomáhali, nehnuli ani prstem. A to byl teprve začátek.

Dvacátého druhého února 1947 navrhl sociálně demokratický poslanec Blažej Vilím v Ústavodárném shromáždění aby byl znárodněn veškerý schwarzenberský majetek na území Československé republiky, tedy „nemovitý majetek zemědělský, lesní, rybniční, průmyslový, obchodní a živnostenský (v to počítaje všechny budovy a zámky s jejich zařízením, se všemi právy a závazky), dále živý i mrtvý inventář se zásobami a konečně veškeren provozní kapitál…“

Tato země najednou nesměla ocenit statečnost lidí s německým příjmením – mimochodem od sedmnáctého století doma mluvili česky – jen proto, že byli bohatí. A tak poslanci všech stran horlili proti „Němcům“, „nepřátelům jihočeských husitů“ a volali po „nápravě historických křivd“. Už na začátku srpna tento jediný zákon v historii, namířený proti jediné rodině, vyšel ve Sbírce zákonů a vstoupil v platnost. Prezident Beneš ho bez mrknutí oka podepsal.

Lůza řičela nadšením. Hlasovat proti se nikdo neodvážil. Podpořila ho i pozdější oběť komunistické zvůle poslankyně Milada Horáková, která sama po válce Schwarzenbergy několikrát navštívila. Poslanec Blažej Vilím sám brzy po únoru 1948 skončil v emigraci.

Lex Schwarzenberg jako protiústavní součást českého práva. Podle státu je všechno v pořádku

Stát vykradl i jeden z nejstarších penzijních fondů na světě, který Schwarzenbergové už v osmnáctém století založili pro tisíce svých zaměstnanců. Ti, jaksi samozřejmě, už nedostali nic. Jediným, kdo se veřejně postavil proti této zvůli, byl historik a publicista Václav Černý. Napsal, že najednou zavládl pocit, že něco vybudovat a vlastnit je zločin. Všichni Schwarzenbergové odešli jen s pár kufry osobních věcí do emigrace.

Bílý lev nestačí, omluvme se za Lex Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg v emigraci dospěl a pokračoval v rodinné tradici služby vlasti. Pomáhal emigrantům a po roce 1968 i disidentům, založil slavné Československé dokumentační středisko, bez kterého by zřejmě zmizela paměť zakázané kultury a literatury komunistické doby. Byl jednou z nejaktivnějších osobností mezinárodní kampaně na obranu lidských práv. V roce 1984 se stal prezidentem Mezinárodní helsinské federace.

Stal se politikem mezinárodního významu, protože tehdy byla lidská práva neoddělitelnou součástí konfrontace Západu s komunistickým světem. V listopadu 1989 se mohl konečně přestěhovat zpět do Čech a stejně jako všichni jeho předkové se vrátil i ke službě českému státu. Letos osmadvacátého října obdržel od prezidenta nejvyšší vyznamenání, které tento stát zná – Řád Bílého lva. Bylo to pozdě a bylo to málo.

Dnes ho vychvalují i ti, kdo ho pomlouvali a špinili. Tak nějak po čecháčkovsku. Jen málo z těch slov bude upřímných. Význam Karla Schwarzenberga by nejlépe ocenil český parlament, kdyby přijal usnesení, ve kterém by vyslovil omluvu a politování nad bezprávím, kterým on i jeho rodina museli projít. Propojilo by to minulost s budoucností v jeden společný příběh českého hrdinství i zbabělosti, vyprávěný v zájmu země. Byl by to mezník české historie. Ale najde se v houfů Čecháčků alespoň jeden poslanec, který by se to vůbec odvážil navrhnout?

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)